muqaddimah. - cycc.com. · pdf filerukun kedua: wukuf di padang arafah apakah maksud wukuf di...

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2019

252 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Muqaddimah.

97

Maksudnya: {..Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia

terhadap Allah, iaitu (bagi) orang yang mempunyai kemampuan

perjalanan ke Baitullah} [Aali Imran: 97].

Sabda Rasulullah SAW:

Maksudnya: Ambillah contoh dariku (sebagai) pelaksanaan ibadah

haji kamu. [Hadis Riwayat Muslim]

Perjalanan menuju ke Tanah Haram memerlukan bekalan yang

cukup. Di samping bekal harta, ilmu juga merupakan bekal yang sangat

diperlukan. Kerana dengan ilmu, seseorang akan terbimbing dalam

melakukan ibadah hajinya sesuai dengan tuntutan Rasulullah r. Juga

agar terhindar dari berbagai kesalahan dan kesilapan, sehingga hajinya

diterima sebagai haji mabrur (yang diterima) tiada balasan baginya

kecuali al-Jannah (Syurga).

Untuk membantu para jemaah membuat persiapan ilmu tentang

ibadah yang besar ini serta persediaan dalam perjalanan melaksanakan

fardhu yang ke lima ini, kami menganjurkan kursus ibadat Haji secara

bersiri, semoga para peserta mendapat manfaat darinya, aamiin.

Akhukum,

Abu Anas Madani Pondok Sungai Durian. 3 Jun 2016.

2

PENGERTIAN HAJI:

Menurut bahasa Arab: Menuju ke suatu tempat.

MENURUT ISTILAH SYARAK:

Ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram (Kaabah) dalam bulan-bulan

haji (dari 1 Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah) kerana

mengerjakan tawaf, saie dan wukuf di Arafah menurut syarat-syarat

dan rukun-rukunnya serta menunaikan segala wajibnya.

TARIF UMRAH

Menurut bahasa: Ziarah atau berkunjung.

MENURUT ISTILAH SYARA:

Mengunjungi Baitullah (Kabah) untuk mengerjakan ibadah umrah

dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu.

HUKUM MENGERJAKAN HAJI

Haji adalah wajib dilakukan sekali sahaja seumur hidup ke atas

setiap orang yang mampu.

{ {

Maksudnya: Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa

sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkar untuk ibadat haji)

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajat kepada sesuatu

pun) dari sekalian makhluk. [Surah Aali Imran: 97] Firman Allah swt:

[196: ] } { MaksudNya: {Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah}.

[Surah Al-Baqarah: 196]

Dalil wajib umrah: Umrah adalah wajib dilakukan sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap

orang yang mampu.

Firman Allah swt:

} { Maksudnya: {Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah}.

3

Kelebihan:

Ulangilah antara haji dan umrah kerana ianya menghapuskan kesilapan

dan dosa-dosa sebagaimana alat penghembus api tukang besi menghembus

karat besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan

syurga. [HR: Bukhari & Muslim]

Umrah adalah sunat dilakukan berulang kali berdasarkan sabda Nabi saw:

Maksudnya: Daripada satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa

antara keduanya [HR Bukhari & Muslim]

Kelebihan melakukan umrah pada bulan RAMADHAN:

(Melakukan) satu umrah di bulan ramadhan adalah menyamai

(pahala) melakukan sekali haji [HR Bukhari]

Beza di antara haji dan umrah Waktu:- Haji hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji sahaja

iaitu Syawal, Zulkaedah dan sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah

Umrah boleh dilakukan sepanjang tahun kecuali bagi orang yang

sedang berada dalam ihram haji.

Amalan:- Haji merupakan satu ibadat yang mengandungi amalan;

berwukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina juga melontar

batu di jamrah.

Ibadat umrah tidak mengandungi amalan-amalan tersebut.

Hikmah dan Falsafah Haji a- Turutan Rukun Islam Yang Lima; 1- Syahadah : Tundukkan HATI kepada Allah

2- Solat : Tundukkan ANGGOTA kepada Allah

3- Zakat : Tundukkan HARTA kepada Allah

4- Puasa : Tundukkan NAFSU kepada Allah

5- HAJI & UMRAH: Menjadi Tetamu Allah. Tundukkan Anggota-

Harta kepada Allah swt.

4

b- Hikmah dalam melaksanakan Ibadat Haji:

1. Pengorbanan. 2. Sabar dan tabah. 3. Persaudaraan. 4. Mengabdikan diri. 5. Fadhilat. 6. Gambaran-gambaran akhirat. 7. Dugaan. 8. Melawan nafsu. 9. Persamaan. 10. Satu cita-cita.

Kelebihan [fadhilat] menunaikan Haji;

a-Manfaat-manfaat duniawi:

1. Pertemuan orang Islam seluruh dunia. 2. Kepentingan perniagaan dan ekonomi. 3. Menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam.

b-Manfaat-manfaat ukhrawi:

1. Kem latihan penumpuan kepada ibadat. 2. Kem latihan membentuk keperibadian muslim. 3. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. 4. Mendapat ganjaran pahala melihat kaabah. 5. Melatih diri supaya ikhlaskan amalan hanya kerana Allah swt. 6. Mendapat pujian Allah swt di hadapan malaikat. 7. Mendapat haji mabrur.

Hadis hadis Fadilat Haji: 1- Dari satu umrah kepada umrah yang lain merupakan

penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur itu tidak ada

balasannya melainkan syurga. [HR: Al-Bukhari]

2- Nabi saw telah ditanya: Apakah sebaik-baik amalan? Baginda

menjawab: Beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Baginda ditanya

lagi: Kemudiannya apa? Baginda menjawab: Berjihad pada jalan Allah.

Baginda ditanya lagi: Kemudiannya apa? Baginda menjawab: Haji

mabrur. [HR: Al-Bukhari]

5

3- Sabda Rasulullah saw kepada Amru bin Al-As ra: Tidakkah kamu mengetahui bahawa Islam menghapuskan apa yang sebelumnya

dan hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya dan haji juga

menghapuskan apa yang sebelumnya! [HR: Muslim]

4- Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah dan tidak melakukan perkara yang berkait dengan wanita (seks) dan tidak juga

melakukan maksiat dia akan pulang sama seperti keadaan hari dia

dilahirkan oleh ibunya. [HR: Muslim]

Pengertian Haji Mabrur Haji mabrur pada Syarak ialah: Haji yang diterima dan balasan yang

luar biasa iaitu syurga, manakala lawannya ialah haji mardud iaitu haji

yang di tolak dan tidak di terima.

Sabda Rasulullah s.a.w:- Haji mabrur itu, tidak ada balasan

baginya melainkan syurga

Syarat syarat Haji Mabrur:

a- Sebelum menunaikan Haji 1- Niat semata mata kerana Allah swt. 2- Wang perbelanjaan dari harta yang halal. 3- Melakukan amal ibadat dengan sempurna.

b- Semasa menunaikan Haji 4- Menyempurnakan segala rukun dan wajib haji. 5- Membayar segala jenis dam yang berkaitan. 6- Tidak melakukan perkara-perkara larangan ihram.

c- Selepas menunaikan Haji 7- Menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar. 8- Memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan

ketakwaan.

9- Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan.

Tanda-tanda haji yang mabrur

Kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya dan

tidak mengulangi dosa-dosa yang biasa dilakukannya sebelum ini.

6

Menurut al-Hasan al-Basri: Kembali dalam keadaan zuhud kepada

dunia dan bersungguh-sungguh kepada alam akhirat.

Syarat-syarat wajib Haji dan Umrah 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Berkuasa.

Adab-adab sebelum menunaikan fardu haji. 1. Niat Yang Ikhlas

2. Bertaubat Dari Segala Dosa Dan Kezaliman

3. Selesaikan Hak-Hak Allah

4. Selesaikan Hak-hak Manusia

5. Mencari Keredhaan

6. Memperbaiki Diri

7. Punca Perbelanjaan Yang Halal

8. Mencari Rakan Dan Teman

9. Mempelajari Cara Mengerjakan Umrah

10. Berdoa dan bertawakal kepada Allah

Doa mohon haji yang mabrur:

Ya Allah, Ya Tuhan kami kurniakanlah Haji yang mabrur dan

ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan Haji yang dipuji, amalan

saleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan.

Haji adalah jihad

Aishah ra berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Adakah

diwajibkan jihad ke atas wanita?

Jawab Baginda saw: Ya, tetapi jihad yang tidak ada peperangan

iaitu haji dan umrah. [HR Ahmad & Ibnu Majah, Sahih]

7

Rukun-rukun haji: Apakah yang dimaksudkan dengan istilah rukun dalam haji?

1. Amalan asasi yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. 2. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara rukun haji, haji tersebut tidak sah, sama ada ianya tidak dilakukan secara

sengaja atau terlupa.

Rukun haji 6 perkara 1- Berniat ihram. 2- Wuquf di Arafah. 3- Tawaf ifadhah. 4- Saie. 5- Bercukur/bergunting. 6- Tertib pada kebanyakan rukun.

BERNIAT DI MIQAT

MENINGGALKAN LARANGAN-

LARANGAN IHRAM

BERMALAM DI MUZDALIFAH

MELONTAR DI JAMRATUL

AQABAH

BERMALAM DI MINA

MELONTAR DI KETIGA-TIGA

JAMRAH

BERNIAT IHRAM

WUQUF DI ARAFAH

TAWAF IFADHAH

SAIE

BERCUKUR/

BERGUNTING

TERTIB PADA

KEBANYAKAN RUKUN

RUKUN WAJIBHAJI

8

Wajib-Wajib Haji: Apakah yang dimaksudkan dengan istilah wajib haji?

1. Pekerjaan/amalan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. 2. Jika tidak dikerjakan salah satu daripada perkara-perkara wajib haji, haji tersebut tetap sah, tetapi wajib ke atas orang yang

berkenaan membayar dam.

3. Dia juga menanggung dosa jika