pelan induk pembangunan pendidikan jangka panjang 2006 2010

Download Pelan induk pembangunan pendidikan jangka panjang 2006 2010

Post on 28-Nov-2014

6.044 views

Category:

Spiritual

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JANGKA PANJANG 2006-2010
 • 2. PENGENALAN
  PelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telahdirangkauntukmelaksanakandanmerealisasikansatusistempendidikan yang holistik, progresif, bermoraldanbertarafdunia. PIPP telahdilancarkanolehPerdanaMenteri, Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawipada 16 Januari 2007 diPusatKonvensyenAntarabangsaPutrajaya
 • 3. ENAM TERAS PIPPJP 2006-2010
  PIPPJPJ 2006-2010 telahmenggariskanENAM TERAS iaitu;
  • membinanegarabangsa,
  • 4. membangunkan modal insan,
  • 5. memperkasakanSekolahKebangsaan,
  • 6. merapatkanjurangpendidikan,
  • 7. memartabatkanprofesionkeguruan.
  • 8. Melonjakkecemerlanganinstitusipendidikan

View more >