panggilan hormat

Download Panggilan hormat

Post on 27-Jul-2015

84 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. ~ Peraturan-Peraturan Penggunaan Panggilan 1. Panqqilan hormat baqi seseoranq yanq mempunyai dua atau lebih gelaran Amalan Protokol menyatakan bahawa "jika seseorang itu mempunyai dua tempat dalam satu susunan maka ianya hendaklah mengambil tempat yang tertinggi sekali". Contoh: i) Seorang Ahli Dewan Negara atau Ahli Dewan Rakyat mempunyai gelaran Dato'. Panggilan hormat yang lebih sesuaidengankedudukannya ialah "Yang Berhormat". ii) Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri dan keluarga Dirajal keturunan rajaserta mempunyai anugerah membawa gelaran Dato'. Panggilan hormatyang sesuai ialah Yang Berhormat Tengku Dato' atau Yang Mulia Tengku Dato'. 2. Penqqunaan Unqkapan Mereka Yanq Berketurunan Raja Surat Pekeliling Am No.4 tahun 1966 bertarikh 18 Februari 1967 menetapkan gelaran yang diterima diletakkan selepas nama pangkat keturunan mereka : Contoh: Yang Mulia Raja Tun Ahmad, Yang MuliaTunku Tan Sri Imran Bagi panggilan hormat untuk keturunan berketurunan Arab iaitu 'Syed' atau 'Sheikh' yang menerima darjah kebesaran pula ialah: Yang Berbahagia Tan Sri Syed Abu Bakar 7 2. I J .I 3. Penqqunaan Panqqilan Honnat Denqan Gelaran-Gelara.IL~Is