nota pd bab 3

of 7/7
KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

Post on 23-Jun-2015

591 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ini adalah ringkasan nota-nota mengenai kepimpinan dan kerja berpasukan

TRANSCRIPT

  • 1. KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN

2. (Islam) berasaskan amanah & taqwa manakala dr perspektif barat kepimpinan dilihat sebagai fenomena yg melibatkan hubungan &tanggungjawab antara manusia. 3. Individu adalah ibarat khalifah @ pemimpin &bergantung kpd mereka untuk menjalankantugas sebagai pemimpin bg membawamasyarakat islam kpd jln kebaikan. Sebagai pemimpin hedaklah memimpin ummah ke jln yg benar, menuju kearah kebaikan, mengerjakan ibadah dll. 4. Berorientasikan keadaan berubah-ubah & memberi fokus kpd pencapaian matlamat semasa dlm semua aspek kehidupan. 5. Hughes, Ginnett & Curphy (1993) telah menyenaraikanDalam definisi kepimpinan terdapat beberapa elemenbeberapa definisi kepimpinan: penting @ faktor utama sepeti berikut: Satu proses dimana egen mempengaruhi @ Pemimpin: pemimpin haruslahmemujuk subordinatnya supaya berkelakuan mengetahui, kekuatan dan kelemahan dirinya.seperti yg dikehendaki Pengikut: pengikut adalah anggota organisasi yg Hadirnya pengaruh tertentu di dalam hubungan dipimpin. Mereka merupakan org yg perluantara dua org @ lebih dipengaruhi oleh pemimpin untuk mecapai matlamat organisasi. Mengarah @ menyelaras kerja-kerja ahli kumpulan Komunikasi: pemimpin & pengikut perlu berkongsi Hubungan antara perorangan (interpersonal) iaitu & bertukar maklumat. Pemimpin perluahli lain mematuhi menyampaikan idea beliau, meyakinkan pengikut Merobah pengikut, membentuk visi & matlamat yg untuk menerima idea yg dibawa & seterusnyamungkin boleh dicapai, & dpt menerangkan dgn memotivasikan untuk meyokong & melaksanakanjelas cara untuk mencapai matlamat tersebutmelalui berbagai tindakan Proses mempengaruhi kumpulan yg terancang Situasi: kerap bertukar suasana & tidak pernahkearah mencapai matlamat statik. Pemimpin perlu mengetahui situasi & Tindakan-tindakan yg mengfokuskan sumber mengaplikasi tindakan sesuai mengikutuntuk mencipta peluang-peluang yg dikehendakimasa, tempat & upaya pekerjanya Kepimpinan adalah kebolehan memujuk pengikutsupaya memahami objektif organisasi. Ia adalahfaktor manusia yg mengajak anggota kumpulansupaya bergerak bersama-sama, memberi kotivasibg mencapai matlamat matlamat organisasi 6. Teori tret: Pemimpin mempunyai tret @ sifat tertentu yg membezakan membezakan mereka daribukan pemimpin. Kepimpinan yg berkesan mempunyai beberapa sifar seperti: Mempunyai keupayaan mengembangkan estim kendiri pengikut & diri pemimpin sendiri Mempunyai semnagat dalaman bahawa dia seorang yg berorintasikan pencapaianobjektif organisasi Mampu & sentiasa membuat tinjuaan tentang peluang Mempunyai kawalan diri dalaman locus of control yg bermaksud pemimpin mapumengawal diri apabila berhadapan dgn konflik dgn pasukan Mempunyai orientasi kearah pembaikan Bersikap optimis Mempunyai sifat penggalak Sikap toleransi terhadap perkara yg kurang pasti @ kabur Memberi motivasi kpd anggota pasukan 7. Teori tingkah laku Keberkesanan pemimpin terletak kpd apa yg dilakuan oleh pemimpin & bukan kpd tret Kajian mendapati gaya kepimpinan demokrasi amat disenangi oleh subordinat Gaya autokraktik- pemimpin menetapkan & memberitahu subordinat apakah ygdijangkakan & perlu dilakukan oleh subordinat bg mencapai matlamat organisasi Gaya demokratik: pemimpin & anggota lain bersama-sama mengambil bhg dlm prosesmembuat keputusan Gaya leissez-faire @ bebas: pemimpin kurang lebih mengetahui prosedur kerja, kurangpengetahuan & pengalaman bg mencapai matlamat organisasi Teori kontigensi Gaya kepimpinan perlu berubah mengikut situasi. Terdiri dari 3 teori yg terkenal: Teori kontigensi fiedler (terdpt 2 gaya): Kepimpinan berorientasikan tugas Kepimpinan berorientasikan hubungan Model kepimpinan bersituasi Tertumpu kpd pengikut disebabkan pemimpin yg berjaya dikatakan hasil pemilihan gayakepimpinan yg tepat berasaskan kematangan pengikut (kebolehan kesediaan pengikutmenerima tanggungjawab) Teori laluan bermatlamat 4 gaya kepimpinan yg dpt dikenalpasti di bawah teori ini adalah kepimpinanmenyokong, kepmpinan penyertaan, kepimpinan berorintasi pencapaian, kepimpinanberperantaraan @ mengarah