panduan pengguna modul 1

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2017

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSC Online Manual Rujukan Orang Awam

  1

  PANDUAN PENGGUNA

  Modul 1

  ORANG AWAM

  Versi 1.01

  Disedia oleh :

  KEMENTERIAN PERUMAHAN

  DAN

  KERAJAAN TEMPATAN

 • OSC Online Manual Rujukan Orang Awam

  2

  Isi Kandungan

  1.0 Pengenalan .............................................................................................3

  1.1 Platform Untuk Semua ..........................................................................3

  1.2 Komponen Sistem OSC Online .............................................................3

  1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan ...................................................3

  1.4 Penggunaan Panduan Ini ........................................................................4

  2.0 Akses Sistem OSC Online......................................................................5

  2.1 Alamat Sistem ........................................................................................5

  2.2 Capaian Ke e-PBT Online .......................................................................6

  2.3 Capaian ke Perkhidmatan Pilihan ..........................................................6

  3.0 Mendaftar Sebagai Orang Awam ...........................................................8

  3.1 Mendaftar ...............................................................................................8

  3.2 Mengisi Maklumat .................................................................................9

  3.3 Pengesahan Pendaftaran Orang Awam ................................................10

  4.0 Bar Navigasi ......................................................................................... 11

  4.1 Akaun Saya : Profil Saya .....................................................................12

  4.2 Akaun Saya : Penukaran Kata Laluan .................................................13

  5.0 Perkhidmatan Secara Online ................................................................15

  5.1 e Tanya .................................................................................................16

  5.2 e Aduan .................................................................................................17

  6.0 Servis Saya ...........................................................................................18

  6.1 Kesimpulan Servis Saya ......................................................................18

  6.2 Maklumbalas dari Kesimpulan Servis Saya ........................................18

  6.3 e-Aduan Saya .......................................................................................20

  6.4 e-Tanya Saya ........................................................................................20

 • OSC ONLINE Manual Rujukan Orang Awam

  3

  1.0 Pengenalan

  1.1 Platform Untuk Semua

  Selamat Datang ke Sistem OSC Online! Sistem ini adalah suatu sistem yang direka untuk pengguna

  berkomunikasi, memproses serahan permohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan

  (development control) secara online sepenuhnya. Dalam kata lain, ianya adalah satu platform untuk semua pengguna seperti dibawah :-

  i) Orang Awam,

  ii) Principal Submitting Person /Submitting Person (PAP/SP),

  iii) Urusetia OSC,

  iv) Agensi Teknikal Dalaman ( AT Dalaman )

  v) Agnensi Teknikal Luaran ( AT Luaran ) dan

  vi) Ahli Jawatankuasa OSC.

  Ianya disediakan di dalam platform Java yang mempunyai ciri-ciri pelbagai fungsi dan berintegrasi. Panduan

  ini adalah salah sebuah siri-siri panduan untuk rujukan oleh Pengguna Orang Awam. Panduan-Panduan lain

  adalah Panduan Rujukan untuk Principal Submitting Person (PSP)/Submitting Person (SP), Urusetia OSC,

  Jabatan Dalaman PBT, Jabatan Teknikal Luaran, Jawatankuasa OSC dan juga Pentadbir Sistem.

  1.2 Komponen Sistem OSC Online

  Sistem OSC Online ini membolehkan pengguna Sistem OSC Online untuk melaksanakan tugas dalam bentuk

  elektronik dan dalam talian (online) seperti perigkat-peringkat yang dinyatakan dibawah :-

  1. Penyerahan permohonan,

  2. Memproses Permohonan,

  3. Kompilasi Ulasan/Laporan,

  4. Penyediaan Kertas Kerja untuk Mesyuarat OSC, dan

  5. Menyelaras Mesyuarat OSC

  Peringkat 1 dilaksanakan oleh PSP/SP, Peringkat 2 dan 5 akan dibincangkan di rujukan Urusetia OSC Online

  dan peringkat 3 dan 4 akan dibincangkan di dalam rujukan Agensi Teknikal Dalaman dan Agensi Teknikal

  Luaran.

  Termasuk dalam sistem OSC Online ini adalah sistem-sistem seperti dibawah:-

  A) e Penyerahan yang terdiri dari :-

  1. e Penyerahan. Ini adalah sistem untuk menyerah semua jenis permohonan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan (Development Control) untuk PSP/SP

  2. e Pemprosesan. Ini adalah sistem untuk memprosesan semua jenis perkhidmatan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan (Development Control) untuk Urusetia OSC, Jabatan Dalaman, Jabatan

  Luaran dan Jawatankuasa OSC.

  3. e Komunikasi sebagai suatu platform komunikasi untuk pengguna-pengguna seperti Orang Awam, PSP/SP. Antara perkhidmatan tersebut adalah e Rujukan, e Panduan, e Tanya , e Aduan, e Kad

  Laporan dan e Pembayaran.

  4. e Pemantauan untuk Urusetia OSC melihat dan memantau perkembangan permohonan dan pendaftaran; dan juga maklumbalas untuk pertanyaan, aduan dan pembayaran untuk Urusetia OSC.

  B) Untuk menyenangkan penerangan untuk latihan dan penggunaan, sistem diatas telah diasingkan untuk kegunaan 6 kumpulan pengguna iaitu :-

 • OSC ONLINE Manual Rujukan Orang Awam

  4

  1. Untuk PSP/SP, adalah Sistem e Penyerahan untuk mereka melakukan permohonan dan permintaan untuk PSP/SP dan sistem sokongan sebagai sistem sokongan untuk e rujukan, e

  panduan, e pertanyaan, dan e aduan untuk malaksanakan tugasan Peringkat 1 seperti diatas.

  2. Untuk Orang Awam, adalah Sistem Sokongan e penyerahan untuk e rujukan, e panduan, e tanya, maklumbalas dan aduan Orang Awam.

  3. Untuk Urusetia OSC adalah Sistem Urusetia OSC Online untuk melaksanakan tugasan Peringkat 2 dan 6 diatas.

  4. Untuk agensi-agensi teknikal dalaman PBT adalah e Agensi Teknikal Dalaman untuk melaksanakan 3, 4 dan 5 diatas.

  5. Untuk agensi-agensi teknikal luaran, e Agensi Teknikal Luaran untuk melaksanakan tugasan peringkat 3 diatas.

  6. Untuk Ahli Jawatankuasa Mesyuarat OSC, e Jawatankuasa OSC untuk melaksanakan tugasan peringkat 5 diatas.

  1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan

  Rujukan Sistem OSC Online ini adalah suatu panduan yang lengkap kepada pengguna untuk mempelajari

  setiap proses dalam Sistem OSC Online. Ini adalah versi ketiga setelah penambahbaikan terhadap Sistem

  OSC Online sendiri memerlukan penambahbaikan terhadap rujukan ini. Disamping itu terdapat ciri-ciri

  Langkah-Langkah tambahan Proses Online yang telah di terangkan. Tambahan kepada Rujukan ini,

  Perkhidmatan e Rujukan juga akan disediakan di Portal OSC Online. Sila rujuk Perkhidmatan e Rujukan

  dalam manual ini.

  1.4 Penggunaan Panduan Ini

  Anda boleh membacanya secara menyeluruh sebagai sebuah buku untuk mengendalikan sistem ini, mungkin

  pada peringkat permulaan dan seterusnya sebagai rujukan dengan mencari bahan-bahan yang anda inginkan

  dengan membaca rujukan tajuk-tajuk yang diinginkan.

  Sekiranya anda melihat e Rujukan, secara online, hubungan (link) akan berada di dalam sistem untuk layaran

  yang cepat melalui tajuk-tajuk yang ada. Untuk mereka yang lebih gemar untuk mencetak dan membaca

  salinan hardcopy, sila rujuk kepada isi kandungan untuk mencari tajuk yang ingin anda lihat. Untuk

  membuat rujukan ini lebih senang difahami, terdapat simbol-simbol tertentu seperti dibawah.

  Penerangan Simbol

  Bold di dalam perenggan adalah arahan, butang, ilustrasi atau parameter yang perlu diisi.

  Proses Online adalah untuk rujukan langkah yang perlu dibuat ( contoh dibawah ).

  Nota adalah panduan tambahan untuk pengguna.

  Proses Online ( 2.1 ) : Akses

  i. Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC

  ii. Taipkan http://www.epbt.gov.my pada ruang alamat (address), tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1.

  iii. Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar.

  Nota : Nombor dari ruangan navigasi ID Projek akan bertukar dari warna biru ke warna merah jika ID Projek tersebut pernah dilihat sebelum ini.

  http://www.epbt.gov.my/

 • OSC ONLINE Manual Rujukan Orang Awam

  5

  2.0 Akses Sistem OSC Online

  2.1 Alamat Sistem

  Akses untuk Sistem OSC Online boleh dicapai dengan mengakses laman web utama elektronik Pihak

  Berkuasa Tempatan (ePBT), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia di alamat

  http://www.epbt.gov.my melalui perisian Internet Explorer atau Mozilla Firefox.

  Proses Online ( 2.1 ) : Akses

  i) Klik Ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC.

  ii) Taipkan http://www.epbt.gov.my pada ruang alamat (address) dan tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1.

  iii) Klik Pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar.

  Ilustrasi 1: Skrin Halaman Web Utama

  OSC Online