pelan induk perindustrian

Click here to load reader

Post on 18-Jun-2015

2.552 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tugasan 2:

Pelan Induk PerindustrianKumpulan 4ward

Soalan

Apakah konsep dan ciri-ciri utama PIP? Bagaimana PIP menyumbang kepada Wawasan 2020?

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Pengenalan,Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Pengenalan, Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

Perkembangan/Masalah/Kelemahan perindustrianRRJP2PIP1 DEB Kepelbagaian asas ekonomi Getah Bijih timah Industri berorientasikan export dan berteraskan tenaga Gantian import pekerja PIP2

Penggalakkan industri berat

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Perkenalan, Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

Objektif PIPObjektif

menjadikan sektor perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhan industri

menggalak penggunaan sumber asli

meninggikan tahap R&D

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Pengenalan, Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

12 kumpulan industri dalam Pelan Induk Perindustrian (PIP1)

Resource Based Industry (7 industri) Getah Kelapa Sawit Kayu-kayan Makanan Kimia Logam bukan ferus

Non Resource Based Industry (5 industri) Elektrik & Elektronik Peralatan pengangkutan Mesin & Kejuteraan Logam ferus Teksil & pakaian

Ciri-ciri PIP11. Melaksanakan dasar perindustrian yang berpandangan keluar 2. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport dan mempelbagai serta meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport 3. Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri eksport 4. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu 5. Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat

Ciri-ciri PIP16. Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri-industri di kawasan yang telah sedia ada mempunyai infrastruktur yang diperlukan Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan mempertingkatkan pembangunan IKS Memperkukuhkan institusi yang bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan Menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya saing yang lebih tinggi

7. 8. 9.

8 kumpulan industri dalam Pelan Induk Perindustrian (PIP2)

Elektrik dan Elektronik Kumpulan Industri Kimia Kumpulan Industri Tekstil dan Pakaian Kumpulan Industri Pengangkutan Kumpulan Industri Galian Kumpulan Industri Mesin dan Jentera Kumpulan Industri Berasaskan Sumber Kumpulan Industri Berasaskan Pertanian dan Produk Makanan

Ciri-ciri PIP21. 2. 3. 4. 5. Mengalakkan industri pengeluaran berskala besar untuk eksport. Mengalakkan pengilangan barangan modal dan parantaraan. Mengembangkan pertumbuhan industri baru. Mengalakkan peningkatan rantaian di antara industri. Mengalakkan peningkatan pelaburan industri berasaskan sumber asli Mempergiatkan usaha untuk memperolehi teknologi dan mengkormersilkan teknologi baru

6.

Ciri-ciri PIP27. Melaksanakan pendekatan sasaran eksport 8. Mengalakkan penyertaan yang lebih besar oleh persatuan industri dalam latihan kemahiran. Memperluaskan rancangan offset 9. Pembangunan industri kecil dan sederhana 10. Pembangunan kawasan perindustrian khusus 11. Pelaburan luar negara

VIDEO

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Pengenalan, Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

Wawasan 2020

Dibentang oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Feb 1991. Matlamat Pembangunan Negara: Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri dan pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang 2020

Apakah itu negara yang maju?

Pendapatan per kapita $9,500 Sumbangan sektor perkilangan 40% kepada KDNK Sumbangan sektor perkhidmatan 50% kepada KDNK post-industrial nation

Cabaran utama menjadi negara Perindustrian?

Cabaran #8 dalam Wawasan 2020: Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Cabaran #9 dalam Wawasan 2020 : Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

PIP & Cabaran Wawasan 20202005Pelan Induk Perindustrian

2020

Negara Maju

Negara Perindustrian

ModalPelaburanStrategi-strategi Objektif-objektif

Daya saingKualiti tenaga

BerdikariKekentalan

Strategi-strategi

Sistem galakan Perkembangan eksport Industri Kecil Penyebaran Industri Penyelidikan dan pembangunan Pembangunan Tenaga Manusia

Modal & Pelaburan

Penggubalan Akta Galakan Pelaburan. Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967. Pengluasan pasaran. Menggalakkan Pelaburan asing secara langsung (cth: Jepun/Korea/Taiwan). Pembinaan Kawasan Perdagangan Bebas. Pemberian pioneer status. MITI

Perindustrian Berdaya Saing

Dua faktor kritikal: Sumber manusia; dan Penggunaan Sains dan Teknologi.

Ciri-ciri ekonomi berdaya saing

Ekonomi pelbagai dan seimbang Ekonomi yang tangkas Ekonomi yang cekap Mempunyai sistem rangkaian dan industri yang mantap Menggunakan kuasa pemikiran, kemahiran, kesungguhan dan menguasai maklumat Daya pengeluaran yang tinggi pengeluarannya

Ciri-ciri ekonomi berdaya saing (samb..)

Berdikari, berpandangan jauh dan berdaya usaha Ekonomi yang berkekalan Kadar inflasi dan kos sara hidup yang rendah Ekonomi dikawal oleh displin yang mantap, berpandukan kuasa-kuasa pasaran

Perindustrian Berdaya Saing (samb)

Langkah-langkah PIP: Menambahkan penawaran tenaga mahir serta keupayaan teknologi.

Meningkatkan produktiviti dan nilai produk.

Memperolehi teknologi luar melalui kerjasama atau pengambilalihan.

Sumber Tenaga

Program pembangunan kamahiran teknik Maktab Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Institut Latihan Perindustrian (ILP) Construction Industry Development Board (CIDB)

Kekentalan

Keupayaan perindustrian negara Meminimakan risiko akibat perubahan pasaran atau keadaan luar negara Mampu menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran

Kekentalan (Samb)

Mempelbagaikan eksport dan mengalakkan sektor gantian import Meningkatkan pelaburan daripada pelabur tempatan Penyelidikan dan Pembangunan setempat

Berdikari

Mengorientasikan semula industri berat dan strategik tempatan Langkah-langkah PIP Menggunakan sumber-sumber tempatan Pembangunan dan Penyelidikan Mempertingkatkan usaha penggunaan sains dan teknologi dalam perkilangan Pelaburan dalam industri setempat

Menu hari ini

Pelan Induk Perindustrian (PIP) Konsep PIP: Pengenalan, Perkembangan, masalah dan kelemahan Objektif Strategi Perlaksanaan sebagai ciri-ciri : PIP1 & PIP2 PIP dan Wawasan 2020 Kejayaan PIP Kesimpulan

Sejauh mana kejayaan PIP?

Berdasarkan laporan kajian PIP, industri dibahagikan kepada 22 kelompok kumpulan yang berpotensi

3 kategorikan utama: Berangkai secara antarabangsa Berdasarkan dasar Berasaskan sumber

Statistik100% 80% 60% 40% 20% 0% Lain-lain Pertanian Perkilangan 22% 23%1987 1

55%

53%

20% 27%1990 2

55% 22% 23%

53% 20% 27%

Sumbangan Sektor Perkilangan kepada KDNK 1987 dan 1990

StatistikRM18,000 juta

RM3,517 juta

1990

1988

Pelaburan

Pertumbuhan Ekonomi

Pop Quiz !!! contoh soalan peperiksaanPelan Induk Perindustrian yang diumumkan pada Februari 1993 telah menggariskan 3 matlamat berikut, kecualiA. B. C.

D.

menjadikan sektor perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara. menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara. memoden dan menyusun semula sektor perindustrian dengan mengutamakan industri berat sepertimana yang terdapat di negara barat. meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

Kesimpulan

PIP I (1968-1995) Sedia asas sektor/industri pembuatan supaya lebih kompetitif dan berdaya tahan.

PIP II (1995-2005) Menukar sektor/industri pembuatan supaya lebih berdaya saing secara global.

PIP dan Wawasan 2020 Jika Wawasan 2020 adalah sebatang pokok maka PIP umpama akar .

Terima Kasihpersembahan eksklusif kumpulan 4ward

View more