panduan ringkas - ? Â· panduan ringkas hrmis 2.0 sistem maklumat pengurusan sumber manusia...

Download PANDUAN RINGKAS - ? Â· panduan ringkas hrmis 2.0 sistem maklumat pengurusan sumber manusia (human resource management information system) jabatan perkhidmatan awam

Post on 02-Feb-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN

  RINGKAS

  HRMIS 2.0

  SISTEM MAKLUMAT

  PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

  INFORMATION SYSTEM)

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  2015

 • Kerajaan Malaysia 2015 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia sahaja. Tiada sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia.

 • KANDUNGAN

  Bil Perkara Muka

  surat

  1.0 Keperluan Minima Versi Pelayar dan Sistem 4

  2.0 Langkah-Langkah Mengakses HRMIS 2.0 4

  2.1 Portal HRMIS 4

  2.2 Laman Log Masuk 5

  2.3 Laman Utama 5

  2.3.1 Peti Pesanan 6

  2.3.2 Pentadbiran Sistem 7

  2.3.3 Log Keluar 8

  2.4 Capaian ke Fungsi 9

  2.4.1 Menu Kiri (Left Menu) 9

  2.4.2 Capaian Ke Fungsi Lain 12

  2.4.1 Capaian Ke Fungsi di Modul Lain 14

  2.5 Sesi Tamat 18

  3.0 Masalah Yang Sering Berlaku 19

  3.1 Skrin Log Masuk Berwarna Hitam 19

  3.2 Paparan Kotak Mesej 19

  3.3 Paparan Menu Kiri 20

  3.4 Penyelesaian 21

 • 4

  1.0 KEPERLUAN MINIMA VERSI PELAYAR DAN SISTEM

  2.0 LANGKAH-LANGKAH MENGAKSES HRMIS 2.0

  2.1 PORTAL HRMIS

  Rajah 1: Paparan Portal HRMIS

  Langkah 2: Klik ikon Aplikasi HRMIS 2.0

  Langkah 1: Taip www.eghrmis.gov.my di bar alamat.

  http://www.eghrmis.gov.my/

 • 5

  2.2 LAMAN LOG MASUK

  Rajah 2: Paparan Skrin Log Masuk

  2.3 LAMAN UTAMA

  Rajah 3: Paparan Laman Utama Secara Grid

  Langkah 3: Masukkan ID Pengguna HRMIS

  Langkah 4: Masukkan Kata Laluan HRMIS

 • 6

  2.3.1 Peti Pesanan

  Rajah 4: Capaian ke Peti Pesanan

  Rajah 5: Paparan Peti Pesanan

  Langkah 5:

  Klik Peti Pesanan

  Nota:

  Mesej Baru / Tindakan

  yang belum diambil

 • 7

  2.3.2 Menu Pentadbiran Sistem

  Rajah 6: Capaian Ke Menu Pentadbiran Sistem

  Rajah 7: Paparan Menu di Pentadbiran Sistem

  Langkah 6:

  Klik Pentadbiran Sistem

  Pilihan menu dipaparkan

 • 8

  Rajah 8: Capaian Menu di Pentadbiran Sistem

  2.3.3 Log Keluar

  Rajah 9: Capaian Untuk Log Keluar Dari Sistem

  Langkah 7: Gerakkan kursor tetikus ke menu yang diinginkan dan klik.

  Langkah 8: Klik Log Keluar untuk Keluar dari aplikasi HRMIS 2.0

 • 9

  2.4 CAPAIAN KE FUNGSI

  Rajah 10: Capaian Submodul dari Laman Utama

  2.4.1 Menu Kiri (Left Menu)

  Rajah 11: Paparan Left Menu

  Langkah 9: Pilih submodul dan klik. Contoh:

  Klik Pengurusan Cuti

  Left Menu

 • 10

  Rajah 12: Capaian ke fungsi

  Rajah 13: Capaian Ke Menu Permohonan Cuti

  Langkah 10: Gerakkan kursor tetikus di ikon Fungsi

  Langkah 11: Gerakkan kursor tetikus

  ke Permohonan Cuti

 • 11

  Rajah 14: Contoh Capaian ke fungsi Pemohon Cuti

  Rajah 15: Paparan Permohonan Cuti Rehat

  Langkah 12: Gerakkan kursor tetikus ke Pemohon Cuti dan Klik.

 • 12

  2.4.2 Capaian Ke Fungsi Lain

  Rajah 16: Paparan Left Menu

  Rajah 17: Paparan Senarai Menu di Left Menu

  Langkah 13: Gerakkan kursor tetikus ke FUNGSI. Pastikan sistem memaparkan senarai menu.

  Langkah 14: Gerakkan kursor tetikus ke arah kanan iaitu ke menu pilihan. Contoh: Gerakkan kursor tetikus ke Menu Penyemakan Cuti. Kemudian pastikan sistem memaparkan senarai menu.

 • 13

  Rajah 18: Paparan Capaian Ke Fungsi Lain

  Rajah 19: Paparan Skrin Penyemakan Cuti

  Langkah 15: Gerakkan lagi kursor tetikus ke sebelah kanan iaitu ke menu yang dipaparkan. Contoh: Gerakkan kursor tetikus ke fungsi Pemohon Cuti

  dan Klik Pemohon Cuti.

 • 14

  2.4.3 Capaian Ke Fungsi Di Modul Lain

  Rajah 20: Paparan Left Menu

  Rajah 21: Paparan Senarai Modul di Left Menu

  Langkah 16: Gerakkan kursor tetikus ke

  MODUL/SUBMODUL.

  Langkah 17: Pastikan senarai Modul dipaparkan.

 • 15

  Rajah 22: Paparan Senarai Modul di Left Menu

  Rajah 23: Paparan Senarai Submodul di Left Menu

  Langkah 18: Gerakkan kursor tetikus ke modul pilihan. Contoh: Gerakkan kursor ke

  Modul Pentadbiran Sistem.

  Langkah 19: Pastikan senarai Submodul dipaparkan.

 • 16

  Rajah 24: Paparan Capaian ke Fungsi Penyelenggaraan Rekod

  Rajah 25: Paparan Skrin Penyelenggaraan Rekod

  Langkah 20: Gerakkan kursor tetikus ke fungsi pilihan. Contoh: Gerakkan kursor tetikus ke Penyelenggaraan Rekod dan Klik Penyelenggaraan Rekod

 • 17

  Rajah 26: Paparan Contoh Capaian ke Selenggara Sandangan

  Rajah 27: Paparan Skrin Selenggara Sandangan Melalui Pemilik Kompetensi

  Langkah 21: 1. Gerakkan kursor tetikus ke FUNGSI. 2. Gerakkan kursor tetikus ke Submodul pilihan.

  Contoh: Gerakkan kursor tetikus ke Profil Perkhidmatan.

  3. Gerakkan kursor tetikus ke Selenggara Sandangan.

  4. Gerakkan kursor tetikus ke Melalui Pemilik Kompetensi dan Klik Melalui Pemilik

  Kompetensi.

 • 18

  2.5 Sesi Tamat

  Mesej berikut akan dipaparkan apabila pengguna tidak aktif selama 20 minit.

  Sistem akan log keluar secara otomatik selepas 30 saat. Klik Kekal Log Masuk

  untuk meneruskan penggunaan atau klik Log Keluar untuk keluar dari aplikasi

  HRMIS 2.0.

 • 19

  3.0 MASALAH YANG SERING BERLAKU

  3.1 Skrin Log Masuk Berwarna Hitam

  Rajah 28: Paparan skrin Log Masuk berwarna hitam

  3.2 Paparan Kotak Mesej

  Rajah 29: Paparan Kotak Mesej Aplikasi HRMIS 2.0 hanya sesuai diakses

  menggunakan pelayar IE versi 10 dan ke atas, versi terkini bagi pelayar Google

  Chrome, Mozilla Firefox dan Safari.Sekiranya anda menggunakan pelayar IE versi

  10 dan ke atas, sila Remove url www.eghrmis.gov.my di Tools > Compatibility View

  Settings.

 • 20

  3.3 Paparan Menu Kiri tidak sempurna

  Rajah 30: Paparan Menu Kiri (Left Menu) tidak sempurna

 • 21

  3.4 Penyelesaian

  Masalah ini berlaku disebabkan url www.eghmis.gov.my telah ditambah ke dalam

  Compatibility View Settings kerana HRMIS yang lama tidak compatible dengan

  Internet Explorer 10 dan ke atas.

  Walau bagaimanapun, aplikasi HRMIS 2.0 adalah sesuai dilayari dengan

  menggunakan IE 10 dan ke atas. Justeru itu, tiada keperluan url

  www.eghmis.gov.my di dalam Compatibility View Settings.

  Langkah untuk membuang url www.eghrmis.gov.my dari Compatibility View

  Settings adalah seperti berikut.

  Rajah 31: Paparan Log Masuk Berwarna Hitam

  2. Klik Compatibility

  View settings

  1. Klik Tools

  http://www.eghmis.gov.my/http://www.eghmis.gov.my/http://www.eghrmis.gov.my/

 • 22

  Rajah 32: Paparan Compatibility View Settings

  Rajah 33: Paparan Log Masuk berubah dari warna hitam ke warna putih.

  3. Klik eghrmis.gov.my

  4. Klik Remove

  5. Klik Close

 • 23

  Rajah 34: Tiada kotak mesej dipaparkan di Laman Utama

  Rajah 35: Paparan Menu Kiri akan dipapar dengan sempurna

Recommended

View more >