peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: bagaimana meningkatkan nilai tambah anda...

Download Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

Post on 13-Apr-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  1/42

  Sesi Percambahan Ilmu

  23 Februari 2011 (Rabu) jam 9.30 pagiBilik Ilmuan, Aras Satu, Perpustakaan Undang-Undang

  Universiti Malaya

  Disediakan oleh Shaikh Mohamed Noordin

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  2/42

  Siapakah pustakawan undang-undang?

  Pustakawan undang-undang adalah pustakawan ikhtisas* dimanakebolehan mereka dalam mengurus maklumat perundangan diiktirafoleh majikan* mereka terutama kemampuan mereka dalam menyeliakemudahan penyelidikan undang-undang.

  Pustakawan undang-undang berkerja didalam bebagai jenisorganisasi seperti institusi pengajian tinggi, jabatan kerajaan,mahkamah dan firma guaman.

  Pustakawan undang-undang seharusnya mempunyai skil dan

  kemahiran dalam mencari maklumat perundangan dari berbagaisumber yang terdapat di masa kini dan mampu mengenal pastikesahihan sumber-sumber yang digunakan itu.

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  3/42

  Kategori pustakawan undang-undang

  Pustakawan

  Undang-undang

  Pustakawan

  Undang-undang

  Akademik

  Pustakawan

  Undang-undang

  kerajaan

  Pustakawan

  Undang-undang

  Firma swasta

  Bertugas di perpustakaan

  undang-undang universiti dan

  Institut pengajian tinggi

  Bertugas di perpustakaan

  mahkamah,

  Jabatan Peguam Negara

  dan jabatan-jabatan

  kerajaan

  Bertugas di perpustakaan

  Majlis Peguam,

  firma guaman dan

  Secara persendirian

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  4/42

  Apakah cabaran masa depan

  pustakawan undang-undang?

  Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan jumlahperpustakaan maya. Persoalan kini timbul sama ada perpustakaanundang-undang yang ada hari ini masih lagi diperlukan di masa depan.

  Setiap kali berlaku krisis kewangan, perpustakaan akan menjadi

  mangsa pertama akibat dari krisis ini. Kenapa perpustakaan tidakdilihat sebagai unit yang strategik untuk dikekalkan supaya dapatmembantu organasi ketika menghadapi krisis kewangan ini??

  Ada komen yang menyatakan bahawa perpustakaan dalam bentuksekarang tidak lagi ekonomik dan diperlukan di masa depan kerana

  mereka berpendapat segala-galanya sudah boleh diperolehi melaluiInternet (online).

  Jadi, apakah kedudukan masa depan pustakawan undang-undang?

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  5/42

  Bagaimana hendak mengukur prestasi anda

  berdasarkan penilaian pengguna?

  Adakah perkhidmatan perpustakaan anda itu selari dan

  menyokong misi dan visi organisasi anda?

  Adakah perkhidmatan perpustakaan anda itu penting untukmembantu kerjaya pengguna dan meningkatkan prestasi

  organisasi anda?

  Adakah sumber yang anda perolehi dan salurkan itu tepat,sahih dan bernilai kepada pengguna dan tidak

  mendatangkan beban kewangan kepada organisasi anda?

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  6/42

  Bagaimana meyakinkan pihak pengurusan / majikan

  tentang sumbangan anda dan perpustakaan anda?

  Perpustakaan jarang sekali dianggap sebagai unit yang mendatangkankeuntungan dari segi kewangan kepada oraganisasi mereka. Namunanda perlu menyakinkan pihak pengurusan / majikan anda bahawakeuntungan yang disumbangkan oleh perpustakaan itu lebih dalambentuk bukan fiskal.

  Bukti sumbangan pustakawan dapat dinilai berdasarkan pencapaian dankecemerlangan keputusan pelajar kerana mendapat sokongan dari bahanmaklumat dan pengetahuan yang disediakan oleh perpustakaan.

  Bukti sumbangan pustakawan dapat dinilai berdasarkan kualitipenghakiman yang dibuat oleh para hakim kerana mendapat maklumatdan rujukan kes-kes terdahulu yang dibekalkan dari sumberperpustakaan.

  Bukti sumbangan pustakawan dalam membantu peguam dapat dinilaiberdasarkan kemenangan-kemenangan kes di mahkamah danpeningkatan keyakinan pelanggan disebabkan bantuan dari sumber

  maklumat yang disediakan oleh perpustakaan.

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  7/42

  Perkhidmatan perpustakaan

  undang-undang masa kini

  Apakah perkhidmatan yang disediakan?y Rujukan

  y Kursus kemahiran maklumat

  y Kesedaran semasa

  y Latihan penyelidkan undang-undang

  y Pinjaman antara perpustakaan & penghantaran dokumen

  y Khidmat nasihat bibliograpi, panduan penyelidikan dan penerbitan fakulti /

  organisasi

  Untuk siapa perkhidmatan ini disediakan?y Fakulti

  y Pelajar undang-undang

  y Kakitangan akademik / para serjana

  y alumniy Pengamal undang-undang (peguam / hakim)

  y Orang awam (pro se)

  Siapa yang menyediakan perkhidmatan ini?y Pustakawan undang-undang

  y Profesional dalam bidang maklumat / subject specialists

  y Kakitangan perpustakaan

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  8/42

  Pengguna utama

  perpustakaan undang-undang

  Peguam firma guaman

  Pensyarah undang-undang

  Peguam jabatan kerajaan

  Pelajar undang-undang

  Para hakim

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  9/42

  Anda perlu tahu bagaimana memilih jenis pengetahuan dan skil

  yang dapat mempertingkatkan daya-maju diri anda sebagai

  seorang pustakawan undang-undang.

  Tahu bagaimana anda dinilai oleh pengguna anda sebagai

  seorang profesional maklumat.

  Tahu memancing maklum balas dari pengguna supaya anda

  dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan menjadikan pujian

  mereka itu sebagai testimonial untuk dinilai oleh pihak

  pengurusan atau majikan anda.

  Tahu bagaimana memposisi dan mempromosikan perkhidmatan

  dan diri anda supaya ia kelihatan lebih berketerampilan.

  Mempunyai kepelbagaian skil dan peranan mengikut keperluaan

  dan keadaan supaya kepakaran anda sentiasa diperlukan untuk

  anda akan terus kekal relevan.

  Bagaimana menjadikan diri anda

  lebih efektif dan strategik?

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  10/42

  1. Anda perlu tahu tentang sistem dan sumber perundangan negara

  2. Tahu tentang asas dan methodologi penyelidikan undang-undang

  3. Tahu bagaimana menilai tahap kesahihan sumber perundangan

  4. Tahu tentang jenis pengetahuan dan makumat yang diperlukandalam amalan guaman

  5. Tahu bagaimana memilih jenis pengetahuan dan maklumat untuk

  menyokong keperluan dan misi organisasi / institusi anda

  6. Tahu mempromosi dan memposisi peranan anda sebagaipustakawan undang-undang supaya jadi lebih strategik dan relevan

  Pengetahuan asas yang diperlukan

  oleh pustakawan undang-undang

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  11/42

  Peranan utama pustakawan undang-undang

  dalam membantu pengguna

  Undang-Undang Pustakawan Pengguna

  Pustakawan undang-undang boleh bantu pengguna:

  Menjimatkan masa

  Mengelakkan kesilapan

  Mendapatkan kepastian dan kesahihan sumber

  Menambah nilai kepada maklumat yang diperolehi

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  12/42

  Pernyataan nilai tambah oleh pustakawan undangundang

  (Statement of value added by law librarians)AALL, March 2003

  Pernyataan AALL ini menggariskan fungsi pustakawan undang-

  undang terbahagi kepada empat peranan utama iaitu sebagai:

  1. Penilai maklumat (information evaluator)

  2. Pengurus maklumat (information manager)

  3. Guru dan pelatih (teacher and trainer)

  4. Pakar penyelidik (expert researcher)

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  13/42

  Peranan pustakawan sebagai

  Penilai Maklumat

  Dengan adanya kemudahan Internet, maklumatperundangan kini jadi semankin bertambah. Olehsebab itu pustakawan undang-undang perlubertanggungjawab menjadi penyaring dan penilaikepada semua sumber perundangan ini sebelumsumber ini dianggap sesuai untuk dilanggani ataudigunakan oleh pengguna di perpustakaan mereka.

  Pustakawan undang-undang bertanggungjwab untukmemilih sumber yang paling berauthoriti yang mampu

  dilanggan berdasarkan kepada kemampuan dankedudukan kewangan institusi dengan mengambil kirakos langganan, kaedah pengaksesan, reliabilitisumber, status terkini, kesahihan dan keaslian sumberperundangan tersebut.

 • 7/21/2019 Peluang dan cabaran masa depan pustakawan undang-undang: Bagaimana meningkatkan nilai tambah anda untuk terus kekal releven

  14/42

  Peranan pustakawan sebagai

  Pengurus Maklumat

  Pustakawan undang-undang sering juga dikenali sebagaise

Recommended

View more >