panduan & pen gurus an pbs menengah rendah 2012

Download Panduan & Pen Gurus An PBS Menengah Rendah 2012

Post on 18-Jul-2015

4.079 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT MENENGAH RENDAH

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KANDUNGAN HALAMAN PRAKATA

1.

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Tujuan Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Peringkat Menengah Rendah (PMR) Peraturan-Peraturan Am Pelaksanaan Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Peringkat Menengah Rendah

2.

PENGENALAN SEKOLAH 2.1 2.2 2.3 2.4

KOMPONEN

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

3.

PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 3.1 3.2 3.3 3.4 Jadual Pengoperasian PBS Jawatankuasa PBS Negeri Jawatankuasa PBS Daerah Jawatankuasa PBS Sekolah

4.

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi Kerangka Standard Prestasi Sistem Pelaporan Peranan Pihak Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah

5.

PENTAKSIRAN PUSAT (PP) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Objektif Pentaksiran Pusat Rubrik Instrumen Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Istilah Institusi Pentaksiran Pusat 2

6.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) 6.1 Komponen PAJSK

7.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik

8.

MANUAL PENJAMINAN KUALITI 8.1 8.2 8.3 8.4 Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

9.

PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 9.1 9.2 9.3 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik

10.

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) GLOSARI

11.

3

LAMPIRAN LAMPIRAN A PINDAAN SURAT PEKELILING LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. 2 TAHUN 2011 : PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.LP.003.07.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. 3 TAHUN 2011: PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.LP.003.07.14.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 SURAT SIARAN SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. __ TAHUN 2011 : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1, 2012 KP.LP.003.07.14.0_ (_) BERTARIKH ___DISEMBER 2011. Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK) Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE) Instrumen Pemantauan PBS Instrumen Pengesanan PBS

LAMPIRAN B -

LAMPIRAN C -

LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F LAMPIRAN G -

4

PRAKATA

Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dilaksanakan bagi Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012 setelah kita menyaksikan pelaksanaannya bagi Tahun 1 di sekolah rendah pada tahun 2011. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Ko kurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi). Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah diterbitkan dengan tujuan memberi panduan dan rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian PBS. Semua maklumat dalam panduan ini hendaklah dipatuhi untuk memastikan integriti penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan terpelihara. Panduan ini merujuk kepada semua peruntukan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67, Seksyen 68, Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997.

Terima kasih.

Dr. NAIMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia

5

1

PENGENALAN

Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah ini mengandungi peraturan dan manual pelaksanaan PBS.

1.1

Tujuan

Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bertujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan PBS kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan pihak pengurusan sekolah dalam menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah khususnya di peringkat menengah rendah. Panduan ini hendaklah dibaca bersama dokumen khusus berkaitan Pentaksiran Sekolah dan Standard Prestasi (DSP), Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, Pentaksiran Psikometrik serta dokumen Penjaminan Kualiti yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, yang lebih memperincikan tatacara pengoperasian PBS di sekolah.

6

1.2

Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan PBS bagi peringkat menengah rendah mulai Tahun 2012 adalah berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 - Penilaian Murid, Seksyen 68 - Peperiksaan dan Seksyen 69 Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 iaitu: 1.2.1 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah; 1.2.2 Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan 1.2.3 Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.

Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning). Selaras dengan arahan itu, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan: i. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 - KP.LP.003.07.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperik saan Bil. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP.LP.003.07.14.05 (1) bertarikh 29 Julai 2011.

ii.

7

1.3

Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah

PBS merangkumi Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. Jadual 1.1 dan Jadual 1.2 menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat menengah rendah mulai tahun 2012. Jadual 1.1 - Pelaksanaan pada Tingkatan 1, 2 dan 3BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : Bahasa Melayu 15. Pendidikan Muzik Bahasa Inggeris 16. Pendidikan Sivik dan Bahasa Arab Kewarganegaraan Bahasa Cina 17. Pendidikan Jasmani dan Bahasa Tamil Kesihatan Bahasa Iban 18. Kemahiran Hidup Bahasa Kadazandusun Bersepadu Teknikal Mathematics 19. Kemahiran Hidup Science Bersepadu Ekonomi Pendidikan Islam Rumahtangga Pendidikan Moral 20. Kemahiran Hidup Sejarah Bersepadu Pertanian Geografi 21. Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

2 3 4

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat

Mulai Tingkatan 1 Tahun 2012 Ujian Aptitud Am, Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : 1. Bahasa Melayu 15. Pendidikan Muzik 2. Bahasa Inggeris 16. Pendidikan Sivik dan 3. Bahasa Arab Kewarganegaraan 4. Bahasa Cina 17. Pendidikan jasmani dan 5. Bahasa Tamil Kesihatan 6. Bahasa Iban 18. Kemahiran Hidup 7. Bahasa Kadazandusun Bersepadu Teknikal 8. Mathematics 19. Kemahiran Hidup 9. Science Bersepadu Ekonomi 10. Pendidikan Islam Rumahtangga 11. Pendidikan Moral 20. Kemahiran Hidup 12. Sejarah Bersepadu Pertanian 13. Geografi 21. Kemahiran Hidup 14. Pendidikan Seni Visual Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

8

1.4

Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkat Menengah Rendah

1.4.1 Syarat Pelaksanaan 1. Semua murid Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/ Sekolah di bawah agensi kerajaan/Sekolah Menengah Agama Negeri/ (SABK)/Sekolah Menengah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah melaksanakan PBS di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) mulai tingkatan 1.

2.

1.4.2 Pengurusan Kes Khas 1. Kes-kes khas adalah seperti berikut: a. Kes Disiplin ( Kes ponteng dan buang sekolah). Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah di dalam fail Kes Khas Sekolah Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. iv. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. v. b. Skor bagi kompenan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan.

ii.