note

Download NOTE

If you can't read please download the document

Post on 18-Aug-2014

95 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

21 MAC 2011 SAFETY AND HAEALTH SUPERVISOR LEVER III PENGENALAN: SAFETY AND HEALTH REQUIREMENT... PENERANGAN:UNTUK MEMAHAMI/MENGATAHUI PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DGN AKTA KESAELA MATAN DAN PERKERJAAN DI MALAYSIA. ADALAH PENTING UTK MENERANGKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PERKERJA DAN MAJIKAN DI BAWAH (OSHA) SERTA MENGATAHUI HUKUMAN. BAHAGIAN-BAHAGIAN DI DALAM AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN(OSHA 1994): 1.KEPERLUAN OSHA 1994 2.FALSAFAH DAN PRINSIP OSHA 1994 3.PERUNTUKAN UTAMA OSHA 1994 4.PERATURAN FMA 1967 OBJEKTIF: *UNTUK MEMAHAMI PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN DAN FUNGSI PERU NDANGAN KILANG DAN JENTERA. *UNTUK MENERANGKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PERKERJA DI BAWAH OSHA DAN FMA. *MENGATAHUI HUKUMAN DI ATAS KESALAHAN DI BAWAH PERUNTUKAN MASALAH TERSEBUT. *MEAPLIKASI SEGALA PENGATAHUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN.

PENGENALAN FMA: *AKTA KILANG DAN JENTERA YANG TELAH DIWARTAKAN SEJAK TAHUN 1967,BAGAIMANA PUN AK TA INI TELAH DI KAJI SEMULA PADA TARIKH 1 APRIL 1974 DAN DI TUKAR KEPADA UNDANG-UNDANG MALAYSIA 139. MAKSUD (FMA): FACTORIES AND MACHINERY ACT.

TUJUAN: *MEMBERI KAWALAN KEATAS BAGI MELINDUNGI KESELAMATAN,KESIHATAN DAN KEBAJIKAN PEKE RJA DI DALAMNYA. *PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN BAGI JENTERA SERTA PERKARA YANG BERKAITANNYA.

KANDUNGAN: MEMPUNYAI 6 BAHAGIAN DI DALAM SAFETY AND REGAL REQUIREMENT: 1.PERMULAAN 2.ORANG-ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN SIJIL 3.KESELAMATAN 4.PEMBERITAHUAN KEMALANGAN 5.NOTIS MENDUDUKI KILANG DAN PENGGUNAAN JENTERA 6.AM

BAHAGIAN 1:PEMULAAN.. *BAHAGIAN INI MEMPUNYAI 9 BAHAGIAN *TAKSIRAN KILANG *TAKSIRAN AM *PELANTIKAN PEGAWAI *PENYELIA AN PEGAWAI *PERGAWAI ADALAH KAKITANGAN AWAM *MEMAHAMI KUASA INSPEKTOR *TIDAK BOCOR RAHSIA