pemasaran sukan

Click here to load reader

Post on 14-May-2015

392 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Disediakan oleh: FARAH FAZRIYANA BT BASRI FITRI NORLIDA BT IBRAHIM NOR AZRINA BT MOHD ZAINOL NUR AFIFAH BT AHMAD Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Semester 5 Bahasa Melayu Pensyarah: Pn. Liza binti Saad PJM 3112: PENGURUSAN & PENTADBIRAN PJ DAN SUKAN

2. PEMASARAN Suatu fungsi organisasi dan rangkaian proses bagi mencipta, berkomunikasi, dan menghasilkan nilai kepada pelanggan, rakan kongsi dan masyarakat amnya serta mengurus perhubungan dengan pelanggan yang memberi faedah kepada organisasi tersebut dan mereka yang berkepentingan. 3. Chartered Institute of Marketing Pemasaran sebagai proses pengurusan bertanggungjawab bagi mengenalpasti, menjangka, memberi kepuasan dan menghasilkan keuntungan maksima kepada pelanggan. Amerika Marketing Association (AMA) Pemasaran dari perspektif perniagaan merujuk kepada aktiviti, kumpulan instintusi, dan proses mencipta, komunikasi, penyampaian dan pertukaran tawaran yang mempunyai nilai kepada pelanggan, rakan kongsi dan masyarakat amnya. 4. 1 2 3 kepada semua parti yang berkepentingan secara menang-menang. 5. PEMASARANSUKAN Sebahagian dari pemasaran. PEMASARANSUKAN Memberi fokus kepada: -pasukan -atlit -ahli dan mereka yang berkepentingan (stake holders). PEMASARANSUKAN Promosi produk- produk dan perkhidmatan (service) melalui acara sukan. 6. membahagikan Pemasaran Sukan kepada tiga sektor: PEMASARAN SUKAN (MARKETING OF SPORTS) PEMASARAN MELALUI SUKAN (MARKETING THROUGH SPORTS) PEMASARAN SUKAN MASSA (GRASSROOTS SPORTS MARKETING) Pengiklanan sukan dan persatuan sukan. Contoh: Oliympics, NFL Penggunaan acara-acara sukan, pasukan- pasukan sukan dan individu atlit untuk mempromosikan pelbagai produk. Contoh : Adidas - bola sepak Proton - badminton Mempromosikan sukan kepada masyarakat umum bagi tujuan meningkatkan penyertaan dan partisipasi. 7. Merujuk kepada penghasilan produk, perkhidmatan dan ide melalui gabungan aktiviti: - sukan -perniagaan - media massa -politik Tujuan : Untuk memaksimakan keuntungan ekonomi dan implikasi sosial yang positif. 8. Neil Blain (2002) Marqusee (1999) ; Rivenburgh (2002) - Menjelaskan wakil-wakil media merupakan agen yang menghubungkan inisiatif-inisiatif pemasaran yang merangsang penggunaan komoditi berkaitan dengan sukan - Sukan dilihat sebagai penyumbang liberalisma dan kapitalisma. Bintang-bintang sukan dan acara sukan mengalih perhatian masyarakat dari masalah-masalah sosial dan dapat mencorak identiti-identiti personal mengikut acuan dan minat politik setempat. 9. Merupakan salah satu kriteria penting dalam konsep pemasaran yang efektif. Promosi yang berkesan memastikan pelanggan berpotensi menyedari tentang produk baharu atau sudah sedia ada dalam pasaran. Berbentuk pengiklanan, publisiti, penajaan, poster, banting, risalah, jualan personal, perhubungan awam dll. 10. Sebahagian dari promosi yang meliputi pendekatan menyampaikan mesej dan maklumat tentang sesuatu produk. Sebagai komunikasi personal dan nonpersonal tentang sesuatu produk, perkhidmatan atau ide organisasi atau penaja tertentu yang bercirikan pujukan. 11. Televisyen Risalah Yellow pages Akhbar Banting Flyers TelemarketingDirect Mail Radio Media sosial Search Engine 12. Mengikut AMA, jenama didefinisikan sebagai nama, istilah, rekabentuk, simbol warna, slogan @ apa jua ciri-ciri pengenalan yang membezakan produk antara satu perniaga dengan satu peniaga yang lain. MILO Sukan dan pembesaran kanak-kanak ADIDAS 3 Strikes NIKE All Right () 13. Proses menjenamakan dan mengidentitikan dari segi produk personaliti, syarikat, kualiti dan perkhidmatan, persepsi dan prospek pelanggan terhadap syarikat @ organisasi anda. Proses ini berkaitan dengan menaikkan nama @ imej sesuatu produk dalam minda pelanggan, biasanya melalui kempen- kempen pengiklanan bertema yang konsisten. 14. Tujuan penjenamaan untuk mengekalkan secara segar kewujudan sesuatu produk dalam pasaran dan mampu menarik dan mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Dalam organisasi sukan, pelanggannya yang terdiri dari ahli, peminat, penaja, masyarakat dan mereka yang berkepentingan mengetahui, memahami, sedar dan ingin terlibat dengan penjenamaan sukan yang digemari mereka. Contoh : FAM Liga Super, Liga Perdana KAFA Red Warrior 15. Sukan adalah satu industri yang mempunyai impak ekonomi dan sosial yang amat ketara. Atlit Individu Dan Pasukan Sukan Pengurus Acara Dan Penaja Persatuan Dan Organisasi Sukan Ahli,Peminat,pengguna Dan Masyarakat 16. Atlit Individu Dan Pasukan Sukan i. Menaikkan imej kendiri dan mencipta identiti ii. Sukan sebagai satu profesian yang tetap iii. Tingkatkan profesionalisme, disiplin dan etika kerja iv. Sumber pendapatan yang stabil v. Ikon kepada peminat dan masyarakat 17. Ahli, Peminat, Pengguna Dan Masyarakat a. Mengekal dan meningkatkan bilangan dan kualiti ahli baru b. Warga Negara Produktif dan bertanggungjawab c. Meningkatkan kualiti negara dikalangan masyarakat d. Menghargai kemenangan dan menerima kekalahan e. Menyumbang kepada ekonomi, sosial, kesihatan dan produktiviti negara f. Memenuhi matlamat dan objektif Dasar Sukan Negara 18. Persatuan Dan Organisasi Sukan a) Melihat sukan sebagai satu institusi yang penting dan bermanfaat. b) Mengelola dan mengurus dengan pendekatan yang profesional, bertanggungjawab, berintegriti, dan berakauntabiliti. c) Memberi imej dan identiti yang positif kepada rakan kongsi dan rakan niaga. d) Memperkenalkan lokasi dan sasaran. e) Dapat menarik dan mempengaruhi lebih banyak penaja. f) Menambah keyakinan diri, peminat dan masyarakat kepada kemampuan organisasi. g) Kesan penjenamaan yang efektif menyebabkan pengguna sanggup membeli jenama yang terkenal walaupun ianya mahal. a. Ketaksuban jenama b. Kesetiaan jenama 19. Pengurus Acara Dan Penaja i. Menawarkan peluang dan khidmat kepakaran yang tinggi dan spesifik. ii. Menjana ekonomi dan peluang pekerjaan yang lebih banyak. iii. Menyelesaikan kekangan dan sumber dikalangan persatuan dan organisasi sukan. iv. Meningkatkan produk jualan dan imej penaja setempat dan global. v. Komitmen penajaan yang lebih tinggi dan meluas. vi. Mendapat dan mendekati kumpulan sasaran yang tepat dengan objektif organisasi. vii. Memberi ruang persaingan yang lebih sihat dan profesional. 20. Struktur organisasi dalam persatuan adalah faktor yang penting dalam membentuk perhubungan antara staf yang ditugaskan dalam aktiviti permasaran acara sukan dengan pihak penaja Struktur organisasi yang lengkap dengan peranan staf yang dedikasi dapat menggambarkan kepentingan pengurusan acara sukan dalam persatuan Punca dana untuk mengendalikan acara sukan ini hendaklah dijelaskan sama ada dana tersebut dihasilkan melalui penajaan, penjualan barangan dan dari aktiviti pemasaran yang lain 21. STRUKTUR UMUM ORGANISASI PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA i. Menyediakan peruntukan kewangan dan tenaga kerja mencukupi bagi pengurusan acara sukan ii. Melantik petugas sepenuh masa, berkebolehan dan kakitangan yang profesional dan berdedikasi iii. Mengenalpasti dan menyediakan peranan dan tanggungjawab yang jelas iv. Menggunakan prinsip pengurusan yang jelas dan cekap dalam operasi harian dan pentadbiran persatuan 22. STRUKTUR UMUM ORGANISASI PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA v. Menyediakan perwakilan khusus yang dipertanggungjawab untuk melaporkan perkara-perkara yang berkaitan acara sukan/ pertandingan kepada Jawatankuasa Eksekutif persatuan vi. Menetapkan garis panduan komunikasi dalaman dan berkerjasama dari segi perkhidmatan, pengetahuan dan sokongan antara jabatan vii. Sentiasa menyediakan peluang pembangunan staf viii. Memastikan penggunaan ICT terkini dan berkesan dalam mempromosi acara sukan / pertandingan 23. Satu unit khas pengendali pemasaran dan mempromosi acara sukan dalam persatuan perlu ditubuhkan contohnya Jabatan Pemasaran Pengurusan Acara Unit ini melaporkan kepada setiausaha agung persatuan/ kelab dan saling bantu membantu dengan jabatan pertandingan dan komunikasi 24. A P A K A H K E L E B I H A N N Y A ? i. Mampu memberi lebih tumpuan kepada pengurusan acara dan aktiviti kelab ii. Mampu memperbaiki dan mengemaskan perhubungan dengan pihak kelab iii. Mempertingkatkan perhubungan dalaman persatuan : jabatan dea jabatan iv. Dapat menjelaskan peranan dan tanggungjawab semua kakitangan persatuan v. Memberi peluang kepada staf secara lebih autonomi terhadap tugasan yang diberikan 25. Pengurus acara Setiausaha acara Pegawai yang ditugaskan untuk menyelaraskan format dan jadual acara Pegawai yang ditugaskan menjaga hak penaja dan hak media Pegawai yang ditugaskan mempromosi acara kepada umum 26. Persatuan perlu memastikan pegawai yang dipertanggungjawabkan itu terdiri daripada mereka yang: Tetap; sepenuh masa Terlatih dan sentiasa mengikut perkembangan asas pemasaran sukan Mempunyai kecekapan dan kemahiran untuk mempromosi acara tersebut 27. Bagi memastikan penurusan acara sukan / pertandingan boleh dipasarkan, satu badan penasihat atau jawatankuasa pertandingan perlu mengawal dan proaktif dalam membangun acara sukan / pertandingan tersebut Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh sekurang-kurangnya Naib Presiden persatuan tersebut Dengan ini, pengurusan atasan persatuan sentiasa maklum perkembangan acara sukan persatuan yang dinaunginya 28. PENGENALAN Intipati produk yang baik ialah produk yang boleh dipasarkan. Pertandingan peringkat kebangsaan perlu mempunyai tarikan bukan sahaja diperingkat kelompok tertentu,tetapi lebih meluas dari komuniti setempat hingga ke peringkat serantau. Perancangan yang teliti dalam mempromosi bahawa produk ini terbaik dan menyeluruh bagi melambangkan satu produk pertandingan yang menarik. 29. Pertandingan yang dianjurkan hendaklah mempunyai satu format dan jadual yang : Menarik Berkualiti Mempunyai nilai dalam pasaran Dapat menarik minat ramai pihak untuk melibatkan diri antaranya : Peminat dan penyokong Penaja Pihak media 30. PRODUCT PLACE PROMOTION PRICE TRADISI 4 PS DALAM PEMASARAN 31. PRODUCT Apa yang hendak dijual? Apakah keistimewaan produk i