pakatan rakyat 2013 election manifesto book (bahasa malaysia)

of 38 /38

Author: anwaribrahimmy

Post on 17-May-2015

388 views

Category:

News & Politics


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Please download the Pakatan Rakyat manifesto to learn about our policies and how we plan to change Malaysia for the better. Please sign up for email updates at http://www.anwaribrahim.com

TRANSCRIPT

  • 1. MANIFESTO RAKYATMANIFESTO RAKYAT PAKATAN HARAPAN RAKYAT Malaysia adalah negara berpotensi besar. Rakyatnya yang bersaudara gigih berusaha. Negaradibina atas landasan agama dan akar budaya diikat oleh muafakat Perlembagaan. Namun, cita-cita kita direncat oleh elit kekuasaan. Rasuah dan ketamakan membarah. Rakyatdibiarkan dengan kepayahan hidup.Setiap daripada kita berhak mendapat yang terbaik. Pendidikan berkualiti, negara berkebajikan,peluang saksama dan pentadbiran beramanah menanti kita.Demi kita, demi rakyat, bersama-sama ubah sekarang untuk melakar masa depan Malaysia. 3

2. MANIFESTO RAKYATPAKATAN HARAPANRAKYATTawaran Pakatan Rakyat demi menjamin keadilan, kesejahteraan dan kesaksamaan rakyatjelas pendekatannya dan kukuh pelaksanaannya.Kita adalah sebuah kerajaan yang amanah. Tunjang pentadbiran kita adalah tata kelolayang baik berteraskan prinsip moral dan nilai sejagat. Hasilnya limpahan kekayaan negaradapat diagih dengan lebih adil dan berkesan. Mutu dan taraf hidup rakyat terbanyak akandipertingkat.Malaysia yang ditadbir secara amanah dan rakyat yang makmur kehidupannya akan melahirkansebuah masyarakat yang bermaruah. Masyarakat bermaruah adalah sebuah masyarakat yangyakin dengan asal-usulnya, berpegang dengan prinsip agama dan nilai sejagat yang membelayang benar dan menentang yang zalim, saling percaya akan hubungan persaudaraan setiapinsan, gigih berusaha memperbaiki diri, yang kuat membantu yang lemah tiada yangterpinggir, berlumba-lumba mengagungkan budaya ilmu dan istiqamah pada usaha amarmaaruf nahi munkar.Rekod pentadbiran kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat menjadi bukti iltizam kita terusmembina kerajaan yang amanah demi memakmurkan rakyat.Pakatan Rakyat telah merakyatkan ekonomi. Jutaan penduduk Malaysia menikmati agihankekayaan negara pada kala kekuatan kewangan negeri-negeri yang ditadbir terus digandakan.Pakatan Rakyat telah membudayakan amanah di dalam pentadbiran. Amalan rasuah dicegahdan laba dari pentadbiran beramanah ini disalurkan kembali untuk menjana kemakmuranrakyat.Pakatan Rakyat telah mendepankan rakyat. Dasar-dasar yang diperjuangkan menjunjungaspirasi rakyat terbanyak dan menentang kepentingan penguasa elit dan kroni mereka.Pakatan Rakyat telah menobatkan rakyat sebagai tuan tanah air pusaka ini. Ruang kebebasandan suara rakyat dihormati. Hak rakyat tidak kira latar belakang dan miskin kaya diambil kiradalam setiap pertimbangan. Penghapusan undang-undang zalim yang memijak ketuananrakyat menjadi darah daging perjuangan.4 3. MANIFESTO RAKYATTawaran Pakatan Rakyat demi menjamin keadilan, kesejahteraan dan kesaksamaan rakyatadalah mudah.Manifesto Rakyat digubal berdasarkan empat tonggak utama Rakyat Bersaudara, EkonomiRakyat, Kesejahteraan Rakyat dan Kerajaan Rakyat.Manifesto Rakyat menggariskan program dan dasar khusus yang akan dilaksanakan PakatanRakyat di tampuk pemerintahan Putrajaya kelak. Manifesto Rakyat melakarkan masa depanyang lebih cerah, penuh dengan harapan dan aspirasi rakyat. Manifesto Rakyat adalahcernaan dan hasil rundingan dengan segenap lapisan masyarakat.Kita yakin Malaysia berhak melakar masa depan yang lebih baik. Kita yakin rakyat Malaysiamampu pergi lebih jauh dari imaginasi sekarang. Kita yakin rakyat Malaysia wajib mendapatyang terbaik dari kerajaannya.DATO SERI DATO SERI SAUDARAANWAR IBRAHIMABDUL HADI AWANG LIM KIT SIANGKETUA UMUM,PRESIDEN,KETUA PARLIMEN,PARTI KEADILAN RAKYATPARTI ISLAM SE-MALAYSIAPARTI TINDAKAN DEMOKRATIK 5 4. MANIFESTO RAKYATKANDUNGANRAKYAT BERSAUDARAMenghapus diskriminasi8Mengiktiraf sumbangan wanita dan warga emas 8Merangkum semua aliran pendidikan 9Mengembalikan hak Sabah Sarawak seperti Perjanjian 1963 10Hak tanah dan kebajikan Orang Asli dipelihara 11Kehormatan amalan beragama12EKONOMI RAKYAT1 juta peluang pekerjaan untuk rakyat 15Perkongsian produktiviti yang adil melalui gaji minima151 juta tenaga kemahiran terlatih dari kalangan lepasan sekolah15Reformasi pendidikan merangsang ekonomi 16Membudayakan perkongsian bijak kesatuan sekerja, majikan dan kerajaan 16IKS dan inovasi teras ekonomi negara17Pelarasan percukaian rakyat demi kesaksamaan17Ekonomi lestari 17Membela ekonomi dan kebajikan perajurit 17Memberdayakan usahawan teksi18Pelaburan R&D mencecah 5% dari KDNK 19Pengangkutan awam nadi ekonomi negara 19Memecah monopoli merancakkan persaingan 20KESEJAHTERAAN RAKYATMengurangkan bebanan kos sara hidup rakyat dengan menurunkan hargadan menghapuskan monopoli 23Merombak dasar automotif untuk mengurangkan bebanan rakyat24Perumahan selesa dan mampu milik untuk semua25Pendidikan percuma untuk semua, hapus PTPTN 26Hapus AES, batal saman AES26Keadilan untuk warga Felda27Keselamatan rakyat27Kemudahan kesihatan asas percuma dijamin28Membina jaringan keselamatan sosial rakyat28KERAJAAN RAKYATReformasi institusi Islam dan keagamaan 31Pakej penggajian dan perkhidmatan baru penjawat awam31Pilihanraya yang bersih, adil dan telus 31Reformasi institusi kehakiman, Kamar Peguam Negara, SPRM dan PDRM 31Reformasi Parlimen32Kebebasan media dan mengembalikan amanah kepada pengamal media32Memansuhkan AUKU dan menjamin kebebasan akademik32Memansuhkan semua undang-undang anti-rakyat 32Dasar Banteras Rasuah Negara (DEBARAN)33HARAPAN RAKYATMalaysia 2023: Sedekad Pentadbiran Pakatan Rakyat 346 5. MANIFESTO RAKYAT 7 6. MANIFESTO RAKYATRAKYATBERSAUDARAMalaysia dibina atas kekuatan persaudaraan.Rakyatberbilang kaum sama-samaMENGIKTIRAFmembanting tulang membina negara ini. SUMBANGAN WANITAKekayaan seluruh negara diagih agar yangmiskin dibantu, yang lemah dibela. Sistem KEBERDAYAAN DAN KEPIMPINANpendidikan haruslah bertunjangkan matlamatWANITA DALAM MASYARAKATpersaudaraan rakyat untuk melahirkan insanyang berilmu, berkebolehan, beramal,Dasar Keberdayaan Wanita untuk memenuhiberkesedaran dan saling menghormati.sasaran nasional 30% penglibatan wanitadi peringkat pengurusan, kepimpinanKaum wanita Malaysia telah berbakti dan pentadbiran sektor awam dan swastasepanjang zaman. Di alaf baru, kaum wanitamenjelang 2017. Pelaksanaan sepenuhnyamenjadi tonggak masyarakat. Pengorbanan Agenda Wanita Malaysia untuk terusmembina keluarga diganda pula denganmemartabatkan kedudukan wanita dalambuah fikiran menjana ekonomi. masyarakat.Malaysia yang makmur diikat oleh talipersaudaraan rakyat yang utuh.CARUMAN WANITA MALAYSIAPakatan Rakyat menggariskan janji khususuntuk membulatkan lagi persaudaraan Setiap isteri akan layak menerimarakyat yang sedia terjalin. Caruman Wanita Malaysia sebagai jaringankeselamatan sosial bagi menjamin kebajikanmereka.MENGHAPUSKANSuami wajib disisiundang-undangDISKRIMINASI KAUM mencarum mengikut kadar pendapatanDAN ADU DOMBA (diantara RM10 sebulan hingga RM100sebulan) ke dalam satu tabung caruman.MELAGA-LAGAKANWang caruman boleh dikeluarkan oleh isteriKUMPULANdalam keadaan tertentu yang cukup syaratseperti perceraian, musibah, kemalanganMASYARAKATdan genap umur 50 tahun.DEMI MENJAMIN Kerajaan akan menyumbang RM50 sebulanKEHARMONIAN DAN bagi setiap isteri dan caruman akandiuruskan oleh Pertubuhan KeselamatanPERPADUAN RAKYATSosial (SOCSO), sebagai sebahagian darijaringan keselamatan sosial.8 7. MANIFESTO RAKYATMEMBANTU WARGA EMAS DI HARI TUAKenaikan harga barang yang mencanak mengurangkan kuasa beli warga emas. Kesempitan hidup dihari tua menjadi igauan ramai rakyat Malaysia.Pakatan Rakyat akan meluaskan Skim Bonus Warga Emas yang telah dilaksanakan di Pulau Pinang keseluruh negara. Setiap warga emas berusia 60 tahun ke atas akan menerima bonus bernilai RM1,000setiap tahun untuk membantu mengurangkan bebanan hidup mereka.BAHASA KEBANGSAAN DIMARTABATKAN, HAKBAHASA IBUNDA DIJAMIN DAN BAHASA INGGERISDIPERTINGKATKAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKANNEGARA YANG MENJAMIN PENDIDIKAN PERCUMAUNTUK SEMUA ANAK MALAYSIAMENGIKTIRAF PERANAN SEKOLAH JANAANRAKYAT DAN MEMPERUNTUKKAN SUMBER YANGBERPADANAN DENGAN SUMBANGAN SEKOLAH-SEKOLAH INIPakatan Rakyat menghargai sumbangan sekolah agama rakyat, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina danTamil (SJK), sekolah persendirian Cina, Tamil, Iban, Kadazan dan sekolah mubaligh yang sama-samamembangunkan sistem pendidikan nasional. 1,854 Sekolah Janaan Rakyat seperti ini diseluruh negara akan menerima bantuan tambahan (selain sumbangan kos operasi sedia ada) mengikut jumlah murid sebanyak RM300 setiap murid setiap tahun, melibatkan peruntukan berjumlahSEKOLAHRM220 juta. JANAAN RAKYAT Bantuan tambahan ini adalah pelaburan Pakatan Rakyat untuk menambahbaik mutu pendidikan di sekolah-sekolah ini, termasuk bagi perbelanjaan membesarkan bangunan dan menambah kemudahan prasarana. UEC Pakatan Rakyat akan mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu (Gabungan Sekolah Menengah Cina) atau UEC bagi tujuan kemasukan ke institusi pendidikan tinggi dan menerimapakai kelayakan bagi tujuan permohonan kerja. 9 8. MANIFESTO RAKYATMENGHORMATI KEDUDUKAN SABAH DAN Pengiktirafan hak ke atas Tanah AdatSARAWAK DI DALAM PERSEKUTUANMenghormati dan mengiktiraf hak anak watan keatas tanah adat sepertimana yang tertakluk danPakatan Rakyat mengulangi iltizam untuk termaktub dalam Undang-undang Negeri Sabahmempertahankan hak Sabah dan Sarawak di dan Sarawak dengan menubuhkan Suruhanjayadalam rangka Perlembagaan Persekutuan seperti Tanah untuk menyiasat, menyelesaikan pertikaian,yang terkandung di dalam Deklarasi Kuching, memperbaharui, menyelidik dan memulihkanseperti berikut:Hak Adat Peribumi ke atas pemilikan Tanah AdatKerjasama bersekutu Kecekapan dan kemandirian Sarawak danMemulihara intipati Perjanjian Malaysia dan Sabahmemperkasakan kedudukan Sabah dan Sarawak Kami akan mengiktiraf perlantikan rakyat Sarawaksetanding dengan Semenanjung Malaysia dengandan Sabah untuk memimpin dan memegangmengembalikan autonomi Sabah dan Sarawakjawatan di Jabatan Kerajaan di negeri masing-mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan masing, dikuatkuasakan oleh Setiausaha-setiausaha kerajaan kedua-dua negeri danmemberikan keutamaan kepada rakyat SarawakPerwakilan yang adildan Sabah di peringkat Kerajaan PersekutuanMempertingkatkan integrasi nasional diuntuk menjalankan tugas di negeri masing-antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung masing.Malaysia melalui penggemblengan tenaga danKeadilan dalam isu minyakperkongsian kuasa secara adil yang menjunjung Kami akan menaikkan bayaran royalti ke atassemangat Perjanjian Malaysiapetroleum dan sumber sumber hidrokarbonkepada Sarawak dan Sabah dari 5% ke 20%.KewarganegaraanMelaksanakan pembersihan senarai kerakyatan Pembangunan sekatadan daftar pengundi di seluruh negara khususnya Kami akan membawa tahap kemajuandi Sabah dan Sarawak, dengan mengiktirafinfrastruktur di Sarawak dan Sabah setandinghak penduduk yang mencukupi syarat untukdenganperkembangandiSemenanjungmenerima kerakyatan dan membanteras gejalaMalaysia.pemberian kad pengenalan/kerakyatan palsuyang bermotif politik sempit10 9. MANIFESTO RAKYATMakanya, program berikut akan dilaksanakan segera untuk mengotakan iltizam Deklarasi Kuchingkepada rakyat Sabah dan Sarawak: Menghapuskan sistem kabotaj yang menyebabkan harga barangan keperluan di Sabah dan Sarawak lebih tinggi dan membebankan rakyat Mewujudkan insentif pelaburan yang bersyaratkan pengwujudan peluang pekerjaan di Sabah dan Sarawak bagi tujuan memastikan kesaksamaan pembangunan ekonomi Menubuhkan dua buah syarikat minyak tahap dua milik Kerajaan Sabah dan Sarawak untuk menyertai industri minyak dan gas negara sebagai pelaburan masa depan dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak Memulakan pembinaan lebuhraya merentasi Sabah dan Sarawak yang menghubungkan Kuching ke Kota Kinabalu dan Kudat Menghentikan serta merta pembinaan empangan-empangan yang memusnahkan alam sekitar dan mensesarkan penduduk dari kampung halaman mereka.HAK TANAH DAN KEBAJIKAN ORANG ASLIDIPELIHARAPakatan Rakyat akan menitikberatkan hak tanah dan kebajikan Orang Asli. Kebebasan akan dipulangkankepada Orang Asli untuk mencorakkan kehidupan masyarakat dengan memberi mereka kuasa ke atastanah mereka.Jaminan Pakatan Rakyat untuk membela kebajikan Orang Asli:141,000 141,000 hektar tanah Orang Asli dipelihara dandipulangkan keputusannya kepada Orang Asli HEKTAR TANAHAIR & Bekalan air bersih dan elektrik akanELEKTRIKdisempurnakan di kesemua 852 penempatanOrang Asli 5,0005,000 biasiswa pendidikan setiap tahun diberikankepada anak-anak Orang Asli dari peringkat BIASISWA sekolah hingga universitiPENDIDIKAN 11 10. MANIFESTO RAKYATMENGHAYATI KEDUDUKAN ISLAM SEBAGAIAGAMA PERSEKUTUAN, MENJAMIN HAKKEBEBASAN BERAGAMAPakatan Rakyat menghayati kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan dan menjamin hakkebebasan beragama seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan.Kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan mempunyai peranan besar ke arah mengekalkanperpaduan dan keharmonian rakyat Malaysia pelbagai kaum, melalui semangat saling hormatmenghormati dan faham memahami. Masyarakat Malaysia yang berasaskan penghayatan Islam danamalan beragama bakal melahirkan rakyat yang berakhlak, berintegriti dan tekun berusaha.MENGANGKAT BUDAYA SEBAGAI TERAS POSITIFHIDUP BERMASYARAKATKebudayaan adalah tali ikat yang mengukuhkan jati diri bangsa, membina harmoni dan mencambahkanmasyarakat yang yakin dengan identitinya.Pakatan Rakyat mengangkat kegiatan budaya yang berteraskan nilai sejagat dan kehidupan beragama,memperkukuhkan organisasi dan tali kemasyarakatan, menjulang kemuliaan ilmu, mendokongperkembangan bahasa dan menggalakkan pertumbuhan pelbagai cabang kesenian.Kebudayaan yang meraikan kepelbagaian dan menerima perbezaan sebagai kekuatan akan menjaditeras positif hidup bermasyarakat rakyat Malaysia.12 11. MANIFESTO RAKYAT13 12. MANIFESTO RAKYATEKONOMIRAKYATEkonomi yang mampan dijana oleh rakyat. Ini dapat dicapai dengan dasar-dasar yangRakyat yang makmur dan berkemahiran memfokuskan kepada usaha menguatkanmenyumbang kepakaran dan melonjakkantapak ekonomi rakyat.produktiviti. Kuasa ekonomi yang berpusatdi tangan rakyat dilaburkan kembali keGaji minima diperkenalkan agar tiada rakyatdalam ekonomi negara. Malaysia yang dibayar upah di bawahkeperluan kos hidup. Lebih ramai rakyatPakatan Rakyat yakin potensi ekonomiMalaysia yang bekerja bermakna lebih tingginegara dihadang oleh kepentingan elit pendapatan setiap isi rumah.kekuasaan dan kroni mereka. Kumpulanini mengaut sejumlah besar kekayaan Peluang pekerjaan kepada rakyat tempatannegara melalui konsesi dan monopoli yangdiutamakandengan mengurangkandianugerahkan sedang rakyat terbanyak pergantungan kepada buruh asing. Tumpuanmenanggung bebanan hutang negara. membina kemahiran berganda kepadalepasan sekolah akan membolehkan merekaKenaikan gaji terbantut. Kos sara hidup dan menyertai sektor pekerjaan dan membawaharga rumah naik mencanak. Yang kayapulang gaji minima.semakin kaya yang miskin terus miskin.Menjelang tahun 2020, golongan miskin Reformasi pendidikan wajibdi Malaysia akan mencecah 8 juta orangmenggandingkan tanggungjawab mendidikwalaupun ekonomi negara kononnyadanmengembangkanilmu denganberkembang sihat. Di bawah pengurusan keperluan ekonomi negara.ekonomi yang sama, setiap generasi Malaysiaakan menjadi lebih miskin berbandingKekayaan dan dana bantuan ditumpukangenerasi ibu bapa mereka. kepada golongan rakyat terbanyak baikdari kalangan pesara tentera, usahawanMakanya, cara kekayaan negara ditadbirmuda dan kecil sehinggalah kepada industrimemerlukan reformasi radikal. Kembalikankecil dan sederhana kerana laba ekonomikuasa ekonomi kepada rakyat, tumpukan yang dijana mereka membawa kesan terususaha menaiktaraf ekonomi di peringkatkepada kesejahteraan rakyat terbanyak.rakyat terbanyak, bukannya menyelamatkankroni dan syarikat korporat.Pakatan Rakyat percaya apabila rakyat kaya,negara pun kaya. Apabila rakyat kukuhPendekatan ekonomi rakyat yang dibawa ekonominya, ekonomi negara pun berganda.oleh Pakatan Rakyat berteraskan satusasaran yang paling penting: setiap Pendekatan ekonomirakyat akankeluarga di Malaysia akan membawa mengembalikan kuasa ekonomi ke tanganpulang pendapatan isi rumah sekurang- rakyat bukannya di tangan kroni.kurangnya RM4,000 sebulan selepaspenggal pertama pemerintahan PakatanRakyat di Putrajaya.14 13. MANIFESTO RAKYAT1 JUTA TABUNG RM2 BILIONPELUANGPERMUDAH BILION PERMUDAHPEKERJAAN BARU PELAKSANAAN GAJIUNTUK RAKYAT GAJI MINIMA MINIMALambakan buruh asing dalam pasaran tenaga Pakatan Rakyat percaya perkongsiankerja tempatan menyebabkan sejumlah 2 produktivi yang adil memerlukan komitmenjuta pekerjaan kini dikuasai oleh buruh asing. tiga pihak: majikan, pekerja dan kerajaan. Beban kewangan awal yang ditanggung olehKesannya, rakyat Malaysia tidak berpeluang majikan pada peringkat awal pelaksanaanuntuk bekerja di dalam sektor perladangan, gaji minima perlulah turut sama ditanggungpembinaan dan perkhidmatan khususnya. oleh kerajaan.Pakatan Rakyat akan memperkenalkan Tabung Permudah Pelaksanaan Gaji Minimaprogram bersepadu untuk memastikan 1 juta berjumlah RM2 bilion akan diwujudkanpeluang pekerjaan baru dibuka untuk rakyat bertujuan memberi insentif automasi danMalaysia dalam sektor-sektor ini dengan geran pelaksanaan gaji minima kepadamengurangkan 1 juta buruh asing secara syarikat-syarikat yang layak bagi memjaminberperingkat menjelang tahun kelima jumlah pekerjaan tidak terjejas denganmemegang tampuk kuasa. pelaksanan gaji minima. Insentif automasi dan geran pelaksanaan gaji minima memberi keutamaan kepada Industri Kecil dan Serdehana (IKS) bagi tempoh yang ditetapkanPERKONGSIAN1 JUTA TENAGAPRODUKTIVITI YANGKEMAHIRAN TERLATIHADIL MELALUI GAJIDARI KALANGANMINIMA LEPASAN SEKOLAHPakatan Rakyat memperjuangkan gaji Sistem persekolahan dan latihan sedia adaminima atas prinsip setiap pekerja berhakmengabaikan golongan lepasan sekolahdibayar gaji yang berpadanan dengan kosyang tidak melanjutkan pelajaran kekehidupan yang minima, agar rakyat tidak peringkat lebih tinggi.hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, Malaysia mempunyai 3 jutaPakatan Rakyat juga percaya laba produktivititenaga kerja muda tidak terlatih yang tidakyang memberi untung kepada majikan perlu digunapakai di dalam ekonomi negara.dikongsi secara adil dengan pekerja. Fokus Pakatan Rakyat akan beralih kepadaMekanisme gaji minima adalah caramengangkat peranan tenaga kerja lepasanterbaik untuk menyelaraskan perkongsiansekolah dalam memacu ekonomi negara,produktiviti ini dan memastikan setiap sektordengan memastikan:mempunyai daya saing.Di bawah pentadbiran Pakatan Rakyatdengan pengenalan gaji minima, setiappekerja akan dibayar sekurang-kurangnyaRM1,100 sebulan.15 14. MANIFESTO RAKYAT 1 juta lepasan sekolah yang tidak1 melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih JUTAtinggi dilatih melalui Skim Perintis Rakyat yang menggabungkan peluang pekerjaan DILATIH tetap dengan persijilan kemahiran berkala hingga ke peringkat Diploma Kemahiran 5 Universiti Teknikal akan ditubuhkan dalam5 tempoh 10 tahun untuk memberi tumpuan kepada kursus-kursus berbentuk kemahiran UNIVERSITIdan teknikal. Pelajar yang cemerlang dari TEKNIKALSkim Perintis Rakyat berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di universiti- universiti teknikal 25 25 sekolah vokasional baru akan dibina diSEKOLAHseluruh negara dan dilengkapkan dengan kurikulum baru mengikut kehendak ekonomiVOKASIONAL semasaREFORMASIMEMBUDAYAKANPENDIDIKAN PERKONGSIAN BIJAKMERANGSANG KESATUAN SEKERJA,EKONOMIMAJIKAN DANSistem pendidikan yang terlalu berasaskan KERAJAANpeperiksaan akan dirombak. Hubungan kesatuan sekerja dan majikan seringkali disukarkan oleh kecenderonganTerasreformasi pendidikan adalah kerajaan berpihak kepada majikan.memberdayakan setiap murid bersesuaiandengan minat, kelebihan dan keunikan Pakatan Rakyat percaya bahawa kemakmuranindividunya. Kreativiti, inovasi, kekentalan ekonomi negara ditentukan bersama olehmental, kebebasan minda dan pengukuhan golongan pekerja dan majikan.akhlak akan dijadikan matlamat utamakurikulum. Suasana yang adil dan telus kepada golongan pekerja dan majikan akan meningkatkanSasaranekonomi sistempendidikan produktiviti.adalah untuk melahirkan modal insan Pakatan Rakyat akan menghapuskan semuayang mendahului keperluan ekonomi undang-undang dan peraturan yang beratnegara. Mereka mencipta, merekayasa sebelah dan menindas golongan pekerja.dan menambah nilai. Mereka memimpinkemakmuran ekonomi negara. Pakatan Rakyat akan menyediakan dana untuk membudayakan perkongsian bijakPakatan Rakyat akan menubuhkan sebuah kesatuan sekerja, majikan dan majikan danSuruhanjaya diRaja untuk mengkaji secara merintis era baru pasaran buruh negara.keseluruhanpenambahbaikansistempendidikan negara agar selari dengan terasreformasi pendidikan yang digagaskan.16 15. MANIFESTO RAKYATIKS DAN INOVASI TERASJalur pendapatan akan dilebarkan agar kadar cukai 26% kini hanya mula dibayarEKONOMI NEGARA bagi pendapatan boleh cukai melebihi RM400,000 ke atas, berbanding RM250,000Inovasi adalah sasaran negara. Inovasi sekarang.akan menaiktaraf nilai ekonomi negara danmembantu negara mencapai status negara Ini bertujuan menggambarkan realiti kosmaju.sara hidup yang ditanggung oleh rakyat.Pakatan Rakyat yakin bahawa gabungan diEKONOMI LESTARIantara inovasi sebagai enjin pertumbuhandan industri kecil sederhana (IKS) sebagaipemandu ekonomi negara akan meledakkan Pakatan Rakyat akan menghentikan serta-potensi ekonomi negara.merta operasi Lynas di Gebeng, Pahang.TABUNG INOVASI KEBANGSAANDasar ekonomi Pakatan Rakyat mensyaratkanBERJUMLAH RM500 JUTA:kesinambungan lestari alam sekitar dan menitikberatkankemaslahatanrakyatMenguatkan industri hakcipta dan banksebelum kelulusan diberikan.idea. Menggalakkan pengkomersilan ideadan rekaciptaMakanya, secara prinsipnya sebarang aktiviti ekonomi yang melibatkan radiasiROMBAKAN PEMBIAYAAN DANyang membahayakan orang ramai atau apa-INSENTIF IKS:apa kegiatan yang dikira merosakkan alam sekitar tidak akan diluluskan oleh kerajaanDasar IKS bertujuan menyelaraskan danPakatan Rakyat baik di peringkat negeri ataumenggalakkan pembiayaan IKS oleh institusi persekutuan. Khususnya, Pakatan Rakyat:kewangan. 1. Mengkaji semula fasa-fasa pelaksanaanRombakan insentif percukaian dengan projek RAPID di Pengerang demitumpuan bantuan dialihkan kepada IKS dari menjamin kemaslahatan rakyat danindustri-industri besar.memelihara alam sekitar 2. Mereformasi semua undang-undangPELARASAN sedia ada berkait dengan pembalakanPERCUKAIAN RAKYAT dan kawal selia aktiviti pembalakanDEMI KESAKSAMAAN MEMBELA EKONOMIKadar cukai pendapatan sedia ada tidak DAN KEBAJIKANmenggambarkan kedudukan ekonomi rakyat PERAJURITyang sebenarnya. Golongan mahakayayang hartanya beratus ribu juta membayar RM500 juta akan diperuntukkan kepadacukai yang sama dengan seorang eksekutif Tabung Usahawan Kecil Perajurit bagisyarikat swasta. membantu bekas perajurit terlibat di dalam aktiviti ekonomi selepas tamat berkhidmat.JALUR PENDAPATAN LEBIH SEKATASelain bantuan modal, Tabung Usahawan Kecil Perajurit akan dipertanggungjawabkanJalur pendapatan (income band) yanguntuk melatih dan menjadi mentor kepadadigunakan bagi tujuan cukai peribadi bekas perajurit yang menceburkan diri diakan dirombak untuk menggambarkandalam bidang perniagaan.kedudukan ekonomi semasa rakyat.17 16. MANIFESTO RAKYATPakatan Rakyat akan menaikkan caruman kerajaan ke dalam Lembaga Tabung AngkatanTentera (LTAT) dari 15% kepada 20% untuk menjamin simpanan masa depan perajurit.Caruman tambahan 5% tersebut akan ditadbir di dalam satu tabung khas dan diasingkandari sumbangan ke tabung pencen, untuk digunakan bagi membiayai dana dan bantuanterus kepada perajurit berpencen dan tidak berpencen.Pakatan Rakyat akan memperkenalkan Dividen Perajurit iaitu imbuhan kepada bekasperajurit yang tidak berpencen sebanyak RM2,000 setiap tahun, daripada peruntukantambahan kerajaan dan laba keuntungan LTAT. Anggaran peruntukan bagi membiayaiDividen Perajurit adalah RM400 juta setahun.MEMBERDAYAKAN USAHAWAN TEKSIPakatan Rakyat akan menghapuskan sistem permit teksi yang diberikan kepada syarikattertentu untuk mengaut keuntungan dari keringat pemandu teksi.Permit teksi akan diberikan terus kepada pemandu teksi dengan tujuan melahirkan lebihramai usahawan teksi.Agensi kerajaan bertanggungjawab melatih usahawan-usahawan teksi dengan kemahirankhidmat pelanggan dan perniagaan. Kemahiran berbahasa usahawan teksi juga akanditingkatkan agar mereka menjadi duta negara yang baik.Subsidi bahan api kepada usahawan teksi akan dikemaskini untuk memastikan penjimatanbahan api menguntungkan usahawan teksi dan penumpang.Skim bantuan untuk usahawan teksi: Skim perlindungan takaful Skim latihan keusahawanan Galakan penubuhan koperasi Skim pembiayaan teksi baru18 17. MANIFESTO RAKYATPELABURAN R&D MENCECAH 5% DARI KDNKLangkah-langkah khusus untuk melonjakkan pelaburan di dalam R&D agar mencecah kadar5% dari KDNK:1. Meluaskan skop pelaburan dan geran yang dibenarkan di bawah Tabung Petroleum sedia ada;2. Pelepasan cukai bagi barangan atau perkhidmatan yang dikomersilkan hasil dari pelaburan R&D yang dibuat di universiti atau pusat kajian awam;3. Pelepasan cukai dalam bentuk insentif pelaburan dan pelepasan cukai pendapatan bagi pusat penyelidikan dan pakar penyelidik yang dibawa masuk; dan4. Insentif pelaburan bagi kajian R&D yang dibuat di Malaysia yang berjaya dikomersilkan.PENGANGKUTAN AWAM NADI EKONOMI NEGARAPakatan Rakyat komited untuk menyelesaikan Pergantungan kepada kenderaan persendirianmasalah kesesakan lalu lintas di Lembah Klangmempunyai kesan buruk kepada ekonomidan bandar-bandar besar dalam tempoh 10negara. Ia meningkatkan kos subsidi,tahun berkuasa, dengan sasaran mengurangkanmembebankan ekonomi keluarga, mencemarkadar kesesakan sebanyak 50% dalam penggal alam sekitar disamping menyebabkanpertama. kesesakan.Masalah kesesakan yang semakin meruncing Pelaburan bijaksana yang berhemah dalamberpunca dari dasar-dasar yang mengenepikansistem pengangkutan awam di bawah Pakatansistem pengangkutan awam dalam bandar danRakyat akan menjadikan pengangkutan awamantara bandar. Buat sekian lama, pelaburan disebagai nadi ekonomi negara.dalam sistem pengangkutan awam diabaikanhingga rakyat tidak ada pilihan kecualimenggunakan kenderaan persendirian.SISTEM PENGANGKUTAN AWAM DALAM BANDAR Pengangkutan awam percuma kepada golongan berbeza upaya Merombak pelan sistem pengangkutan awam Lembah Klang dari berlandaskan sepenuhnya kepada sistem MRT, kepada pelan bersepadu melibatkan MRT dan bas supaya jaringan dan capaian pengangkutan awam lebih baik dari sekarang Menilai kembali setiap kontrak yang telah dianugerahkan di dalam pakej MRT mengikut undang-undang sedia ada dan mutakhir, untuk memastikan tidak ada unsur rasuah dan mengawal kos yang bakal ditanggung rakyat Pelaburan tambahan RM2 bilion pada tahun pertama untuk menambah bilangan bas dan jajaran laluan bas di Lembah Klang sehingga meningkat satu kali ganda.SISTEM PENGANGKUTAN AWAM ANTARA BANDARMemulakan langkah ke arah membina sistem keretapi laju antara bandar yang pertama dirantau Asia Tenggara19 18. MANIFESTO RAKYATMEMECAH MONOPOLI MERANCAKKANPERSAINGANMonopoli merencatkan ekonomi dan membunuh persaingan. Monopoli dalam sektorperkhidmatan dan barangan yang dikawal oleh beberapa syarikat besar berkepentinganmemberi mereka kuasa menentukan harga tinggi yang menekan rakyat. Monopolimenyukarkan persaingan lalu menyempitkan ruang pertumbuhan niagawan dan usahawanbaru.Pendekatan ekonomi Pakatan Rakyat memberi fokus utama untuk memecah monopoli inidan merancakkan persaingan. Ini akan berjaya menurunkan harga yang membebankan rakyatdan membina daya tahan dalam ekonomi negara dengan melahirkan lebih ramai usahawanberjaya.MEMECAH MONOPOLI Menubuhkan Suruhanjaya Anti-Monopoli Memecah monopoli dalam bidang dan merombak undang-undang sedia adakomunikasi, makanan ruji, farmaseutikal, berkaitan persaingan untuk memberi lebihpenerbangan awam dan sektor utama yang kuasa menghentikan amalan perniagaanlain yang tidak adil Merombak perjanjian penjana bebas (IPP) Menubuhkan Suruhanjaya Kontrak Awam yang berat sebelah untuk mengelakkan untuk menilai dan menjadi timbang tarawang rakyat terus mengkayakan kroni. bagi memastikan semua perjanjian di antara kerajaan dan swasta tidak berat sebelah dan merugikan rakyatMERANCAKKAN PERSAINGAN Membubarkan 1MDB agar Khazanah kekal Merombak peranan Ekuinas agar agensi itu satu-satunya badan pelaburan negara membantu merancakkan pengambil alihan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) oleh Melupuskan pegangan kerajaan dalampengurusan dan usahawan yang layak. syarikat-syarikatberkaitan kerajaan (GLC) yang terbabit dalam perniagaan Memastikan perolehan secara tender bukan berkepentingan nasional kepadaterbuka dilaksanakan secara menyeluruh pengurusan GLC melalui kaedah ambil dalam urusan badan-badan awam alih oleh pengurusan (management buy- out atau MBO), bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputra yang berdaya maju20 19. MANIFESTO RAKYAT21 20. MANIFESTO RAKYATKESEJAHTERAANRAKYATRakyat terbeban dengan kos sara hidup Kerajaan wajib lebih proaktif dan prihatinyang tinggi sedang gaji dan upah tidakcampur tangan dalam sektor-sektor asasmeningkat. Generasi kini adalah lebih seperti perumahan untuk membela kelasmiskin dari generasi sebelumnya, generasi rakyat yang tiada kemampuan membayarmendatang lebih miskin dari generasi kini.harga rumah yang melampau tingginya.Perbelanjaan asas setiap isi rumahBayaran pinjaman bulanan yang banyakdibebankan dek struktur harga yang berpihak memakan gaji rakyat, seperti pinjaman keretakepada kroni dan syarikat besar. Ekonomidan PTPTN, wajib direndahkan dengannegara dikuasai oleh beberapa monopolimengubah struktur percukaian kereta danyang dimiliki kroni dan syarikat besar ini. menghapuskan PTPTN.Mereka menguasai sektor kuasa,Rakyat desa termasuk warga Feldatelekomunikasi, pengangkutan, bekalan air perlu diberdayakan dengan menjamindan barangan asas. Akibat tiada saingan hasil penguasaan mereka kepada tanah merekadari monopoli yang dianugerahkan kepada dan memperkenalkan kegiatan ekonomimereka, harga barang dinaikkan sesuka hatiyang menambah hasil pendapatan bulanan.demi keuntungan singkat.Perkihdmatan keselamatan dan kesihatanKemungkaran ekonomi yang menindas rakyat wajib dipertingkatkan. Kecekapanrakyat seperti ini perlu ditentang sekeras- perkhidmatan sedia ada memerlukankerasnya. reformasi untuk meningkatkan keyakinanrakyat terhadap pasukan keselamatan.Konsesi yang menguntungkan sebelah pihakdan membebankan rakyat wajib dibatalkan.Pakatan Rakyat sepakat dengan aspirasiSektor asas yang dilanggani rakyat wajibrakyat bahawa enam langkah ini wajibdibuka supaya lebih ramai pengusaha boleh dilaksanakan segera demi membelaterlibat untuk merendahkan harga. kebajikan rakyat:22 21. MANIFESTO RAKYATMENGURANGKAN BEBANAN KOS SARA HIDUPRAKYAT DENGAN MENGHAPUSKAN MONOPOLIDAN MENURUNKAN HARGAHARGA HARGA PETROL DAN DIESELAKAN DITURUNKAN.MINYAKHarga minyak mentah yang tinggi sehingga mencecah TURUNpurata RM300 setong melonjakkan pendapatannegara dari hasil minyak.Pakatan Rakyat percaya laba dari pendapatan minyakini wajar dikongsi dengan rakyat untuk mengurangkanbebanan.Oleh itu, Pakatan Rakyat akan menyalurkan laba daripendapatan minyak ini untuk menurunkan hargapetrol dan diesel.CAJ CAJ ELEKTRIK AKAN DITURUNKAN. ELEKTRIK Setiap tahun, negara kehilangan wang berjumlahRM25 bilion dalam bentuk subsidi gas yang diberikanLEBIH kepada syarikat besar yang mengendalikan penjanabebas dan subsidi gas kepada industri. RENDAH Walaupun mendapat subsidi negara, mereka menjualelektrik kepada TNB pada harga yang tinggi. Untungpenjana bebas mencecah ribuan juta ringgit setiaptahun, sedang caj elektrik kian naik.Pakatan Rakyat akan menyalurkan subsidi berjumlahRM25 bilion ini terus kepada rakyat denganmenurunkan caj elektrik yang ditanggung rakyat.CAJ KONSESI AIR KENDALIAN SYARIKAT SWASTAYANG MENGAKIBATKAN CAJ AIR TINGGI AKANAIR LEBIH DIHENTIKAN. RENDAH Pakatan Rakyat akan memastikan kerajaan negeridan persekutuan bekerjasama ke arah menurunkancaj air dengan jaminan rakyat hanya perlu membayarkos pengendalian yang berpatutan.Kawalselia ke atas caj air yang rendah akanmeringankan bebanan kos sara hidup yangditanggung rakyat.23 22. MANIFESTO RAKYATHAPUS KERAJAAN AKAN AMBILSECARABERPERINGKATALIH LEBUHRAYA BAGI TUJUANTOL MENGHAPUSKAN TOL.Seperti yang dijanjikan di dalam Buku Jingga,Pakatan Rakyat akan mengambil alih lebuhrayasecara berperingkat bagi tujuan menghapuskan tol.Pembiayaan operasi lebuhraya mampu ditampungmenggunakan dana RM5 bilion yang selama inidibayar sebagai pampasan kepada pemegangkonsesi.Penghapusan tol akan membantu menurunkan hargabarang.HAPUS HARGA BARANG AKAN TURUN BILA MONOPOLIDIHAPUSKAN. MONOPOLI Monopoli yang dipegang oleh beberapa orangkroni yang rapat dengan penguasa menyebabkanharga barang-barang dikawal mereka. Oleh sebabitu, monopoli merupakan faktor utama yangmenyebabkan harga barang naik di negara ini.Monopoli wujud dalam kebanyakan sektor utamanegara dari telekomunikasi sehingga ASTRO, dariharga beras kepada harga gula.Pakatan Rakyat akan menghapuskan monopoliuntuk meningkatkan persaingan di dalam ekonomiyang seterusnya boleh menurunkan harga barang.menurunkan caj elektrik yang ditanggung rakyat.MEROMBAK DASAR AUTOMOTIF UNTUKMENGURANGKAN BEBANAN RAKYATHarga kereta di Malaysia berbanding pendapatan purata isi rumah rakyatnya boleh disifatkanantara tertinggi di dunia. Ketiadaan kemudahan pengangkutan awam yang berkesanmenyebabkan rakyat tidak ada pilihan lain kecuali membeli kereta persendirian.Akibatnya, hutang kereta menjadi bebanan kewangan utama yang ditanggung setiapkeluarga. Setiap bulan, sejumlah besar pendapatan dihabiskan untuk membayar hutangkereta.Untuk mengurangkan bebanan rakyat dan meningkatkan pendapatan bolehguna rakyat,Pakatan Rakyat akan merombak dasar automotif seperti berikut:24 23. MANIFESTO RAKYAT HAPUS Cukai eksais kereta yang dikenakan secara melampau iaitu pada kadar 70% ke atas melonjakkan hargaCUKAIkereta. EKSAISCukai eksais kereta akan diturunkan secara berperingkat dengan tujuan menghapuskannya dalam tempoh 5 tahun agar harga kereta lebih berdaya saing. HARGA Liberalisasi industri automotif negara untuk memastikan daya saing dan nilai tambah kepadaSERENDAH rakyat. RM25,000Pakatan Rakyat percaya industri automotif negara yang benar-benar berdaya saing boleh mengeluarkan kereta pada harga serendah RM25,000 sebuah.PERUMAHAN SELESA DAN MAMPU MILIK UNTUKSEMUAHarga rumah yang melambung terutamanya di kawasan bandar-bandar utama menyebabkansemakin ramai rakyat dari pelbagai golongan tidak lagi mampu memiliki rumah.Ini disebabkan manipulasi pasaran hartanah akibat undang-undang yang berpihak kepadapihak pemaju.Pakatan Rakyat akan menggerakkan program perumahan selesa dan mampu milik secarabesar-besaran untuk mencapai matlamat satu rumah setiap satu keluarga.150,000 150,000 rumah mampu milik dalam kategori kos rendah (bawah RM75,000) dan kategori kos sederhana (antara RM150,000 hingga RM250,000) akan dibina dalam tempoh penggal pertama pentadbiran Pakatan Rakyat.PERBADANAN Perbadanan Perumahan Negara akan ditubuhkan sebagai badan induk yang membina, mengawalselia PERUMAHAN dan mengusahakan rumah mampu milik rakyat. PPN akan memikul tanggungjawab membina rumah NEGARArakyat bertujuan mengimbangi harga rumah sektor swasta yang melonjak tinggi . Ia juga akan berfungsi memastikan kemampanan industri perumahan negara dengan menjamin keadilan kepada pembeli dan pengusaha, termasuk melaksanakan konsep bina dan jual dengan lebih meluas. Pakatan Rakyat akan melabur RM5 bilion dalam tahun pertama untuk membina rumah mampu milik, diikuti dengan peruntukan RM2 bilion setiap tahun dari tahun kedua hingga kelima.25 24. MANIFESTO RAKYATPENDIDIKAN PERCUMA UNTUK SEMUA, HAPUSPTPTNPendidikan adalah hak rakyat dan tanggungjawab kerajaan.Pakatan Rakyat akan mengembalikan hak pendidikan percuma kepada rakyat kerana iamampu dilaksanakan. YURAN Yuran bagi pengajian tinggi lepasan sekolah di semua institusi milik awam akan ditanggungDITANGGUNG kerajaan. Pelajar di institusi swasta akan diberikan subsidi yuran yang setara dengan kos tanggungan kerajaan di institusi awam.ELAUNSemua pelajar di institusi milik awam akan diberikan elaun sara hidup untuk menampungSARA HIDUP kos kediaman, makan dan minum, buku dan pengangkutan kecuali bagi mereka yang benar- benar kaya. Pelajar di institusi swasta boleh meminjam dari satu dana khas untuk menampung kos sara hidup sepanjang kursus pengajian.HAPUSPTPTN akan dihapuskan kerana ia sebahagian dari mekanisme yangmenyebabkanPTPTNpergantungan kepada pihak swasta untuk menyediakan tempat-tempat pengajian awam. PTPTN tidak diperlukan lagi apabila pendidikan tinggi diberikan secara percuma kepada rakyat. Mekanisme khusus untuk menangani masalah keberhutangan pelajar akibat PTPTN akan diperkenalkan agar kebajikan setiap pelajar dijaga.HAPUS AES, BATAL SAMAN AESPakatan Rakyat akan menghentikan serta merta konsesi dan pelaksanaan AES yangmempertaruhkan keselamatan rakyat di jalan raya sebagai sumber kekayaan kroni. Sebarangsaman yang telah dikeluarkan sebelum ini akan dibatalkan.Langkah keselamatan jalan raya akan menitikberatkan infrastruktur jalan yang lebih selamat,pendekatan pendidikan dan amaran, bukannya pendekatan menghukum seperti sedia ada.26 25. MANIFESTO RAKYATKEADILAN Sumbangan warga FELDA kepada kemakmuran negara tidak ternilai. Hasil kelapa sawit digunakanUNTUK WARGAuntuk membiayai pembangunan lain.FELDAOleh itu, warga FELDA berhak mendapat perkongsian hasil yang lebih tinggi dan adil.WIBAWA, PRESTASI & KADAR PERAHAN YANGREPUTASI FELDA ADILPakatan Rakyat akan mempertahankan Warga peneroka tidak dibayar pendapatanwibawa, prestasi dan reputasi Feldayang sebenar melalui manipulasi Kadardemi menjamin kedudukan ekonomi danPerahan Gred (KPG) oleh FELDA.pemilikan tanah warga peneroka. Pakatan Rakyat akan menyemak kembaliIni termasuk merombak semula pegangansemua tuntutan pampasan akibat darididalam FGV denganmatlamat manipulasi KPG dan membayar pampasanmengembalikan operasi dan pemilikan tanahyang sewajarnya kepada warga FELDA.FELDA ke tangan peneroka dan kakitangan.KESELAMATAN RAKYATPeningkatan mendadak kes-kes jenayah di seluruh negara, tanpa mengenal bandar ataudesa, tua atau muda, melambangkan kegagalan sistem kepolisian yang ada sekarang.Pakatan Rakyat nekad untuk mengembalikan fokus dan tanggungjawab anggota polismenjaga keselamatan rakyat dan membanteras jenayah. Ini mengangkat kedudukan dankehormatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) di mata rakyat.Langkah mengembalikan fokus dan tanggungjawab anggota polis menjaga keselamatanrakyat akan disusuli dengan pelaksanaan segera: Matlamat menaikkan gaji anggota polis sebanyak 15% secara berperingkat melalui rasionalisasi tenaga kerja dan alihan sumber dari tugasan bukan teras kepada tugasan teras membanteras jenayah dan melindungi keselamatan rakyat Rasionalisasi tenaga kerja dan alihan sumber akan membabitkan pertukaran dan latihan semula anggota keselamatan untuk menambah bilangan anggota Jabatan Siasatan Jenayah, termasuklah mengurangkan saiz ketumbukan Pasukan Gerak Am (PGA) dan lain- lain pasukan bukan teras Peruntukan tambahan RM50 juta setiap tahun untuk membina pos-pos polis di tempat- tempat tumpuan orang ramai Peruntukan tambahan RM200 juta setiap tahun untuk meningkatkan keupayaan dan keberkesanan siasatan forensik PDRM 27 26. MANIFESTO RAKYATKEMUDAHANMEMBINA JARINGANKESIHATAN ASAS KESELAMATAN SOSIALPERCUMA DIJAMINRAKYATKemudahan kesihatan asas adalah hakBantuan Kebajikan yang dibayar melaluirakyat. Setiap rakyat Malaysia berhak untukJabatanKebajikanMasyarakat akanpergi ke mana-mana hospital kerajaan untuk ditingkatkan dari RM300 sebulan kepadamendapatkan khidmat kesihatan yang cekap RM550 sebulan. Semua keluarga yangdan percuma. pendapatan isi rumahnya di bawah RM500 sebulan layak mendapat Bantuan KebajikanPendirian Pakatan Rakyat berhubung untuk menghapuskan kemiskinan tegar.kemudahan kesihatan: Tabung Komoditi Kebangsaan dengan1. Menolak sebarang usaha untuktabungan awal sebanyak RM100 juta mengenakan cukai kesihatan seperti yang bertujuan membantu keluarga-keluarga yang dicadangkan melalui 1Care terkesan dengan kejatuhan mendadak harga komoditi di bawah paras tertentu, melalui2. Menjamin kemudahan kesihatan percumapembayaran Bantuan Komoditi Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia melaluiberjumlah RM500 sebulan kepada setiap hospital kerajaan, sementara memberikeluarga yang terkesan. galakan sepenuhnya kepada sektor swasta menawarkan khidmat kesihatan Mewujudkan sistem pengkalan data nasional pada kadar yang berpatutanbersepadu mengenai maklumat sosio ekonomi rakyat dengan menggabungkan3. Menawarkan perkhidmatan wad percuma semua maklumat sedia ada yang kini kepada semua rakyat di semua hospital diuruskan secara berasingan oleh pelbagai kerajaan dengan menghapuskan bayaranagensi dan badan. Sistem pengkalan data wad Kelas 2 dan Kelas 3 nasional ini bakal menjadi sistem maklumat jaringan keselamatan sosial rakyat yang4. Menghapuskan monopoli pembekalanpertama di negara ini. ubat, pembinaan hospitaldan kelengkapan hospital oleh beberapa syarikat yang berkait rapat dengan elit kekuasaan yang mengaut keuntungan melampau5. Penjimatan dari penghapusan monopoli akan digunakan untuk menawarkan rawatan pakar percuma kepada golongan berpendapatan rendahtermasuklah pembedahan jantung, pembedahan ganti dan lain-lain6. Memenuhi sasaran seorang doktor bagi setiap 550 rakyat dalam tempoh penggal pertama pentadbiran, berbanding nisbah sekarang seorang doktor bagi setiap 800 rakyat28 27. MANIFESTO RAKYAT29 28. MANIFESTO RAKYATKERAJAANRAKYATRakyat adalah tuan kerajaan.Pentadbiran kerajaan adalah amanah rakyat kepada wakil yang dipilih.Kuasa kerajaan terbit dari mandat rakyat yang ditentukan secara telus, adil, bebas dan penuhintegriti.Mensejahterakan rakyat adalah tanggungjawab kerajaan.Makanya, kerajaan yang tawaddu dan insaf dengan kuasa rakyat menjunjung prinsip keadilansesama rakyat.Kerajaan yang adil bisa dihormat, kerajaan yang zalim wajib disanggah.Pakatan Rakyat insaf dengan segala kerosakan yang telah berlaku di dalam sistemkerajaan Malaysia.Institusi-institusi tonggak negara dimusnahkan, maruah penjawat awam pendindingsalahguna kuasa diperlekehkan. Pembohongan jadi mainan kekuasaan, saluran maklumatdisalahguna demi keuntungan berjuta. Pilihanraya dimanipulasi menjadi punahraya, undirakyat dihina mereka.Reformasi politik yang dibawa Pakatan Rakyat bakal mengembalikan kerajaan yang bertuankanrakyat, memikul amanah rakyat, hormat mandat rakyat, bertanggungjawab kepada rakyatdan menjamin keadilan kepada semua rakyat.30 29. MANIFESTO RAKYATREFORMASI INSTITUSIPILIHANRAYA YANGISLAM DANBERSIH, ADIL DANKEAGAAMANTELUSPengurusan institusi Islam dikuatkan denganMelaksanakan 8 tuntutan BERSIH sebagaiperuntukan yang lebih tinggi (sepertireformasi pilihanrayameningkatnya peruntukan untuk JabatanAgama Islam di negeri-negeri Pakatan Melaksanakan pendaftaran undi secaraRakyat)automatik apabila mencecah umur layak mengundiMenambah nilai tanah-tanah wakaf demimenjana kebajikan ekonomi untuk rakyat Membersihkan daftar pengundi dalam masa 100 hari berkuasa.Meningkatkan imej institusi Islam di matarakyat terbanyak dengan membebaskannya REFORMASI INSTITUSIdari manipulasi politikKEHAKIMAN, KAMARSasaran meningkatkan jumlah dana TabungPEGUAM NEGARA,Haji menjadi dua kali ganda dari danaSPRM DAN PDRMsekarang dalam tempoh sepuluh tahunpentadbiran Pakatan Rakyat Membebaskaninstitusi-institusi utama negara iaitu institusi kehakiman, KamarMenjamin hak kebebasan beragama danPeguam Negara, Suruhanjaya Pencegahanmengamalkan istiadat keagamaan kepadaRasuah Malaysia (SPRM) dan Polis diRajapenganut agama lain seperti yang dijamin Malaysia (PDRM) dari cengkaman politikPerlembagaan Mengembalikan kuasa melantik pimpinan institusi-institusi ini kepada suruhanjayaPAKEJ PENGGAJIAN bebas seperti yang termaktub di dalamDAN PERKHIDMATAN PerlembagaanBARU PENJAWAT AWAM Pengesahan perlantikan pimpinan institusi-Mengembalikan prestij dan kemuliaaninstitusi ini melalui proses runding cara olehpenjawat awamJawatankuasa Parlimen mengikut amalan demokrasi berparlimenMembebaskan penjawat awam dari campurtangan politik Pelaksanaan penambahbaikandemi menjamin integriti dan kebebasan diPakej penggajian baru yang menggabungkan kesemua institusi ini dalam tempohprinsip-prinsip daya kerja cemerlang, tempoh enam bulan pentadbiran Pakatan Rakyat,perkhidmatan dan potensi kepimpinan demi mengambil kira cadangan yang pernahmenjamin keadilan sementara mencungkil dibuat oleh suruhanjaya bebas atau melaluibakat kepimpinan.penubuhan suruhanjaya bebas yang baru.31 30. MANIFESTO RAKYATREFORMASI PARLIMEN MEMANSUHKANMengembalikan kebebasan institusi Parlimen AUKU DAN MENJAMINsebagai suara rakyat yang mengimbangiKEBEBASAN AKADEMIKkuasa eksekutif Memansuhkan AUKU dalam tempoh 100Memperkenalkan sistem Jawatankuasa hari pentadbiran Pakatan RakyatTerpilih Parlimen dalam bidang-bidangpenting seperti kewangan, keselamatan, Pemilihan naib canselor dan rektor institusipendidikan, pertahanan, PETRONAS dan pengajian tinggi awam akan dibuatlain-lain untuk meningkatkan keberkesananberdasarkan kebolehan dan bakat olehfungsi timbangtara yang dimainkan Parlimen sebuah jawatankuasa penilai bebas dan senatMenyediakan sumber dan kepakaransewajarnya untuk membolehkan ahliMenjamin kebebasanakademikParlimen menjalankan tugas dengan penuhcendekiawan, pemikir, kakitangan danintelek, lengkap dan berkesanpelajar di semua institusi pengajian di seluruh negaraKEBEBASAN MEDIADAN MENGEMBALIKANMEMANSUHKAN SEMUAAMANAH KEPADAUNDANG-UNDANGPENGAMAL MEDIA ANTI-RAKYATMenghapuskan semua undang-undang Semakan menyeluruh ke atas semua undang-yang menyekat kebebasan media danundang yang bertentangan dengan prinsipmewujudkan suasana media yang beratkeadilan dan kebebasan rakyat atau bersifatsebelah, termasuk Akta Percetakan dananti-rakyatPenerbitan, prosuder perlesenan media danlain-lainMemansuhkan semua undang-undang dan peraturan ini dalam tempoh tahun pertamaMemperbadankan institusi penyiaran milik pentadbiran Pakatan Rakyatkerajaan termasuklah RTM dan stesen-stesen di bawah milikan Kumpulan Media MenguatkuasakanAktaPemulihanPrima demi menjamin kebebasan media danDemokrasi untuk mengukuhkan lagi hakkemajuan institusi penyiaran tersebutrakyatMenghormati kematangan pengamal mediaKerajaan Persekutuan membebaskan danuntuk menyusun atur industri media supayamemohon maaf kepada kesemua tahananbebas dan bertanggungjawab sesamaISA dari dulu hingga sekarang.pengamal media tanpa campur tangankerajaan.32 31. MANIFESTO RAKYATDASAR BANTERAS RASUAH NEGARA (DEBARAN)Pakatan Rakyat telah meletakkan perang terhadap rasuah sebagai tonggak dasar danperjuangannya. Amalan rasuah dan kronisme menjadi barah yang membawa kesan burukkepada setiap lapisan masyarakat.Pentadbiran Pakatan Rakyat akan memperkenalkan Dasar Banteras Rasuah Negara(DEBARAN) yang mengandungi pendekatan bersepadu yang lebih jitu dan khusus untukmembanteras rasuah.DEBARAN adalah berteraskan dua prinsip utama, iaitu memberdayakan sepenuhnya SPRMmelalui reformasi kepimpinan dan pentadbiran agar ia dipandang mulia di mata rakyat danmerubah undang-undang sedia ada untuk meningkatkan lagi keberkesanan pencegahanrasuah.Untuk itu, melalui DEBARAN pentadbiran Pakatan Rakyat akan: Merombak sepenuhnya kuasa dan kepimpinan SPRM untuk membina integritinya di mata rakyat, termasuk mempertimbangkan memberikan kuasa pendakwaan kepada SPRM Merombak amalan dan proses SPRM agar tumpuan diberikan sepenuhnya kepada siasatan dan pendakwaan terhadap kes-kes rasuah besar yang melibatkan kepentingan awam untuk membuang persepsi bahawa SPRM hanya menumpukan kes-kes kecil sedangkan rasuah pembesar negara dipadamkan Mengetatkan undang-undang rasuah dan undang-undang berkaitan (termasuk Akta Perlindungan Pemberi Maklumat) untuk melaksanakan sekeras-kerasnya undang-undang membanteras rasuah, terutamanya bersabit kes-kes rasuah besar yang melibatkan kepentingan awam33 32. MANIFESTO RAKYATHARAPANRAKYAT14 September 2023Saya bangga dan bersyukur menjadi rakyat Malaysia.Tahun lalu, saya berpindah ke rumah baru di Damansara. Kata ibu, pada suatu ketika hanyaorang kaya-kaya sahaja yang mampu tinggal di Damansara kerana rumahnya mewah danharganya jutaan ringgit. Alhamdulillah, selepas kerajaan melaksanakan program rumahmampu milik rakyat secara besar-besaran, golongan muda seperti saya juga mampu membelikediaman di sini.Saya bekerja di sebuah firma rekacipta kejuruteraan di Petaling Jaya. Bos saya masih lagimuda, beliau pernah bekerja di Amerika Syarikat dengan firma ternama di sana. Kamimenghasilkan rekaan chip komputer pintar yang digunakan di dalam peralatan elektronikterkini. Rekaan yang dihasilkan dihantar ke kilang di China yang akan mengeluarkannya bagipasaran dunia.Kehidupan saya sekeluarga selesa. Isteri saya adalah seorang akauntan yang bertugas dengansyarikat antarabangsa. Beliau bertugas dari rumah. Akses jalur lebar Malaysia yang terbaikdi dunia membolehkan ramai ibu bekerja dari rumah sambil menghabiskan masa berkualitidengan anak-anak.Rata-rata keluarga muda seperti kami bersyukur dengan peluang ekonomi yang ada di negaraini. Gaji kami melebihi untuk menampung keperluan harian dan 30% dari gaji saya dan isteridisimpan bagi pelaburan jangka panjang. Kami mampu untuk bercuti setiap tahun dan kamijuga mewujudkan tabung amanah untuk dua orang anak kecil kami bagi masa depan mereka.Malaysia dihormati di rantau Asia Tenggara dan dunia. Kuala Lumpur adalah ibu kota AsiaTenggara dan diiktiraf sebagai 5 bandaraya terbaik di dunia setiap tahun. Ia satu-satunyabandaraya yang mengekalkan warisan kebudayaan pelbagai kaum yang hidup harmoni didalam setiap aspek kehidupan kota. Ibu pejabat Bank Pusat Islam Dunia yang dibuka diKuala Lumpur dalam tahun 2019 menyerlahkan lagi kedudukan Kuala Lumpur sebagai satudaripada lima pusat kewangan terbaik dunia.Saya bangga dengan Malaysia kerana ia dicemburui negara-negara dari Timur hinggalah keBarat. Setiap bandar besar kita dari Perlis ke Johor dan Kelantan ke Kuala Lumpur dihubungkandengan keretapi laju berteknologi hijau. Aktiviti pentadbiran dan jabatan kerajaan diagihkanke seluruh negara dan jaringan pengangkutan awam yang cekap ini memudahkan urusanrakyat.Rakyat Malaysia juga adalah rakyat terkaya di rantau Asia Tenggara. Tidak ada keluargaMalaysia yang pendapatan bulanannya kurang dari RM4,000. Pemilik-pemilik tanahyang dahulunya dipanggil peneroka kini adalah jutawan pertanian dan industri kecil yangmengusahakan tanah mereka dengan jayanya.34 33. MANIFESTO RAKYATNegara-negara lain mengagumi keamanan Malaysia walaupun ada berpuluh-puluh etnik yangberbeza. Keamanan yang terhasil dari perpaduan rakyat pelbagai kaum ini dikuatkan lagidengan kecekapan Angkatan Tentera Malaysia yang diiktiraf sebagai pasukan pertahananterbaik di rantau Asia Tenggara.Paling penting, saya bangga kerana Malaysia satu-satunya negara di rantau ini yang berjayamembuktikan kekayaan negara akan memakmurkan rakyat jika ditadbir dengan baik.Tabung Warisan yang ditubuhkan sepuluh tahun lalu kini sudah mencecah jumlah RM124bilion tabungan hasil minyak dan gas yang disimpan untuk masa depan. Rakyat menikmatipendidikan percuma hingga ke peringkat universiti dan kemudahan kesihatan percuma.Malaysia juga adalah satu-satunya negara di rantau ini yang menyediakan skim carumankepada isteri sebagai sebahagian dari sistem perlindungan kebajikan kebangsaan.Apabila saya berkunjung ke negara-negara lain atas urusan kerja, saya bangga apabila negarasaya dipandang manis. Mereka mengagumi keupayaan kita mengamalkan prinsip demokrasisepenuhnya. Institusi kehakiman negara menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Malah,kejayaan kita memusatkan aktiviti ekonomi di peringkat rakyat terbanyak dan industri kecilsederhana (IKS) menjadi model kejayaan yang diteliti negara lain.Saya bersyukur kerana Malaysia berada di landasan yang betul pada hari ini akibat keputusantepat yang dibuat sepuluh tahun lalu dalam pilihanraya umum 2013. Itulah kali pertamasaya mengundi dan setiap kali saya memandang optimis dengan masa depan Malaysia,saya berbangga kerana saya adalah sebahagian dari generasi perubahan yang mengubahlandasan negara pada tahun itu.Muhammad Adlan bin AzrulDamansara35 34. MANIFESTO RAKYAT36 35. MANIFESTO RAKYAT37 36. MANIFESTO RAKYAT38