muzik suaian dalam pendidikan khas

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

408 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  1/9

  INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS DARUL AMAN06000 JITRA, KEDAH

  Hidup Berkualiti Kaak!kaak Pedidika

  Jei#!$ei# Mu%ik Suaia da Alata &a' B(le" Di'u

  Nama Pensyarah: Cik Zubaidah binti Mat NorDisediakan Oleh: Rozell Chong

  Lizeana Kamis

  Ooi Yi Ying

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  2/9

  DE)INISI

  MU*IK

  Kumulan nada yang dihasilkoleh gabungan bunyi!bunyiandariada alat yang disusun semengandungi irama dan harm

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  3/9

  Tu$ua Mu%ik Suai

  Menegaskan tentangkemahiran asas enguas

  nyanyian# ermainan alatalat muzik dan ergeraka

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  4/9

  Ter+a"a'i kepada a#pek-

  )i%ikal

  Menggerakkan badan mengikut rentak laguMeningkatkan sistem sara$ utama# sistem sara$ dermemroses bunyi ke otak"

  S(#ialMurid!murid akan berinteraksi dengan guru dan rakmenyanyi"

  %erlatih ton suara yang memerbaiki alat artikulasmeningkatkan kemahiran bertutur dengan berkesa

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  5/9

  K('iti.

  Meningkatkan daya emikiran imaginasi

  E/(#i

  Mengeksresikan erasaan da

  sesuatu lagu atau muzik"

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  6/9

  JENIS!JENIS MU*IK SUATradi#i(al

  Dialu & Lo'eng# gong# dan komang Digesek & Rebab# gambus# oud# ke'ai

  Ditiu & serunai# seruling# na(ri

  Digon'ang ! angklung

  M(de Perkusi tidak beri' & Lo'eng# tamborin# kdrum bass

  )iu dan %rass & )rom et sa*o hone re'

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  7/9

  AktiitiMembuat ergerakan mengikut lagu

  %ermain berlatarbelakangkan muzik

  Mengenal dan membuat latihanmenggunakan atau membunyikan alat

  Latihan raktikal dengan menggunakanalat muzik ,bunyian-

  Nyanyian lagu kanak!kanak boleh meligerakan anggota badan

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  8/9

  1(t(" aktiiti#uaia

  Pertadi'a /u%ik#uaia-

  Persembahan yangberunsurkan entomen

  Mengandungi unsur

  lakonan# alunan muzikdan gerakan

  Memuuk semangat .atidiri murid

 • 7/26/2019 Muzik suaian dalam Pendidikan Khas

  9/9

  Ke+aikaMeningkatkan kemahiran ka/alan tinglaku

  Meningkatkan kemahiran englihatan endengaran

  Meningkatkan kemahiran akademik

  Meningkatkan kemahiran berkomunika

  Meningkatkan kemahiran bermuzik

  Meningkatkan kemahiran berseronok