nabi musa as

of 57/57
NABI MUSA AS  Nabi Musa A .S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin ahat bin !a"i bin #a '$ub adalah beribukan #u kabad.Setelah meningkat de"asa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nab i Syu'aib yaitu Sha%ura.&alam  perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beb erapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aibNabi (arun dan Nabi )hidhir. &i si ni  juga di*eritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il serta Nabi &aud +atatan , -ara ahli ta%sir berselisih pendapat tentang Syu'aibmertua Nabi Musa. Sebagian besar  berpendapat bah"a ia adalah Nabi Syu'aib A.S. yang diutuskan sebagai rasul kepada kaum Madyansedang yang lain berpendapat bah"a ia adalah orang lain yaitu yang dianggap adalah satu kebetulan namanya Syu'aib juga. allahu A 'lam bissha"ab )elahiran Musa &an -engasuhnya Raja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musaada lah seorang raja yang zalimkejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasanpenindasan dan melakukan sesuatu dengan se"enang/"enangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang ji"a dan harta benda merekaterutama Bani Isra'il yang menjadi hamba kekejamankezaliman dan bertindak se"enang/"enangnya dari raja dan orang/orangnya. Mereka merasa tidak tenteram dan selalu dalam keadaan gelisah"alau pun berada dalam rumah mereka sendiri. Mereka tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja dan berdebar hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pega"ai/pega"ai kerajaan lalu di sekitar rumah mrkapalagi bunyi kasut mrk sudah terdengar di depan pintu. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itubergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan dunia"i yang tiada taranyabahkan mengumumkan dirinya sebagai tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. -d suatu hari beliau telah terkejut oleh ramalan oleh seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba/tiba dtg menghadap raja dan memberitahu bah"a menurut %irasatnya %alaknyaseorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Isra'il yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari ba yi lelakitanpa terke*ualiterhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para penga"al dan tenteranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Fir'aun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannyabah"a "ilayah kerajaannya telah menjadi

Post on 24-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  1/57

  NABI MUSA AS

  Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang padaketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin

  Imron bin ahat bin !a"i bin #a'$ub adalah beribukan #ukabad.Setelah meningkat

  de"asa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu'aib yaitu Sha%ura.&alamperjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang

  telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beberapa orang nabi

  diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib Nabi (arun dan Nabi )hidhir. &i sini

  juga di*eritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya NabiSomu'il serta Nabi &aud

  +atatan ,-ara ahli ta%sir berselisih pendapat tentang Syu'aib mertua Nabi Musa. Sebagian besar

  berpendapat bah"a ia adalah Nabi Syu'aib A.S. yang diutuskan sebagai rasul kepada

  kaum Madyan sedang yang lain berpendapat bah"a ia adalah orang lain yaitu yang

  dianggap adalah satu kebetulan namanya Syu'aib juga. allahu A'lam bissha"ab

  )elahiran Musa &an -engasuhnyaRaja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa adalah seorang raja

  yang zalim kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan

  kekerasan penindasan dan melakukan sesuatu dengan se"enang/"enangnya. Rakyatnya

  hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang ji"a dan harta benda merekaterutama Bani Isra'il yang menjadi hamba kekejaman kezaliman dan bertindak

  se"enang/"enangnya dari raja dan orang/orangnya. Mereka merasa tidak tenteram dan

  selalu dalam keadaan gelisah "alau pun berada dalam rumah mereka sendiri. Merekatidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja dan berdebar

  hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pega"ai/pega"ai kerajaan lalu disekitar rumah mrk apalagi bunyi kasut mrk sudah terdengar di depan pintu.

  Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam

  kenikmatan dan kesenangan dunia"i yang tiada taranya bahkan mengumumkan dirinya

  sebagai tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. -d suatu hari beliau telah terkejutoleh ramalan oleh seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba/tiba dtg menghadap raja

  dan memberitahu bah"a menurut %irasatnya %alaknya seorang bayi lelaki akan dilahirkan

  dari kalangan Bani Isra'il yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akanmembinasakannya.

  Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan didalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti

  sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki tanpa terke*uali terhindar dari tindakan itu.

  Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para penga"al dan tenteranya. Setiap rumahdimasuki dan diselidiki dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat

  melahirkan bayinya.

  Raja Fir'aun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya

  setelah mendengar para anggota kerajaannya bah"a "ilayah kerajaannya telah menjadi

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  2/57

  bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki/laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui

  bah"a kehendak Allah tidak dpt dibendung dan bah"a takdirnya bila sudah di%irman

  0)un0 pasti akan "ujud dan menjadi kenyataan 0Fayakun0. 1idak sesuatu kekuasaanbagaimana pun besarnya dan kekuatan bagaimana hebatnya dapat menghalangi atau

  mengagalkannya.

  Raja Fir'aun sesekali tidak terlintas dalam %ikirannya yang kejam dan zalim itu bah"a

  kerajaannya yang megah menurut apa yang telah tersirat dalam !auhul Mah%udz akan

  ditumbangkan oleh seorang bayi yang justeru diasuh dan dibesarkan di dalam istananyasendiri akan di"arisi kelak oleh umat Bani Isra'il yang dimusuhi dihina ditindas dan

  disekat kebebasannya. Bayi asuhnya itu ialah laksana bunga ma"ar yang tumbuh di

  antara duri/duri yang tajam atau laksana %ajar yang timbul menyingsing dari tengah

  kegelapan yang men*ekam.

  #ukabad isteri Imron bin ahat bin !a"i bin #a'$ub sedang duduk seorang diri di salah

  satu sudut rumahnya menanti dtgnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan

  kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu.Bidan dtg dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama sembilan bulan dalam

  keadaan selamat segar dan sihat a%iat. &engan lahirnya bayi itu maka hilanglah rasasakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan namun setelah

  diketahui oleh #ukabad bah"a bayinya adalah lelaki maka ia merasa takut kembali. Ia

  merasa sedih dan khuatir bah"a bayinya yang sgt disayangi itu akan dibunuh oleh orang/orang Fir'aun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahsiakan kelahiran bayi itu dari sesiapa

  pun. Bidan yang merasa simpati terhadap bayi yang lu*u dan bagus itu serta merasa

  betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan memberi

  kesanggupan dan berjanji akan merahsiakan kelahiran bayi itu.

  Setelah bayi men*apai tiga bulan #ukabad tidak merasa tenang dan selalu berada dalam

  keadaan *emas dan khuatir terhadap keselamatan bayinya. Allah memberi ilhamkepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat

  kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. #ukabad

  tidak boleh bersedih dan *emas ke atas keselamatan bayinya karena Allah menjamin akanmengembalikan bayi itu kepadanya bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang

  rasul.

  &engan berta"akkal kepada Allah dan keper*ayaan penuh terhadap jaminan Illahi makdilepaskannya peti bayi oleh #ukabad setelah ditutup rapat dan di*at dengan "arna

  hitam terapung dipermukaan air sungai Nil. )akak Musa diperintahkan oleh ibunya

  untuk menga"asi dan mengikuti peti rahsia itu agar diketahui di mana ia berlabuh danditangan siapa akan jatuh peti yang mengandungi erti yang sgt besar bagi perjalanan

  sejarah umat manusia.

  Alangkah *emasnya hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bah"a peti yang dia"asiitu dijumpai oleh puteri raja yang kebetulan berada di tepi sungai Nil bersantai bersama

  beberapa dayangnya dan diba"anya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada

  ibunya isteri Fir'aun. #ukabad yang segera diberitahu oleh anak perempuannya tentang

  nasib peti itu menjadi kosonglah hatinya karena sedih dan *epat serta hampir saja

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  3/57

  membuka rahsia peti itu andai kata Allah tidak meneguhkan hatinya dan menguatkan

  hanya kepada jaminan Allah yang telah dinerikan kepadanya.

  Raja Fir'aun ketika diberitahu oleh Aisah isterinya tentang bayi laki/laki yang ditemui di

  dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil segera memerintahkan

  membunuh bayi itu seraya berkata kepada isterinya, 0Aku khuatir bah"a inilah bayi yangdiramalkan yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami dan akan

  membinasakan kerajaan kami y besar ini.0 Akan tetapi isteri Fir'aun yang sudah terlanjur

  menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lu*u dan manis itu berkata kepadasuaminya, 02anganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan

  lebih baik kami ambil dia sebagai anak kalau/kalau kelak ia akan berguna dan

  berman%aat bagi kami. (atiku sgt tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku

  dan kesayangmu0. &emikianlah jika Allah #ang Maha )uasa menghendaki sesuatu makadilin*inkanlah jalan bagi terlaksananya takdir itu. &an selamatlah nya"a putera #ukabad

  yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi rasul/Nya menyampaikan amanat

  "ahyu/Nya kepada hamba/hamba/Nya yang sudah sesat.

  Nama Musa yang telah diberikan kepada bayi itu oleh keluarga Fir'aun bererti air dan

  pohon 3Mu4air Sa4pohon5 sesuai dengan tempat ditemukannya peti bayi itu.&idatangkanlah kemudian ke istana beberapa inang untuk menjadi ibu susuan Musa.

  Akan tetapi setiap inang yang men*uba dan memberi air susunya ditolak oleh bayi yang

  enggan menyedut dari setiap tetk yang diletakkan ke bibirnya. &alam keadaan isteriFir'aun lagi bingung memikirkan bayi pungutnya yang enggan menetek dari sekian

  banyak inang yang didatangkan ke istana datanglah kakak Musa mena"arkan seorang

  inang lain yang mungkin diterima oleh bayi itu.

  Atas pertanyaan keluarga Fir'aun kalau/kalau ia mengenal keluarga bayi itu berkatalah

  kakak Musa, 0Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu bayi ini. (anya aku ingin

  menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak kalau/kalau bayiitu dpt menerima air susu ibu keluarga itu0.

  Anjuran kakak Musa diterima oleh isteri Fir'aun dan seketika itu jugalah dijemput ibu

  kandung Musa sebagai inang bayaran. Maka begitu bibir sang bayi menyentuh tetekibunya disedutlah air susu ibu kandungnya itu dengan sgt lahapnya. )emudian

  diserahkan Musa kepada #ukabad ibunya untuk diasuh selama masa menetek dengan

  imbalan upah yang besar. Maka dengan demikian terlaksanalah janji Allah kepada

  #ukabad bah"a ia akan menerima kembali puteranya itu.

  Setelah selesai masa meneteknya dikembalikan Musa oleh ibunya ke istana di mana ia

  di asuh dibesar dan dididik sebagaimana anak/anak raja yang lain. Ia mengenderaikenderaan Fir'aun dan berpakaian sesuai dengan *ara/*ara Fir'aun berpakaian sehingga ia

  dikenal orang sebagai Musa bin Fir'aun.

  Ba*alah tentang isi *erita di atas di dalam Al/uran dari ayat 6 / 78 dalam surah 0Al/

  ashash0 sebagai berikut ,9

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  4/57

  06.9 Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat se"enang/"enang di muka bumi dan

  menjadikan penduduknya berpe*ah belah dengan menindas segolongan dari mrk

  menyembelih anak lelaki mrk dan membiarkan hidup anak/anak perempuan mereka.Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang/orang yang berbuat kerusakan.:.9 &an )ami

  hendak memberi kurnia kepada orang/orang yang tertindas di bumi 3Mesir5 itu dan

  hendak menjadi mrk pemimpin dan menjadikan mrk orang/orang yang me"arisi3bumi5.;.9 &an )ami akan teguhkan kedudukan mrk di muka bumi dan akan )ami

  perlihatkan kepada Fir'aun dan (aman berserta tenteranya apa yang selalu mereka

  khuatirkan dari mereka itu..9 &an berkatalah isteri Fir'aun, 0Ia 3Musa5 biji mata bagiku

  dan bagimu. 2anganlah kamu membunuhnya mudah/mudahan ia berman%aat kepada kita

  atau kita ambil ia menjadi anak0 sedang mrk tiada menyedari.7?.9 &an menjadikekosongan hait ibu Musa seandainya )ami tidak teguhkan hatinya spy ia termasuk

  orang/orang yang per*aya 3kepada janji Allah5.77.9 &an berkatalah ibu Musa kepadasaudara Musa yang perempuan, 0Ikutilah dia0. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh

  sedang mereka tidak [email protected] &an )ami *egah Musa dari menyusu kepada

  perempuan/perempuan yang nahu menyusukannya sebelum itu maka berkatalah saudaraMusa, 0Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu ahlul/bait yang akan

  memeliharakannya utkmu dan mrk dpt berlaku baik kepadanya078.9 Maka )ami

  kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka *ita dan

  supaya ia mengetahui bah"a janji Allah itu adalah benar tetapi manusia kebanyakantidak mengetahuinya.0 3 Al/ashash , 6 9 78 5

  Musa keluar dari MesirSejak ia dikembali ke istana oleh ibunya setelah disusui Musa hidup sebagai slah seorang

  drp keluarga kerajaan hingga men*apai usia de"asanya dimana ia memperolehi asuhan

  dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana. Allah mengurniakannya hikmah danpengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang di"ahyukan kepadanya.

  &i samping kesempurnaan dan kekuatan rohani ia dikurniai oleh Allah kesempurnaan

  tubuh dan kekuatan jasmani.

  Musa mengetahui dan sedar bah"a ia hanya seorang anak pungut di istana dan tidaksetitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya dan bah"a ia adalah keturunan Bani

  Isra'il tg ditindas dan diperlakukan se"enang/"enangnya oleh kaum Fir'aun. )arenanya

  ia berjanji kepada dirinya akan menjadi pembela kepada kamunya yang tertindas danmenjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman dan

  keganasan para penguasa. &emikianlah maka terdorong oleh rasa setia ka"annya kepada

  orang/orang yang madhlum dan teraniaya terjadilah suatu peristi"a yang menyebabkania terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir.

  -eristi"a itu terjadi ketika Musa sedang berjalan/jalan di sebuah lorong di "aktu

  tengahari di mana keadaan kota sunyi sepi ketika penduduknya sedang tidur siang Ia

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  5/57

  melihat kedua berkelahi seorang dari golongan Bani Isra'il bernama Samiri dan seorang

  lagi dari kaum Fir'aun bernama Fa'tun. Musa yang mendengar teriakan Samiri

  mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kuat dan lenih besaritu segera melontarkan pukulan dan tumbukannya kepada Fatun yang seketika itu jatuh

  rebah an menghembuskan na%asnya yang terakhir.

  Musa terkejut melihat Fatun orang Fir'aun itu mati karena tumbukannya yang tidak

  disengajakan dn tidak akan mengharapkan membunuhnya. Ia merasa berdoa dan

  beristigh%ar kepada Allah memohon ampun diatas perbuatannya yang tidak sengaja telahmelayang nya"a salah seorang drp hamba/hamba/Nya.

  -eristi"a matinya Fatun menjadi perbualan ramai dan menarik para penguasa kerajaan

  yang menduga bah"a pasti orang/orang Isra'illah yang melakukan perbunuhan itu.

  Mereka menuntut agar pelakunya diberi hukuman yang berat bila ia tertangkap.

  Anggota dan pasukan keamanan negara di hantarkan ke seluruh pelusuk kota men*ari

  jejak orang yang telah membunuh Fatun yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri

  dan Musa shj. akan tetapi "alaupun tidak orang ketiga yang menyaksikan peristi"a ituMusa merasa *emas dan takut dan berada dalam keadaan bersedia menghadapi akibat

  perbuatannya itu bila sampai ter*ium oleh pihak penguasa.Alangkah malangnya nasib Musa yang sudah *ukup berhati/hati menghindari

  kemungkinan terbongkarnya rahsia pembunuhan yang ia lakukan tatkala ia terjebat lagi

  tanpa disengajakan dalam suatu perbuatan yang menyebabkan namanya disebut/sebutsebagai pembunuh yang di*ari. Musa bertemu lagi dengan Samiri yang telah ditolongnya

  mela"an Fatun juga dalam keadaan berkelahi untuk kali keduanya dengan salah seorang

  dari kaum Fir'aun. Melihat Musa berteriaklah Samiri meminta pertolongannya. Musa

  menghampiri mereka yang sedang berkelahi seraya berkata menegur Samiri, 0Sesungguhnya engkau adalah seorang yang telah sesat.0

  Samiri menyangkal bah"a Musa akan membunuhnya ketika ia mendekatinya lalu

  berteriaklah Samiri berkata, 0Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkautelah membunuh seorang kelmarin Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang

  se"enang/"enang di negeri ini dan bukan orang yang mengadilkan kedamaian0.

  )ata/kata Samiri itu segera tertangkap orang/orang Fir'aun yang dengan *epat

  memberitahukannya kepada para penguasa yang memang sedang men*ari jejaknya. Maka

  berundinglah para pembesar dan penguasa Mesir yang akhirnya memutuskan untuk

  menangkap Musa dan membunuhnya sebagai balasan terhadap matinya seorang darikalangan kaum Fir'aun.

  Selagi orang/orang Fir'aun mengatur ran*angan penangkapan Musa seorang lelaki slah

  satu daripada sahabatnya datang dari hujung kota memberitahukan kepadanya danmenasihatkan agar segera meninggalkan Mesir karena para penguasa Mesir telah

  memutuskan untuk membunuhnya apabila ia ditangkap. lalu keluarlah Musa terburu/buru

  meninggalkan Mesir ssebelum anggota polis sempat menutup serta menyekat pintu/pintugerbangnya.

  1entang isi *erita ini terdapat dalam al/uran yang dapat di ba*a di dalam surah 0Al/

  ashshas0 ayat 76 / @7 sebagaimana berikut ,9

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  6/57

  076.9 &an setelah Musa *ukup umur dan sempurna akalnya )ami berikannya hikmah

  dan pengetahuan. &an demikianlah )ami memberi balasan kepada orang/orang yangberbuat baik.7:.9 &an Musa masuk ke kota 3Memphis5 ketika penduduknya sedang

  tidur maka didapatinya di dalam kota itu dua orang lelaki sedang bergaduh yang

  seorangnya dari golongannya 3Bani Isra'il5 dan seorang lagi dari musuhnya 3)aumFir'aun5. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk

  mengalahkan orang dari musuhnya lalu Musa menumbuknya dan matilah musuhnya itu.

  Musa berkta 0Ini adalah perbuatan syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yangmenyesatkan lagi nyata 3permusuhannya5.7;.9 Musa berdoa, 0#a 1uhanku

  sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku0. Maka

  Allah mengampuninya sesungguhnya Allah &ialah #ang Maha -engampun dan Maha

  -enyayang.7.9 Maka tatkala Musa

  hendak memegang dengan kuat orang yang menjadi musuh keduanya berkata 3seorangdrp mereka5, 0(ai Musa apakah engkau bermaksud hendak membunuhku sebagaimana

  kamu kelmarin telah membunuh seorang manusia )amu tidak bermaksud melainkan

  hendak menjadi orang yang berbuat se"enang/"enang di negeri 3ini5 dan tiadalah kamubermaksud menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan [email protected]?.9 &an

  datanglah seorang laki/laki dari hujung kota bergegas/gegas seraya berkata, 0(ai Musa

  sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu oleh

  itu keluarlah 3dari kota ini5. Sesungguhnya aku termasuk orang/orang yang memberinasihat [email protected] Mak keluarlah Musa dari kota ini dengan rasa takut menunggu/

  nunggu dengan khuatir. &ia berdoa, 0#a 1uhanku selamatkanlah dari orang/orang yang

  zalim itu.0 3 Al/ashash , 76 9 @7 5

  Musa bertemu 2odoh di kota Madyan

  &engan berdoa kepada Allah, 0#a 1uhanku selamatkanlah aku dari segala tipu dayaorang/orang yang zalim0 keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri tiada

  pembantu selain inayahnya Allah tiada ka"an selain *ahaya Allah dan tiada bekal ke*uali

  bekal iman dan tak"a kepada Allah. -enghibur satu/satunya bagi hatinya yang sedih

  karena meninggalkan tanahi airnya ialah bah"a ia telah diselamatkan oleh Allah dariburuan kaum %ir'aun yang ganas dan kejam itu.

  Setelah menjalani perjalanan selama lapan hari lapan malam dengan berkaki ayam 3tidakberkasut5 sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya tibalah Musa di kota Madyan yaitu

  kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk A$abah di selatan

  -alestin.Nabi Musa beristirehat di ba"ah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa

  letihnya karena perjalanan yang jauh berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah

  seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Ia tidak

  tahu ke mana ia harus pergi dan kepada siapa ia harus bertamu di tempat di mana ia tidak

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  7/57

  mengenal dan dikenal orang tiada sahabat dan saudara. &alam keadaan demikian

  terlihatlah olehnya sekumpulan penggembala berdesak/desak mengelilingi sebuah

  sumber air bagi memberi minum ternakannya masing/masing sedang tidak jauh daritempat sumber air itu berdiri dua orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi

  minuman kepada ternakannya jika para penggembala lelaki itu sudah selesai dengan

  tugasnya.

  Musa merasa kasihan melihat kepada dua orang gadis itu yang sedang menanti lalu

  dihampirinya dan ditanya , 0Derangan apakah yang kamu tunggu di sini0 )edua gadisitu menja"ab, 0)ami hendak mengambil air dan memberi minum ternakan kami namun

  kami tidak dapat berdesak dengan lelaki yang masih berada di situ. )ami menunggu

  sehingga mereka selesai memberi minum ternakan mereka. )ami harus lakukan sendiri

  pekerjaan ini karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri jangan lagidatang ke mari0. !alu tanpa mengu*apkan sepatah kata dua pun diambilkannyalah timba

  kedua gadis itu oleh Musa dan sejurus kemudian dikembalikannya kepada mrk setelah

  terisi air penuh sedang sekeliling sumber air itu masih padat di keliling para pengembala.

  Setibanya kedua gadis itu di rumah ber*eritalah keduanya kepada ayah mrk tentang

  pengalamannya dengan Nabi Musa yang karena pertolongannya yangbtidak diminta itumrk dapat lebih *epat kembali ke rumah drp biasa. Ayah kedua gadis yang bernama

  Syu'aib itu tertarik dengan *erita kedua puterinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang

  baik hati itu yang telah memberi pertolongan tanpa diminta kepada kedua puterinya dansekaligus menytakan terimakasih kepadanya. Ia menyuruh salah seorang dari puterinya

  itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah.

  &engan malu/malu pergilah puteri Syu'aib menemui Musa yang masih berada di ba"ahpohon yang masih melamun. &alam keadaan letih dan lapar Musa berdoa, 0#a 1uhanku

  aku sangat memerlukan belas kasihmu dan memerlukan kebaikan sedikit brg makanan

  yang Cngkau turunkan kepadaku.0Berkatalah gadis itu kepada Musa memotong lamunannya, 0Ayahku mengharapkan

  kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau serta memberi engkau sekadar

  upah atas jasamu menolong kami mendapatkan air bagi kami dan ternakan kami.0

  Musa sebagai perantau yang masih asing di negeri itu tiada mengenal dan dikenali orang

  tanpa ber%ikir panjang menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Ia lalu

  mengikuti gadis itu dari belakang menuju ke rumah ayahnya yang bersedia menerimanyadengan penuh ramah/tamah hormat dan mengu*apkan terimakasihnya.

  &alam berbin*ang/bin*ang dab ber*akap/*akap dengan Syu'aib ayah kedua gadis yang

  sudah lanjut usianya itu Musa mengisahkan kepadanya peristi"a yang terjadi pd dirinyadi Mesri sehingga terpaksa ia melarikan diri dan keluar meninggalkan tanah airnya bagi

  mengelakkan hukuman penyembelihan yang telah diren*anakan oleh kaum Fir'aun

  terhadap dirinya.

  Berkata Syu'aib setelah mendengar kisah tamunya, 0Cngkau telah lepas dari pengejaran

  dari orang/orang yang zalim dan ganas itu adalah berkat rahmat 1uhan dan pertolongan/

  Nya. &an engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman di rumah kami ini di man

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  8/57

  engkau akan tinggallah dengan tenang dan tenteram selama engkau suka.0

  &alam pergaulan sehari/hari selama ia tinggal di rumah Syu'aib sebagai tamu yang

  dihormati dan disegani Musa telah dapat mena"an hati keluarga tuan rumah yang merasakagum akan keberaniannya ke*erdasannya kekuatan jasmaninya perilakunya yang

  lemah lembut budi perkertinya yang halus serta akhlaknya yang luhur. (al mana telah

  menimbulkan idea di dalam hati salah seorang dari kedua puteri Syu'aib untukmempekerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya,

  0"ahai ayahE Ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumahtangga

  dan penternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya luhur budi perkertinyabaik hatinya dan boleh diper*ayai.0

  Saranan gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya yang memang sudah menjadi

  pemikirannya sejak Musa tinggal bersamanya di rumah menunjukkan sikap bergaul yangmanis perilaku yang hormat dab sopan serta tangan yang ringan suka bekerja suka

  menolong tanpa diminta.

  &iajaklah Musa berunding oleh Syu'aib dan berkatalah kepadanya, 0ahai MusaE

  1ertarik oleh sikapmu yang manis dan *ara pergaulanmu yang sopan serta akhlak danbudi perkertimu yang luhur selama engkau berada di rumah ini kami dan mengingat akan

  usiaku yang makin hari makin lanjut maka aku ingin sekali mengambilmu sebagaimenantu mengah"inkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. 2ika

  engkau dengan senang hati menerima ta"aranku ini maka sebagai maskah"innya aku

  minta engkau bekerja sebagai pembantu kami selama lapan tahun menguruskanpenternakan kami dan soal/soal rumahtangga yang memerlukan tenagamu. &an aku

  sangat berterima kasih kepada mu bila engkau se*ara suka rela mahu menambah dua

  tahun di atas lapan tahun yang menjadi syarat mutlak itu.0

  Nabi Musa sebagai buruan yang lari dari tanah tumpah darahnya dan berada di negeri

  orang sebagai perantau tada sanak saudara tiada sahabat telah menerima ta"aran Syu'aib

  iut sebagai kurniaan dari 1uhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya selaku seorangbujang yang memerlukan teman hidup untuk menyekutunya menanggung beban

  penghidupan dengan segala duka dan dukanya. Ia segera tanpa ber%ikir panjang berkata

  kepada Syu'aib, 0Aku merasa sgt bahagia bah"a pak*ik berkenan menerimaku sebagaimenantu semuga aku tidak menghampakan harapan pak*ik yang telah berjasa kepada

  diriku sebagai tamu yang diterima dengan penuh hormat dan ramah tamah kemudian

  dijadikannya sebagai menantu suami kepada anak puterinya. Syarat kerja yang pak*ik

  kemukakan sebagai maskah"in aku setujui dengan penuh tanggungja"ab dab dengansenang hati.0

  Setelah masa lapan tahun bekerja sebagai pembantu Syu'aib ditambah dengan suka reladilampaui oleh Musa dikah"inkanlah ia dengan puterinya yang bernama Sha%ura. &an

  sebagai hadiah perkah"inan diberinyalah pasangan penganti baru itu oleh Syu'aib

  beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi hidupnya yang baru sebagaisuami/isteri. -emberian beberpa ekor kambing itu juga merupakan tanda terimaksih

  Syu'aib kepada Musa yang selama ini di ba"ah pengurusannya penternakan Syu'aib

  menjadi berkembang biak dengan *epatnya dan memberi hasil serta keuntungan yang

  berlipat ganda.

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  9/57

  Ba*alah tentang isi *erita yang terurai ini di dalam ayat @@ sampai ayat @= surah 0Al/

  ashash0 juz @? yang berbunyi sebagai berikut ,9

  [email protected]@.9 &an tatkala ia menghadap ke negeri Madyan ia berdoa 3lagi5, 0Mudah/mudahan

  1uhanku menimpaiku ke jalan yang [email protected] &an tatkala ia sampai di sumber air dinegeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum

  3ternakannya5 dan ia menjumpai di belakang orang ramai itu dua orang "anita yang

  sedang menghambat ternakannya. Musa berkata, 0Apakah maksudmu 3dengan berbuatbegitu50 )edua "anita itu menja"ab, 0)ami tidak dapat meminumkan 3ternakan kami5

  sebelum pengembala/pengembala itu memulangkan 3ternakkannya5 sedang bapa kami

  orang tua yang telah lanjut [email protected] Maka Musa memberi minum ternakan itu 3utk

  menolong5 keduanya kemudian kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 0 #a1uhankuE Sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang Cngkau turunkan

  [email protected]:.9 )emudian datanglah kepada Musa salah seorang daripada kedua "anita

  itu dengan malu/malu ia berkata, 0Sesungguhnya bapaku memanggilmu agar ia memberi

  pembalasan 3kebaikanmu5 memberi minum 3ternakan5 kami.0 Maka tatkala Musamendatangi bapanya 3Syu'aib5 dan men*eritakan kepadanya *erita 3mengenai dirinya5.

  Syu'aib berkata, 02anganlah kamu takut kamu telah selamat dari orang/orang yang [email protected];.9 Salah seorang dari kedua "anita itu berkata, 0#a bapaku ambil ia sebagai orang

  yang bekerja 3dengan kita5. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

  ambil untuk bekerja 3dengan kita5 ialah orang yang kuat lagi dpt diper*[email protected]

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  10/57

  yang harus ia tempuh. &alam keadaan demikian terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala/

  nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata

  kepada isterinya, 01inggallah kamu disini menantiku. Aku pergi melihat api yangmenyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah/mudahan aku dapat memba"a

  satu berita kepadamu dari tempat api itu atau setidak/tidaknya memba"a sesuluh api bagi

  menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kesejukan.0

  1atkala Musa sampai ke tempat api itu terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang

  dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yangdiberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, 0ahai MusaE Aku ini

  adalah 1uhanmu maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di

  lembah yang su*i 1hu"a. &an aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang

  akan di"ahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada 1uhan selain Akumaka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat akan Aku.0

  Itulah "ahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda

  kenabiannya di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai rasul dan nabi/Nya yangdipilih Nabi Musa dalam kesempatan ber*akap langsung dengan allah di atas bukit 1hur

  Sina itu telah diberi bekal oleh Allah yang Maha )uasa dua jenis mukjizat sebagaipersiapan untuk menghadap kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu.

  Bertanyalah Allah kepada Musa, 0Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan

  kananmu hai MusaE0 Suatu pertanyaan yang mengadungi erti yang lebih dalam dari apayang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa dengan ja"apannya yang sederhana.

  0Ini adalah tongkatku aku bertelekan pdnya dan aku pukul daun dengannya untuk

  makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan/

  keperluan lain yang penting bagiku.0

  Maksud dan erti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimegertikan dan

  diselami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itudi atas tanah lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan *epat

  sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, 0-eganglah ular itu

  dan jangan takut. )ami akan mengembalikannya kepada keadaan asal.0Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa ia segera

  kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syu'aib mertuanya ketika ia bertolak dari

  Madyan.

  Sebagai mukjizat yang kedua Allah memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan

  tangannya ke ketiaknya yang nyata setelah dilakukannya perintah itu tangannya menjadi

  putih *emerlang tanpa *a*at atau penyakit.

  Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 01haahaa0 ayat > sehingga @8 juz 7;sebagai berikut ,9

  0>.9 Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa 7?.9 )etika itu melihat api lalu

  berkatalah ia kepada keluarganya, 01inggallah kamu 3di sini5 sesungguhnya aku melihat

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  11/57

  api mudah/mudahan aku dapat memba"a sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan

  mendapat petunjuk di tempat api itu.0 77.9 Mak ketika ia datang ke tempat api itu ia

  dipanggil, 0(ai Musa [email protected] Sesungguhnya Aku ini adalah 1uhanmu maka tanggalkanlahkedua terompahmu sesungguhnya kamu berada di lembah yang su*i 1hu"a. 78.9 &an

  aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang akan di"ahyukan 3kepadamu5.

  76.9 Sesungguhnya Aku ini adalah Allah tidak ada 1uhan selain Aku maka sembahlahAku dan dirikanlah solat untuk mengingati Aku. 7:.9 Sesungguhnya hari kiamat itu akan

  datang. Aku merahsiakan 3"aktunya5 agar supaya tiap/tiap diri itu dibalas dengan apa

  yang diusahakannya. 7;.9 Maka sesekali janagnlah kamu dipalingkan daripadanya olehorang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti ha"a na%sunya

  yang menyebabkan kamu menjadi binasa.0 7.9 Allah ber%irman, 0!emparkanlah ia hai MusaE0 @?.9 !alu dilemparkanlah

  tongkat itu maka tiba/tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan *epat. @7.9 Allah

  ber%irman, 0-eganglah ia dan jangan takut. )ami akan mengembalikannya kepada

  keadaan asalnya.0 @@.9 &an kepitkanlah tanganmu di ketiakmu nes*aya ia keluarmenjadi putih *emerlang tanpa *a*at sebagai mukjizat yang lain 3pula5. @8.9 untuk

  )ami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda/tanda kekuasaan )ami yang sangatbesar.0 31haahaa , > 9 @8 5

  Musa diperintahkan berdak"ah kepada Fir'aunRaja Fir'aun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang

  zalim kejam dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Cgypt yang merupakan

  penduduk peribumi dan bangsa Isra'il yang merupakan golongan pendatang hidup dalam

  suasana penindasan tidak merasa aman bagi nya"a dan harta bendanya.1indakan se"enang/"enang dan pihak penguasa pemerintahan terutamanya ditujukan

  kepada Bani Isra'il yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tenteram. Mereka

  dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidakdikenakan terhadap penduduk bangsa Cgypt bangsa Fir'aun sendiri.

  Selain kezaliman kekejaman penindasan dan pemerasan yang ditimpakan oleh Fir'aunatas rakyatnya terutama kaum Bani Isra'il. ia menyatakan dirinya sebagai tuhan yang

  harus disembah dan dipuja. &an dengan demikian ia makin jauh memba"a rakyatnya ke

  jalan yang sesat tanpa pendoman tauhid dan iman sehingga makin dalamlah mereka

  terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak.Maka dalam kesempatan ber*akap/*akap langsung di bukit 1hur Sina itu

  diperintahkanlah Musa oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun sebagai Rasul/Nya

  mengajakkan beriman kepada Allah menyedarkan dirinya bah"a ia adalah makhlukAllah sebagaimana lain/lain rakyatnya yang tidak sepatutnya menuntut orang

  menyembahnya sebagi tuhan dan baha"a 1uhan yang "ajib disembah olehnya dan oleh

  semua manusia adalah 1uhan #ang Maha Csa yang telah men*iptakan alam semesta ini.

  Nabi Musa dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madyan

  selalu dibayang oleh ketakutan kalau/kalua peristi"a pembunuhan yang telah dilakukan

  sepuluh tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  12/57

  pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bah"a mrk akan

  melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman

  pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah/tengah mereka. Ia hanyaterdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah tumpah darahnya dengan

  memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa memperdulikan akibat yang mungkin akan

  dihadapi.

  2ika pada "aktu bertolak dari Madyan dan selama perjalannya ke 1hur Sina. Nabi Musa

  dibayangi dengan rasa takut akan pembalasan Fir'aun Maka dengan perintah Allah yangber%irman maksudnya ,9

  0-ergilah engkau ke Fir'aun sesungguhnya ia telah melampaui batas segala bayangan itu

  dilempar jauh/jauh dari %ikirannya dan bertekad akan melaksanakan perintah Allah

  menghadapi Fir'aun apa pun akan terjadi pada dirinya. (anya untuk menenterankanhatinya beru*aplah Musa kepada Allah, 0Aku telah membunuh seorang drp mereka

  maka aku khuatir mereka akan membalas membunuhku berikanlah seorang pembantu

  dari keluargaku sendiri yaitu saudaraku (arun untuk menyertaiku dalam melakukan

  tugasku meneguhkan hatiku dan menguatkan tekadku menghadapi orang/orang ka%ir ituapalagi (arun saudaraku itu lebih petah 3lan*ar5 lidahnya dan lebih *ekap daripada

  diriku untuk berdebat dan bermujadalah.0

  Allah berkenan mengabulkan permohonan Musa maka digerakkanlah hati (arun yang

  ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa mendampinginya danbersama/sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi %irman Allah, 02anganlah

  kamu berdua takut dan khuatir akan disiksa oleh Fir'aun. Aku menyertai kamu berdua dan

  Aku mendengar serta melihat dan mengetaui apa yang akan terjadi antara kamu dan

  Fir'aun. Berdak"ahlah kamu kepadanya dengan kata/kata yang lemah lembutsedarkanlah ia dengan kesesatannya dan ajaklah ia beriman dan bertauhid meninggalkan

  kezalimannya dan ke*ongkakannya kalau/kalau dengan sikap yang lemah lembut

  daripada kamu berdua ia akan ingat pada kesesatan dirinya dan takut akan akibatkesombongan dan kebonmgkakannya.0

  Ba*alah tentang isi *erita di atas di dalam ayat 88 sehingga ayat 8: surah 0Al/ashash0dan ayat [email protected] sehingga ayat 6< surah 01haha0 sebagai berikut ,9

  088.9 Musa berkata, 0#a 1uhanku sesungguhnya aku telah membunuh seseorang

  manusia dari golongan mereka maka aku takut mereka akan membunuhku 86.9 dansaudaraku (arun dia lebih petah lidahnya drpku maka utuslah dia bersamaku sebagai

  pembantu untuk membenarkan 3perkataan5 ku sesungguhnya aku khuatir mereka akan

  mendustakan aku.0 8:.9 Allah ber%irman, 0)ami akan membantumu dengan saudaramudan )ami berikan kepadamu kekuasaan yang besar maka mereka tidak dapat

  men*apaimu 3berangkat kami berdua5 dengan memba"a mukjizat )ami kamu berdua

  dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.0 3 Al/ashash , 88 9 8: 5

  [email protected] -ergilah kamu berserta saudara kamu dengan memba"a ayat/ayat/)u dan

  janganlah kamu berdua lalai dalam memngingat/)u. 68.9 -ergilah kamu berdua kepada

  Fir'aun sesungguhnya dia telah mele"ati batas. 66.9 maka berbi*aralah kamu berdua

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  13/57

  kepadanya dengan kata/kata yang lemah lembut mudah/mudahan ia akan ingat atau

  takut0 6:.9 Berkatalah mereka berdua, 0#a 1uhan kami sesungguhnya kami khuatir

  bah"a ia segera menyeksa kami atau akan bertambah mele"ati batas 6;.9 allahber%irman, 02anganlah kamu berdua khuatir sesungguhnya Aku berserta kamu berdua

  Aku mendengar dan melihat0. 6

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  14/57

  Musa menja"ab, 0Ialah 1uhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan

  bumi.0

  Berkata Fir'aun kepada para penasihatnya dan pembesar/pembesar kerajaan yang beradadisekitarnya. Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang

  gila kemudia ia balik bertanya kepada Musa dan (arun, 0Siapakah 1uhan kamu berdua0

  Musa menja"ab, 01uhan kami ialah 1uhan yang telah memberikan kepada tiap/tiap

  makhluk sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberi petunjuk kepadanya.0

  Fir'aun bertanya, 0Maka bagaimanakah keadaan umat/umat yang dahulu yang tidakmemper*ayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung/

  patung0

  Musa menja"ab, 0-engetahuan tentang itu ada di sisi 1uhanku. 2ika &ia telah

  menurunkan azab dan seksanya di atas mereka maka itu adalah karena ke*ongkakan dankesombongan serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. 2ika &ia menunda

  azab dan seksa mereka hingga hari kiamat maka itu adalah kehendak/Nya yang

  hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah telah me"ahyukan kepada kami bah"a

  azab dan seksanya adalah jalan yang benar.0

  Ri%'aun yang sudah tidak berdaya menolak dalil/dalil Nabi Musa yang diu*apkan se*arategas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah

  mempertuhankan dirinya lalu menujukan amarahnya dan berkata kepada Musa se*ara

  mengan*am, 0(ai MusaE jika engkau mengakui tuhan selain aku maka pasti engkau akankumasukkan ke dalam penjara.0

  Musa menja"ab, 0Apakah engkau akan memenjarakan aku "alaupun aku dapat

  memberikan kepadamu tanda/tanda yang membuktikan kebenaran dak"ahku0

  Fir'aun menentang dengan berkata, 0&atanglah tanda/tanda dan bukti/bukti yang nyata

  yang dapat membuktikan kebenaran kata/katamu jika engkau benar/benar tiak berdusta.0

  &ialog 3mujadalah5 antara Musa dan Fir'aun sebagaimana dihuraikan di atas dpt diba*a

  dalam surah 0Asy/Syu'ara0 ayat 7= hingga ayat 87 juz 7> sebagimana berikut ,9

  07=.9 Fir'aun berkata, 0Bukankah kami telah mengasuhmu diantara 3keluarga5 kami

  di"aktu kamu masih kanak/kanak dan kamu tinggal diantara 3keluarga5 kami beberapa

  tahun dari umurmu. 7>.9 dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamulakukan itu dan kamu termasuk golongan orang/orang yang tidak membalas jasa.0 @?.9

  Berkata Musa, 0Aku telah melakukannya sedang aku di"aktu itu termasuk orang/orang

  yang khila%. @7.9 !alu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepada kamukemudian 1uhanku memberikan kepadaku ilmu serta &ia menjadikan aku salah seorang

  diantara rasul/rasul. @@.9 Budi yang kamu limpahkan kepada ku ini adalah 3disebabkan5

  perhambaan darimu terhadap Bani Isra'il.0 @8.9 Fir'aun bertanya, 0Apa 1uhan semestaalam [email protected] Musa menja"ab, 01uhan pen*ipta langit dan bumi dan apa yang diantara

  keduanya 3itulah 1uhanmu5 jika kamu sekalian 3orang/orang5 memper*ayainya0. @:.9

  Berkata Fir'aun kepada orang/orang sekelilingnya, 0Apakah kamu tidak mendengarkan0.

  @;.9 Musa berkata, 01uhan kamu dan 1uhan nenek/nenek moyang kamu yang dahulu0

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  15/57

  @

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  16/57

  mrk untuk memenangi pertandingan. Mrk telah memperolhi janji dari Fir'aun akan diberi

  hadiah dan "ang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dengan

  mematahkan daya sihirnya.

  Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing/masing pembesar negeri sudah

  mengambil tempatnya mengelilingi raja Fir'aun yang telah duduk di atas kursisinggahsananya maka dinyatakanlah pertandingan dimulai. )emudian atas persetujuan

  Musa dipersilakan para la"annya beraksi lebih dahulu mempertujukan kepandai sihirnya.

  Segeralah ahli/ahli sihir Fir'aun menujukan aksinya melemparkan tongkat dan tali/temalimrk ke tengah/tengah lapangan . Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bah"a

  tongkat/tongkat dan tali/tali itu seakan/akan ular/ular yang merayap *epat. Namun Allah

  tidak mebiarkan hamba utusan/Nya berke*il hati menghadapi tipu/daya orang/orang ka%ir

  itu. Allah ber%irman kepada Musa disaat ia merasa *emas itu, 02anganlah engkau merasatakut dan *emas hai MusaE engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam

  pertandingan ini. !emparkanlah yang ada ditanganmu segera.0

  -ara ahli/ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu ter*engang ketika melihat ular besaryang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular/ular dan segala apa yang

  terbayangsebagai hasil tipu sihir mrk. Mrk segera menyerah kalah bertunduk danbersujud 3kepada Allah5 dihadapan Musa seraya berkata, 0Itu bukanlah perbuatan sihir

  yang kami kenal yang diilhamkan oleh syaitan tetapi sesuatu yang digerakkan oleh

  kekuatan ghaib yang mengatakan kebenaran kata/kata Musa dan (arun maka tidak adaalasan bagi kami untuk tidak memper*ayai risalah mereka dn beriman kepada 1uhan

  mereka sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri.0

  Fir'aun raja yang *ongkak dan sombong yang menuntut persembahan dari rakyatnyasebagai tuhan segera membelalakkan matanya tanda marah dan jengkel melihat ahli/ahli

  sihirnya begitu *epat menyerah kalah kepada Musa bahkan menyatakan beriman kepada

  1uhannya dan kepada kenabiannya serta menjadi pengikut/pengikutnya. 1indakanmereka itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya penentangan

  terhadap ketuhanannya dan merupakan suatu tamparan bagi ke"iba"aan serta

  prestasinya. Ia berkata kepada mrk, 0Adakah kamu berani beriman kepada Musa danmenyerah kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu0 Bukankah ini suatu

  persekongkolan drp kamu terhadapku Musa dpt mengalah kamu sebab ia mungkin guru

  dan pembesar yang telah mengajarkan seni sihir kepadamu dan kamu telah mengatur

  bersama/samanya tindakan yang kamu sandi"arakan di depanku hari ini. Aku tidak akantinggal diam menghadapi tindakan khianatmu ini. Akanku potong tangan/tangan dan

  kaki/kakimu serta akanku salibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma sebagai

  hukuman dan balasan bagi tindakan khianatmu ini.0

  An*aman Fir'aun itu disambut mrk dengan sikap dingin dan a*uh tak a*uh. )arena Allah

  telah membuka mata hati mereka dengan *ahaya iman sehingga tidak akan terpengaruhdengan kata/kata kebathilan yang menyesatkan atau an*aman Fir'aun yang menakutkan.

  Mrk sebagai/orang/orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir dpt membedakan yang

  mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka sekali mrk diyakinkan dengan mukjizat

  Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabiannya tidaklah keyakinan itu akan dpt

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  17/57

  digoyahkan oleh an*aman apa pun. Berkata mereka kepada Fir'aun menanggapi

  an*amannya, 0)ami telah memdpat bukti/bukti yang nyata dan kami tidak akan

  mengabaikan kenyataan itu sekadar memenuhi kehendak dan keinginanmu. )ami akanberjalan terus megikut jejak dan tuntutan Musa dan (arun sebagai pesuruh oleh yang

  benar. Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang engkau hendak putuskan

  terhadap diri kami. )eputusan kamu hanya berlaku di dunia ini sedang kamimengharapkan pahala Allah di akhirat yang kekal dan abadi.0

  Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 0Asy/Syu'ara0 ayat [email protected] sehingga ayat :7 juz7> sebagai berikut ,9

  [email protected] Maka Musa melemparkan tongkatnya lalu tiba/tiba tongkat itu 3menjadi ular5. 889

  &an ia menarik tangannya 3dr dalam saku bajunya5 maka tiba/tiba tangan itu menjadiputih 3bersinar5 bagi orang/orang yang melihatnya. 869 Fir'aun berkata pembesar/

  pembesar yang berada di sekelilingnya, 0Sesungguhnya Musa itu benar/benar seorang

  ahli sihir yang pandai 8:9 ia hendak mengusir kamu dari negeri kamu sendiri dengan

  sihirnya maka karena itu apakah yang kamu anjurkan0 8;9 Mrk menja"ab, 01undalah3urusan5 dia dan saudaranya dan kirimlah ke seluruh negeri orang/orang yang akan

  mengumpulkan 3ahli sihir5 8

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  18/57

  mahkotanya. -ara penasihat dan pembantu/pembantu terdekatnya tidak berusaha

  menghilangkan rasa ke*emasan dan kekhuatirannya tetapi mereka sebaliknya makin

  membakar dadanya dan makin menakutu/nakutinya. Mrk berkata kepadanya, 0Apakahengkau akan terus membiarkan Musa dan kaumnya bergerak se*ara bebas dan mera*uni

  rakyat dengan am*am/ma*am keper*ayaan dan ajaran/ajaran yang menyimpang dari apa

  yang telah kita "arisi dari nenek/moyang kita 1idakkah engkau sedar bah"a rakyat kitamakin lama makin terpengaruh oleh hasutan/hasutan Musa. sehingga lama/kelamaan

  nes*aya kita dan tuhan/tuhan kita akan ditinggalkan oleh rakyat kita dan pada akhirnya

  akan han*ur binasalah negara dan kerajaanmu yang megah ini.0

  Fir'aun menja"ab, 0Apa yang kamu huraikan itu sudah menjadi perhatiku sejak

  dikalahkannya ahli/ahli sihir kita oleh Musa. &an memang kalau kita membiarkan Musa

  terus melebarkan sayapnya dan meluaskan pengaruhnya di kalangan pengikut/pengikutnya yang makin lama makin bertambah jumlahnya pasti pada akhirnya akan

  merusakkan adab hidup masyarakat negara kita serta memba"a kehan*uran dan

  kebinasaan bagi kerajaan kita yang megah ini. karenanya aku telah meran*ang akan

  bertindak terhadap Bani Isra'il dengan membunuh setiap orang lelaki dan hanya "anitasahaja akanku biarkan hidup.0

  Ran*angan jahat %ir'aun diterapkan oleh pega"ai dan kaki tangan kerajaannya. Aneka

  ragam gangguan dan ma*am/ma*am tindakan kejam ditimpakan atas Bani Isra'il yang

  memang menurut anggapan masyarakat mereka itu adalah rakyat kelas kambing dalamkerajaan Fir'aun yang zalim itu. &engan makin meningkatnya kezaliman dan penindasan

  yang mereka terima dari alat/alat kerajaan Fir'aun datanglah Bani Isra'il kepada Nabi

  Musa mengharapkan pertolongan dan perlindungannya. Nabi Musa tidak dpt berbuat byk

  pada masa itu bagi Bani Isra'il yang tertindas dan teraniaya. Ia hanya menenteramkan hatimereka bah"a akan tiba saatnya kelakdi mana mrk akan dibebaskan oleh Allah dari

  segala penderitaan yang mrk alami. &ianjurkan oleh Nabi Musa agar mereka bersabar

  dan berta"akkal seraya memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan danperlindungan/Nya karena Allah telah menjanjikan akan me"ariskan bumi/Nya kepada

  hamba/hamba/Nya yang soleh sabar dan bertak"aE

  Fir'aun bertujuan melemahkan kedudukan Nabi Musa dengan tindakan kejamnya

  terhadap Bani Isra'il yang merupakan kaumnya bahkan tulang belakang Nabi Nusa. Akan

  tetapi gerak dak"ah Nabi Musa tidak sedikit pun terhambat oleh tindakan Fir'aun itu.

  &emikian pula tidak seorang pun drp pengikut/pengikutnya yang terpengaruh dengantindakan Fir'aun itu. Sehingga tidak menjadi luntur iman dan keyakinan mrk yang sudah

  bulat terhadap risalah Musa.

  )arena sasaran yang dituju dengan tindakan kekejaman yang tidak berperikamanusiaanitu tidak ter*apai dan tidak dpt menerima dak"ah Nabi Musa dan para pengikutnya yang

  dilhatnya bahkan semakin bersemangat menyiarkan ajaran iman dan tauhid maka Fir'aun

  tidak mempunyai pilihan selain harus menyingkirkan orang yang menjadi pengikutnyayaitu dengan membunuh Nabi Musa.

  Fir'aun memanggil para penasihat dan pembesar/pembesar kerajaannya untuk

  bermesyuarat dan meran*ang pembunuhan Musa. &i antara mereka yang di undang itu

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  19/57

  terdapat seorang mukmin dari )eluarga Fir'aun yang merahsiakan imannya.

  &i tengah/tengah perdebatan dan perundingan yang berlangsung dalam pertemuan yang

  diadakan oleh Fir'aun untuk membin*angkan *ara pembunuhan Nabi Musa itubangkitlah berdiri mukmin itu mengu*apkan pembelaannya terhadap Nabi Musa dan

  nasihat serta tuntunan bagi mereka yang hadir. Ia berkata, 0Apakah kamu akan

  membunuh seseorang lelaki yang tidak berdosa hanya berkata bah"a Allah adalah1uhannya -adahal ia menyatakan iman dan keper*ayaannya itu kepada kamu bukan

  tanpa dalil dan hujjah. Ia telah mempertunjukkan kepada kamu bukti/bukti yang nyata

  untuk menyakinkan kamu akan kebenaran ajarannya. 2ika andainya dia seorang pendustamaka dia sendirilah yang akan menanggung dosa akibat dustanya. Namun jika ia adalah

  benar dalam kata/katanya maka nes*aya akan menimpa kepada kamu ben*ana azab yang

  telah dijanjikan olehnya. &an dalam keadaan yang demikian siapakah yang akan

  menolong kamu dari azab Allah yang telah dijanjikan itu0

  Fir'aun memotong pidato orang mukmin itu dengan berkata, 0Ran*anganku harus

  terlaksana dan Musa harus dibunuh. Aku tidak mengemukan kepadamu melainkan apa

  yang aku pandang baik dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yangbenar jalan yang akan menyelamatkan kerajaan dan negara.0

  Beru*ap orang mukmin dari keluarga Fir'aun itu melanjutkan, 0Sesungguhnya akukhuatir jika kamu tetap berkeras kepala dan enggan menempuh jalan yang benar yang

  diba"a oleh para nabi/nabi bah"a kamu akan ditimpa azab dan seksa yang

  membinasakan sebagaimana telah dialami oleh kaum Nuh kaum Aad kaum 1samuddan umat/umat yang datang sesudah mereka. Apa yang telah dialami oleh kaum/kaum itu

  adalah akibat ke*ongkakan dan kesombongan mereka karena Allah tidak menghendaki

  berbuat kezaliman terhadap hamba/hamba/Nya0.

  Mukmin itu meneruskan nasihatnya,0ahai kaumkuE Sesungguhnya aku khuatir kamu

  akan menerima seksa dan azab 1uhan di hari $iamat kelak di mana kamu akan berpaling

  kebelakang tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan kamu itu dari seksa Allah. (aikaum ikutilah nasihatku aku hanya ingin kebaikan bagimu dan mengajak kamu ke jalan

  yang benar. )etahuilah bah"a kehidupan di dunia ini hanya merupakan kesenangan

  sementara sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal adalah di akhirat kelak.0

  Hrang mukmin dari keluarga Fir'aun itu tidak dpt mengubah sikap Fir'aun dan pengikut/

  pemgikutnya "alaupun ia telah berusaha dengan menggunakan ke*ekapan berpidatonya

  dan susunan kata/katanya yang rapi lengkap dengan *ontoh/*ontoh dari sejarah umat/umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena perbuatan dan

  pembangkangan mereka sendiri.

  Fir'aun dan pengikut/pengikutnya bahkan menganjurkan kepada orang mukmin itu agarmeninggalkan sikapnya yang membela Musa dan menyetujui ran*angan jahat mereka. Ia

  dinasihat untuk melepaskan pendiriannya yang pro Musa dan mengabungkan diri dalam

  barisan mereka menentang Musa dan segala ajarannya. Ia dian*am dengan dikenakantindakan kekerasan bila ia tidak mahu mengubah sikap pro kepada Musa se*ara suka rela.

  Berkata orang mukmin itu menanggapi anjuran Fir'aun, 0ahai kaumku sgt aneh sekali

  sikap dan pendirianmu aku berseru kepada kamu untuk kebaikan dan keselamatanmu

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  20/57

  kamu berseru kepadaku untuk berku%ur kepada Allah dan mempersekutukan/Nya dengan

  apa yang aku tidak ketahui sedang aku berseru kepadamu untuk beriman kepada Allah

  1uhan #Ang Maha Csa Maha -erkasa lagi Maha -engampun. Sudah pasti dan tidakdapat diragukan lagi bah"a apa yang kamu serukan kepadaku itu tidak akan menolongku

  dari murka dan seksa Allah di dunia mahupun di akhirat. &an sesungguhnya kamu

  sekalian akan kembali kepada Allah yang akan memberi pahala syurga bagi orang/orangyang soleh bertak"a dan beriman sedang orang/orang ka%ir yang telah melampaui batas

  akan diberi ganjaran dengan api neraka. (ai kaumku perhatikanlah nasihat dan

  peringatanku ini. )amu akan menyedari kebenaran kata/kataku ini kelak bila sudah tidakberguna lagi orang menyesal atau merasa susah karena perbuatan yang telah dilakukan.

  Aku hanya menyerahkan urusan ku dan nasibku kepada Allah. &ialah #ang Maha

  Mengetahui dan Maha Melihat perbuatan dan kelakuan hamba/hamba/Nya.0

  Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 0Al/A'raa%0 ayat [email protected]< sehingga ayat [email protected]> juz

  > dan surah 0Al/Mukmin0 ayat @= sehingga ayat 88 dan ayat 8= sehingga ayat 6: juz @6

  sebagai berikut ,9

  [email protected] (ai

  kaumku utkmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang

  akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita0 Fir'aun berkata, 0Akutidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak

  menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar.0 8?9 &an orang yang beriman itu

  berkata, 0(ai kaumku sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa 3ben*ana5 sepertiperisti"a 3kehan*uran5 golongan yang bersekutu 879 3yakni5 seperti keadaan kaum

  Nuh Aad 1samud dan orang/orang yang datang sesudah mereka. &an Allah tidak

  menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba/hamba/Nya. [email protected] (Ai kaumku

  sesungguhnya aku khuatir terhadapmu akan seksaan hari panggil/memanggil. 889

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  21/57

  3yaitu5 hari 3ketika5 kamu 3lari5 berpaling kebelakang tidak ada bagimu seseorang pun

  yang menyelamatkan kamu dari 3azab5 Allah dan siapa yang disesatkan Allah nes*aya

  tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk.0 3 Al/Mukmin , @= 9 88 5

  08=9 Hrang yang beriman itu berkata, 0(ai kaumku ikutilah aku akan menunjukkan

  kepadamu jalan yang benar. 8>9 (ai kaumkuE Sesungguhnya kehidupan dunia inihanyalah kesenangan 3sementara5 dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

  6?9 Barabg siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia tidak akan dibalas melainkan

  sebanding dengan kejahatan itu. &an barang siapa yang mengerja amal yang soleh baiklaki/laki mahupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman maka mereka akan

  masuk syurga mereka diberi rezeki didalamnya tanpa hisab. 679 (ai kaumkuE Bagaiman

  kamu ini aku menyeru kamu kepada keselamatan tetapi kamu menyeru aku ke neraka

  [email protected] 3kenapa5 kamu menyerukan supaya ku%ur kepada Allah dan mempersekutukan/Nyadengan apa yang tidakku ketahui padahal aku menyeru kamu 3beriman5 kepada #ang

  Maha -erkasa lagi Maha -engampun0 689 Sudah pasti bah"a apa yang kamu seru

  supaya aku 3beriman5 kepadanya tidak dpt memperkenankan seruan apa pun baik di

  dunia mahu pun di akhirat. &an sesungguhnya kembali kita adalah kepada Allah dansesungguhnya orang/orang yang melampaui batas mrk itulah penghuni neraka. 669

  )elak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu. &an akumenyerahkan urusan aku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba/

  hamba/Nya. 6:9 Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun

  berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.0 3 Al/Mukmin , 8= 9 6: 5

  Fir'aun menghina dan mengejek Musa

  Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Isra'il kaumnya Nabi Musa

  Fir'aun melontarkan penghinaan dan kata/kata ejekan terhadap Nabi Musa dalamusahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin beertambah

  semenjak ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan mela"an tukang/tukang sihir

  kaum Fir'aun.Berkata Fir'aun kepada pembesar/pembesar kerajaannya, 0Biarkanlah aku membunuh

  Musa dan biarlah ia memohon dari 1uhannya untuk melindunginya. Aku ingin tahu

  sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku dan biarlah iamembuktikan kebenaran kata/kata bah"a 1uhannya akan melindunginya dari segala tipu

  daya musuh/musuhnya.0

  &alam lain kesempatan Fir'aun berkata kepada rakyatnya yang sudah diperhambakanji"anya terbiasa memuja/mujanya mengiakan kata/katanya dan mengaminkan segala

  perintahnya, 0(ai rakyatkuE 1idakkah kamu melihat bah"a aku memiliki kerajaan Mesir

  yang megah dan besar ini di mana sungai/sungai mengalir diba"ah telapak kakikusungai/sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku

  &an tidakkah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat

  kepadaku Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa yang hina/dina itu yangtidak *ekap menguraikan isi hatinya dan menerangkan maksud tujuannya. Megapa

  1uhannya tidak memakaikan gelang emas sebagaimana lazimnya orang/orang yang

  diangkat menjadi raja pemimpin atau pembesar Atau mengapa ia tidak diiringi oleh

  malaikat/malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bah"a ia adalah

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  22/57

  pesuruh 1uhannya0

  )elompok orang yang mendengar kata/kata Fir'aun itu dengan serta/merta mengiyakandan membenarkan kata/kata rajanya serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada

  segala titah dan perintahnya sebagai "arga yang setia kepada rajanya namun zalim dan

  %asi$ terhadap 1uhannya.&alam pd itu kesabaran Nabi Musa sampai pd pun*aknya melihat Fir'aun dan pembantu/

  pambantunya tetap berkeras kepala menentang dak"ahnya mendustakan risalahnya dan

  makin memperhebatkan tindakan kejamnya terhadap kaum Bani Isra'il terutama parapengikutnya yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kejaran Fir'aun

  dan pembalasannya yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Maka disampaikan oleh

  Nabi Musa kepada mrk bah"a Allah tidak akan membiarkan mereka terus/menerus

  melakukan kekejaman kezaliman dan penindasan terhamba/hamba/Nya dan berku%urkepada Allah dan Rasul/Nya. Akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka bila tetap tidak

  mahu sedar dan beriman kepada/Nya berma*am azb dan seksa di dunia semasa hidup

  mereka sebagai pembalasan yang nyataE

  Berdoalah Nabi Musa memohon kepada Allah, 0#a 1uhan kami engkau telah memberi

  kepada Fir'aun dan kaum kerabatnya keme"ahan hidup harta kekayaan yang meluap/luap dan kenikmatan dunia"i yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan

  manusia hamba/hamba/Mu dari jalan yang Cngkau redhai dan tuntunan yang Cngkau

  berikan. #a 1uhan kami binasakanlah harta/benda mereka dan kun*i matilah hati mereka.Mrk tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat seksaan/

  Mu yang pedih.0

  Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah makadilandakanlah kerajaan Fir'aun oleh krisis ke"angan dan makanan yang disebabkan

  mengeringnya sungai Nil sehingga tidak dapat mengairi sa"ah/sa"ah dan ladang/ladang

  disamping serangan hama yang ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yangsudah menguning dan siap untuk diketam.

  Belumlagi krisis ke"angan dan makanan teratasi datang menyusul bala banjir yang besar

  disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya sehingga menghanyutkan rumah/rumah gedung/gedung dan membinasakan binatang/binatang ternak. &an sebagai akibat

  dari banjir itu berjangkitlah berma*am/ma*am "abak dan penyakit yang merisaukan

  masyarakat seperti hidung berdarah dan lain/lain. )emudian datanglah barisan kutu/kutu

  busuk dan katak/katak yang menyerbu ke dalam rumah/rumah sehingga menggangguketenteraman hidup merekamenghilangkan kenikmatan makan minum dan tidur

  disebabkan menyusupnya binatang/binatang itu ke dalam tempat/tempat tidur hidangan

  makanan dan di antara sela/sela pakaian mereka.

  -ada "aktu azab menimpa dan ben*ana/ben*ana itu sedang melanda berdatanglah

  mereka kepada Nabi Musa minta pertolongannya demi kenabiannya agar memohonkankepada Allah mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bah"a mrk akan

  beriman dan menyerahkan Bani Isra'il kepada Nabi Musa sekirannya mereka dpt ditolong

  dan terhindar dari azab bala itu.

  Akan tetapi begitu bala/bala itu ter*abut dari atas mrk dan hilanglah gangguan yang

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  23/57

  diakibatkan olehnya mrk mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan

  menentang Nabi Musa seolah/olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan

  permohonan Musa kepada Allah tetapi karena hasil usaha mrk sendiri.

  Ba*alah tentang isi *erita di atas ayat @; dari surah 0Al/Mukmin0 ayat :7 sehingga ayat

  :6 surah 0Az/ukhru%0 ayat == dan => surah 0#unus0 dan ayat 78? sehingga ayat 78:surah 0Al/A'raa%0 sebagimana berikut ,9

  0&an berkata Fir'aun 3kepada pembesar/pembesarnya5 0Biarlah aku membunuh Musadan hendaklah ia memohon kepada 1uhannya karena sesungguhnya aku khuatir dia akan

  menukar agama atau menimbulkan kerusakan di muka bumi.0 3 Al/Mukmin , @; 5

  0&an Fir'aun berseru kepada kaumnya 3seraya5 berkata, 0(ai kaumkuE Bukankahkerajaan Mesir ini kepunyaanku dan 3bukankah5 sungai/sungai ini mengalir diba"ahku

  maa apakah yang kamu tidak melihatnya :@9 Bukankah aku lebih baik dari orang yang

  hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan 3perkataannya5 :89 Mengapa tidak

  dipakaikan kepadanya gelang emas atau malaikat datang bersama/sama dia untukmengiringkannya.0 :69 Mak Fir'aun mempergaruhi kaumnya 3dengan perkataan itu5 lalu

  mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang %asi$.03 Az/ukhru% , :7 9 :6 5

  0==9 Musa berkata, 0#a 1uhan kami sesungguhnya Cngkau telah memberi kepadaFir'aun dan pemuka/pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan

  dunia #a 1uhan kami akibatnya mereka menyesatkan 3manusia5 dari jalan Cngkau. #a

  1uhan kami binasakanlah harta benda mereka dan kun*i matilah hati mereka maka

  mereka tidak beriman hingga mereka melihat seksaan yang pedih.0 =>9 Allah ber%irman,0Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua sebab itu tetaplah kamu

  berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sesekali kamu mengikuti jalan orang/orang

  yang tidak mengetahui.0 3 #unus , == sehingga => 5

  078?9 &an sesungguhnya )ami telah menghukum 3Fir'aun dan5 kaumnya dengan

  mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah/buahan supayamereka mengambil pengajaran 7879 )emudian apabila datang kepada mereka

  kemakmuran mereka berkata, 0Ini adalah kerana 3usaha5 kami.0 &an jika mereka ditimpa

  kesusahan mrk lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang/orang yang berserta

  dengannya. )etahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allahakan tetapi kebanyakkan mereka tidak mengetahui. [email protected] Mrk berkata kepada Musa,

  Bagaiman kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan

  keterangan itu maka sesekali kami tidak akan beriman kepadamu.0 788.9 Maka )ami3Allah5 kirimkan kepada mereka tau%an belalang kutu katak dan darah sebagai bukti

  yang jelas tetapi mrk tetap menyombong diri dan mrk adalah kaum yang berdosa. 7869

  &an ketika mrk ditimpa azab 3yang telah diterangkan itu5 mereka pun berkata, 0 (aiMusa mohonkanlah untuk kami kepada 1uhanmu dengan 3perantaraan5 kenabian yang

  diketahui oleh Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan

  azab itu drp kami pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Isra'il

  pergi bersamamu.0 78:9 Maka setelah )ami hilangkan azab itu dari mrk hingga batas

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  24/57

  "aktu yang mrk sampai kepadanya tiba/tiba mrk mengingkarinya.0 3 Al/A'raa% , 78? 9

  78: 5

  Bani Isra'il keluar dari MesirBani Isra'il yang *ukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya *ukup merasakan

  penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di ba"ah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan

  bengis itu pada akhirnya sedar bah"a Musalah yang benar/benar dikirimkan oleh Allahuntuk membebaskan mereka dari *engkaman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun/

  duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar

  mengeluarkan mereka dari Mesir.)emudian bertolaklah rombongan kaum Bani Isra'il di ba"ah pimpinan Nabi Musa

  meninggalkan Mesir menuju Baitul Ma$dis. &engan berjalan kaki dengan *epat karena

  takut tertangkap oleh Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang

  akhirnya tibalah mereka pada "aktu %ajar di tepi lautan merah setelah selama semalamsuntuk dapat mele"ati padang pasir yang luas.

  Rasa *emas dan takut makin men*ekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Isra'il

  ketika melihat laut terbentang di depan mereka sedang dari belakang mrk dikejar olehFir'aun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir.

  Mereka tidak meragukan lagi bah"a bila mrk tertangkap maka hukuman matilah yangakan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu.

  Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa bernama #usha' bin Nun, 0ahai

  Musa ke mana kami harus pergi0 Musuh berada di belakang kami sedang mengejar danlaut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Apa yang harus kami

  perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan kaumnya0

  Nabi Musa menja"ab, 02anganlah kamu khuatir dan *emas perjalanan kami telahdiperintahkan oleh Allah kepadaku dan &ialah yang akan memberi jalan keluar serta

  menyelamatkan kami dari *engkaman musuh yang zalim itu.0

  -ada saat yang kritis itu di mana para pengikut Nabi Musa berdebar/debar ketakutanseraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang sahaja turunlah "ahyu Allah

  kepada Nabi/Nya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka

  dengan izin Allah terbelah laut itu tiap/tiap belahan merupakan seperti gunung yangbesar. &i antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering

  yang segera di ba"ah pimpinan Nabi Musa dile"atilah oleh kaum Bani Isra'il menuju ke

  tepi timurnya.

  Setelah mrk sudah berada di bahagian tepi timur dalam keadaan selamat terlihatlah oleh

  mereka Fir'aun dan bala tenteranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua

  belah gunung air itu. )embali rasa *emas dan takut mengganggu hati mereka serayamemandang kepada Nabi Musa seolah/olah bertanya apa yang hendak dia lakukan

  selanjutnya. &alam pada itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar bertenang

  menanti Fir'aun dan bala tenteranya turun semua ke dasar laut. )arena takdir Allah telamendahului bah"a mrk akan menjadi bala tentera yang tenggelam.

  Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara

  dua belah gunung air itu, 0!ihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua memberi jalan

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  25/57

  kepada kami untuk mengejar orang/orang yang melarikan diri itu. Mrk mengira bah"a

  mrk akan dpt melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mrk tidak mengetahui bah"a

  perintahku berlaku dan ditaati oleh laut jgn lagi oleh manusia. 1idakkah ini semuanyamembuktikan bah"a aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu0 Maka

  dengan rasa bangga dan sikap sombongnya turunlah Fir'aun dan bala tenteranya ke dasar

  laut yang sudah mengering itu melakukan gerak/*epatnya untuk menyusul Musa danBani Isra'il yang sudah berada di tepi bahagian timur sambil menanti hukuman Allah

  yang telah ditakdirkan terhamba/hamba/Nya yang ka%ir itu.

  &emikianlah maka setelah Fir'aun dan bala tenteranya berada di tengah/tengah lautan

  yang membelah itu jauh dari ke dua tepinya tibalah perintah Allah dan kembalilah air

  yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Fir'aun dengan

  sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Isra'il.1erpendamlah mrk hidup/hidup di dalam perut laut dan berakhirlah ri"ayat hidup Fir'aun

  dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi/ akan datang.

  -ada detik/detik akhir hayatnya seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari mautyang sudah berada di depan matanya berkatalah Fir'aun, 0Aku per*aya bah"a tiada tuhan

  selain 1uhan Musa dan 1uhan Bani Isra'il. Aku beriman pada 1uhan mereka dan berserahdiri kepada/Nya sebagai salah seorang muslim.0

  Ber%irmanlah Allah kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul/maut, 0Baru

  sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepada/)u1idakkah kekuasaan ketuhananmu dpt menyelamatkan engkau dari maut Baru

  sekarangkah engkau sedar dan per*aya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat

  melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba/hamba/)u dan berbuat/se"enang/

  "enang merusak akhlak dan a$idah manusia/manusia yang berada di ba"ahkekuasaanmu. 1erimalah sekarang pembalasan/)u yang akan menjadi pengajaran bagi

  orang/orang yang akan datang sesudahmu. Akan Aku apungkan tubuh kasarmu untuk

  menjadi peringatan bagi orang/orang yang meragukan akan kekuasaan/)u.0

  Bani Isra'il pengikut/pengikut Nabi Musa masih meragukan kematian Fir'aun. Mrk masih

  terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa sebagairaja bah"a dia adalah manusia luar biasa lain drp yang lain dan bah"a dia akan hidup

  kekal sebagai tuhan dan tidak akan mati. )hayalan yang masih melekat pd %ikiran mrk

  menjadikan mrk tidak mahu per*aya bah"a dengan tenggelamnya Fir'aun sudah mati.

  Mrk menyatakan kepada Musa bah"a Fir'aun mungkin masih hidup namun di alam lain.

  Nabi Musa berusaha menyakinkan kaumnya bah"a apa yang ter%ikir oleh mrk tentang

  Fir'aun adalah suatu khayalan belaka dan bah"a Fir'aun sebagai orang biasa telah matitenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya menentang kekuasaan Allah

  mendustakan Nabi Musa dan menindaskan serta memperhambakan Bani Isra'il. &an

  setelah melihat dengan mata kepala sendiri tubuh/tubuh Firaun dan orang/orangnyaterapung/apung di permukaan air hilanglah segala tahayul mrk tentang Fir'aun dan

  kesaktiannya.

  Menurut *atatan sejarah bah"a mayat Fir'aun yang terdampar di pantai diketemukan

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  26/57

  oleh orang/orang Mesir lalu dia"et hingga utuh sampai sekarang sebagai mana dpt

  dilihat di muzium Mesir.

  1entang isi *erita yang terurai di atas dapat di ba*a dalam surah 01haha0 ayat ?9 &an )ami memungkinkan Bani Isra'il melintasi lau lalu mrk diikiti oleh Fir'aun dan

  bala tenteranya karena hendak menganiaya dan menindas 3mereka5 hingga bila Fir'aunitu telah hampir tenggelam berkatalah dia, 0Saya per*aya bah"a tidak ada 1uhan

  melainkan 1uhan yang diper*ayai oleh Bani Isra'il dan saya termasuk orang/orang yang

  berserah diri 3kepada Allah5.0 >79 Apakah sekarang 3baru kamu per*aya5 padahalsesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang/orang yang

  berbuat kerusakkan. >@9 Maka pada hari ini )ami akan selamatkan badanmu supaya

  kamu dapat menjadi pengajaran bagi orang/orang yang datang sesudahmu dan

  sesungguhnya kebanyakkan dari manusia lengah dari tanda/tanda kekuasaan )ami.03 #unus , >? 9 >@ 5

  Nabi Musa A.S. dan Bani Isra'il setelah keluar dari Mesir&alam perjalanan menuju 1hur Sina setelah melintasi lautan di bahagian utara dari !aut

  Merah dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Bani Isra'il

  yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang/orang yang sedangmenyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mrk kepada Nabi Musa, 0ahai Musa

  buatlah untuk kamu sebuah tuhan berhala sebagaimana mrk mempunyai berhala/berhala

  yang disembah sebagai tuhan.0 Musa menja"ab, 0Sesungguhnya kamu ini adalah orang/

  orang yang bodoh dan tidak ber%ikiran sihat. -ersembahan mereka itu kepada berhala

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  27/57

  adalah perbuatan yang sesat dan bathil serta pasti akan dihan*urkan oleh Allah. -atutkah

  aku men*ari tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan kurnia kepada kamu

  dengan menyelamatkan kamu dari Fir'aun melepaskan kamu dari perhambaannya danpenindasannya serta memberikan kamu kelebihan di atas umat/umat yang

  lain.Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh drp kamu bah"a kamu akan men*ari

  tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu Allah pen*ipta langit danbumi serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaan/Nya dengan

  ditenggelamkannya Fir'aun berserta bala tenteranya untuk keselamatan dan kelangsungan

  hidupmu.0

  -erjalanan Nabi Musa dan Bani Isra'il dilanjutkan ke Durun Sinai di mana panas matahari

  sgt teriknya dan sunyi dari pohon/pohon atau bangunan di mana orang dpt berteduh di

  ba"ahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedangkepanasan diturunkan oleh Allah di atas mereka a"an yang tebal untuk mrk bernaung dan

  berteduh di ba"ahnya dari panas teriknya matahari. &i samping itu tatkala bekalan

  makanan dan minuman mereka sudah berkurangan dan tidak men*ukupi keperluan. Allah

  menurunkan hidangan makanan 0manna0 / sejenis makanan yang manis sebagai madudan 0sal"a0 / burung sebangsa puyuh dengan diiringi %irman/Nya, 0Makanlah )ami dari

  makanan/makanan yang baik yang )ami telah turunkan bagimu.0

  &emikian pula tatkala pengikut/pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk

  minum dan mandi di tempat yang tandus dan kering itu Allah me"ahyukan kepada Musaagar memukul batu dengan tongkatnya. !alu meman*arlah dari batu yang dipukul itu dua

  belas mata air untuk dua belas suku bangsa Isra'il yang mengikuti Nabi Musa masing/

  masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya.

  Bani Isra'il pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum *ukup atasapa yang telah Allah berikan kepada mrk yang telah menyelamatkan mereka dari

  perhambaan dan penindasan Fir'aun memberikan mereka hidangan makanan dan

  minuman yang lazat dan segar di tempat yang kering dan tandus mereka menuntut lagidari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang

  ditumbuhkan oleh bumi dari rupa/rupa sayur/mayur seperti ketimun ba"ang putih

  ka*ang adas dan ba"ang merah karena mereka tidak puas dengan satu ma*am makanan.

  1erhadap tuntutan mereka yang aneh/aneh itu berkatalah Nabi Musa, 0Mahukah kamu

  memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang

  lebih baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu -ergilah kamu ke suatu kota di manapasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta.0

  -okok *erita tersebut di atas dikisahkan oleh Al/uran dalam surah 0Al/A'raa% ayat 78=

  sehingga 76? dan 7;? serta surah 0Al/Ba$arah0 ayat ;7 yang berbunyi sebagai

  berikut ,9

  078=9 &an )ami seberangkan Bani Isra'il ke seberang lautan itu maka setelah mereka

  sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka 3Bani Isra'il5 berkata,

  0(ai Musa buatlah untuk kami sebuah tuhan 3berhala5 sebagaimana mereka mempunyai

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  28/57

  beberapa tuhan 3berhala50. Musa menja"ab, 0Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang

  tidak mengetahui 3si%at/si%at 1uhan50. 78>9 Sesungguhnya mereka itu akan dihan*urkan

  keper*ayaan yang dianutnya dan akan batal yang selalu mereka kerjakan. 76?9 Musaberkata, 0-atutkah aku men*ari tuhan untuk kamu yang selain dari Allah padahal &ialah

  yang telah melebihkan kamu atas segala umat0. 3 Al/A'raa% , 78= 9 76? 5

  07;?9 &an mereka )ami bagi menjadi dua belas suku yang masing/masingnya berjumlah

  besar dan )ami "ahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya,

  0-ukullah batu itu dengan tongkatmu0. Maka meman*arlah drpnya dua belas mata air.Sesungguhnya tiap/tiap suku mengetahui tempat minum masing/masing. &an )ami

  naungkan A"an di atas mereka dan )ami turunkan kepada mereka manna dan sal"a.

  3)ami ber%irman5, 0Makanlah baik/baik dari apa yang )ami telah rezekikan kepadamu.0

  Mereka tidak menganiaya )ami tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinyasendiri.0 3 Al/A'raa% , 7;? 5

  0;79 &an ingatlah ketika kamu berkata, 0(ai Musa kami tidak boleh sabar 3tahan5

  dengan satu ma*am makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada 1uhanmuAgar &ia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi yaitu sayur/

  mayurnya ketimunnya ba"ang putihnya ka*ang adasnya dan ba"ah merahnya.0 Musaberkata, 0Mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih

  baik -ergilah kamu ke suatu kota pasti kamu memperolehi apa yang kamu minta.0 3 Al/

  Ba$arah , ;7 5

  Musa bermunajat dengan Allah

  Menurut ri"ayat sementara ahli ta%sir baha"asanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir

  ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab su*i yang dapatdigunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan

  bagaimana *ara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia dan

  bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah. &idalam kitab su*i itu mereka akan dapat petunjuk akan hal/hal yang halal dan haram

  perbuatan yang baik yang diredhai oleh Allah di samping perbuatan/perbuatan yang

  mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya 1uhan.

  Maka setelah perjuangan menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang telah tenggelam binasa

  di laut selesai Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab su*i untuk

  menjadi pedoman dak"ah dan risalahnya kepada kaumnya. !alu Allah memerintahkankepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama tiga puluh hari penuh iaiut semasa bulan

  ulkaedah. )emudian pergi ke Bukit 1hur Sina di mana ia akan diberi kesempatan

  bermunajat dengan 1uhan serta menerima kitab penuntun yang diminta.

  Setelah berpuasa selama tiga puluh hari penuh dan tiba saat ia harus menghadap kepada

  Allah di atas bukit 1hur Sina Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan1uhannya dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia

  menggosokkan giginya dan mengunyah daun/daunan dalam usahanya menghilangkan

  bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah.

  Berkatalah malaikat itu kepadanya, 0(ai Musa mengapakah engkau harus

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  29/57

  menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu

  kurang sedap padahal bau mulutmu dan mulut orang/orang yang berpuasa bagi kami

  adalah lebih sedap dan lebih "angi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu ituAllah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama sepuluh hari sehingga menjadi

  lengkaplah masa puasamu sepanjang empat puluh hari.0

  Nabi Musa mengajak tujuh puluh orang yang telah dipilih diantara pengikutnya untuk

  menyertainya ke bukit 1hur Sina dan mengangkat Nabi (arun sebagai "akilnya

  mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya ke tempatbermunajat itu.

  -ada saat yang telah ditentukan tibalah Nabi Musa seorang diri di bukit 1hur Sina

  mendahului tujuh puluh orang yang diajaknya turut serta. &an ketika ia ditanya oleh

  Allah, 0Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu hai Musa0 Iamenja"ab, 0Mereka sedang menyusul di belakangku "ahai 1uhanku. Aku *epat/*epat

  datang lebih dahulu untuk men*apai redha/Mu.0

  Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, 0ahai 1uhamku nampakkanlah zat/Mu kepadaku agar aku dapat melihat/Mu0

  Allah ber%irman, 0Cngkau tidak akan sanggup melihat/)u tetapi *ubalah lihat bukit itujika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala maka nes*aya engkau

  akan dapat melihat/)u.0 !alu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya

  kejurusan bukit yang dimaksudkan itu yang seketika itu juga dilihatnya han*ur luluhmasuk ke dalam perut bumi tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa

  gementarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pengsan.

  Setelah ia sedar kembali dari pengsannya bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohonampun kepada Allah atas kelan*angannya itu dan berkata, 0Maha Besarlah Cngkau "ahai

  1uhanku ampunilah aku dan terimalah taubatku dn aku akan menjadi orang yang

  pertama beriman kepada/Mu.0&alam kesempatan bermunajat itu Allah menerimakan kepada Nabi Musa kitab su*i

  01aurat0 berupa kepingan/kepingan batu/batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli

  ta%sir yang di dalamnya tertulis segala sesuatu se*ara terperin*i dan jelas mengenaipedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diredhai oleh Allah.

  Allah mengiring pemberian 01aurat0 kepada Musa dengan %irman/Nya, 0ahai Musa

  sesungguhnya Aku telah memilih engkau lebih dari manusia/manusia yang lain dimasamu untuk memba"a risalah/)u dan menyampaikan kepada hamba/hamba/)u. Aku

  telah memberikan kepadamu keistime"aan dengan dapat ber*akap/*akap langsung

  dengan Aku maka bersyukurlah atas segala kurnia/)u kepadamu dan berpegang teguhlahpada apa yang Aku tuturkan kepadamu. &alam kitab yang Aku berikan kepadamu

  terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan memba"a Bani Isra'il ke jalan yang benar

  ke jalan yang akan memba"a kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Anjurkanlahkaummu Bani Isra'il agar mematuhi perintah/perintah/)u jika mereka tidak ingin Aku

  tempatkan mereka di tempat/tempat orang/orang yang %asi$.0

  Ba*alah tentang kisah munajat Nabi Musa ini surah 01haha0 ayat =8 dan =6 dan surah

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  30/57

  0Al/a'raa%0 ayat [email protected] sehingga ayat 76: sebagaimana berikut ,9

  0=89 Mengapa kamu datang lebih *epat daripada kaummu hai Musa0 =69 BerkataMusa, 0Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu ya 1uhanku

  agar supaya Cngkau redha kepadaku.0 3 1haha , =8 9 =6 5

  [email protected] &an )ami telah janjikan kepada Musa 3memberikan 1aurat5 sesudah berlalu

  "aktu tiga puluh malam dan )ami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh

  3malam lagi5 maka sempurnalah "aktu yang telah ditentukan 1uhannya empat puluhmalam. &an berkata Musa kepada saudaranya yaitu (arun, 0Dantilah aku dalam

  3memimpin5 kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang/orang

  yang membuat kerusakkan0. 7689 &an tatkala Musa datang untuk 3munajat5 dengan

  3)ami5 pada "aktu yang telah )ami tentukan dan 1uhan telah ber%irman 3langsung5kepadanya berkatalah Musa, 0#a 1uhanku nampakkanlah 3at Cngkau5 kepadaku agar

  aku dapat melihat kepada Cngkau.0 1uhan ber%irman, 0)amu sesekali tidak sanggup

  melihat/)u tetapi melihatlah ke bukit itu maka jika ia tetap di tempatnya 3sebagai

  sediakala5 nes*aya kamu dapat melihat/)u.0 1atkala 1uhannya nampak bagi gunung itukejadian itu menjadikan gunung itu han*ur luluh dan Musa pun jatuh pengsan. Maka

  setelah Musa sedar kembali dia berkata, 0Maha Su*i Cngkau aku bertaubat kepada/Mudan aku orang yang pertama beriman.0 7669 Allah ber%irman, 0(ai Musa sesungguhnya

  Aku memilih kamu lebih dari manusia yang lain 3di masamu5 untuk memba"a risalah/

  )u dan untuk berbi*ara langsung dengan/)u sebab itu berpegang teguhlah kepada apayang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang/orang yang

  bersyukur.0 76:9 &an )ami telah tuliskan untuk Musa luluh 31aurat5 segala sesuatu

  sebagai pengajaran bagi sesuatu. Maka )ami ber%irman, 0Berpeganglah kepadanya

  dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada 3perintah/perintahnya5 yangsebaik/baiknya nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang/orang yang

  %asi$.0 3 Al/A'raa%, [email protected] 9 76: 5

  Bani Isra'il kembali menyembah patung anak lembuNabi Musa berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkan di ba"ah pimpinan Nabi (arun

  bah"a ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari tiga puluh hari dalam

  perjalananya ke 1hur Sina untuk berminajat dengan 1uhan. Akan tetapi berhubungdengan adanya perintah Allah kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya

  menjadi empat puluh hari maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya

  kembali ke tengah/tengah mereka tertunda menjadi sepuluh hari lebih lama drp yang

  telah dijanjikan.

  Bani Isra'il merasa ke*e"a dan menyesalkan kelambatan kedtgan Nabi Musa kembali ke

  tengah/tengah mrk. Mrk menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata/katakepada Nabi Musa seolah/olah ia telah meninggalkan mrk dalam kegelapan dan dalam

  keadaan yang tidak menentu. Mrk merasa seakan/akan telah kehilangan pimpinan yang

  biasanya memberi bimbingan dan petunjuk/petunjuk kepada mrk.)eadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Isra'il itu

  digunakan oleh seprg muna%i$ bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah/

  tengah mrk sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan

  merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan

 • 7/25/2019 Nabi Musa As

  31/57

  iman kepada Allah. Samiri yang muna%i$ itu menghasut mrk dengan kata/kata bah"a

  Musa telah tersesat dalam tugasnya men*ari 1uhan bagi mereka dan baha"a dia tidak

  dapat diharapkan kembali dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka men*arituhan lain sebagai ganti dari 1uhan Musa.

  Samiri melihat bah"a hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut/pengikut Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya segera membuat

  patung bagi mereka untuk disembah sebagai tuhan pengganti 1uhannya Nabi Musa.

  -Atung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dariperhiasan/perhiasan para "anita. &engan kepandaian tektiknya patung itu dibuat begitu

  rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan/akan anak lembu sejati yang

  hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Isra'il pengikut Nabi Musa

  yang masih lemah iman dan akidahnya itu sebagai tuhan persembahan mereka.

  &itegurlah mereka oleh Nabi (arun yang berkata, 0Alangkah bodohnya kamu iniE

  1idakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat ber*akap/*akap

  dengan kamu dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar. )amu telahmenganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah.0

  1eguran Nabi (arun itu dija"ab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itudengan kata/kata, 0)ami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai tuhan

  persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah/tengah kami.0

  Nabi (arun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik

  menjadi murtad itu karena ia khuatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras

  akan terjadi perpe*ahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan

  ga"at sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datanguntuk men*arikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya

  memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa

  kembali dari 1hur Sina.

  &alam pada itu Nabi Musa setelah selesai bermunajat dengan 1uhan dan dalam

  perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehiisyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi (arun selama ketiadaannya.

  Nabi Musa sgt marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang

  berpesta mengelilingi anak patung lembu emas menyembahnya dan memuji/mujinya.

  &an karena sgt marah dan sedihnya ia tidak dapat menguasai dirinya kepinga