pekeliling dskp rbt tmk

Download PEKELILING DSKP RBT TMK

Post on 10-Feb-2018

299 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 PEKELILING DSKP RBT TMK

  1/3

  Bahagian embangunan urikulumC'urt' t u ut n I eve oprurt t D iv ts o tt-8, r t nterian penoidikanalaysiaffi a,tt utry of E{ucatton ntahYsia':l'f Aras4-8,BlokES.-{:--Komplekserajaan arcelEPusatPentadbiran erajaan ersekuiuan62604 PUTRAJAYA

  Tel :03884 2000Faks ; 038884 9917 i 03-8E8E0560Laman Web : http//www.moe.gov..rry: http /wJ',/v'v.moe.gov.myibpk:: KP(BPK)1500-5(2): 69 September2013

  Seperti edaranTuaniPuan,PELAKSANAAN KURSUS ORIENTAST PELAKSANAAN DOKUMEN STANDARDKURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) BAGI MATA PELAJARAN TEKNOLOGIMAKLUMATDAN KOMUNIKASI TMK) DAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI RBT)TAHUN4 DI SEKOLAHRENDAH2Ol4

  2. AdalahdimaklumkanahawaKursusOrientasi elaksanaan SKPbagimatapelajaranTMK dan RBT kepada emuaJurulatih tamamatapelajaranersebutelahselesai i jalankanbagisemua on.3. Sehubungan tu, bagi Kursus OrientasiPelaksanaanDSKP Tahun 4 bagi matapelajaran MK dan RBT di peringkat aerahyang melibatkan uru-guru kan di laksanakansebelum elaksanaanSSRTahun4 pada ahun2014.4. Bagi tujuan tu, pihak uan/puan ipohonuntukmemastikan uru dari setiapsekolahyangmengikuti ursus ni adalahmengikut eruntukan agisetiapmatapelajaranaitu1 gurumata pelajaranTMK dan 1 guru mata pelajaranRBT dan BUKAN 1 guru bagi kedua-duamatapelajaran.5. Pihak BPK amat berbesarhati memohonkerjasamapihak tuan/puanmemastikanketetapannidi ikutibagi mengelakkanekeliruan erana edua-duamatapelajaranniadalahmatapelajaran angberbeza.6. Sekiranya erdapatsebarangkemusykilan erhubungdengan perkaradi atas, si lahubungiPuanNorbaitee intiTalib i tal ian03-8884 3681019-98973397. Kerjasama ar:ipadaihak uan/puan matdihargai andidahului enganucapan erimakasih.Sekian...BERKHIDMATUNTUKNEGARA''Sayayang6tenurut erintah,IA(or.MASruK{iNrALrMUDA)PengarahBahagian embangunanurikulumKementerian endidikan alaysias.k. :

  i . SemuaKetuaSektor,SektorPengurusan kademikNegerii i . SemuaPegawai CTdan Pengkomputeranegeri

  Ruj.TuanRuj.KamiTarikh

 • 7/22/2019 PEKELILING DSKP RBT TMK

  2/3

  10.PengarahJabatan endidikanerengganuJalanBukitKecil20604KualaTerengganu11.PengarahJabatan endidikan egeriSembileinJalanDato'Hamzah70990SerembanNegeri embilan12.PengarahJabatan endidikanedahKompleksWismaPelajaranJalanStadium05604AlorStar,Kedah13.PengarahJabatan endidikan abahTingkat ,5dan7. RumahPersekutuanJalanMatSalleh88604KotaKinabalu abah

  .'14.PengarahJabitanPendidikanarawakBangunan unDatukPatinggi uankuHajiBujangJalanSimpang iga93604Kuching arawak15.PengarahJabatan endidikan ilayahPersekutuanabuanAras10,Blok4, Kompleks janaKewanganPetiSurat81097, 7020Wilayah ersekutuanabuan

 • 7/22/2019 PEKELILING DSKP RBT TMK

  3/3

  t .

  Edaran

  1. PengarahJabatanPendidikan elangorJalanJambuBol4/3e,Seksyen40604ShahAlam,NegeriSelangorDarulEhsan

  2' H:,:tf[endidikan wilavahPersekutuanuala umpurPersiaranuta,OffJalanDuta50604 uala umPur3. PengarahJabatan endidikanerak

  Jalan unAbdulRazak30640 pohPerakDarulRidzuan4. PengarahJabatan endidikanulauPinangJalanBukitGambir11700 ulau inang5. PengarahJabatan endidikanerlisJalan unAbdulRazak01990Kangar, erlis6. PengarahJabatan endidikanahangBandarnderaMahkota25604Kuantan ahangDarulMakmur7. PengarahJabatan endidikanelakaJalanstana

  75450BukitBeruang,Melaka8. PengarahJabatan endidikanelantanJalanDoktor15000KotaBharu,KelantanL PengarahJabatan endidikanohorWismaPendidikanalan unAbdulRazak80604 ohorBahru ohor