panduan pengguna - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/elppt/pdf/user_manual - pyd.pdf · pdf...

Click here to load reader

Post on 09-Aug-2019

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Panduan Pengguna

  1

 • Panduan Pengguna

  2

   Pengesahan

   Input Wajaran

   Semakan

 • Panduan Pengguna

  Pengenalan (Modul Wajaran)

  1. Modul Wajaran SKT adalah terdiri daripada 9 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses pemantauan aktiviti sesi wajaran SKT untuk setiap jabatan dibawah PTJ tersebut. Berikut adalah 9 fungsi yang berkaitan:

  i. Semakan Profail Pegawai

  ii. Input Wajaran

  iii. Input Penyeliaan

  iv. Input Penyelidikan

  v. Input Penerbitan

  vi. Input Perkhidmatan Professional

  vii. Input Pentadbiran dan kepimpinan

  viii. Input Sumbangan Dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi

  ix. Semakan Ringkasan Wajaran

  2. Setiap komponen mempunyai julat wajaran masing-masing di mana komponen Pengajaran, Penyeliaan, Penyelidikan,

  Penerbitan dan Klinikal dengan julat antara 0 – 55, Perkhidmatan Profesional dengan julat antara 5 – 30 dan

  komponen Pentadbiran Dan Kepimpinan dengan julat antara 5 – 40. Julat bagi komponen Kualiti Peribadi di

  tetapkan 10 dan julat bagi komponen Sumbangan Dan Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi di antara 5 – 20.

  3. Komponen-komponen tersebut di pecahkan mengikut skop masing-masing. Di bawah skop I merangkumi

  komponen Pengajaran dan Penyeliaan dengan julat skop antara 10 -55, skop II merangkumi komponen Penyelidikan

  dan Penerbitan dengan julat skop antara 10 -55, skop III merangkumi Klinikal, Perkhidmatan Profesional dan

  Pentadbiran dan Kepimpinan dengan julat skop di antara 5 – 55(khas untuk pegawai akademik di Fakulti Perubatan

  dan Sains Kesihatan dan Fakulti Perubatan Veterinar).

  4. Sekiranya komponen Klinikal tidak terlibat maka julat skop III akan mengandungi hanya komponen Perkhidmatan

  Profesional dan Pentadbiran dan Kepimpinan dan julatnya ditentukan di antara 5 – 40. Bagi skop IV merangkumi

  komponen Kualiti Peribadi dan ditetapkan sebanyak 10 dan skop V merangkumi komponen Sumbangan dan

  Kegiatan Di Luar Tugas Rasmi dengan julat skop antara 5 – 20.

  5. Nilai julat ini akan dikawal selia oleh Pejabat Pendaftar dan nilai julat ini boleh diubah sekiranya terdapat perubahan

  dari segi julat komponen dan julat skop tersebut. Di bawah ini ditunjukkan di jadual 1 pecahan bagi julat skop dan

  julat komponen tersebut.

  3

 • Panduan Pengguna

  Login ke Sistem

  Taipkan url ‘http://reg.upm.edu.my/elppt’ dan tekan ENTER

  Anda akan mendapat paparan Sistem e-LPPT Akademik seperti disebelah

  Taipkan Id Putra anda pada ruang Id Putra

  Taipkan Katalaluan pada ruang Katalaluan

  Tekan butang Login

  4

  Keterangan:

  1. Akses masuk ke sistem ini dan seterusnya paparan modul yang berkaitan adalah bergantung kepada tahap akses setiap peranan

  pengguna yang telah ditentukan iaitu terdiri daripada:

  i. Peranan Urusetia (Pejabat Pendaftar)

  ii. Peranan Pentadbir PTJ

  iii. Peranan Pegawai Yang Dinilai (PYD)

  iv. Peranan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

  v. Peranan Pegawai Penilai kedua (PPK)

  2. Akses ke sistem ini memerlukan setiap pengguna perlu mempunyai ID Putra.

 • Panduan Pengguna

  Semakan : Profail Pegawai

  Klik pada pautan Profail Pegawai

  Anda akan mendapat paparan Profail Pegawai seperti disebelah

  Skrin paparan Maklumat PYD akan dipaparkan seperti disebelah dimana menu-menu ditepi tidak akan dipaparkan apabila sesi PYD tidak dibuka

  5

  Keterangan:

  1. Apabila sesi untuk PYD belum dibuka dan sekiranya PYD log-masuk ke sistem eLPPT, skrin akan memaparkan seperti skrin di atas. Ini

  adalah kerana, pada ketika itu sesi PPP @ PPK sedang dibuka sama ada untuk pengesahan wajaran atau proses penginputan markah

  penilaian.

  Tarikh tutup Sesi dipaparkan seperti berikut untuk rujukan

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Pengajaran

  6

  Klik pada pautan Pengajaran untuk menginput peratusan wajaran bagi komponen pengajaran

  Masukkan nilai-nilai di ruangan kosong mengikut kategori dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran

  Klik butang Simpan setelah mendapat sasaran peratusan wajaran yang sesuai

  Sistem akan menyimpan nilai tersebut dan jika berjaya sistem akan memaparkan mesej “Maklumat telah berjaya disimpan”

  Keterangan:

  1. Bagi Jam Kredit/Jam kontaks, masukkan nilai yang sesuai mengikut kategori kursus. Selain dari jam Kredit/Jam Kontaks, hanya nilai 1 atau 0

  diterima. Sistem akan secara automatik membuat pengiraan mendapatkan jumlah wajaran mengikut kategori.

  2. Jumlah wajaran setiap kategori dicampurkan bagi mendapatkan jumlah keseluruhan wajaran untuk pengajaran.

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Penyeliaan

  7

  Klik pada pautan Penyeliaan untuk mendapatkan peratusan wajaran bagi komponen tersebut

  Masukkan nilai diruangan kosong yang disediakan mengikut kategori pelajar dan sama ada sebagai Penyelia bersama atau kedua-duanya

  Klik butang Simpan setelah jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen penyeliaan mengikut syarat

  Keterangan:

  1. Sistem secara automatik mengira Jumlah Wajaran mengikut penyelia dan Penyelia Bersama dan seterusnya secara automatik memaparkan

  Jumlah keseluruhan Wajaran Bagi Komponen Penyeliaan.

  2. Sekiranya wajaran bagi komponen pengajaran belum lagi dipilih, wajaranbagi komponen penyeliaan yang kurang dari julat skop 1 akan

  memaparkan mesej “Tidak kurang dari julat skop 1 adalah sebanyak 10. rujuk jadual ringkasan wajaran”.

  3. Sekiranya jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen penyeliaan melebihi dari julat komponen penyeliaan, mesej berikut dipaparkan

  “melebihi julat komponen bagi penyeliaan sebanyak 55”.

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Penyelidikan

  8

  Klik pada pautan Penyelidikan dan skrin untuk input pengiraan akan dipaparkan.

  Masukkan nilai geran di ruangan Awam / Industri @ Antarabangsa.

  Klik butang Simpan.

  Keterangan:

  1. Nilai geran untuk antarabangsa secara automatik akan didarabkan dengan 3. Jumlah bersamaan yang akan diperolehi adalah dengan campuran

  nilai di ruangan Awam dan Industri @ Antarabangsa. Jumlah tersebut akan dirujuk dengan nilai pemberat yang telah ditentukan dan jumlah

  keseluruhan wajaran bagi komponen penyelidikan akan diperolehi secara automatik.

  2. Sekiranya wajaran bagi komponen penerbitan belum dipilih, mesej berikut akan dipaparkan “Tidak boleh kurang dari julat skop II adalah sebanyak

  10. Rujuk Ringkasan Wajaran” sekiranya nilai keseluruhan wajaran bagi komponen penyelidikan kurang dari julat skop II.

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Penerbitan

  9

  Klik pada pautan Penerbitan dan skrin untuk input pengiraan akan dipaparkan

  Sila pilih salah satu jenis penerbitan CIJ atau IF dengan memilih KPI yang diberikan secara drop- list. Secara automatik sistem akan memaparkan jumlah keseluruhan wajaran bagi komponen Penerbitan

  Klik butang Simpan

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Perkhidmatan Professional

  10

  Klik pada pautan Perkhidmatan Professional dan skrin untuk input pilihan wajaran dipaparkan

  Wajaran bagi komponen ini boleh dilaksanakan dengan membuat pemilihan nilai wajaran secara drop-list

  Klik butang Simpan

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Sumbangan dan kegiatan Luar Tugas

  11

  Klik pada pautan Pentadbiran dan Kepimpinan dan skrin untuk input pilihan wajaran dipaparkan

  Wajaran bagi komponen ini boleh dilaksanakan dengan membuat pemilihan nilai wajaran secara drop-list

  Klik butang Simpan

 • Panduan Pengguna

  Pengesahan: Ringkasan Wajaran

  12

  Klik pada pautan Ringkasan Wajaran dan ringkasan wajaran mengikut komponen akan dipaparkan

  Sistem tidak akan menerima nilai pilihan wajaran tersebut sehingga jumlah keseluruhan genap 100.

  Klik butang “Klik untuk Pengesahan” setelah mendapatkan jumlah keseluruhan genap 100.

  Keterangan:

  1. Jika jumlah keseluruhan tidak menepati jumlah 100 dan butang “Klik untuk pengesahan” diklik, mesej ralat akan dipaparkan seperti

  berikut “Jumlah keseluruhan wajaran perlulah genap 100. Sila kemaskini wajaran komponen bagi menepati jumlah tersebut.”

  Klik butang “OK”. Nilai wajaran yang telah dikemaskini akan dipaparkan.

 • Panduan Pengguna

  13

   Input

   Semakan

   Tindakan

 • Panduan Pengguna

  Pengenalan (Modul Penilaian)

  1. Modul Penilaian SKT adalah terdiri daripada 8 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai Yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses semakan dan pengesahan bagi semua proses sesi Penilaian SKT. Berikut adalah 3 fungsi yang berkaitan:

  i. Semakan Latihan

  ii. Pengesahan Semakan Markah

  iii. Persetujuan Penilaian PPP dan PPK

  2. Syarat utama untuk penggunaan sistem eLPPT akademik ini adalah, semakan markah eLPPT daripada sistem KM Portal iaitu pada menu Pengesahan Semakan Markah perlu dilakukan dan disa

View more