pelan strategik ping pong 2014 skwm1

of 16/16
8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1 http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 1/16  1 PELAN STRATEGIK 2014-2016 KELAB PING-PONG SEKOLAH WANGSA MAJU SEKSYEN 1, BANDAR BARU WANGSA MAJU, SETAPAK KUALA LUMPUR.

Post on 04-Jun-2018

504 views

Category:

Documents

29 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  1/16

  1

  PELAN STRATEGIK 2014-2016

  KELAB PING-PONG

  SEKOLAH WANGSA MAJU SEKSYEN 1,

  BANDAR BARU WANGSA MAJU,

  SETAPAK KUALA LUMPUR.

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  2/16

  2

  PERANCANGAN STRATEGI KELAB PING-PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1,

  BANDAR BARU WANGSA MAJU,

  SETAPAK, KUALA LUMPUR.

  VISI

  Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju Seksyen 1, menjadi sekolah cemerlang dalam aktiviti kokurikulum menjelang 2016.

  MISI

  Memastikan penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kokurikulum.

  MATLAMAT

  1. Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh dengan tujuan melahirkan insane yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab,berdisiplin dan mempunyai ciri-ciri intelek.

  2. Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam permainan bola sepak.3. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar.4. Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

  OBJEKTIF

  1. Membina dan meningkatkan minat murid dalam gerak kerja yang disertai.2. Mengukuhkan hubungan dan pergaulan di kalangan murid.3. Membina dan meningkatkan disiplin murid.4. Mengenalpasti kebolehan dan kemahiran murid.5. Menjauhkan murid dengan aktiviti yang tidak berfaedah.

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  3/16

  3

  ANALISIS SWOT: BIDANG KOKURIKULUMKekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

  S1 Guru mencukupi

  S2 Fizikal sekolah yang baik

  W1 Kurang guru yang berpengalaman dan mahir dalam

  Permainan ping-pong

  W2 Kurang prasarana/peralatan

  Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

  O1 Murid berpotensi besar

  O2 Sokongan moral daripada pihak sekolah dan PIBGT1 Sebahagian besar murid terlibat dengan sekolah agama pada

  hari Rabu jauh dari sekolah.

  T2 Kewangan yang tidak mencukupi kerana

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  4/16

  4

  PELAN STRATEGIK KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK

  INDIKATOR

  PENCAPAIAN

  (KPI)

  SASARANTOV 2014 2015 2016

  Kekurangan

  peserta yang

  mewakili sekolah

  untuk menyertaian

  MSSMKL

  Potensi dan bakat

  murid tidak dapat

  dicungkilkan.

  Kekurangankemahiran dan

  teknik bagi muriddalam acara

  pertandingan.

  Mencungkilkan potensi

  dan bakat murid-murid

  dalam pelbagai

  pertandingan.

  Meningkatkan

  kemahiran murid

  dalam aktiviti ping -pong.

  Meningkatkan

  bilangan murid yang

  mewakili sekolah.

  Meningkatkanperatus murid yang

  mahir dalamperaturan dan teknik

  dalam acara

  pertandingan

  Bilangan penglibatan

  dalam MSSMKL

  Bilangan murid yangmahir dalam peraturan

  dan teknik dalamacara pertangdingan.

  0

  2.0

  3

  20.0

  5

  30.0

  7

  40.0

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  5/16

  5

  PELAN TAKTIKAL KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  2014

  BILPROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH

  KOS/

  SUMBER

  INDICATOR

  PENCAPAIANTOV ETR

  1. Kursus berfokus

  Meningkatkan

  kemahiran murid

  dalam aktiviti ping

  pong

  Jawatankuasa

  ping- pong 1 bulan RM30 Peratus murid yang

  mahir dalam

  peraturan dan

  teknik.

  5% 30%

  2.

  Latihan perseorangan

  dan beregu

  Meningkatkan

  kemahiran murid

  dalam aktiviti ping

  pong

  Guru-guru yang

  mahir bermain

  ping -pong Sepanjang

  tahun

  tiada Peratus penglibatan

  dalam

  MSSZ/MSSD

  0% 10%

  3.

  Pertandingan Ping-

  Pong

  Meningkatkan

  penglibatan murid

  dalam aktiviti ping

  pong

  Jawatankuasa

  Kelab Ping-Pong 1 hari RM100

  % Jumlah pungutan

  mata

  20.0% 50.0%

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  6/16

  6

  PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  1STRATEGI

  Peningkatan kemahiran murid dalam ping pong

  OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

  1. Kursus berfokus Jawatankuasa

  ping pong

  1 bulan RM30 Wakil murid

  yang mahir

  Bilangan murid

  yang menyertai

  kursus berfokus

  Edaran bahan

  rujukan yang

  sesuai untuksetiap

  kelab/persatuan/

  sukan/permainan.

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  7/16

  7

  PELAN OPERASI KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  Nama Program

  Matlamat

  Objektif

  Tempoh

  Sasaran

  Kos

  Guru Terlibat

  Kursus berfokus

  Peningkatan murid yang mahir dalam kemahiran dan peraturan ping pong..

  Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  1 bulan

  Semua murid ahli persatuan ping pong

  RM30

  Jawatankuasa ping pong

  Proses Kerja Tarikh

  Pelaksanaan

  kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

  1.1Menyediakan kertaskerja Kursus kemahirandan taktikal

  1.2Pembentukanjawatankuasa AJK

  mengenal pasti bahan

  yang sesuai.

  1.3Mesyuarat peringkat

  sekolah dan penubuhan

  AJK pelaksana.

  1.4 Melaksanakan program

  1.5 Pemilihan pemain yangberpotensi

  1.6 Menjalankan penilaian

  dan menyediakan

  laporan program.

  Jan 2014

  Jan 2014

  Jan 2014

  Feb 2014

  Mac 2014

  Mac 2014

  -Segelintar murid

  tidak dapat hadir

  kerana masalah

  pengankutan

  semasa balik.

  -Setiap murid terlibat

  dalam program

  kecuali terdapat

  sebab

  yang munasabah.

  Pemilihan pemain

  yang berpotensi

  Memastikan semua

  murid boleh

  menyertai dalam

  latihan

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  8/16

  8

  PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  2.STRATEGI

  Mengadakan kursus

  OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

  1. Latihan perseorangan dan

  bereguGuru-guru yang

  mahir bermain

  ping pong

  Sepanjang tahun Tiada Bilangan murid

  yang mahir

  Bilangan murid

  yang menyertai

  latihan

  .

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  9/16

  9

  PELAN OPERASI KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  Nama Program

  Matlamat

  Objektif

  Tempoh

  Sasaran

  Kos

  Guru Terlibat

  Latihan perseorangan dan beregu

  Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  Mencungkil murid-murid yang berpotensi.

  Sepanjang tahun

  Semua murid persatuan ping pong

  Tiada

  Semua Guru Penasihat

  Proses Kerja Tarikh

  Pelaksanaan

  kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

  1.1Mesyuarat agung1.2 Mesyuarat

  jawatankuasa

  1.3Mesyuarat peringkat

  sekolah dan penubuhan

  AJK pelaksana.

  1.4 Menjalankan

  pengurusan

  prapelaksanaan

  program.

  1.5 Melaksanakan program

  1.7 Menjalankan penilaian

  dan menyediakanlaporan program.

  Jan 2014

  Feb-Okt 2014

  Feb-Okt 2014

  Nov 2014

  -Segelintar muridtidak dapat hadir

  kerana masalah

  pengankutan semasa

  balik.

  -Setiap murid terlibatdalam program

  kecuali terdapat

  sebab yang

  munasabah.

  Bilangan murid yangmenguasai kemahiran

  memain pin pong

  Memastikan semuamurid boleh

  menyertai dalam

  latihan yang diberi

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  10/16

  10

  PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  3.STRATEGI Menggalakkan murid lebih melibatkan diri dalam aktiviti ping pong

  OBJEKTIF Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti ping pong

  Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

  4. Pertandingan Ping Pong Semua Guru

  Penasihat

  1 hari RM 100 Wakil Sekolah % Jumlah

  pungutan mata

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  11/16

  11

  PELAN OPERASI KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  Nama Program

  Matlamat

  Objektif

  Tempoh

  Sasaran

  Kos

  Guru Terlibat

  Pertandingan Ping Pong

  Memupuk minat murid dalam ping pong

  Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti ping pong

  1 hari

  Semua guru penasihat

  RM 50

  Jawatankuasa kelab ping pong

  Proses Kerja Tarikh Pelaksanaan KekanganPemantauan

  Penilaian Penambahbiakan

  1.1 Pembentukkan

  jawatankuasa

  1.2 Mesyuarat peringkatsekolah dan

  penubuhan AJK

  pelaksana..

  1.3 Menjalankan

  pengurusan

  prapelaksanaan

  program.

  1.4 Mengadakan

  pertandingan

  1.5 Pemilihan murid

  yang bepotensi1.6Menjalankan

  penilaian dan

  menyediakan

  laporan program

  Jan 2014

  Feb 2014

  Mac 2014

  Apr 2014

  Apr 2014

  Jul 2014

  Bilangan murid yang

  mengambil bahagian

  pertandingan kurangmemuaskan

  Memastikan murid

  yang mengambil

  bahagian mempunyaimasa yang cukuo

  untuk menajalankan

  latihan.

  Wakil murid yang

  dipilih

  Menambahkan lagi

  ahli persatuan ping

  pong

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  12/16

  12

  PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  1

  STRATEGI

  Peningkatan kemahiran murid dalam ping pong

  OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

  1. Kursus berfokus Jawatankuasa

  ping pong

  2 bulan RM60 Wakil murid

  yang mahir

  Bilangan murid

  yang menyertaikursus berfokus

  Edaran bahan

  rujukan yangsesuai untuk

  setiap

  kelab/persatuan/

  sukan/permainan.

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  13/16

  13

  PELAN OPERASI KELAB PING PONG

  SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

  Nama Program

  Matlamat

  Objektif

  Tempoh

  Sasaran

  Kos

  Guru Terlibat

  Kursus berfokus

  Peningkatan murid yang mahir dalam kemahiran dan peraturan ping pong..

  Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

  2 bulan

  Semua murid ahli persatuan ping pong

  RM30

  Jawatankuasa ping pong

  Proses Kerja Tarikh

  Pelaksanaan

  kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

  1.3Menyediakan kertaskerja Kursus kemahiran

  dan taktikal1.4Pembentukan

  jawatankuasa AJK

  mengenal pasti bahan

  yang sesuai.

  1.3Mesyuarat peringkat

  sekolah dan penubuhan

  AJK pelaksana.

  1.4 Melaksanakan program

  1.5 Pemilihan pemain yang

  berpotensi

  1.6 Menjalankan penilaiandan menyediakan

  laporan program.

  Jun 2014

  Jun 2014

  Jun 2014

  Ogos 2014

  Ogos 2014

  Sept 2014

  -Segelintar murid

  tidak dapat hadir

  kerana masalahpengankutan

  semasa balik.

  -Setiap murid terlibat

  dalam program

  kecuali terdapatsebab

  yang munasabah.

  Pemilihan pemain

  yang berpotensi

  Memastikan semua

  murid boleh

  menyertai dalamlatihan

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  14/16

  14

  PELAN TINDAKAN 20142016

  STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN PELAN TINDAKAN Tindakan Catatan

  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

  Meningkatkankemahiran dan

  pengalamankesemua guru

  penasihat

  Memanggiljurulatih

  bertauliahuntuk

  memberi

  tunjuk ajar

  2014

  2015

  2016

  Latihan/

  kursuskejurulatihan

  2014

  2015

  2016

  Meningkatprestasi dan

  kemahiran

  pemain

  Latihansepanjang

  tahun

  2014

  2015

  2016

  Perlawananpersahabatan

  2014

  2015

  2016

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  15/16

  15

  MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN KEMAHIRAN

  AKADEMIK 2014 2015 2016

  TAHUN 3

  90%

  TAHUN 4

  80%

  TAHUN 5

  50%

  TAHUN 6 50%

 • 8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

  16/16

  16

  CARTA GANTT KELAB PING-PONG 2014

  BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV1 PENDAFTARAN /

  2 MESYUARAT

  AGONG

  /

  3 MESYUARAT AJK /

  4 LATIHAN

  KEMAHIRAN

  / / / / / / / / / /

  5 STRATEGI / / /

  6 KECERDASAN / / / / / / / / / /

  7 PERMAINAN / / / / / / / / / /

  8 UNDANG-UNDANG / / / /

  9 PERTANDINGAN

  TERBUKA DAN

  AHLI KELAB

  / / / /

  10 TAYANGAN VIDEO / /

  11 PENILAIAN / /