pelajar 10 tahun_ segak

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2014

58 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JPN NEGERI PERAK GURU SUMBER PJPK NEGERI PERAK 2008 PROGRAM PENGISIAN MARKAH UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK) (10 TAHUN)

NAIK TURUN BANGKU (L) SKOR 0 80 102 126 149 MARKAH 5 4 3 2 1

TEKAN TUBI (L) SKOR 0 7 9 13 15 MARKAH 1 2 3 4 5

RINGKUK TUBI SEPARA (L) JANGKUAN MELUNJUR (L) SKOR 0 8 11 15 18 MARKAH 1 2 3 4 5 SKOR 0 19 25 32 37 MARKAH 1 2 3 4 5 BERAT 0 14.2 19.5 22.3

BMI_L KLASIFIKASI KURANG BERAT NORMAL BERISIKO BERAT BERLEBIHAN BERAT BERLEBIHAN

SKALA MARKAH KESELURUHAN MARKAH 0 4 7 10 15 18 GRED T E D C B A

NAIK TURUN BANGKU (P) SKOR MARKAH

TEKAN TUBI (P) SKOR MARKAH

RINGKUK TUBI SEPARA (P) JANGKUAN MELUNJUR (P) SKOR MARKAH SKOR MARKAH BERAT

BMI_P KLASIFIKASI

KEPUTUSAN KESELURUHAN GRED PERNYATAAN TAHAP KECERGASAN SANGAT TINGGI TAHAP KECERGASAN TINGGI CERGAS NORMA TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA TIDAK CERGAS

0

5

0

1

0

1

0

1

0.0

KURANG BERAT

A

85

4

7

2

8

2

19

2

14.0

NORMAL

B

109

3

9

3

11

3

25

3

20.0

BERISIKO BERAT BERLEBIHAN BERAT BERLEBIHAN

C

134 159 162

2 1 1

13 15 21

4 5 5

15 18 18

4 5 5

32 37 36

4 5 5

23.0

D E

PRE - TESTBIODATA & SKOR PELAJAR (SEGAK)KELASTINGGI BERAT UMUR

BIL

NAMA PELAJAR

JANTINA

NAIK TURUN BANGKU

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI SEPARA

JANGKAUAN MELUNJUR

BMI

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

0 0 0 0

45

46

47

POST - TESTBIODATA & SKOR PELAJAR (SEGAK)KELASTINGGI BERAT UMUR BMI

0NAIK TURUN BANGKU RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR

BIL

NAMA PELAJAR

JANTINA

TEKAN TUBI

1

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0

0

17

0

0

18

0

0

19

0

0

20

0

0

21

0

0

22

0

0

23

0

0

24

0

0

25

0

0

26

0

0

27

0

0

28

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

0

0

30

0

0

31

0

0

32

0

0

33

0

0

34

0

0

35

0

0

36

0

0

37

0

0

38

0

0

39

0

0

40

0

0

41

0

0

42

0

0

43

0

0

44

0

0

0 0 0 0

45

0

0

46

0

0

47

0

0

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR TARIKH SEKOLAH NAMA GURU BESAR REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) NAMA GURU TAHUN :BIL1 0

NAMA PELAJAR

KLASIFIKASI BMI

SKOR NAIK TURUN BANGKU

SKOR TEKAN TUBI

SKOR RINGKUK SEPARA

SKOR JANGKAUAN MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10 0

0

11 0

0

12 0

0

13 0

0

14 0

0

15 0

0

16 0

0

17 0

0

18 0

0

19 0

0

20 0

0

21 0

0

22 0

0

23 0

0

24 0

0

25 0

0

26 0

0

27 0

0

28 0

0

29 0

0

30 0

0

31 0

0

32 0

0

33 0

0

34 0

0

35 0

0

36 0

0

37 0

0

38 0

0

39 0

0

40 0

0

41 0

0

42 0

0

43 0

0

44 0

0

45 0

0

46 0

0

47 0

0

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR TARIKH SEKOLAH NAMA GURU BESAR REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) NAMA GURU TAHUN :BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

NAMA PELAJAR

KLASIFIKASI BMI

SKOR NAIK TURUN BANGKU

SKOR TEKAN TUBI

SKOR RINGKUK SEPARA

SKOR JANGKAUAN MELUNJUR

JUMLAH0.0

GRED

PERNYATAAN

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

47

0

0.0

PERHATIAN : SILA ISIKAN NAMA SEKOLAH, NAMA ANDA DAN TINGKATAN YANG DIAJAR TARIKH 0 SEKOLAH 0 NAMA GURU BESAR 0 REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA+UJIAN POST) NAMA GURU 0 TAHUN : 0BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200

NAMA PELAJAR

SKOR SKOR NAIK SKOR RINGKUK SKOR TEKAN TUBI JANGKAUAN TURUN BANGKU SEPARA MELUNJUR0.0 0.0 0.0 0.0

JUMLAH0.0

GRED

PERNYATAAN

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0