nisha -kajian majlis perbandaran selayang

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2015

172 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Majlis Perbandaran Selayang

Majlis Perbandaran Selayang(MPS) telah ditubuhkan pada 1hb Januari 1997

Sebelum ini dikenali sebagai Majlis Daerah Gombak (MDG) yang telah ditubuhkan di bawah akta 171, akta kerajaan tempatan 1976

MDG lahir daripada beberapa rentetan pembangunan Majlis Kerajaan Tempatan sebelumnya seperti:

Lembaga Bandaran Gombak

Lembaga Bandaran Rawang

Lembaga Bandaran Kuala Ampang

Kawasan PKNS Taman Keramat

Kawasan Perindustrian Batu Caves

Fungsi

Memberi perkhidmatan perbandaran yang asas sesuai dengan kehendak Akta 171, Akta 133 dan Akta 172.

Menjadi agen pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial yang berkesan dengan kehendak Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan

Visi, Misi & Objektif Visi

Menjadikan Selayang kawasan perbandaran yang selesa didiami, kondusif untuk pedagangan dan selamat untuk semua

Misi

Menyediakan perkhidmatan yang cekap, efektif dan berkualiti

Objektif

Memberi perkhidmatan perbandaran yang asas sesuai dengan kehendak Akta 171, Akta 133 dan Akta 172.Menjadi agen pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial yang berkesan dengan kehendak Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

Carta Organisasi

Jabatan Pejabat Yang DiPertua Tn. Mohd. Jaid Bin Hj. Ehsan Jabatan Perancang Bandar Tn. Hj. Awang Mustafa Bin Md. Yunus

Jabatan Khidmat Pengurusan Pn. Zulaina Binti Abu Talib Jabatan Perhubungan Awam Dan Korporat En. Mohamad Zin Bin Masoad

Jabatan Kejuruteraan En. Othman Bin Idris Jabatan Perbendaharaan Tn. Hj. Az'har Bin Samsuri

Jabatan Kesihatan Dr. Razif Bin Zainol Abidin Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Pn. Fazlin Mariam Binti Mustafa

Jabatan Bangunan Tn. Hj. Azam Bin Mohamad Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan En. Azmi Bin Ismail

Jabatan Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Alam Sekitar En. Hairudin Bin Daud Bahagian Perolehan En. Hafizan Bin Khamis

Jabatan Taman & Rekreasi En Mokhtar Affandi Bin Abdul Ghani Bahagian Unit Setempat (OSC) Tn. Hj. Che Rasid Bin Che Seman

Bahagian Perundangan En. Abdul Razak Bin Ahmad Bahagian Pesuruhjaya Bangunan (COB)

En. Aminuddin Bin Hussein

Bahagian Audit Dalam Pn. Norhayati Binti Ahmad Jabatan Perlesenan En. Affendei Bin Samingan

Jabatan Belia dan Sukan Pn. Mazurah Binti Mohamed Unit Urusetia

Jabatan Unit Selenggara Bangunan En. Rosmaini Bin Mohd Salleh

Piagam Pelanggan MPS

PIAGAM PELANGGAN MPS Memberi perkhidmatan yang cekap dan sempurna bagi pengurusan perkhidmatan, kemudahan awam dan mengekalkan suasana harmoni, mesra kepada warga MPS.

Mewujudkan sistem pengurusan kewangan dan perakaunan yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Meningkatkan taraf kesihatan, kebersihan dan kestabilan alam sekitar di tahap yang terbaik melalui pemantauan yang berkesan.

Membuat penilaian ke atas pegangan yang dikenakan cukai taksiran dan menguruskan harta sewaan secara adil.

Memproses permohonan pelan pembangunan dengan cekap dan efisyen supaya pembangunan tanah mencapai imbangan yang baik antara pembangunan fizikal, sosial, ekonomi dan alam sekitar.

Memastikan projek pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur dilaksana secara cekap dengan mengekalkan ciri-ciri alam semulajadi.

JabatanMuat Turun

Jabatan Khidmat Pengurusan, 8.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Perhubungan Awam Dan Korporat , 8.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, 8.2 KB [sila klik di sini]

Jabatan Perancangan Bandar , 8.5 KB [sila klik di sini]

Jabatan Kejuruteraan, 8.2 KB [sila klik di sini]

Jabatan Kesihatan, 8.5 KB [sila klik di sini]

Jabatan Pelesenan, 8.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Penguatkuasa Dan Keselamatan, 8.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Taman & Rekreasi, 8.5 KB [sila klik di sini]

Bahagian Perundangan, 8.0 KB [sila klik di sini]

Bahagian Audit Dalam, 8.4 KB [sila klik di sini]

Bahagian Perolehan, 9.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Alam Sekitar, 9.1 KB [sila klik di sini]

Jabatan Bangunan , 8.3 KB [sila klik di sini]

Jabatan Perbendaharaan , 8.0 KB [sila klik di sini]

Unit Pesuruhjaya Bangunan , 13.4 KB [sila klik di sini]

Unit Pusat Setempat , 8.4 KB [sila klik di sini]

Unit Selenggara Bangunan , 7.9 KB [sila klik di sini]

Unit Urusetia , 12.8 KB [sila klik di sini]

Jabatan Belia Dan Sukan , 8.4 KB [sila klik di sini]

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 1. Menguruskan hal-hal berkenaan perlantikan kakitangan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh iklan dikeluarkan. 2. Menyedia dan menghantar dokumen-dokumen persaraan ke bahagian pencen JPA untuk diproses 12 bulan bagi maklumat awal sebelum mencapai umur persaraan dan maklumat lengkap 6 bulan sebelum tarikh persaraan. 3. Memastikan semua pegawai Majlis Perbandaran Selayang mengikut latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. 4. Memproses tuntutan bayaran panel ke Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari dari tarikh invois diterima. 5. Memproses permohonan pembelian dan pesanan tempatan (LO) dalam tempoh 4 minggu daripada tarikh diterima. 6. Memberi perkhidmatan kaunter dengan serta-merta.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA 1. Memberi peluang kepada pembayar cukai membuat bantahan dan rayuan kepada nilaian tahunan yang dicadangkan dalam tempoh 14 hari bekerja. 2. Pemohonan carian rasmi yang hadir ke jabatan Penilaian akan dijawab serta merta. 3. Pemohonan carian rasmi secara bersurat akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja 4. Memproses bil-bil tahunan sewa bulanan harta-harta Majlis dihantar kepada penyewa pada setiap awal tahun. 5. Borang Pemohonan harta sewaan Majlis diproses dan surat pemakluman serta nombor pendaftaran dikeluarkan kepada setiap pemohonan dalam tempoh tiga

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN 1. Memproses dan mempertimbangkan kelulusan permohonan pelan Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan, Lampu Jalan, dan Lampu Isyarat dengan syarat ianya disertakan bersama-sama dokumen yang lengkap dan teratur dalam tempoh 30 hari.

2. Memproses dan meluluskan permit korek jalan / tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

3. Memberi maklumbalas aduan-aduan dari orang ramai dan perkembangan status projek kepada jabatan-jabatan yang berkaitan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

4. Memberi maklumbalas dan sokongan CFO / CCC kepada Bangunan / OSC dalam tempoh 30 hari.

5. Menyediakan sokongan untuk pembayaran inden dalam tempo tujuh (7) hari bekerja.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR. 1. Memproses permohonan kebenaran merancang (pelan pembangunan) untuk dibawa kemesyuarat OSC dalam tempoh 30 hari bagi permohonan yang diletakkan di dalam kawasan rancangan tempatan yang diwartakan dan dalam tempoh 50 hari bagi permohonan yang diletakkan diluar kawasan rancangan tempatan yang diwartakan. 2. Memproses permohonan kebenaran merancang (pendirian bangunan) untuk tujuan perakuan kelulusan dalam tempoh 30 hari dari tempoh penerimaan sehingga diperakukan. 3. Memproses permohonan perakuan pelan pra-hitungan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan sehingga surat perakuan dikeluarkan. 4. Memberikan laporan / maklumbalas ke atas pemeriksaan tapak untuk sokongan mendapatkan sijil layak menduduki bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh pemeriksaan tapak. 5. Memberi ulasan teknikal bagi premis lessen perniagaan ke jabatan perlesenan dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat permohonan dokemukakan adalah lengkap dan teratur. 6. Memproses ulasan teknikal tanah dalam tempoh 14 hari bekerja.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN 1. Sentiasa menjalankan pemantauan dan pengawasan terhadap premis- premis makanan yang terdapat dalam kawasan Majlis Perbandaran Selayang supaya berada dalam keadaan bersih. 2. Memastikan sijil suntikan kepada pengendali makanan dikeluarkan/ diluluskan serta merta. 3. Memastikan Kes- kes demam denggi/demam denggi berdarah yang dilaporkan diambil tindakan kawalan dalam tempoh 24 hingga 48 jam dari tarikh ianya dilaporkan. 4. Memastikan permohonan lessen anjing dikeluarkan dalam tempoh 1 hari. 5. Memastikan kerja- kerja gotong royong dilaksanakan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan dengan member penekanan apda kawasan-kawasan kes demam denggi. 6. Berusaha memastikan warga Majlis Perbandaran Selayang mendapat maklumat berkaitan kesihatan awam secara holistic. 7. Memastikan aduan-aduan berkaitan Kesihatan Awam diambil tindakan dalam tempoh 48 jam.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERLESENAN 1. Meluluskan permohonan lessen billboard, unipole dan lain-lain jenis papan tanda (outdoor) dalam tempoh 2 bulan sekiranya lengkap. 2. Meluluskan permohonan lesen hiburan, rumah urut, pusat siber, kuari, hotel, barang lusuh dan pusat kecantikan dalam tempoh 2 bulan sekiranya lengkap. 3. Meluluskan permohonan lessen tred perniagaan di dalam bangunan terancang dalam tempoh serta merta (24jam) sekiranya lengkap 4. Meluluskan permohonan permit sementara seperti sepanduk, banting, permit buah-buahan bermusim, kaki lima, menaikkan belon di udara, khemah perniagaan dan lain-lain permit dalam tempoh 14 hari bekerja sekiranya lengkap

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASA DAN KESELAMATAN 1. Menyelesaikan masalah penduduk berdasarkan undang-undang yang digunapakai melalui tindakan penguatkuasaan dengan segera.

2. Menerima dan memastikan aduan yang diterima dapat diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja.

3. Menguatkuasakan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis.

4. Menjalankan tindakan penguatkuasaan serta merta bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan semasa menjalankan tugas rondaan harian