n9 k1&k2&j

Download n9 k1&k2&j

If you can't read please download the document

Post on 18-Aug-2015

237 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upsr

TRANSCRIPT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Pra-UPSR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI SEMBILAN 2012 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 011 Julai 50 minitLima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2.Jawab semua soalan. 3.Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4.Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2 halamantidak bercetak SULIT0 1 1 [Lihat halaman sebelah SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -2-Soalan 1 - 18 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1Pada papan iklan itu tertulis Belilah Sijil Simpanan Premium untuk Menjamin Masa Depan __________. Akamu Bkami Canda Dawak 2Azam bercakap __________ lantang dan penuh bersemangat __________ mesyuarat agung semalam. Ahingga dalam Bdengan dalam Chingga di Ddengan di Soalan 3 dan 4 berdasarkan gambar di bawah. 3Esah __________ adunan yang telah siap dibancuh dengan senduk. Amenuang Bmencurah Cmeletak Dmenyenduk SULIT 012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -3-4Esah menggunakan __________ yang diperbuat daripada tembaga. Aacuan Btalam Cperiuk Dbekas 5Khairul terpesona melihat sepasang burung merak yang __________ di Zoo Negara. Alawa Bcantik Canggun Djelita 6Pilih mana-manayang awak suka__________ awak ingin yang mahal __________ yang murah. Awaima ataupun Bbiarpun mahu pun Csungguhpun namun Dbukan sahaja malahan juga 7Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya __________ sauh yang berat itu di muara sungai. Amenghulurkan Bmelontarkan Cmeletakkan Dmelabuhkan [Lihat halaman sebelah SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -4-8Anjing liar itu __________ seketul tulang yang dijumpai di belakang sebuah gerai. Amemakan Bmencengkam Cmenggonggong Dmenyepit Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. 9Pak Abu berdiri __________ gerai duriannya sambil menunggu pelanggan tiba. Adi belakang Bdi penjuru Cdi depan Ddi tepi 10Kamariah merupakan murid yang __________ dipanggil oleh guru untuk diuji. Alima Bkelima Cberlima Dkelima-lima SULIT 012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -5-11Bawalah bertenang dan __________ menangis lagi, kata ibu kepada Diana. Ausah Bsila Charap Dtolong Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12Pak Hamid memikul __________ pisang yang baru ditebang di kebunnya. Asebiji Bsesisir Csesikat Dsetandan 13Maria memiliki __________ bibir yang cantik. Asebuah Bsebiji Cseulas Dsekuntum [Lihat halaman sebelah SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -6-14Kerja-kerja __________ sungai itu sedang giat dijalankan oleh kontraktor itu. Amemperdalam Bmendalam Cmendalami Dmemperdalamkan 15Para pelajar Kolej MARA Serembanberasa sungguh megah apabila berjaya menawan _____________ Gunung Angsi. Apenjuru Bpuncak Cbawah Dsisi 16Dahi Amirul kelihatan __________ memikirkan masalah yang menimpa dirinya. Abergaris-garis Bbergerak-gerak Cberkerut-kerut Dberdenyut-denyut 17Encik Baharum berhasrat untuk belajar ke Sabah __________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi. Aseandainya Bsekiranya Clantaran Dkendatipun SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -7-Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah. 18Bahagian hadapan kereta itu __________ kerana terlanggar sebatang pokok kelapa. Aremuk Bkemik Chancur Dlekuk 19Cikgu Maria menegur murid-muridnya yang berjalan __________ menyebabkan mereka lewat masuk ke kelas. Abagai keli kena ketuk Bbagai itik pulang petang Cbagai disalak anjing bertuah Dbagai sibuta mendapat tongkat 20Setelah masa semakin suntuk, barulah Maniam hendak mengulang kaji pelajaran. Pilih perkataan seerti bagi suntuk. Acepat Bpendek Csingkat Dperlahan [Lihat halaman sebelah SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -8- 21J entera itu sedang menggali lubang untuk membuat longkang. Pilih perkataan berlawan bagi menggali. Amengaut Bmengorek Cmenampal Dmenimbus Soalan 22 23 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 22IKereta Proton Preve itu adalah kereta abang. IIPemuda kerdil itu ialah bapa saudara saya. III Surat itu adalah untuk kakaknya di luar negara. IVFakta yang dikemukakan Badrul ialah tidak benar. AI dan II BII dan III CIII dan IV DI, II dan IV 23IAir bah itu paras pinggang saya. IIIbu meletakkan periuk itu di atas paras kayu. IIIPeragawati itu mempunyai paras rupa yang menawan. IVPenghulu mempunyai paras yang tinggi dalam masyarakat. AI dan III BII dan IV CI, II dan III DII, III dan IV SULIT 012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -9- 24Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Mengapakah Xavier tidak datang untuk aktiviti kokurikulum semalam? AYa, Xavier tidak datangkerana demam. BXavier tidak datang kerana demam. CXavier kerap tidak datang ke sekolah. DSudah tiga hari Xavier tidak datang ke sekolah. Soalan 25 berdasarkan gambar di bawah. 25Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan. ABilakah awak akan dibenarkan menyertai lawatan itu? BSiapakah yang tidak membenarkan awak menyertai lawatan itu? CSiapakah yang tidak membenarkan saya menyertai lawatan itu? DMengapakah ibu tidak membenarkan awak menyertai lawatan itu? Soalan 26 27 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 26Kakak melarang Siti bermain di tepi kolam itu A" Siti, larang adik itu bermain di tepi kolam," kata kakak. B" Siti, bahaya bermain di tepi kolam," jerit kakaknya. C"J angan bermain di tepi kolam," jerit Siti kepada kakak. D"Usah bermain di tepi kolam," kata kakak kepada Siti. Ibutidakmembenarkansayamenyertailawatanitu. [Lihat halaman sebelah SULIT012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -10- 27Pasukan Harimau Muda memukau penonton dengan permainan yang menarik. APara penonton tertarik oleh permainan pasukan Harimau Muda. BPermainan yang menarik oleh pasukan Harimau Muda memukau penonton. CPasukan Harimau Muda menarik penonton dengan permainan yang memukau.DPermainanmemukau pasukan Harimau Muda menarik penonton. Soalan 28 30 Pilih ayat-ayat yang betul. 28AAh, kamu rupa-rupanya. BAduhai, sakitnya kakiku ini! CEh, bagaimana keadaannya! DWah, cantiknya burung merak itu! 29IKek coklat itu suka saya makan. IIBaju kurung itu dijahit kakaknya. IIIBuku itu ibu susun di atas meja. IVTikar itu Nik Kiah anyam semalam. AI dan II BI dan III CII dan IV DIII dan IV 30IPenghawa dingin di makmal komputer itu rosak. IIDia lupa akan janji temunya dengan doktor pakar semalam. IIIPekerja pasar raya menyimpan daging itu di bilik dingin beku.IVMaria mendapat hadiah sehelai mini telekung berwarna biru. AI dan IIIBI dan IV CII dan III DII dan IV SULIT 012 @ 2012Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan DK Soalan Ramalan Matematik UPSR& Lebih Banyak Exam Tips di ---> www.maths-catch.comSULIT011 -11- Soalan 31 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Aku selalu pergi memancing di kolam tidak jauh dari rumahku. Kolam itu terletak di atassebuahbukit.Dihujungsemakterdapatsebuahrumahyangtelahlamaditinggalkan. Atapnya sudah tiada. Yang tinggal hanyalah dinding dan berandanya. Kadangkala aku selalu ke situ mencari cacing-cacing sebagai umpan. Aku hairan dengan bentuk binaan rumah itu. J elas sangat berbeza daripada rumah-rumahbiasa.Kayunyajugaterdiridaripadakayuyangbermututinggi.Entahbagaimana keadaan di dalamnya, aku kurang pasti. Apabila aku bertanyakan ibu tentangnya, ibu cepat-cepat berdalih dan menukar tajuk perbualan. Hariini,akudatangseorangdiri.Setelahbeberapajammenungguikanmemakan umpan,akuhampa.Tiba-tibahatikuditarik-tarikuntukkerumahitu.Akumencacakkan batangpancingketanahdanteruskesana.Kaliiniakudapatmerasakansesuatuyang berlainan. Seperti ada seseorang di situ. Aku menolak daun pintu dan melangkah ke dalam. Memang benar! Seorang perempuan separuh umur sedang tidur di situ. Aku memberanikan diri menghampirinya. J antungkuberdegupkencang.Wajahperempuanituseiraswajahibu.Tanpa berlengah, aku pulang ke rumah. Aku bertanyakan ibu tentang perempuan itu. Kali ini ibu tidakdapatberdalihlagi.Kataibu,perempuanituialahsaudarakembarnya.Dahuludia berkahwindenganseoranglelakikayadaribandar.Namunpadasuatumalam,tigaorang yang tidak dikenali telah datang ke rumahnya dan membunuh suami perempuan itu. Lebih malang lagi, anak lelakinya diculik. Sejak itu saudara ibu itu menjadi tidak siuman. Dia telah dibawa ke rumah saudara-maratetapitetapakandatangsemulakesitu.Katanyauntukmenantikepulangananak lelakinya.Ceritaibubegitumenghibakandanairmatakumengalirapabilamengetahui bahawa anak lelaki perempuan itu ialah aku. 31Apakah yang menghairankan penulis? ABentuk binaan rumah tersebut BKayunya yang bermutu tinggi CRumahnya berbeza dengan rumah lain DBeranda dan dinding rumah sahaja yang tinggal