pelan strategik ping pong 2014 skwm1

16
8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1 http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 1/16  1 PELAN STRATEGIK 2014-2016 KELAB PING-PONG SEKOLAH WANGSA MAJU SEKSYEN 1, BANDAR BARU WANGSA MAJU, SETAPAK KUALA LUMPUR.

Upload: abdul-hafiz-kamarulzaman-chegu

Post on 04-Jun-2018

518 views

Category:

Documents


31 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 1/16

  1

PELAN STRATEGIK 2014-2016

KELAB PING-PONG

SEKOLAH WANGSA MAJU SEKSYEN 1,

BANDAR BARU WANGSA MAJU,

SETAPAK KUALA LUMPUR.

Page 2: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 2/16

  2

PERANCANGAN STRATEGI KELAB PING-PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1,

BANDAR BARU WANGSA MAJU,

SETAPAK, KUALA LUMPUR.

VISI

Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju Seksyen 1, menjadi sekolah cemerlang dalam aktiviti kokurikulum menjelang 2016.

MISI

Memastikan penglibatan dan pencapaian cemerlang murid dalam aktiviti kokurikulum.

MATLAMAT

1.  Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh dengan tujuan melahirkan insane yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab,

 berdisiplin dan mempunyai ciri-ciri intelek.

2.  Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam permainan bola sepak.

3.  Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar.

4.  Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah.

OBJEKTIF

1.  Membina dan meningkatkan minat murid dalam gerak kerja yang disertai.2.  Mengukuhkan hubungan dan pergaulan di kalangan murid.

3.  Membina dan meningkatkan disiplin murid.

4.  Mengenalpasti kebolehan dan kemahiran murid.

5.  Menjauhkan murid dengan aktiviti yang tidak berfaedah.

Page 3: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 3/16

  3

ANALISIS SWOT: BIDANG KOKURIKULUM Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

S1 Guru mencukupi

S2 Fizikal sekolah yang baik

W1 Kurang guru yang berpengalaman dan mahir dalam

Permainan ping-pong

W2 Kurang prasarana/peralatan

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)

O1 Murid berpotensi besar

O2 Sokongan moral daripada pihak sekolah dan PIBG T1 Sebahagian besar murid terlibat dengan sekolah agama pada

hari Rabu jauh dari sekolah.

T2 Kewangan yang tidak mencukupi kerana

Page 4: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 4/16

  4

PELAN STRATEGIK KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR

PENCAPAIAN

(KPI) 

SASARAN TOV 2014 2015 2016

Kekurangan

 peserta yang

mewakili sekolah

untuk menyertaian

MSSMKL

Potensi dan bakat

murid tidak dapat

dicungkilkan.

Kekurangankemahiran dan

teknik bagi muriddalam acara

 pertandingan.

Mencungkilkan potensi

dan bakat murid-murid

dalam pelbagai

 pertandingan.

Meningkatkan

kemahiran murid

dalam aktiviti ping - pong. 

Meningkatkan

 bilangan murid yang

mewakili sekolah.

Meningkatkan peratus murid yang

mahir dalam peraturan dan teknik

dalam acara

 pertandingan

Bilangan penglibatan

dalam MSSMKL

Bilangan murid yangmahir dalam peraturan

dan teknik dalamacara pertangdingan.

0

2.0

3

20.0

5

30.0

7

40.0

Page 5: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 5/16

  5

PELAN TAKTIKAL KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

2014 

BILPROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH

KOS/

SUMBER

INDICATOR

PENCAPAIANTOV ETR

1. Kursus berfokus

Meningkatkan

kemahiran murid

dalam aktiviti ping

 pong

Jawatankuasa

 ping- pong 1 bulan RM30 Peratus murid yang

mahir dalam

 peraturan dan

teknik.

5% 30%

2.

Latihan perseorangan

dan beregu

Meningkatkan

kemahiran murid

dalam aktiviti ping

 pong

Guru-guru yang

mahir bermain

 ping -pong Sepanjang

tahun

tiada Peratus penglibatan

dalam

MSSZ/MSSD

0% 10%

3.

Pertandingan Ping-

Pong

Meningkatkan

 penglibatan murid

dalam aktiviti ping

 pong

Jawatankuasa

Kelab Ping-Pong 1 hari RM100

% Jumlah pungutan

mata

20.0% 50.0%

Page 6: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 6/16

  6

PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

1STRATEGI

Peningkatan kemahiran murid dalam ping pong

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1. Kursus berfokus Jawatankuasa

 ping pong

1 bulan RM30 Wakil murid

yang mahir

Bilangan murid

yang menyertai

kursus berfokus

Edaran bahan

rujukan yang

sesuai untuksetiap

kelab/persatuan/

sukan/permainan.

Page 7: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 7/16

  7

PELAN OPERASI KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

Nama Program

Matlamat

Objektif

Tempoh

Sasaran

Kos

Guru Terlibat 

Kursus berfokus

Peningkatan murid yang mahir dalam kemahiran dan peraturan ping pong..

Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

1 bulan

Semua murid ahli persatuan ping pong

RM30

Jawatankuasa ping pong

Proses Kerja Tarikh

Pelaksanaan

kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.1 Menyediakan kertaskerja Kursus kemahiran

dan taktikal 

1.2 Pembentukan

 jawatankuasa AJK

mengenal pasti bahan

yang sesuai.

1.3Mesyuarat peringkat

sekolah dan penubuhan

AJK pelaksana.

1.4 Melaksanakan program

1.5 Pemilihan pemain yang berpotensi

1.6 Menjalankan penilaian

dan menyediakan

laporan program.

Jan 2014

Jan 2014

Jan 2014

Feb 2014

Mac 2014

Mac 2014

-Segelintar murid

tidak dapat hadir

kerana masalah

 pengankutan

semasa balik.

-Setiap murid terlibat

dalam program

kecuali terdapat

sebab

yang munasabah.

Pemilihan pemain

yang berpotensi

Memastikan semua

murid boleh

menyertai dalam

latihan

Page 8: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 8/16

  8

PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

2.STRATEGI

Mengadakan kursus

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1. Latihan perseorangan dan

 beregu Guru-guru yang

mahir bermain

 ping pong

Sepanjang tahun Tiada Bilangan murid

yang mahir

Bilangan murid

yang menyertai

latihan

.

Page 9: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 9/16

  9

PELAN OPERASI KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

Nama Program

Matlamat

Objektif

Tempoh

Sasaran

Kos

Guru Terlibat 

Latihan perseorangan dan beregu

Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

Mencungkil murid-murid yang berpotensi.

Sepanjang tahun

Semua murid persatuan ping pong

Tiada

Semua Guru Penasihat

Proses Kerja Tarikh

Pelaksanaan

kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.1 Mesyuarat agung

1.2 Mesyuarat jawatankuasa

1.3Mesyuarat peringkat

sekolah dan penubuhan

AJK pelaksana.

1.4 Menjalankan

 pengurusan

 prapelaksanaan

 program.

1.5 Melaksanakan program

1.7 Menjalankan penilaian

dan menyediakanlaporan program.

Jan 2014

Feb-Okt 2014

Feb-Okt 2014

 Nov 2014

-Segelintar muridtidak dapat hadir

kerana masalah

 pengankutan semasa

 balik.

-Setiap murid terlibatdalam program

kecuali terdapat

sebab yang

munasabah.

Bilangan murid yangmenguasai kemahiran

memain pin pong

Memastikan semuamurid boleh

menyertai dalam

latihan yang diberi

Page 10: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 10/16

  10

PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

3.STRATEGI Menggalakkan murid lebih melibatkan diri dalam aktiviti ping pong

OBJEKTIF Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti ping pong

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

4. Pertandingan Ping Pong Semua Guru

Penasihat

1 hari RM 100 Wakil Sekolah % Jumlah

 pungutan mata

Page 11: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 11/16

  11

PELAN OPERASI KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

Nama Program

Matlamat

Objektif

Tempoh

Sasaran

Kos

Guru Terlibat 

Pertandingan Ping Pong

Memupuk minat murid dalam ping pong

Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti ping pong

1 hari

Semua guru penasihat

RM 50

Jawatankuasa kelab ping pong

Proses Kerja Tarikh Pelaksanaan KekanganPemantauan

Penilaian Penambahbiakan

1.1 Pembentukkan

 jawatankuasa

1.2 Mesyuarat peringkatsekolah dan

 penubuhan AJK

 pelaksana..

1.3 Menjalankan

 pengurusan

 prapelaksanaan

 program.

1.4 Mengadakan

 pertandingan

1.5 Pemilihan murid

yang bepotensi1.6Menjalankan

 penilaian dan

menyediakan

laporan program 

Jan 2014

Feb 2014

Mac 2014

Apr 2014

Apr 2014

Jul 2014

Bilangan murid yang

mengambil bahagian

 pertandingan kurangmemuaskan

Memastikan murid

yang mengambil

 bahagian mempunyaimasa yang cukuo

untuk menajalankan

latihan.

Wakil murid yang

dipilih

Menambahkan lagi

ahli persatuan ping

 pong

Page 12: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 12/16

  12

PELAN TINDAKAN KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

1

STRATEGI

Peningkatan kemahiran murid dalam ping pong

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

Bil Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/ hari Kos/Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1. Kursus berfokus Jawatankuasa

 ping pong

2 bulan RM60 Wakil murid

yang mahir

Bilangan murid

yang menyertaikursus berfokus

Edaran bahan

rujukan yangsesuai untuk

setiap

kelab/persatuan/

sukan/permainan.

Page 13: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 13/16

  13

PELAN OPERASI KELAB PING PONG

SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1, KUALA LUMPUR.

Nama Program

Matlamat

Objektif

Tempoh

Sasaran

Kos

Guru Terlibat 

Kursus berfokus

Peningkatan murid yang mahir dalam kemahiran dan peraturan ping pong..

Meningkatkan kemahiran murid dalam aktiviti ping pong

2 bulan

Semua murid ahli persatuan ping pong

RM30

Jawatankuasa ping pong

Proses Kerja Tarikh

Pelaksanaan

kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.3 Menyediakan kertas

kerja Kursus kemahiran

dan taktikal 1.4 Pembentukan

 jawatankuasa AJK

mengenal pasti bahan

yang sesuai.

1.3Mesyuarat peringkat

sekolah dan penubuhan

AJK pelaksana.

1.4 Melaksanakan program

1.5 Pemilihan pemain yang

 berpotensi

1.6 Menjalankan penilaiandan menyediakan

laporan program.

Jun 2014

Jun 2014

Jun 2014

Ogos 2014

Ogos 2014

Sept 2014

-Segelintar murid

tidak dapat hadir

kerana masalah pengankutan

semasa balik.

-Setiap murid terlibat

dalam program

kecuali terdapatsebab

yang munasabah.

Pemilihan pemain

yang berpotensi

Memastikan semua

murid boleh

menyertai dalamlatihan

Page 14: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 14/16

  14

PELAN TINDAKAN 2014 –  2016

STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN PELAN TINDAKAN Tindakan Catatan

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

Meningkatkankemahiran dan

 pengalamankesemua guru

 penasihat

Memanggil jurulatih

 bertauliahuntuk

memberi

tunjuk ajar

√ 

2014

2015

2016

Latihan/

kursuskejurulatihan

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2014

2015

2016

Meningkat prestasi dan

kemahiran

 pemain

Latihansepanjang

tahun

√  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2014

2015

2016

Perlawanan persahabatan

√  √  √  √ 

2014

2015

2016

Page 15: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 15/16

  15

MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN KEMAHIRAN

AKADEMIK 2014 2015 2016

TAHUN 3

90%

TAHUN 4

80%

TAHUN 5

50%

TAHUN 6 50%

Page 16: Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

8/13/2019 Pelan Strategik Ping Pong 2014 Skwm1

http://slidepdf.com/reader/full/pelan-strategik-ping-pong-2014-skwm1 16/16

  16

CARTA GANTT KELAB PING-PONG 2014

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV1 PENDAFTARAN /

2 MESYUARAT

AGONG

/

3 MESYUARAT AJK /

4 LATIHAN

KEMAHIRAN

/ / / / / / / / / /

5 STRATEGI / / /

6 KECERDASAN / / / / / / / / / /

7 PERMAINAN / / / / / / / / / /

8 UNDANG-UNDANG / / / /

9 PERTANDINGAN

TERBUKA DAN

AHLI KELAB

/ / / /

10 TAYANGAN VIDEO / /

11 PENILAIAN / /