partition for prakticum portfolio

34
A MAKLUMAT DIRI

Upload: putera-mizai

Post on 02-Sep-2015

238 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

PartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartitionPartition

TRANSCRIPT

A

MAKLUMAT DIRI

A02

BIODATA PELAJAR

A03

SURAT PENGENALAN DIRI

A04

PERNYATAANPROFESSIONAL

B

MAKLUMAT SEKOLAH

B01

PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH

B02

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

B03

VISI DANMISI SEKOLAH

B04

TAKWIM SEKOLAH

B05

SENARAI NAMA STAF

B06

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH

C

MAKLUMAT TUGAS

C01

SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS

C02

SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1/PRA)

C03

SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

C04

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

D

MAKLUMAT KOKURIKULUM

D01

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

D02

SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN

D03

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

D04

RANCANGAN PROJEK/PERANAN LAIN

D05

LAPORAN PROJEK/PERANAN LAIN

E

JURNAL

E01FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL

E02

PENULISAN JURNAL MINGGUAN

E03CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN

F

LAIN-LAIN

F01MAKLUMAT INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN