pelan strategi program pendidikan khas integrasi (ppki

Download Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

Post on 25-Feb-2018

258 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  1/12

  PELAN STRATEGI PROGRAM PENDIDIKAN INTEGRASI (PPKI) TRAMPIL SIJIL KEMAHIRMALAYSIA (SKM) DISELURUH SELANGOR

  DISEDIAKAN OLEH: DATO HJ. AZMIN MUSTAM ABDUL KA

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  2/12

  LATAR BELAKA

  Program pendidikan khas integrasi (ppki) telah dimulakan di awa8oan

  Program utama ketika era 8oan ialah bermasalah penglihatan, bpendengaran dan bermasalah pembelajaran

  Matlamat pembelajaran ketika itu adalah menyediakan ilmu peng

  dan kemahiran melalui pembelajaran dan pengajaran yang fleks

  keperluan individu yang pelbagai tahap keupayaan bagi kehidup

  lebih bermakna

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  3/12

  CABARAN YANG D

  Pembelajaran akademik tidak menjamin keberkesanan menentukan kemahiran kerja yang sesuai

  Penarafan kemahiran murid berkeperluan khas tiada di Tiada mendapat pengiktrifan dan tiada berdaya saing

  elekangan dari segi peruntukkan bagi mewujudkan pekemahiran

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  4/12

  Taburan B!an"an S#$%!a& P#n''$an K&a 'an PP#n''$an K&a In*#"ra #&n""a +, Januar

  SPK

  ,

  SPK

  ,

  SPK

  /

  SPK

  -

  SPK

  -

  SPK PPKI

  - ,20

  SPK PPKI

  2 /1

  SPK PPKI

  - ,32

  SPK PPKI

  2 1+

  SPK PPKI

  - -4

  SPK PPKI

  , ,-3SPK PPKI

  , ,+3

  SMPK5 Kuan*an

  SMPK5 M#rb%$

  SPK PPKI

  6 3

  KEDAH

  P.PINANG

  PERAK

  K.LUMPUR

  SELANGOR

  PUTRAJAYA N.SEMBILAN MELAKAJOHO

  PAHA

  TERENG

  KELAN

  PERL

  SMPK5 S&a& A!a

  SMPK5 In'a&7ura

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  5/12

  SPK PPKI

  - ,,3

  SPK PPKI

  2 ,/,

  SMPK5 Z%n B%rn#%

  SPK PPKI

  6 1

  LABUAN

  SABAH

  SARA8AK

  Taburan B!an"an S#$%!a& P#n''$an K&a 'an PP#n''$an K&a In*#"ra #&n""a +, Januar

  Sub#r9 Ba&a"an P#n''$an K&a: KPSub#r9 Ba&a"an P#n''-,/

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  6/12

  DATA MURID BERKEPERLUAN KHASDI NEGERI SELANGOR BERAKHIR + SEPTEMBE

  KATEGORI

  SEKOLAH

  JUMLAH MBK

  DI PPKI

  JUMLAH MBK

  DI ALIRANPERDANA

  JUMLSEL

  SEKOLAH

  RENDAH5157 769

  SEKOLAH

  MENENGAH3899 749

  JUMLAH 011 ,/,3 ,

  Sub#r9 Jaba*an P#n'

  -,/

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  7/12

  RASIONALISASIONE STOP CENTRE

  'One Stop Center' ini merupakan salah satu inisiatif membantumengukuhkan kebolehupayaan murid berkeperluan khas dalam kyang boleh mereka kuasai!

  esediaan murid berkeperluan khas ke alam kerjaya setelah tampersekolahan dititikberatkan supaya mereka bersedia ke alam pe

  kelak! Melibatkan 71 buah PPKI sekolah menengah yang telah melaksa

  Program Kemahiran Vokasional seperti masakan, jahitan, pertanikraftangan, perkhidmatan dan penyelenggaraan

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  8/12

  O

  Menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran dan dipera

  Menyediakan persediaan bidang kemahiran vokasional untuk mepekerjaan produktif bagi kelangsungan hidup!

  Menyediakan kemahiran untuk menubuhkan koperasi kepenggunkemahiran sebagai tempat mengembangkan potensi kemahiran d

  bidang yang di"eburi! Meningkatkan kerjasama antara pihak kerajaan , swasta dan ngo

  usaha mewujudkan prasarana oku !

  Menyediakan dana untuk prasarana pembagunan sekolah dari sedalam menyediakan tempat latihan vokasional!

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  9/12

  MATLAMAT PENC

  Melahirkan murid yang berkemahiran dan kreatif dalam

  vokasional dengan mengamalkanbudaya kerja yang

  selamatserta berupaya menjadipenyumbang tenaga

  dalam masyarakat.

  Memberi pengiktirafan melalui #ijil emahiran Malaysia dan mewujudkan penyediaan murid berkeperluan khas

  kerjaya

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  10/12

  KUMPULAN S

  #etiap $ Parlimen terdapat sebuah Program Pendidikan has %nt(PP%) yang menawarkan latihan vokasional serta mempunyai pe#ijil emahiran Malaysia (#M) tahap $&'& atau diploma !

  #etiap sekolah yang terpilih *+% mengemukakan satu programkemahiran mengikut kekuatan atau kesediaan serta kemudahaa

  ada! Manakala jumlah murid yang akan menerima latihan pada sesua

  adalah - hingga $. orang murid yang mempunyai umur $- tahun

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  11/12

  SENARAI - BUAH SEKOLAH TERPILIH OLEH JABATAN PSELANGOR BAGI MENLAKSANAKAN

 • 7/25/2019 Pelan Strategi Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI

  12/12

  KOLOBRASI - BUAH SEKOLAH TERPILIH OLEHJABATAN PENDIDIKAN SELANGOR BAGIMENLAKSANAKAN