pakatan rakyat 2013 election manifesto book (bahasa malaysia)

Download Pakatan Rakyat 2013 Election Manifesto Book (Bahasa Malaysia)

Post on 17-May-2015

381 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Please download the Pakatan Rakyat manifesto to learn about our policies and how we plan to change Malaysia for the better. Please sign up for email updates at http://www.anwaribrahim.com

TRANSCRIPT

  • 1. MANIFESTO RAKYATMANIFESTO RAKYAT PAKATAN HARAPAN RAKYAT Malaysia adalah negara berpotensi besar. Rakyatnya yang bersaudara gigih berusaha. Negaradibina atas landasan agama dan akar budaya diikat oleh muafakat Perlembagaan. Namun, cita-cita kita direncat oleh elit kekuasaan. Rasuah dan ketamakan membarah. Rakyatdibiarkan dengan kepayahan hidup.Setiap daripada kita berhak mendapat yang terbaik. Pendidikan berkualiti, negara berkebajikan,peluang saksama dan pentadbiran beramanah menanti kita.Demi kita, demi rakyat, bersama-sama ubah sekarang untuk melakar masa depan Malaysia. 3

2. MANIFESTO RAKYATPAKATAN HARAPANRAKYATTawaran Pakatan Rakyat demi menjamin keadilan, kesejahteraan dan kesaksamaan rakyatjelas pendekatannya dan kukuh pelaksanaannya.Kita adalah sebuah kerajaan yang amanah. Tunjang pentadbiran kita adalah tata kelolayang baik berteraskan prinsip moral dan nilai sejagat. Hasilnya limpahan kekayaan negaradapat diagih dengan lebih adil dan berkesan. Mutu dan taraf hidup rakyat terbanyak akandipertingkat.Malaysia yang ditadbir secara amanah dan rakyat yang makmur kehidupannya akan melahirkansebuah masyarakat yang bermaruah. Masyarakat bermaruah adalah sebuah masyarakat yangyakin dengan asal-usulnya, berpegang dengan prinsip agama dan nilai sejagat yang membelayang benar dan menentang yang zalim, saling percaya akan hubungan persaudaraan setiapinsan, gigih berusaha memperbaiki diri, yang kuat membantu yang lemah tiada yangterpinggir, berlumba-lumba mengagungkan budaya ilmu dan istiqamah pada usaha amarmaaruf nahi munkar.Rekod pentadbiran kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat menjadi bukti iltizam kita terusmembina kerajaan yang amanah demi memakmurkan rakyat.Pakatan Rakyat telah merakyatkan ekonomi. Jutaan penduduk Malaysia menikmati agihankekayaan negara pada kala kekuatan kewangan negeri-negeri yang ditadbir terus digandakan.Pakatan Rakyat telah membudayakan amanah di dalam pentadbiran. Amalan rasuah dicegahdan laba dari pentadbiran beramanah ini disalurkan kembali untuk menjana kemakmuranrakyat.Pakatan Rakyat telah mendepankan rakyat. Dasar-dasar yang diperjuangkan menjunjungaspirasi rakyat terbanyak dan menentang kepentingan penguasa elit dan kroni mereka.Pakatan Rakyat telah menobatkan rakyat sebagai tuan tanah air pusaka ini. Ruang kebebasandan suara rakyat dihormati. Hak rakyat tidak kira latar belakang dan miskin kaya diambil kiradalam setiap pertimbangan. Penghapusan undang-undang zalim yang memijak ketuananrakyat menjadi darah daging perjuangan.4 3. MANIFESTO RAKYATTawaran Pakatan Rakyat demi menjamin keadilan, kesejahteraan dan kesaksamaan rakyatadalah mudah.Manifesto Rakyat digubal berdasarkan empat tonggak utama Rakyat Bersaudara, EkonomiRakyat, Kesejahteraan Rakyat dan Kerajaan Rakyat.Manifesto Rakyat menggariskan program dan dasar khusus yang akan dilaksanakan PakatanRakyat di tampuk pemerintahan Putrajaya kelak. Manifesto Rakyat melakarkan masa depanyang lebih cerah, penuh dengan harapan dan aspirasi rakyat. Manifesto Rakyat adalahcernaan dan hasil rundingan dengan segenap lapisan masyarakat.Kita yakin Malaysia berhak melakar masa depan yang lebih baik. Kita yakin rakyat Malaysiamampu pergi lebih jauh dari imaginasi sekarang. Kita yakin rakyat Malaysia wajib mendapatyang terbaik dari kerajaannya.DATO SERI DATO SERI SAUDARAANWAR IBRAHIMABDUL HADI AWANG LIM KIT SIANGKETUA UMUM,PRESIDEN,KETUA PARLIMEN,PARTI KEADILAN RAKYATPARTI ISLAM SE-MALAYSIAPARTI TINDAKAN DEMOKRATIK 5 4. MANIFESTO RAKYATKANDUNGANRAKYAT BERSAUDARAMenghapus diskriminasi8Mengiktiraf sumbangan wanita dan warga emas 8Merangkum semua aliran pendidikan 9Mengembalikan hak Sabah Sarawak seperti Perjanjian 1963 10Hak tanah dan kebajikan Orang Asli dipelihara 11Kehormatan amalan beragama12EKONOMI RAKYAT1 juta peluang pekerjaan untuk rakyat 15Perkongsian produktiviti yang adil melalui gaji minima151 juta tenaga kemahiran terlatih dari kalangan lepasan sekolah15Reformasi pendidikan merangsang ekonomi 16Membudayakan perkongsian bijak kesatuan sekerja, majikan dan kerajaan 16IKS dan inovasi teras ekonomi negara17Pelarasan percukaian rakyat demi kesaksamaan17Ekonomi lestari 17Membela ekonomi dan kebajikan perajurit 17Memberdayakan usahawan teksi18Pelaburan R&D mencecah 5% dari KDNK 19Pengangkutan awam nadi ekonomi negara 19Memecah monopoli merancakkan persaingan 20KESEJAHTERAAN RAKYATMengurangkan bebanan kos sara hidup rakyat dengan menurunkan hargadan menghapuskan monopoli 23Merombak dasar automotif untuk mengurangkan bebanan rakyat24Perumahan selesa dan mampu milik untuk semua25Pendidikan percuma untuk semua, hapus PTPTN 26Hapus AES, batal saman AES26Keadilan untuk warga Felda27Keselamatan rakyat27Kemudahan kesihatan asas percuma dijamin28Membina jaringan keselamatan sosial rakyat28KERAJAAN RAKYATReformasi institusi Islam dan keagamaan 31Pakej penggajian dan perkhidmatan baru penjawat awam31Pilihanraya yang bersih, adil dan telus 31Reformasi institusi kehakiman, Kamar Peguam Negara, SPRM dan PDRM 31Reformasi Parlimen32Kebebasan media dan mengembalikan amanah kepada pengamal media32Memansuhkan AUKU dan menjamin kebebasan akademik32Memansuhkan semua undang-undang anti-rakyat 32Dasar Banteras Rasuah Negara (DEBARAN)33HARAPAN RAKYATMalaysia 2023: Sedekad Pentadbiran Pakatan Rakyat 346 5. MANIFESTO RAKYAT 7 6. MANIFESTO RAKYATRAKYATBERSAUDARAMalaysia dibina atas kekuatan persaudaraan.Rakyatberbilang kaum sama-samaMENGIKTIRAFmembanting tulang membina negara ini. SUMBANGAN WANITAKekayaan seluruh negara diagih agar yangmiskin dibantu, yang lemah dibela. Sistem KEBERDAYAAN DAN KEPIMPINANpendidikan haruslah bertunjangkan matlamatWANITA DALAM MASYARAKATpersaudaraan rakyat untuk melahirkan insanyang berilmu, berkebolehan, beramal,Dasar Keberdayaan Wanita untuk memenuhiberkesedaran dan saling menghormati.sasaran nasional 30% penglibatan wanitadi peringkat pengurusan, kepimpinanKaum wanita Malaysia telah berbakti dan pentadbiran sektor awam dan swastasepanjang zaman. Di alaf baru, kaum wanitamenjelang 2017. Pelaksanaan sepenuhnyamenjadi tonggak masyarakat. Pengorbanan Agenda Wanita Malaysia untuk terusmembina keluarga diganda pula denganmemartabatkan kedudukan wanita dalambuah fikiran menjana ekonomi. masyarakat.Malaysia yang makmur diikat oleh talipersaudaraan rakyat yang utuh.CARUMAN WANITA MALAYSIAPakatan Rakyat menggariskan janji khususuntuk membulatkan lagi persaudaraan Setiap isteri akan layak menerimarakyat yang sedia terjalin. Caruman Wanita Malaysia sebagai jaringankeselamatan sosial bagi menjamin kebajikanmereka.MENGHAPUSKANSuami wajib disisiundang-undangDISKRIMINASI KAUM mencarum mengikut kadar pendapatanDAN ADU DOMBA (diantara RM10 sebulan hingga RM100sebulan) ke dalam satu tabung caruman.MELAGA-LAGAKANWang caruman boleh dikeluarkan oleh isteriKUMPULANdalam keadaan tertentu yang cukup syaratseperti perceraian, musibah, kemalanganMASYARAKATdan genap umur 50 tahun.DEMI MENJAMIN Kerajaan akan menyumbang RM50 sebulanKEHARMONIAN DAN bagi setiap isteri dan caruman akandiuruskan oleh Pertubuhan KeselamatanPERPADUAN RAKYATSosial (SOCSO), sebagai sebahagian darijaringan keselamatan sosial.8 7. MANIFESTO RAKYATMEMBANTU WARGA EMAS DI HARI TUAKenaikan harga barang yang mencanak mengurangkan kuasa beli warga emas. Kesempitan hidup dihari tua menjadi igauan ramai rakyat Malaysia.Pakatan Rakyat akan meluaskan Skim Bonus Warga Emas yang telah dilaksanakan di Pulau Pinang keseluruh negara. Setiap warga emas berusia 60 tahun ke atas akan menerima bonus bernilai RM1,000setiap tahun untuk membantu mengurangkan bebanan hidup mereka.BAHASA KEBANGSAAN DIMARTABATKAN, HAKBAHASA IBUNDA DIJAMIN DAN BAHASA INGGERISDIPERTINGKATKAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKANNEGARA YANG MENJAMIN PENDIDIKAN PERCUMAUNTUK SEMUA ANAK MALAYSIAMENGIKTIRAF PERANAN SEKOLAH JANAANRAKYAT DAN MEMPERUNTUKKAN SUMBER YANGBERPADANAN DENGAN SUMBANGAN SEKOLAH-SEKOLAH INIPakatan Rakyat menghargai sumbangan sekolah agama rakyat, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina danTamil (SJK), sekolah persendirian Cina, Tamil, Iban, Kadazan dan sekolah mubaligh yang sama-samamembangunkan sistem pendidikan nasional. 1,854 Sekolah Janaan Rakyat seperti ini diseluruh negara akan menerima bantuan tambahan (selain sumbangan kos operasi sedia ada) mengikut jumlah murid sebanyak RM300 setiap murid setiap tahun, melibatkan peruntukan berjumlahSEKOLAHRM220 juta. JANAAN RAKYAT Bantuan tambahan ini adalah pelaburan Pakatan Rakyat untuk menambahbaik mutu pendidikan di sekolah-sekolah ini, termasuk bagi perbelanjaan membesarkan bangunan dan menambah kemudahan prasarana. UEC Pakatan Rakyat akan mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu (Gabungan Sekolah Menengah Cina) atau UEC bagi tujuan kemasukan ke institusi pendidikan tinggi dan menerimapakai kelayakan bagi tujuan permohonan kerja. 9 8. MANIFESTO RAKYATMENGHORMATI KEDUDUKAN SABAH DAN Pengiktirafan hak ke atas Tanah AdatSARAWAK DI DALAM PERSEKUTUANMenghormati dan mengiktiraf hak anak watan keatas tanah adat sepertimana yang tertakluk danPakatan Rakyat mengulangi iltizam untuk termaktub dalam Undang-undang Negeri Sabahmempertahankan hak Sabah dan Sarawak di dan Sarawak dengan menubuhkan Suruhanjayadalam rangka Perlembagaan Persekutuan seperti Tanah untuk menyiasat, menyelesaikan pertikaian,yang terkandung di dalam Deklarasi Kuching, memperbaharui, menyelidik dan memulihkanseperti berikut:Hak Adat Peribumi ke atas pemilikan Tanah AdatKerjasama bersekutu Kecekapan dan kemandirian Sarawak danMemulihara intipati Perjanjian Malaysia dan Sabahmemperkasakan kedudukan Sabah dan Sarawak Kami akan mengiktiraf perlantikan rakyat Sarawaksetanding dengan Semenanjung Malaysia dengandan Sabah untuk memimpin dan memegangmengembalikan autonomi Sabah dan Sarawakjawatan di Jabatan Kerajaan di negeri masing-mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan masing, dikuatkuasakan oleh Setiausaha-setiausaha kerajaan kedua-dua negeri danmemberikan keutamaan kepada rakyat SarawakPerwakilan yang adildan Sabah di peringkat Kerajaan PersekutuanMempertingkatkan integrasi nasional