panduan pengurusan biasiswa sekolah yayasan 2020-02-24آ  panduan pengurusan biasiswa sekolah yp 2...

Download PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YAYASAN 2020-02-24آ  PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP 2 1.1

Post on 27-Feb-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YAYASAN PAHANG SECARA ATAS TALIAN BIASISWA SEKOLAH MENENGAH (BSM)

  BIASISWA SEKOLAH RENDAH (BSR)

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGENALAN Bab 1

  1.1 Sejarah Penubuhan Yayasan Pahang 2 1.2 Unit Biasiswa Sekolah Menengah Yayasan Pahang 2 1.3 Objektif BSM / BSR 2 1.4 Kriteria kelayakan pemohon Biasiswa Sekolah YP 3-4 1.5 Dokumen wajib yang perlu dilampirkan 5 1.6 Kadar Biasiswa Sekolah YP 5-6 1.7 Jawatankuasa Biasiswa Sekolah YP 6-7

  PERMOHONAN BIASISWA SEKOLAH YP Bab 2

  2.1 Tatacara permohonan 9-11

  PROSES KERJA DAN CARTA ALIR Bab 3

  3.1 Proses kerja permohonan Biasiswa Sekolah YP 13 3.2 Carta alir proses permohonan Biasiswa Sekolah YP 14-15 3.3 Proses kerja semakan permohonan Biasiswa Sekolah YP 16 3.4 Carta alir proses semakan permohonan Biasiswa Sekolah YP 17 3.5 Tatacara bayaran Biasiswa Sekolah YP 18 3.5 Proses kerja semakan bayaran Biasiswa Sekolah YP 19-20 3.7 Carta alir proses kerja pembayaran Biasiswa Sekolah YP 20-21 3.8 Penggunaan wang Biasiswa Sekolah YP 22 3.9 Proses kerja pertukaran murid ke sekolah dalam negeri Pahang 23

  3.10 Carta alir proses pertukaran murid ke sekolah dalam negeri 23 Pahang

  3.11 Penarikan semula Biasiswa Sekolah YP 24 3.12 Proses kerja penarikan semula Biasiswa Sekolah YP 2 5 3.13 Carta alir proses penarikan Biasiswa Sekolah YP 25

  PEREKODAN DAN PEMFAILAN Bab 4

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  PEMANTAUAN

  Muka Surat

  Bab 5

  5.1 Tatacara pemantauan Biasiswa Sekolah YP

  29 5.2 Proses kerja pemantauan oleh SEKOLAH/PPD/JPN Pahang/JAIP/YP 29 5.3 Carta alir pemantauan pengurusan Biasiswa Sekolah YP 30

  PERTUKARAN GURU BIASISWA Bab 6

  6.1 Tatacara serah tugas

  32 6.2 Proses kerja pertukaran guru biasiswa 32 6.3 Carta alir pertukaran guru biasiswa 33

  LAMPIRAN

  A Permohonan mengeluarkan wang biasiswa 34 B Penggantian kad ATM 35 C Instrumen pemantauan Biasiswa Sekolah YP 36-38 D Nota serah tugas 39-42

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  BAB 1

  PENGENALAN

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  2

  1.1 SEJARAH PENUBUHAN YAYASAN PAHANG

  Perasmian Yayasan Pahang (YP) telah disempurnakan pada 29 September 1983

  oleh KDYMM Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar

  Riayatuddin Al-Muadzam Shah, Yang DiPertuan Agong pada ketika itu. Misi utama

  penubuhan YP adalah untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, sukan,

  kebudayaan dan memperluaskan peluang mendapatkan pendidikan dalam

  kalangan anak negeri Pahang dan warganegara Malaysia yang menetap di negeri

  ini.

  Sebagai pemangkin penjanaan modal insan bertaraf dunia, YP kini memberi fokus

  kepada kualiti dan kuantiti murid yang menerima bantuan. Selaku organisasi yang

  bertanggungjawab terhadap pembangunan pendidikan anak-anak Pahang, YP

  menyediakan pakej pendidikan lengkap kepada anak-anak negerinya meliputi

  murid sekolah rendah, menengah, institut pengajian tinggi, masyarakat bekerja

  dan masyarakat minoriti orang asli.

  1.2 BIASISWA SEKOLAH YAYASAN PAHANG

  Biasiswa Sekolah Menengah (BSM) telah ditubuhkan pada tahun 1983 manakala

  Biasiswa Sekolah Rendah (BSR) ditubuhkan pada tahun 2002 untuk

  menguruskan bantuan biasiswa kepada murid-murid dalam negeri Pahang untuk

  kegunaan persekolahan seterusnya mengelakkan anak Pahang tercicir dalam

  menerima pendidikan.

  1.3 OBJEKTIF BSM / BSR

  Memastikan pengendalian biasiswa menepati keperluan YP dilaksanakan secara

  efisien dan efektif seterusnya memenuhi kehendak pelanggan dan Kerajaan

  Negeri Pahang.

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  3

  1.4 KRITERIA KELAYAKAN PEMOHON BIASISWA SEKOLAH YP

  1.4.1 Kriteria kelayakan BSM adalah seperti berikut:

  i. Warganegara Malaysia.

  ii. Ibu atau bapa warganegara Malaysia.

  iii. Pemohon/ibu/bapa lahir di negeri Pahang.

  iv. Jika pemohon/ibu/bapa lahir di luar negeri Pahang, mestilah bermastautin di Pahang lebih dari 10 tahun.

  v. Mempunyai ramai adik-beradik yang masih bersekolah di bawah tanggungan ibu bapa tanpa menerima sebarang bantuan kewangan lain.

  vi. Keutamaan diberikan kepada Pemohon yang terdiri daripada anak yatim atau berasal daripada keluarga kurang berkemampuan yang mendapat bantuan kebajikan masyarakat atau ibu bapa atau penjaga uzur, cacat, Orang Kelainan Upaya (OKU) atau ibu tunggal atau Peserta Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) diberi keutamaan.

  vii. Murid yang cemerlang akademik dan kokurikulum.

  viii. Pemohon mestilah sedang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan/Sekolah Berasrama Penuh/Kolej Vokasional/Sekolah Teknik/Sekolah Menengah Agama/Sekolah Menengah Agama Negeri/Sekolah Menengah Agama Rakyat/Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dalam Negeri Pahang sahaja.

  ix. Pendapatan kasar isi rumah (gaji pokok dan elaun tetap) tertakluk kepada pemilihan semasa tahun tersebut.

  x. Murid yang pernah digantung/dibuang boleh dipertimbangkan permohonan semula pada tingkatan 4 jika berkelakuan baik.

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  4

  1.4.2 Kriteria kelayakan BSR adalah seperti berikut:

  i. Warganegara Malaysia.

  ii. Ibu atau bapa warganegara Malaysia.

  iii. Anak Negeri Pahang Darul Makmur yang ditakrifkan sebagai: Pemohon

  atau ibu atau bapa mesti dilahirkan di Negeri Pahang Darul Makmur.

  iv. Mempunyai ramai adik-beradik yang masih bersekolah bawah

  tanggungan ibu bapa tanpa menerima sebarang bantuan kewangan

  lain.

  v. Keutamaan diberikan kepada Pemohon yang terdiri daripada anak

  yatim atau berasal daripada keluarga kurang berkemampuan yang

  mendapat bantuan kebajikan masyarakat atau ibu bapa atau penjaga

  uzur, cacat, Orang Kelainan Upaya (OKU) atau ibu tunggal atau

  Peserta Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) diberi

  keutamaan.

  vi. Murid yang berpotensi dalam akademik atau kokurikulum.

  vii. Pemohon sedang belajar di Tahun 3 bagi tahun semasa di Sekolah

  Kebangsaan / Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) / Sekolah Jenis

  Kebangsaan (Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

  dalam Negeri Pahang Darul Makmur.

  viii. Pendapatan kasar isi rumah (gaji pokok dan elaun tetap) tertakluk

  kepada pemilihan semasa tahun tersebut.

  ix. Murid yang pernah digantung/dibuang sekolah tidak layak memohon.

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  5

  1.5 DOKUMEN WAJIB YANG PERLU DILAMPIRKAN BERSAMA BORANG

  PERMOHONAN

  Pemohon wajib melampirkan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan

  benar semasa membuat permohonan.

  i. Salinan kad pengenalan/MyKid pemohon.

  ii. Salinan sijil lahir pemohon.

  iii. Salinan kad pengenalan ibu dan bapa/penjaga.

  iv. Salinan sijil kematian ibu/bapa bagi anak-anak yatim (jika berkaitan).

  v. Salinan sijil pengesahan bercerai bagi ibu bapa yang berpisah (jika berkaitan).

  vi. Salinan kad OKU/JKM/PPRT ibu bapa/penjaga (jika berkaitan).

  vii. Jika pemohon, ibu dan bapa TIDAK DILAHIRKAN di Pahang, surat pengesahan bermastautin wajib dilampirkan.

  viii. Salinan slip gaji/penyata pendapatan terkini ibu dan bapa atau penjaga yang disahkan oleh majikan. Surat pengesahan pendapatan daripada Penghulu/Ketua Kampung wajib dilampirkan bagi ibu bapa/penjaga yang tidak mempunyai slip gaji.

  ix. Salinan keputusan peperiksaan UPSR/PT3/SMA/SPM bagi permohonan BSM.

  1.6 KADAR BIASISWA SEKOLAH YP

  1.6.1 Kadar BSM bagi murid baharu Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 pada tahun

  semasa adalah sebanyak RM600 setahun. Murid akan dibayar penuh pada

  tahun pertama permohonan. Manakala pada tahun berikutnya,

  pembayaran akan dibuat dua kali setahun.

  Jadual 1 : Pembayaran Bagi Permohonan Baharu Tingkatan 1 BIL TINGKATAN & STATUS FASA 1 FASA 2 AMAUN

  i. Tingkatan 1 (baharu) RM600 RM600 ii. Tingkatan 2 (sedia ada) RM300 RM300 RM600 iii. Tingkatan 3 (sedia ada) RM300 RM300 RM600 iv. Tingkatan 4 (sedia ada) RM300 RM300 RM600 v. Tingkatan 5 (sedia ada) RM300 RM300 RM600

  Jadual 2 : Pembayaran Bagi Permohonan Baharu Tingkatan 4

  BIL TINGKATAN & STATUS FASA 1 FASA 2 AMAUN i. Tingkatan 4 (baharu) RM600 RM600 ii. Tingkatan 5 (sedia ada) RM300 RM300 RM600

 • PANDUAN PENGURUSAN BIASISWA SEKOLAH YP

  6

  1.6.2 Kadar BSM bagi murid baharu Tingkatan 6 Rendah pada tahun semasa

  adalah sebanyak RM300. Manakala pad