panduan pengguna - registrar - pyd 201408.pdf · pdf filepanduan pengguna pengenalan...

Click here to load reader

Post on 11-Oct-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Panduan Pengguna

  1

 • Panduan Pengguna

  2

 • Panduan Pengguna

  Pengenalan (Modul Wajaran KPI)

  1. Modul Wajaran KPI Pentadbir adalah terdiri daripada 5 fungsi utama yang dipertanggungjawabkan kepada Pegawai yang Dinilai (PYD) bagi memudahkan proses menginput, memilih KPI dan wajaran serta memuatnaik dokumen sokongan bagi tujuan proses penilaian secara online. Berikut adalah 5 fungsi yang berkaitan:

  i. Pengesahan profail pegawai

  ii. Pengesahan ringkasan wajaran

  iii. Penetapan wajaran SKT – Fungsian Utama

  iv. Penetapan wajaran SKT –Transformasi Pengurusan

  v. Muatnaik Dokumen Sokongan

  3

 • Panduan Pengguna

  Pengenalan (Modul Wajaran KPI)

  2. Bagi dua(2) komponen utama iaitu Fungsian Utama dan Transformasi Pengurusan, ianya

  mempunyai julat wajaran yang telah ditetapkan dan ianya juga berbeza mengikut skim

  perkhidmatan dan jawatan.

  3. Tanpa boleh diubah, secara default wajaran bagi komponen daya usaha telah ditetapkan oleh

  sistem berjumlah 20.

  4. Nilai julat bagi setiap komponen ini akan dikawal selia oleh Pejabat Pendaftar dan nilai julat

  ini juga boleh diubah sekiranya terdapat perubahan dari segi polisi dan sebagainya.

  4

 • Panduan Pengguna

  Login ke Sistem

  Taipkan url ‘http://reg.upm.edu.my/elpptNA’ dan tekan ENTER

  Anda akan mendapat paparan Sistem e-LPPT Akademik seperti disebelah

  Taipkan Id Putra anda pada ruang Id Putra

  Taipkan Katalaluan pada ruang Katalaluan

  Tekan butang Log Masuk

  5

 • Panduan Pengguna

  Login ke Sistem

  6

  Keterangan:

  1. Akses masuk ke sistem ini dan seterusnya paparan modul yang berkaitan adalah

  bergantung kepada tahap akses setiap peranan pengguna yang telah ditentukan iaitu

  terdiri daripada:

  i. Peranan Urusetia (Pejabat Pendaftar)

  ii. Peranan Pentadbir PTJ

  iii. Peranan PegawaiYang Dinilai (PYD)

  iv. Peranan Pegawai Penilai Pertama (PPP)

  v. Peranan Pegawai Penilai kedua (PPK)

  2. Akses ke sistem ini memerlukan setiap pengguna perlu mempunyai ID Putra.

 • Panduan Pengguna

  Pengesahan : Profail Pegawai

  Klik pada pautan Profail Pegawai

  Anda akan mendapat paparan Profail Pegawai seperti disebelah

  7

  Tarikh tutup Sesi dipaparkan seperti berikut untuk rujukan

  Secara default nama penilai akan dipaparkan secara automatik berdasarkan penilai pada sistem eLatihan. Sekiranya ada pembetulan @ pengemaskinian hendak dilakukan sila buat pilihan pada droplist tersebut. Sekiranya penilai tidak mempunyai pegawai penilai kedua (PPK) sila abaikan medan tersebut.

  Pilihan kluster bergantung kepada ID Pengguna,. Terdapat beberapa kluster seperti Akademik, Bahagian, Institut, Pejabat, Pusat, Kolej dan Sekolah

  Tanda (/) jika hanya seorang penilai sahaja yang terlibat.

 • Panduan Pengguna

  Pengesahan : Profail Pegawai

  8

  Mesej ‘Maklumat telah berjaya disimpan’ akan dipaparkan selepas butang ‘Klik Untuk Kemaskini’ ditekan. Seterusnya automatik sistem akan memaparkan menu penetapan wajaran SKT seperti disebelah.

  Note: Sebarang perubahan kesilapan pada nama penilai selepas butang pengesahan diklik, perubahan hanya boleh dibuat oleh urusetia Pejabat Pendaftar sahaja.

  Sekiranya mempunyai pegawai penilai kedua (PPK) sila pilih medan tersebut.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Daya Usaha

  9

  Paparan menunjukan komponen Daya Usaha dengan wajran yang ditetapkan .

  Klik pada pautan Daya Usaha.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Fungsian Utama

  10

  Klik pada menu Fungsian Utama untuk memilih KPI dan menginput peratusan wajaran setiap KPI bagi komponen Fungsian Utama. Selepas menu diklik sistem akan memaparkan skrin penetapan Sub Komponen dan Wajaran KPI dengan julat yang telah ditetapkan.

  Sila buat pilihan pada checkbox KPI yang dikehendaki dan setelah selesai memilih klik pada butang Simpan. Sistem akan memaparkan mesej ‘Pilihan KPI telah berjaya disimpan’.

  Klik butang Simpan setelah memilih sasaran peratusan wajaran yang sesuai. Mesej ‘Penetapan wajaran bagi KPI yang telah dipilih berjaya disimpan’ akan dipaaprkan. Jumlah wajaran yang telah dipilih akan dipaparkan pada ruangan jumlah wajaran. Sekiranya ia melebihi jumlah julat yang ditetapkan, mesej ‘Jumlah wajaran KPI adalah melebihi julat’ akan dipaparkan.

  Selepas paparan mesej dipaparkan klik butang OK. Secara automatik sistem akan memaparkan skrin seperti dibawah. Kemudian sila pilih peratus wajaran yang dikehendaki bagi KPI yang telah dipilih. Droplist peratusan wajaran akan memaparkan peratusan mengikut julat yang telah ditentukan sahaja.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Fungsian Utama

  11

  Keterangan:

  1. Senarai KPI yang dipaparkan adalah berdasarkan input yang telah dilakukan daripada Pejabat

  Pendaftar. Sekiranya ada penambahan KPI yang hendak dilakukan sila berhubung dengan

  Urusetia di Seksyen Saraan, Prestasi dan Elaun, Pejabat Pendaftar.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Transformasi Pengurusan

  12

  Klik pada menu Transformasi Pengurusan untuk memilih KPI dan menginput peratusan wajaran setiap KPI bagi komponen Fungsian Utama. Selepas menu diklik sistem akan memaparkan skrin penetapan Sub Komponen dan Wajaran KPI dengan julat yang telah ditetapkan.

  Sila buat pilihan pada checkbox KPI yang dikehendaki dan setelah selesai memilih klik pada butang Simpan. Sistem akan memaparkan mesej ‘Pilihan KPI telah berjaya disimpan’.

  Klik butang Simpan setelah memilih sasaran peratusan wajaran yang sesuai. Mesej ‘Penetapan wajaran bagi KPI yang telah dipilih berjaya disimpan’ akan dipaaprkan. Jumlah wajaran yang telah dipilih akan dipaparkan pada ruangan jumlah wajaran. Sekiranya ia melebihi jumlah julat yang ditetapkan, mesej ‘Jumlah wajaran KPI adalah melebihi julat’ akan dipaparkan.

  Selepas paparan mesej dipaparkan klik butang OK. Secara automatik sistem akan memaparkan skrin seperti dibawah. Kemudian sila pilih peratus wajaran yang dikehendaki bagi KPI yang telah dipilih. Droplist peratusan wajaran akan memaparkan peratusan mengikut julat yang telah ditentukan sahaja.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Transformasi Pengurusan

  13

  Keterangan:

  1. Senarai KPI yang dipaparkan adalah berdasarkan input yang telah dilakukan daripada Pejabat

  Pendaftar. Sekiranya ada penambahan KPI yang hendak dilakukan sila berhubung dengan

  Urusetia di Seksyen Saraan, Prestasi dan Elaun, Pejabat Pendaftar.

 • Panduan Pengguna

  Penetapan Wajaran SKT : Transformasi Pengurusan

  14

  Klik pada menu KPI Tambahan di bawah Transformasi Pengurusan.

  Masukkan maklumat KPI yang dikehendaki.

  Pilih Nama Pengukuran. Nama Pengukuran bergantung pemilihan Jenis Pengukuran .

  Pilih Jenis Pengukuran yang disediakan.

  Klik Semak Sekala Pengukuran untuk mendapat senarai data pengukuran.

  Pilih Wajaran yang disediakan. Wajaran bergantung kepada Nama Pengukuran.

  Klik Simpan dan data akan dipaparkan pada Senarai Maklumat KPI Tambahan.

  Paparan Senarai Maklumat KPI Tambahan.

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Penyeliaan

  15

  Klik pada menu Dokumen Sokongan untuk memuatnaik sebarang dokumen sokongan dalam pelbagai format. Cth: pdf, jpeg, msword, msexcell dan lain-lain. Seterusnya sistem akan memaparkan skrin sperti disebelah.

  Masukkan nama dokumen pada ruangan nama dokumen.

  Klik butang Muatnaik Dokumen dan seterusnya fail yang telah dimuatnaik akan dipaparkan secara automatik pada ruangan dokumen sokongan yang telah dimuatnaik

  Klik pada pautan papar atau hapus untuk memaparkan atau menghapus dokumen yang telah dimuatnaik.

  Mesej ‘Maklumat telah berjaya dihapus’ sekiranya pautan hapus diklik. Dan sekiranya pautan papar diklik, sistem akan memaparkan dokumen yang telah dimuatnaik.

  Klik jenis komponen bagi dokumen yang ingin dimuatnaik

  Senarai dokumen yang dimuatnaik akan dipaparkan.

  Klik pada butang Choose File bagi memilih fail yang hendak dimuatnaik.

 • Panduan Pengguna

  Input Komponen Wajaran : Penyeliaan

  16

  Keterangan:

  1. Modul ini bertujuan bagi memudahkan PYD untuk memuatnaik sebarang dokumen

  sokongan bagi memudahkan PPP membuat penilaian bagi membuat penilaian pada

  komponen daya usaha.

 • Panduan Pengguna

  Pengesahan Peratus Wajaran

  17

  Klik pada menu Ringkasan Wajaran dengan peratusan wajaran mengikut KPI yang telah dipilih akan dipaparkan. Secara default selagi pilihan KPI tidak dibuat, skrin hanya akan memaparkan peratusan wajaran komponen daya usaha=20.

  Klik pada butang ‘Klik Untuk Pengesahan’ untuk mengesahkan peratus wajaran dan KPI yang telah dipilih. Mesej ‘Sila pastikan jumlah keseluruhan wajaran adalah 100:20’ akan dipaparkan sekiranya peratus wajaran keseluruhan tidak mencapai atau lebih 100%. Mesej ‘Pengesahan berjaya dihantar’ akan dipaparkan sekiranya peratus wajaran keseluruhan mencapai 100%.

  Selepas paparan mesej dipaparkan, klik pada butang OK. Tarikh pengesahan PYD akan dipaparkan seperti di skrin.

 • Panduan Pengguna

View more