nota peringatan berkaitan keselamatan · pdf filedalam memastikan keselamatan makanan mereka...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

245 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kata-Kata AluanTIMBALAN MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

  Bismillahirrahmanirrahimm.

  Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Satu Malaysia.

  Kerjasama yang erat antara Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sudah lama terjalin. Kedua-dua Kementerian sentiasa bersatu hati mewarnakan kehidupan yangsihat, ceria dan berilmu kepada generasi baru sebelum merekameneroka dunia sebenar yang lebih mencabar.

  Bagi Kementerian Kesihatan Malaysia, pelbagai tindakan dan inisiatiftelah diambil untuk genersai baru atau lebih dikenali sebagai pelajar inidalam memastikan keselamatan makanan mereka di sekolah. Selainpromosi-promosi kesihatan dan Program Pemeriksaan Sendiri diKantin dan Dapur Asrama Sekolah (KENDIRI), Nota PeringatanBerkaitan Keselamatan Makanan ini disediakan khas untuk dibacakankepada para pelajar semasa setaip kali perhimpunan di sekolah. Kaedahpembacaan yang berulang-ulang ini diharap dapat meningkatkankeupayaan ingatan yang berkekalan kepada pendengar. Dari masa kesemasa, Kementerian akan cuba menambah bahan lain yang dapatmenarik perhatian pelajar.

  S aya dengan bangganya mengucapkan syabas kepada BahagianKeselamatan dan Kualiti Makanan kerana telah berjaya menerbitkanNota Peringatan Berkaitan Keselamatan Makanan ini. Harapan saya,semoga nota ini dapat digunakan sepenuhnya oleh para guru dalammeningkatkan kesedaran pelajar mengenai keselamatan dan kualitimakanan seteru s nya membu d ayakan amalan ke b e rsihan dankeselamatan makanan dalam kehidupan mereka.

  Tahniah!

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  (DATUK ROSNAH ABDUL RASHID SHIRLIN)

  Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 1

 • Kata-Kata AluanKETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

  Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera

  Terima kasih dan tahniah kepada Bahagian Keselamatan Dan Kualiti

  M a k a n a n , K e m e n t e rian Kesihatan Malaysia yang telah memberi

  kesempatan untuk saya menyampaikan kata-kata aluan dan juga atas

  kejayaannya menghasilkan Nota Peringatan Berkaitan Keselamatan

  Makanan. Penghasilan Nota Peringatan ini merupakan satu usaha

  dalam menyediakan asas pengetahuan berhubung ke s e l a m a t a n

  makanan kepada para pelajar sekolah rendah khususnya.

  Adalah diharapkan dengan adanya Nota Pe ringatan ini, t a h a p

  pengetahuan para pelajar dapat ditingkatkan dan amalan kebersihan

  dan keselamatan makanan sentiasa menjadi amalan harian. Melalui

  Nota ini juga, diharap kes keracunan makanan dapat dikurangkan di

  seluruh negara.

  Akhir kata, saya menyeru agar guru-guru dapat menyampaikan Nota

  ini kepada para pelajar dengan sebaik mungkin mengikut kreativiti

  pengajaran guru masing-masing di sekolah. Kesedaran dan kepekaan

  pelajar terhadap pengambilan makanan yang selamat menjamin

  kesejahteraan rakyat Malaysia.

  Tanpa Kuman, Makanan Selamat !

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  (TAN SRI DATO SERI DR. HJ. MOHD ISMAIL

  BIN MERICAN)

  Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 2

 • Kata-Kata AluanTIMBALAN KETUA PENGARAH KESIHATAN

  Assalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera

  S yabas dan tahniah kepada Bahagian Keselamatan Dan Kualiti

  Makanan kerana telah menghasilkan Nota Peringatan Berkaitan

  Keselamatan Makanan dan setinggi-tinggi penghargaan ke ra n a

  memberi ruang untuk saya menurunkan sepatah dua kata.

  Sekolah adalah tempat untuk pelajar menguasai ilmu pengetahuan

  dan kemahiran. Menyedari hakikat ini, Nota peringatan dihasilkan bagi

  menyerapkan ruang ilmu asas keselamatan makanan kepada para

  pelajar. Ia adalah wajar dan seharusnya diwujudkan sejak dari dahulu

  lagi.

  Nota Pe ringatan ini dapat memperkasakan pelajar dengan

  pengetahuan berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan. Ia juga

  dapat memberikan maklumat ringkas kepada pelajar berkaitan punca-

  punca dan tanda-tanda keracunan makanan, langkah pencegahan bagi

  mengelakkan keracunan makanan dan perkara yang perlu dilakukan

  sekiranya mengalami tanda-tanda keracunan makanan di sekolah.

  Dengan terbitnya Nota Peringatan ini, diharapkan dapat memberi

  gambaran yang luas kepada para pelajar tentang peri pentingnya

  keselamatan makanan bagi mengelakkan kejadian ke ra c u n a n

  makanan yang kebanyakannya berlaku di sekolah.

  Sekian, terima kasih.

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  (DATO DR. HASAN BIN ABDUL RAHMAN)

  Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 3

 • Kata-Kata AluanPENGARAH

  Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Satu Malaysia

  Saya amat bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana Nota PeringatanB e rkaitan Keselamatan Makanan ini telah berjaya diterbitkan.Penerbitan nota ini menjadi titik tolak dalam meningkatkan kesedarankepada warga sekolah untuk sama-sama memastikan makanan yangdiambil seharian adalah selamat.

  Penerbitan Nota Pe ringatan ini merupakan salah satu usahaKementerian Kesihatan Malaysia untuk membantu pihak sekolah dalammemastikan keselamatan makanan dan seterusnya menangani kejadiankeracunan makanan terutamanya di sekolah.

  S aya yakin bahawa nota ini akan dapat menyampaikan danmeningkatkan pengetahuan dan kefahaman para pelajar terhadapkepentingan keselamatan makanan dan kaedah untuk memastikanmakanan yang diambil adalah selamat. Seterusnya adalah diharapkanpara pelajar akan mengamalkan pengetahuan tersebut khususnyadalam aspek mencuci tangan yang betul kerana kebanyakan keskeracunan makanan berpunca daripada kealpaan terhadap aspekkebersihan tangan.

  Bagi pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KementerianKesihatan Malaysia, saya mengucapkan tahniah kepada kumpulan kerjateknikal Nota Peringatan Keselamatan Makanan dan pihak lain yangt e rlibat yang turut menyumbang di dalam menghasilkan NotaPeringatan ini.

  Sekian, terima kasih.

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  (NORAINI BT DATO MOHD OTHMAN)

  Pengarah

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 4

 • Pengenalan

  Nota Pe ringatan ini disediakan bagi memperkasakan pelajar

  dengan pengetahuan berkaitan ke b e rsihan dan ke s e l a m a t a n

  makanan. Nota ini memberikan maklumat ringkas kepada pelajar

  berkaitan punca-punca dan tanda-tanda keracunan makanan, langkah

  pencegahan bagi mengelakkan keracunan makanan dan perkara yang

  p e rlu dilakukan sekira nya mengalami tanda-tanda ke ra c u n a n

  makanan di sekolah.

  Isi kandungan nota peringatan ini terdiri dari tiga (3) bahagian iaitu

  Penjelasan Ringkas, Nota Pelajar dan Panduan Guru. Penjelasan

  ringkas selepas setiap tajuk merupakan pengenalan dan objektif tajuk

  bagi setiap nota peringatan. Nota pelajar ialah mesej penting yang

  akan disampaikan oleh guru kepada pelajar. Panduan guru pula

  merupakan mesej tambahan yang boleh membantu guru semasa

  menyampaikan ucapan atau taklimat. Guru boleh menggunakan

  kreativiti masing-masing untuk menarik perhatian pelajar semasa

  menyampaikan ucapan atau taklimat tersebut.

  Adalah diharapkan nota ini akan dapat membantu dalam

  mempertingkatkan tahap kesedaran pelajar mengenai keselamatan

  dan kualiti makanan dan seteru s nya membu d ayakan amalan

  kebersihan dan keselamatan makanan dalam kehidupan mereka.

  Pencegahan awal penyakit keracunan makanan bermula dari pelajar

  itu sendiri melalui amalan kebersihan dalam kehidupan harian sama

  ada semasa makan mahupun semasa memilih premis makanan.

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 5

 • Kandungan

  Nota 1 :

  Keracunan Makanan Dan Langkah Pencegahannya.

  Nota 2 :

  Penyebab Keracunan Makanan Dan Tindakan Sekiranya

  Mengalami Keracunan Makanan.

  Nota 3 :

  Makanan Yang Dibekal Dari Rumah.

  Nota 4 :

  Kepentingan Dan Langkah Membasuh Tangan Yang

  Betul.

  Nota 5 :

  Percayakan Deria Anda Semasa Memilih Makanan.

  Nota 6 :

  Kepentingan Membaca Label Pada Produk Makanan.

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 6

 • 02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 7

 • Keracunan makanan ialah penyakityang berlaku selepas makan makanan

  yang telah tercemar atau tidak

  disediakan dengan cara yang betul dan

  selamat.

  Tanda-tanda keracunan makanan ialah:1. Loya dan muntah,

  2. Memulas dan sakit perut,

  3. Cirit-birit,

  4. Demam dan kesejukan.

  Tanda-tanda keracunan makananbiasanya boleh dilihat selepas

  beberapa jam mengambil makanan

  atau minuman tercemar.

  Idea:

  ? Guru bolehmengaitkan kes-

  kes keracunan

  makanan yang

  pernah berlaku

  di sekolah-

  sekolah atau

  ceritakan kes-

  kes yang pernah

  disiarkan oleh

  media.

  Info:? Masa paling

  singkat untuk

  seseorang

  mengalami

  tanda-tanda

  keracunan

  makanan adalah

  setengah jam

  bergantung

  Nota Pelajar Panduan Guru

  Nota 1Keracunan Makanan Dan Langkah

  PencegahannyaNota ini disediakan untuk memberi kefahaman mengenai

  definisi keracunan makanan, tanda keracunan makanan dan

  langkah asas pencegahan keracunan makanan.

  1.1

  02.Layout 12/16/09 1:31 PM Page 9

 • Makanan atau minuman tercemardisebabkan oleh:

  1. Kuman atau mikroorganisma

  berbahaya.

  Adalah penyebab utama kepada

  pencemaran makanan dan

  keracunan makanan.

  2. Bahan kimia yang merbahaya

  seperti racun serangga.

  3. Bendasing seperti rambut, lipas,

  dawai kokot, lidi, kaca, serpihan kayu

  dan sebagainya.

  Bendasing tidak memberi

  sebarang tanda keracunan tetapi

  amat berbahaya kerana boleh

  meyebabkan luka kepada organ

View more