pembakaran terbuka & pencemaran udara

Click here to load reader

Post on 12-Aug-2015

361 views

Category:

Education

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 1 1.0 Pengenalan Dalam proses ke arah sebuah negara maju, alam sekitar merupakan elemen penting bagi memperoleh pembangunan yang stabil. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Malaysia (1974), alam sekitar atau persekitaran bermaksud faktor-faktor fizikal yang mengelilingi kehidupan manusia. Ia termasuk tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor-faktor biologi dan juga faktor-faktor sosial yang saling bergantung sesama sendiri, di antara faktor-faktor biologi dengan faktor-faktor fizikal. Aktiviti pembangunan yang melibatkan interaksi antara manusia dengan alam sekitar dalam keadaan tertentu boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada alam sekitar. Malahan, kemerosotan kualiti alam sekitar masih dianggap oleh sesetengah pihak sebagai kos pertumbuhan ekonomi yang perlu bagi pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Walaubagaimanapun, pada masa kini, ramai orang yang berpendapat bahawa kemerosotan kualiti alam sekitar boleh menyebabkan kerugian sebenar daripada segi kesan jangka panjang. Tambahan pula kemerosotan kualiti alam sekitar menggugat objektif asas pembangunan, iaitu untuk mempertingkatkan taraf hidup manusia secara berterusan. Di Malaysia, Jabatan Alam Sekitar (JAS) memainkan peranan untuk menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 atau dikenali sebagai akta 127 bagi menjaga persekitaran alam sekitar supaya bebas dari sebarang ancaman yang akan merosakkan alam sekitar. Jabatan tersebut merupakan salah satu agensi kerajaan dibawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 juga merupakan akta yang paling komprehensif dalam memberi pelindungan dan menguruskan alam sekitar. Menurut Shamsuddin Suhor (2003), akta ini dikaitkan dengan perkara mencegah, menghapus, mengawal dan membaiki alam sekeliling. Selain itu, akta tersebut juga diberikan kuasa dan bidang kuasa yang luas serta dibekalkan dengan peraturan- peraturan, perintah- perintah serta kaedah bagi melicinkan perlaksanaannya.
  2. 2. 2 Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling (pindaan) 2012, memperuntukkan sekyen 2 yang mentakrifkan pencemaran sebagai suatu perbuatan atau proses, sama ada semula jadi atau buatan, yang menyebabkan kemasukkan apa- apa bahan- bahan cemar ke dalam alam sekeliling dengan melanggar syarat- syarat yang boleh diterima sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 21. Seksyen 21 memperuntukan peraturan- peraturan seperti syarat- syarat pengeluaran, pelepasan dan benda- benda yang dikategorikan sebagai berbahaya kepada alam sekeliling. Di dalam penulisan ini, isu dipilih yang berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah berkaitan isu pembakaran terbuka dan pencemaran udara. Pembakaran terbuka ialah pembakaran yang dibuat di luar atau proses penghasilan asap daripada pembakaran yang kemudiannya dilepaskan ke udara sekeliling secara terus tanpa melalui cerobong asap. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana ia turut menyumbang kepada masalah seperti jerebu. Bagi peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1975, larangan mengenai pembakaran terbuka telah digariskan di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling di bawah Seksyen 29A, 29AA dan 29B. Seksyen 29A menjelaskan bahawa tidak ada seorang yang boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana premis. Manakala bagi Seksyen 29B pula ialah pemunya atau penduduk bagi premis yang disabitkan melanggar Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling akan dikenakan hukuman melainkan jika dibuktikan sebaliknya yang berkait dengan perintah larangan di bawah Seksyen 29AA. Dua perintah larangan dibawah Seksyen 29AA iaitu pertama Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar boleh mengeluarkan perintah larangan bagi memberhentikan semua aktiviti-aktiviti pembakaran terbuka termasuk 15 aktiviti yang diisytharkan sebagai bukan pembakaran terbuka di bawah perintah kualiti Alam Sekeliling di kawasan-kawasan tertentu melalui apa-apa cara yang difikirkan bersesuaian apabila kualiti udara di kawasan itu mencapai tahap tidak sihat dan kebakaran, pembakaran atau pembaraan itu membahayakan alam sekeliling. Kedua, menteri melalui warta boleh menentukan keadaan- keadaan dimana pembakaran tidak boleh dilakukan sama sekali. Seksyen ini menggariskan bahawa larangan pembakaran bagi memelihara alam sekitar.
  3. 3. 3 Pencemaran udara bermaksud satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, jirim zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan dan ketidakselesaan. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Punca pencemaran udara di sesuatu kawasan boleh dikaitkan dengan dua sumber iaitu sumber tempatan dan sumber luaran. Sumber tempatan yang paling ketara termasuklah kenderaan bermotor, tapak pelupusan sampah, kilang industri dan juga tapak pertanian. Sumber luaran pula bermaksud pergerakan sumber pencemar yang merentas sempadan negara Malaysia dan membentuk episod jerebu yang dahsyat terutamanya di kawasan berdekatan pinggir pantai dan tanah rendah. Seksyen yang menggariskan bagi pencemaran udara ialah panduan sekatan mengenai pencemaran udara. Di dalam penulisan ini, beberapa elemen penting yang telah diolah antaranya ialah ulasan jurnal itu sendiri, punca terhadap isu yang dibangkitkan, kesan terhadap permasalahan tersebut dan langkah bagi mengatasi isu berkaitan alam sekitar. Oleh itu, penulisan ini sedikit sebanyak menambahkan pengetahuan tentang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu isu yang berkaitan pencemaran khususnya sekaligus usaha yang dapat dilakukan bagi memelihara alam sekitar.
  4. 4. 4 2.0 Ulasan jurnal Tajuk : Kebakaran hutan dan isu pencemaran udara di Malaysia: Kes Jerebu pada Ogos 2005. Berdasarkan jurnal yang telah dirujuk, kajian tersebut memberi fokus kepada kejadian jerebu yang dicetuskan oleh faktor pembakaran hutan dan tapak pertanian di pulau Sumatra. Perincian utama akan dilakukan terhadap kes jerebu terkini iaitu pada bulan Ogos 2005. Aktiviti pembakaran ladang pertanian dan hutan dikenal pasti sebagai punca jerebu di Indonesia- Malaysia, khususnya di kawasan Sumatera Utara dan Riau (Asmala et al. 2006). Di beberapa kawasan, ribuan hektar tanah gambut terus dibakar sebagai persediaan untuk kerja- kerja menanam semula kelapa sawit. Apabila keadaan ini berterusan, beban pencemaran akan meningkat seterusnya merentasi sempadan dari kawasan kebakaran ke Semenanjung Malaysia di bawah pengaruh angin monsun barat daya yang lemah. Pergerakan angin dari kawasan kejadian telah membawa bahan pencemar ke Semenanjung Malaysia dan mengakibatkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Malaysia meningkat ekoran bawaan angin dari Sumatra. Beberapa syarikat yang dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka untuk membersihkan ladang. Mereka menggunakan kaedah ini kerana mudah dan murah yang telah lama menjadi tradisi amalan syarikat-syarikat perladangan. Kesan daripada pembakaran terbuka ini menyebabkan beberapa negeri di kawasan Pantai Barat Semenanjung Malaysia mencatatkan paras partikel terampai pada paras yang tinggi dan diisytiharkan darurat. Tambahan itu juga, faktor tempatan lain yang menyumbang kepada peningkatan bahan pencemar di atmosfera Semenanjung Malaysia iaitu bahan pencemar daripada kenderaan bermotor, kesan morfologi bandar dan pembakaran terbuka. Faktor ini amat jelas kesannya di kawasan bandar terutama di sekitar Lembah Klang, Johor Bahru dan juga Pulau Pinang. Secara keseluruhannya berdasarkan jurnal, isu tentang pembakaran terbuka sudah lama menjadi wabak di Malaysia khususnya berpunca dari Sumatra, Indonesia. Oleh itu, penguatkuasaan perlu dilakukan bagi mencegah perkara sebegini berulang. Dengan adanya kawasan tanah tinggi seperti Banjaran Titiwangsa yang menjadi tulang belakang Semenanjung Malaysia mampu menghalang penyebaran meluas bahan pencemar ke kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia.
  5. 5. 5 3.0 Kes mahkamah berkaitan dengan pembakaran terbuka Kes : Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar (NREB) vs syarikat perladangan Fakta : Syarikat perladangan dikesan melanggar larangan terhadap aktiviti pembakaran terbuka pada musim panas. Keputusan : syarikat peladangan terbabit telah dikenakan kompaun sebanyak RM9,000 kerana didapati melakukan kesalahan tersebut. Penjelasan : Manakala bagi kes-kes yang lebih berat terutama membabitkan syarikat, pesalah boleh didakwa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (29) (b) yang boleh membawa hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum lima tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seksyen 29A Tidak seorang boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka di mana-mana permis. Seksyen 29B Pemunya atau penduduk di mana premis itu disifatkan sebagai melanggar Seksyen 29A, Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling, 1974 melainkan jika dibuktikan sebaliknya. KESALAHAN DAN DENDA Seksyen 29A(2) atau 29B, Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974 * Kompaun - RM2,000.00 maksima bagi setiap longgokan kebakaran * Denda - RM500,000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
  6. 6. 6 4.0 Punca pembakaran terbuka Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di bawah seksyen 29A, pembakaran terbuka ini diertikan sebagai apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas dan yang tidak dihalakan melalui serombong atau cerobong. Pembakaran terbuka ini boleh berlaku berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya termasuklah berpunca daripada pembakaran pertanian seperti jerami padi, pembakaran pokok-pokok tua, pembakaran sisa-sisa pepejal dan juga pembakaran yang berpunca daripda sikap individu atau organisasi tertentu. Kesemua ini merupakan punca yang paling ketara terhadap terjadinya pembakaran terbuka yang boleh menjejaskan kualiti udara terhadap alam sekitar di Malaysia. 1. Pembakaran pe