payment #23

Download Payment #23

Post on 03-Dec-2014

175 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JKR 66 (Pin.3/1999) KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO: 23PERUNTUKAN PEMBANGUNAN : 2009 TAJUK KERJA : NAMA DAN ALAMAT KONTRAKTOR : MAKSUD : S62 IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) TEMERLOH, PAHANG. PEMBINAAN PULAU SEBANG SDN. BHD. 54-1, LORONG HARUAN 5/2, OAKLAND COMMERCE SQUARE, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. BUTIRAN : 11000 005

NO. KONTRAK :

JKR/IP/CKUB/12/2010 RM RM RM 39,400,936.00 (1,300,000.00) 38,100,936.00

HARGA ASAL KONTRAK : JUMLAH BERSIH TAMBAHAN / POTONGAN : PHK NO.1 - NO.3 HARGA BARU KONTRAK : A. 1. 2. 3. 4. 5. BUTIR-BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN TARIKH PENILAIAN : 20hb Disember 2011

NILAI KERJA DILAKSANAKAN DAN AMAUN-AMAUN LAIN YANG KENA DIBAYAR(Lampiran A) * KURANGKAN Bayaran Interim yang terdahulu No. 1 - 22 NILAI BERSIH KERJA SEMASA : POTONGAN a. Bayaran Balik Wang Pendahuluan(Lampiran B) i) ii) iii) Amaun terkumpul Amaun terdahulu Amaun semasa RM RM RM 3,425,208.98 2,765,187.09 660,021.89 RM 3,425,208.98

RM RM RM

14,459,161.20 10,231,680.00 4,227,481.20

b. Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (amaun terdahulu) c. Gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan @ RM selamahari. d. Potongan lain jika ada

RM RM RM

3,425,208.98 RM RM RM (3,425,208.98) 802,272.22 802,272.22

Jumlah Potongan JUMLAH : BAYARAN DISYORKAN :

RM

Adalah disahkan bahawa semua peraturan kewangan dan kehendak di bawah Kontrak telah dipatuhi.

Tarikh :..

.......................................................... (Pegawai Pengesyor)

B. 1.

PERAKUAN BAYARAN Bayaran Interim a) Kepada Kontraktor Utama b) Kepada Subkontraktor/Penerima Bayaran (seperti di Lampiran A1) c) Kepada Penerima Hak (seperti di Lampiran A1) Jumlah Bayaran Interim RM RM RM RM 47,644.12 147,799.78 606,756.10 802,200.00

RM RM RM

802,200.00 802,200.00

2.

Kredit Akaun Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (10% dari Bayaran Disyorkan sehingga 5% harga kontrak) BAYARAN DIPERAKUKAN

(Ringgit Malaysia : LAPAN RATUS DUA RIBU DUA RATUS SAHAJA

Tarikh : .. CATATAN OLEH PEGAWAI YANG MENYEDIA BAUCER

.. (Pegawai Penguasa)

Jumlah amaun yang dibayar di bawah Perakuan ini ialah RM . (Sesalinan Perakuan hendaklah dikembalikan kepada Pegawai Pengesyor.) * Termasuk Barang Tak Pasang, Pelarasan Turun Naik Harga, Tuntutan Bayaran Tambahan yang diluluskan.

AMD Associate Com 11 : My Doc./IPD/IPC/82071382.xls\Cert.[kmh]

Cert. 1/1

LAMPIRAN A

IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) TEMERLOH, PAHANG.

GENERAL SUMMARYVALUATION NO. DATE OF EVALUATION :BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ELEMENT PRELIMINARIES PILING WORKS PENTADBIRAN & LOKAP PENGANGKUTAN (OPERASI) PENGANGKUTAN (BENGKEL) LAPANG SASAR & SETOR BARANG KES GARAJ KENDERAAN SETOR PELURU PMP EXTERNAL WORKS SUB-TOTAL A : 11. 12. P.C SUM. PROVISIONAL SUM. SUB-TOTAL B : TOTAL OF BUILDING WORKS : 13. 14. VARIATION ORDER REMEASUREMENT OF PROVISIONAL QUANTITY ADJUSTMENT P.C & PROV. SUM BUILDING WORKS INCLUDING V.O 16. 17. 90% of MATERIAL ON SITE VARIATION OF PRICE a) Building Works b) Reinforcement Bar c) M&E Works SUB-TOTAL C : TOTAL CARRIED TO CERTIFICATE MOS/1 PC/Summary PS/Summary PAGE Preliminary/1 Piling/1 C01/BP/Summary/ C02/PO/Summary C03/PB/Summary C04/LS/Summary C05/GK/Summary C06/SP/Summary C07/PMP/Summary Ext./Summary CONTRACT AMOUNT (RM) 1,346,363.10 1,406,587.10 8,800,970.10 915,405.00 692,628.10 1,053,175.90 417,062.50 215,804.80 177,719.20 6,642,562.60 21,668,278.40 15,532,657.60 2,200,000.00 17,732,657.60 39,400,936.00 679,652.80 % WORK DONE 51.35% 84.30% 74.72% 65.24% 50.78% 51.37% 32.83% 0.79% 27.75% 21.64% 53.39% 9.07% 0.00% 7.95% 32.94% -

23 20/12/2011AMOUNT CLAIM (RM) 691,406.50 1,185,745.00 6,576,235.00 597,201.00 351,731.00 541,000.00 136,908.00 1,701.00 49,320.00 1,437,587.00 11,568,834.50 1,408,898.62 1,408,898.62 12,977,733.1 674,540.88

-

-

13,652,274.00 558,549.76

15.

VOP(B)/22 VOP(S)/22

194,950.88 53,386.56 806,887.20 14,459,161.20

Prepared by :

MOHD SHAHRIR BIN CHE ABDULLAHQuantity Surveyor

AMD Associate Com 11 : My Doc./IPD/IPC/82071382.xls\Gen.Sum [kmh]

Gen.Sum/1

LAMPIRAN A1

PERAKUAN BAYARAN INTERIM NO: 23Amaun-amaun yang kena dibayar kepada Subkontraktor/Pembekal Dinamakan, Penerima Hak dan Pegawai Penyelia di Tapakbina.

Ruj.

Penerima Bayaran

Jenis Kerja atau Bulan

Jumlah Harga RM (4)

Jumlah Bayaran Terdahulu RM (5)

Amaun yang diperakuan RM (6)

(1) A.

(2) Subkontraktor Dinamakan i) GERAK YAKIN SDN BHD E-3, 3 Plaza Glomac, No. 6, Jalan SS 7/19, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Akaun : 1238-0004449-05-1 Nama Bank : CIMB Bank ii) JUTABINA SEMPURNA SDN BHD 9A, Jalan Sulaiman 3, Taman Putra Sulaiman, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan No. Akaun : 14010005245717 Nama Bank: Bank Muamalat iii) X-Job Holdings Sdn Bhd PT 10081(G),Jalan BBN 1/3L Putra Point 2A, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus No. Akaun : 505103000540 Nama Bank: Maybank iii) CD ELECTRICAL ENGINEERING SDN BHD No. 6-1, Jalan Tengku Ampuan Zabedah A, Section 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. Akaun : 1414-0033886-05-8 Nama Bank: CIMB Bank iv) E&A LETRIK (M) SDN. BHD. No.27, Jalan Rasmi 7, Taman Rasmi Jaya, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan No. Akaun : 21406200076777 Nama Bank: RHB Bank Berhad Jumlah Kecil :

(3)

Air-Conditioning and Mechanical Ventilation

3,374,960.00

326,990.00

-

Fire Fighting System

961,200.00

417,496.00

39,420.00

Indoor Shooting Range

1,376,685.00

65,900.00

-

Pemasangan Elektrik

3,069,216.00

407,051.10

24,741.78

Pemasangan Sistem ELV

1,214,735.00

-

83,638.00

147,799.78

B.

Pembekal Dinamakan i) Jumlah Kecil : -

C.

Penerima Hak i) CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 1st Floor, Wisma Dewan Perniagaan Melayu Negeri Sembilan, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 7000 Seremban , Negeri Sembilan.No. Akaun : 0504-0001001-10-8

8,500,219.00

7,893,462.90

606,756.10

Jumlah Kecil : D. Pegawai Penyelia i) ii) Jumlah Kecil :

606,756.10

-

. Pegawai Pengesyor Nota : (2) Isikan nama subkontraktor/penerima bayaran yang berkenaan (3) (4) Nyatakan jenis kerja subkontraktor atau bulan yang berkenaan bagi kategori pegawai penyelia. Tidak berkenaan bagi penerima hak. Isikan jumlah harga subkontraktor/jumlah yang diserahhak. Tidak berkenaan untuk kategori pegawai penyelia.

AMD Associate Com 11 : My Doc./IPD/IPC/82071382.xls\Lam.A1[kmh]

Muka 1/1

LEJER KONTRAK ( Nilaian Pada : 20/12/2011 ) Bayaran Interim No.23Nama Kontraktor Nama Projek No. Kontrak Tempoh Kontrak Lanjutan Masa No. Satu (1) : : : : :PEMBINAAN PULAU SEBANG SDN. BHD. IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) TEMERLOH, PAHANG.

Lampiran :

JKR/IP/CKUB/12/2010 23/02/2010 - 05/09/2011 05/09/2011 - 06/04/2012

Harga Kontrak Jumlah Bersih Tambahan sebagaimana PHK No. Harga Kontrak Semasa Kerja Pembina PC Sum Provisional Sum

: RM 39,400,936.00 : RM 0.00 : RM 39,400,936.00 : RM 21,668,278.40 : RM 15,532,657.60 : RM 2,200,000.00

Bayaran Pendahuluan Kadar LAD Bon Perlaksanaan

: RM 5,530,171.50 : RM 5,988.94/hari : RM 1,970,046.80 (Bank Gerenti)

Nilai Kerja Dilaksanakan (RM) Tarikh Penilaian Nilai Kerja Pembina (RM)1 2 3 25.03.2010 19.04.2010 18.05.2010 19.05.2010 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 14.06.2010 30.07.2010 19.08.2010 20.09.2010 21.10.2010 22.11.2010 20.12.2010 19.01.2011 22.02.2011 21.03.2011 21.04.2011 24.05.2011 22.06.2011 22.07.2011 22.08.2011 20.09.2011 21.10.2011 2.11.2011 21.11.2011 20.12.2011 1,182,540.07 1,826,850.61 1,960,679.59 2,440,820.76 2,826,575.51 3,015,506.23 3,640,752.44 4,040,087.57 4,466,892.67 4,845,195.20 5,422,500.12 6,256,980.11 6,756,489.21 8,649,534.79 9,799,566.17 10,877,338.43 11,482,829.97 11,910,692.61 12,996,879.34 14,459,161.20 3.00 4.64 4.98 6.19 7.17 7.65 9.24 10.25 11.34 12.30 13.76 15.88 17.15 21.95 24.87 27.61 29.14 30.23 32.99 36.70 1,182,540.07 1,826,850.61 1,960,679.59 2,440,820.76 2,826,575.51 3,015,506.23 3,640,752.44 4,040,087.57 4,466,892.67 4,845,195.20 5,422,500.12 6,256,980.11 6,756,489.21 8,649,534.79 9,799,566.17 10,877,338.43 11,482,829.97 11,910,692.61 12,996,879.34 14,459,161.20 0.00 617,271.14 957,070.00 0.00 1.57 2.43

No

%

Jumlah Nilai Kerja Dan Amaun Kena Bayar (RM)0.00 617,200.00 957,070.00

Pendahuluan Kontraktor Terkumpul Semasa (RM)5,530,171.50 376,312.04 172,856.69 665,600.53 380,871.59 395,539.45 256,760.02 4,389.78 512,856.99 660,021.89

BAYARAN DIPERAKUKAN LAD Terkumpul Bayaran Disyorkan Wang Jaminan Perlaksanaan Semasa (RM) (RM)617,200.00 339,800.00 5,530,171.50 225,540.07 644,350.61 133,879.59 480,220.76 385,775.51 189,006.23 686,900.00 399,400.00 365,092.67 378,315.20 577,320.12 458,188.07 326,740.48 1,227,485.53 769,535.32 681,978.13 348,809.85 423,482.51 573,412.25 802,272.22 -

Kontraktor Utama (RM)

NSC dll

Lain-lain (Penerima Hak) (RM)644,300.00 133,800.00 480,200.00 385,700.00 189,000.00 686,900.00 399,400.00 374,400.00 378,300.00 577,300.00 435,500.00 263,352.00 1,110,000.00 561,078.00 459,637.00 290,647.00 16,348.90 507,600.00 606,756.10

Jumlah Diperakukan

Jumlah Terkumpul

Terkumpul (RM)5,530,171.50 376,312.04 549,168.73 1,214,769.26 1,595,640.85 1,991,180.30 2,247,940.32 2,252,330.10 2,765,187.09 3,425,208.98

Terkumpul (RM) (RM)555,480.00 339,800.00 5,530,171.50 225,500.00 -

Tarikh & No. Boucer

tt Unit Kew PTJ

(RM)61,720.00 -

(RM)555,480.00 339,800.00 5,530,171.50 225,500.00 644,300.00 133,800.00 480