panduan menyediakan fail meja pk hem nov 2009

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

7.038 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. LOGOSEKOLAH FAIL MEJA PENOLONG KANAN HEL EHWAL MURIDNAMA AGENSI : SMKALAMAT:NO. TELEFON :N0. FAKS:E-MAIL:LAMAN WEB :

2. i. Maklumat PegawaiNamaJawatan HakikiGred JawatanBahagian / UnitTarikh MemegangJawatanTarikh PenempatanFAIL MEJA2 3. ii. Senarai Tugas (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)Bertanggungjawab Kepada Pengetua SMK.............., Penolong KananPentadbiran,dan PenolongKananKokurikulumDi Dalam Merancang, Menyelaras, Melaksana Dan Mengambil TindakanSusulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut: FAIL MEJA 3 4. 1.0 Objektif Sekolah Menengah Kebangsaan ................................1. ..................................................2. ..................................................3. ..................................................FAIL MEJA4 5. 1.1 VISI..........................................................1.2 MISI1. ..................................................................FAIL MEJA 5 6. 2.0 Objektif (Hal Ehwal Murid)1. .......................................................................2. ......................................................................3. ....................................................................... FAIL MEJA 6 7. 7FAIL MEJAEn. Ahmad Bin Abu PengetuaPn. Siti binti Abu En. Mohamad binTn. Hj. Alias bin JusohPengurusanPenolong KananKarim Penolong Kanan PentadbiranPentadbiranPenolong KananKokurikulum HEM Ketua PembantuTadbir 3.0 Carta Organisasi Sekolah Kebangsaan ..................................................... 8. 4.0 Carta Organisasi (Hal Ehwal Murid) FAIL MEJA 8 9. FAIL MEJA Pengetua9Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 10. FAIL MEJA10 11. 5.0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid) 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti Unit.............. yang dikeluarkan BahagaianPengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuaratMS ISO 9000 Jabatan Pelajaran Selangor. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit ............,Jabatan Pelajaran Selangor. 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa olehJabatan Pelajaran Selangor. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulisdari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran Selangor. 6. Menggunakan pakai Manual Prosedur Kerja dan Fungsi Utama. FAIL MEJA11 12. 6.0 Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai LainSektor/Unit: Hal Ehwal MuridJawatan: Penolong Kanan Tugas Pegawai Tugas Pegawai Lain Tugas &Kuasa Yang AtasanYang AdaTanggungjawab Diberi Yang Ada Hubungan Hubungan Pengetua/Guru Memantau danMemilih pelajar Jawatankuasa Hal Besar menyelaras bantuanlayak denganEhwal Murid kebajikan keputusan mesyaratFAIL MEJA 12 13. 7.0 Proses Kerja (Hal Ehwal Murid)Aktiviti7.1KESELAMATANMukaSubaktiviti7.1.1 LATIHAN KEBAKARANsurat iniPegawai YangUndang-UndangProses KerjaMeluluskan / / Peraturan Dirujuk1. Merancang dan menetapkanPengeua/PK HEMSPI Bil 8/1978tarikh2. Menyediakan pelan laluanGuru Keselamatankebakaran3 Menghubungi pihak bombaGuru Keselamatan4 Mengadakan taklimat kebakaranGuru Keselamatan5 Latihan kebakaran dilaksanakan Guru Keselamatandan bomba6 PenilaianGuru Keselamatandan bomba7 LaporanGuru KeselamatanFAIL MEJA 13 14. 8.0 Carta Aliran Kerja ( Hal Ehwal Murid ) Aktiviti8.1 KeselamatanMukaSubaktiviti8.1.1 Latihan Kebakaran surat ini MULAMerancang dan menetapkan tarih latihanMenyediakan pelan laluan kebakaranMenghubungi pihak bombaTaklimat kebakaranLatihan kebakaran Tidak Arahan buatPuashati? semula pada masa lain YaLaporan TAMATFAIL MEJA14 15. 9.0 Senarai Semak ( Hal Ehwal Murid )Aktiviti9.1 Keselamatan MukaSubaktiviti 9.1.1 Latihan Kebakaran surat iniBil AktivitiTindakan Catatan 1Merancang dan menetapkan tarikh 2Menyediakan pelan laluan kebakaran 3Menghubungi pihak bomba 4Mengadakan taklimat kebakaran 5Latihan kebakaran dilaksanakan 6Penilaian 7Laporan FAIL MEJA15 16. 10.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling ( Hal Ehwal Murid )1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.2. Akta Pendidikan 535.11.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna ( Hal Ehwal Murid )1.FAIL MEJA 16 17. 12.0 Norma Kerja ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telahditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Masa Yang Diambil Jumlah Minit yang boleh Bil.Jenis Kerja(minit)dijalankan dalam seminggu 1. Mengajar 60 Minit720 MinitMenulis Rancangan Pelajaran 2.60 Minit 720 MinitHarianMenulis Rancangan mengajar 3.60 Minit720 Minitmingguan 4. Memantau Kantin60 Minit720 Minit5 Menyelaras kebajikan pelajar60 720 Minit678FAIL MEJA 17 18. 13.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Penolong Kanan HalEhwal MuridJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh(6) bulan;Nama Pegawai :Jawatan: Kekerapan BilNama JawatankuasaMesyuaratJenis KeanggotaanSetahun1 Panitia .......................... 6 AJK2 Pakaian Seragam6 AJK3 Kantin 6 AJK4 Kebajikan56789 10 11 12 13FAIL MEJA 18 19. 14.0 Senarai Tugas Harian Penolong Kanan Hel Ehwal MuridPegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas mejasupaya mudah dirujuk. Nama Pegawai :En. Abu bin Ali Jawatan:Pegawai Perkhidmatan Pelajaran Lepasan Diploma Bulan:Januari 2009Bil.Aktiviti 1 23 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Mengajar Menulis rancangan harian Memantaua kantinFAIL MEJA 19 20. FAIL MEJA20