nota balaghah bat spm 2010

of 29 /29
NOTA BALAGHAH BAHASA ARAB TINGGI SPM ADAPTED FROM : Arab2u.blogspot.com MISWAR BIN ABDUL HALIM SMKAF, FORM 5 2010 1

Upload: yuzeerns

Post on 23-Jun-2015

4.821 views

Category:

Documents


35 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nota Balaghah Bat Spm 2010

NOTA BALAGHAH

BAHASA ARAB TINGGI SPM

ADAPTED FROM :

Arab2u.blogspot.com

MISWAR BIN ABDUL HALIM

SMKAF, FORM 5 2010

KANDUNGAN

BIL

TAJUK MUKA SURAT

1

Page 2: Nota Balaghah Bat Spm 2010

1 JINAS 3

2 USLUB KHOBARI 5

3 USLUB INYAIE 8

4 AL-IQTIBAAS 11

5 MAJAZ DAN HAKIKAT 12

6 TASYBIIH 16

7 MAJAZ MURSAL 19

8 ISTI’AARAH 23

9 KINAYAH 27

NOTA balaghah Tg 5 JINAS ( الجناس )

2

Page 3: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Alhamdulillah kita teruskan siri pembelajaran bahasa arab SPM kita dengan memaparkan tajuk balaghah yang seterusnya iaitu JINAS .

Perhatikan contoh JINAS AL TAM ( sempurna ) berikut. 4 ciri yang dinayatakan di atas terdapat dalam semua contoh di bawah .

3

Page 4: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Sebaliknya contoh jenis ke 2 iaitu JINAS GHAIRU TAM ( tidak sempurna) , TIDAK MENEPATI 4 ciri yang dinyatakan di atas tadi.Contoh no 1 ; tidak menepati susunan huruf,contoh no 2 ; tidak sama dari sudut barisnya,contoh no 3 ; tidak sama jenis hurufnya,contoh no 4 ; tidak sama bilangan hurufnya.

Moga paparan ini menambahkan lagi pemahaman pengunjung khususnya calon SPM terhdapa tajuk di atas. Selamat meneruskan perjuangan bersama ; arab2u.blogspot.com

4

Page 5: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Nota balaghah tg5 Uslub khobari

Alhamdulillah siri bimbingan belajar bahasa arab dalam arab2u ini dapat kita teruskan. Kali ini kita bicarakan tajuk balaghah tingkatan 5 iaitu uslub khobari ( الخبري . ( األسلوب

Lihat contoh2 berikut ;

5

Page 6: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Perhatikan kesilapan calon ketika menjawab soalan berkaitan ;

6

Page 7: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Selamat mengulangkaji ....

7

Page 8: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Nota balaghah tg5 Uslub Insyaie

Assalamualaikum

setelah kita sama pelajari dan amati tajuk uslub khobari sebelum ini, marilah kita teruskan dengan perbincangan tajuk balaghah berikut ini.

Perhatikan contoh berikut ;

8

Page 9: Nota Balaghah Bat Spm 2010

huraian ;

طلبي ) bermaksud uslub ini menutut pendengar berbuat sesuatu . Perhatikan lima ( انشاءuslub yang digunakan . seruan ; menutut pendengar memberi perhatian @ ( النداء )suruhan ; meminta pendengar membuat sesuatu @ ( األمر )

9

Page 10: Nota Balaghah Bat Spm 2010

larangan ; meminta pendengar menghindarkan sesuatu perkara @ ( النهي )pertanyaan ; pendengar perlu menjawab persoalan @ ( اإلستفهام )harapan ; mengharapkan sesuatu yang meutahil dari pendengar @ ( التمني )

Sebaliknya Apakah perbezaan antara (التراجي ) dan ( التمني) ?

adalah impian dan harapan yang tidak mungkin digapai atau mustahil. contoh di ( التمني )atas ; alangkah baiknya @ harap2 masa boleh kembali biarpun untuk sesaat ,

sebaliknya ( التراجي ) adalah harapan yang boleh dicapai spt contoh di atas ; semoga Allah memberikan taufik kepada kamu

Selamat menjalani ibadah berpuasa ....

nota balaghah tg5 Iqtibas

10

Page 11: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Assalamualaikum buat calon SPM

Perhatikan nota balaghah tg 5 berikut. cuba fahami dengan baik . Nantikan latih tubi berikutnya untuyk lebih mendalami tajuk ini.

Selamat berjuang memburu kecemerlangan ...

nota balaghah tg4 majaz dan hakikat

11

Page 12: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Assalamualaikum buat semua pengunjung dan calon SPM 2009..

Dalam siri pembelajaran bahasa arab online ini, kita teruskan dengan membahaskan nota balaghah tingkatan 4 diikuti tajuk2 lain selepas ini. Perhatikan senarai tajuk pada peta minda di atas. Sebagai muqaddimah, ustaz mulakan dengan tajuk yang mudah difahami supaya mampu meningkatkan minat pelajar untuk terus bersama kami dalam arab2u.blogspot.com ini ....

12

Page 13: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Perhatikan arahan soalan di atas ;

Tentukan jenis hakikat dan majaz pada soalan berikut .

Soalan ni menghendaki calon menentukan samada ayat tersebut dari jenis hakikat atau majaz. Oleh itu pertimbangan utama adalah mengenalpasti kalimah yang yang dimaksudkan dan qorinah yang menghalang dari ia menerima maksud sebenar. sebagai contoh ...

المسجد البحريمشي فيLaut sedang berjalan di masjid

Apa yang diperhatikan, perkataan LAUT bukan memberi maksud sebenar , ini kerana LAUT tidak boleh berjalan dan LAUT juga bukan tempatnya di dalam masjid.

Jadi perkataan berjalan dan masjid adalah "qorinah" yang menghalang perkataan LAUT dari menerima maknanya yang sebenar.

الليل القمررأيت في

13

Page 14: Nota Balaghah Bat Spm 2010

aku telah melihat bulan pada waktu malam

Perkataan bulan memang memberi maksud sebenar kerana adanya perkaitan sebenar( عالقة ) dengan perkaataan malam

Untuk lebih mendalami tajuk ini, cuba perhatikan nota berikut di bawah ini ..

Arahan soalannya ;

Tentukan hakikat lughawi dan majaz lughawi . Sebenarnya benda yang sama je seperti di atas tadi .

14

Page 15: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Bahasa Arab Tinggi terus gemilang bersama arab2u.blogspot.com

15

Page 16: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Nota balaghah tg4 Tasybih التشبيه

Siri nota balaghah Bahasa Arab Tinggi SPM diteruskan dengan memberikan huraian berkaitan tajuk tasybih . Perhatikan nota dibawah.Cuba fahami dengan baik .

Dari contoh2 di atas jelas kepada kita bahawa tasybih ( التشبيه ) itu ialah perumpamaan dimana kita mengumpamakan sesuatu benda dengan sesuatu yang lain sepertinya. Pada asasnya ia terbina dari 4 rukun iaitu

به ) ( المشبه ) الشبه ) ( األداة ) ( المشبه Namun pembahagian jenis2 tasybih . ( وجهbergantung kepada wujud atau tiadanya 2 rukun iaitu ( األداة ) dan ( الشبه ( وجه

Contoh 1 ; Ubat itu pahit seperti peria .

huraian ; Dalam contoh ini terdapat ke semua rukun tasybih iaitu ubat ( المشبه ) pahit ( وجه( المشبه ) peria ( األداة ) seperti ( الشبه

contoh 2 : Ilmu itu cahaya .

huraian ; Dalam contoh ini pula ia terbina dengan 2 rukun tasybih sahaja iaitu ilmu ( المشبه ) dan cahaya ( به الشبة ) dan huraian tasybih ( األداة ) manakala huruf tasybih ( المشبه ( وجهtiada dalam ayat tersebut.

16

Page 17: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Arahan soalan (a) Tentukan jenis tasybih dalam ayat berikut . Di sini calon dikehendaki menentukan jenis2 tasybih dengan tepat seperti jadual di atas.

Manakala arahan soalan (b) ; Terangkan rukun-rukun tasybih bagi perkataan yang bergaris. Jadi calon mesti menguasai dan memahami dengan baik supaya tidak terkeliru.

Berikut pula adalah contoh soalan bagi kertas 2. Arahan berbunyi ; Letakkan huruf tasybih ( ) dalam ayat tasybih dengan cara @ayat kamu sendiri manakala soalan berikutnya berikan contoh untuk jenis tasybih berikut

17

Page 18: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Diharapkan semua calon dan bakal calon dapat memahami dengan jelas. sebarang kemusykilan sila .. tinggalkan jejak untuk dihubungi semula. sekian , wassalam

Gemilang Bahasa Arab Tinggi bersama arab2u.blogspot.com

18

Page 19: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Nota Balaghah Tg4 Majaz Mursal

Siri nota balaghah Bahasa Arab Tinggi SPM kita teruskan dengan paparan tajuk Majaz Mursal .

Arahan soalan dibawah menghendaki calon mengeluarkan kalimah yang membawa maksud majaz mursal dan menerangkan alaqahnya ( عالقته ) . Setiap satu jawapan akan menyumbang

markah. Kegagalan calon menjawab kedua2 nya akan menyebabkan pemotongan markah kelak.

عالقته بيان مع المرسل المجاز استخرْج�

Perhatikan maksud sebenar yang dikehendaki oleh majaz mursal di atas

19

Page 20: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Huraian lanjut ;

Dalam contoh 1 - " Racun telah dikebumikan di kubur " perkataan racun tidak membawa makna sebenar dalam ayat ini kerana maksud sebenar adalah mayat yang mati disebabkan racun. Jadi alaqah atau hubungkait antara kedua perkataan ini adalah sebab atau punca kerana racun menjadi penyebab kematian tersebut. kalimah majaz di sini ialah racun

Dalam contoh 3 - " Berapa ramai ramai kami telah hantar bala tentera dan mata-mata "Perkataan mata di sini tidak memberi maksud mata sebenar(pancaindera kita) tetapi yang dimaksud kan ialah penyiasat yang menggunakan mata mereka untuk menyiasat. Apa perkaitan mata dan penyiasat? mata itu sendiri adalah satu juzuk atau sebahagian dari keseluruhan diri penyiasat tersebut. Jadi alaqah disini dinamakan juziyyah atau sebahagian

Lihat contoh seterusnya

20

Page 21: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Antara arahan soalan yang lain adalah seperti berikut ;

يأِت8ي بي7ن مما خط ِتحته فيما المرسل المجاز عالقة

21

Page 22: Nota Balaghah Bat Spm 2010

يأِتي وّض7ح فيما خط ِتحتها التي الكلمات في المرسل المجاز عالقات

Jelaskan alaqah majaz mursal pada perkataan yang bergaris

يأِت8ي عي7ن مما خط ِتحته فيما المرسل المجاز عالقةTentukan alaqah majaz mursal pada perkataan yang bergaris

Diharapkan kepada semua calon bahasa arab tinggi SPM 2009 dapat mengambil sepenuhnya manfaat dari paparan ini.

BAT terus gemilang bersama ; arab2u.blogspot.com

nota Balaghah tg4 istia'rah 22

Page 23: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Alhamdulillah kita teruskan bahagian balaghah dalam Bahasa Arab Tinggi ini dengan tajuk Isti'arah

23

Page 24: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Dalam latihan di bawah ini ... arahan soalan berbunyi ;tentukan atau jelaskan jenis isti'arah pada ayat berikut .

24

Page 25: Nota Balaghah Bat Spm 2010

25

Page 26: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Kepada calon SPM ; moga bahan ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tajuk ini. Salam Ramadhan buat semua..

26

Page 27: Nota Balaghah Bat Spm 2010

nota balaghah tg 4 Kinayah

Assalamualaikum buat para pengunjung khususnya calon SPM Bahasa Arab Tinggi tahun 2009. Sejak kebelakangan ini ustaz sering mendapat permintaan pengunjung terutama calon2 SPM agar dapat memperbanyakkan bahan atau nota ringkas untuk tajuk-tajuk kritikal. Memandangkan post pertama sebelum ini adalah balaghah iaitu tajuk tasybih , maka dalam kesempatan ini kita teruskan perbincangan dengan tajuk kinayah.

Cuba perhatikan latihan dan huraian di bawah ini. Soalan menghendaki calon mengeluarkan atau menentukan perkataan yang merujuk kepada kinayah dan apakah jenisnya .

** kesilapan pada arahan ( علاقة ) , yang dikehendaki iailah ( نوع )

27

Page 28: Nota Balaghah Bat Spm 2010

28

Page 29: Nota Balaghah Bat Spm 2010

Antara arahan soalan lain adalah :

الكلمات اآلتية عي7ن العبارات في الكناية على تدل التي

Tentukan kalimah yang menunjukkan kinayah

الكناية نوع يأت'ي بين فيما

Jelaskan jenis kinayah

Semoga huraian ini dapat membantu para calon untuk memahami tajuk ini dengan lebih jelas.

Cemerlang BAT SPM bersama : arab2u.blogspot.com

29