muka depan peran sek

Download Muka Depan Peran Sek

If you can't read please download the document

Post on 26-Jan-2016

253 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cover

TRANSCRIPT

SMK BENTONG, 28700 BENTONG

BUKU PANDUAN

PENGURUSAN

2016

ISI KANDUNGAN

BILKANDUNGANHALAMAN

1. Barisan Pentadbir SMK Katholik 20161

2. Misi KPM2

3. Jabatan Pendidikan Pahang3

4. Falsafah Pendidikan4

5. Misi, Visi, Moto & Slogan Sekolah5

6. Objektif & Piagam Pelanggan SMK Katholik6

7. Keberhasilan7 - 8

8. Tatasusila9 - 11

9. Fokus Utama Sekolah12 -14

10. Pentadbiran Am Untuk Guru15 - 25

11. Senarai Nama Guru & Staf SMK Katholik26 - 28

12. Enrolmen Murid29

13. Senarai Nama Guru Kelas 30

14. Takwim Persekolahan 201631

15. Guru Bertugas Mingguan32 - 33

16. Senarai Guru Bertugas34

17. Carta Organisasi35

18. Senarai Jawatankuasa Tugas36 -52

19. Maklumat Laman Web53

20. Jadual Pencerapan54 - 56

21. Kalender57

22. Takwim Sekolah58 - 69

23. Carta Organisasi70

24. Matlamat Utama Kokurikulum71 - 78

25. Pelan Kedudukan Sekolah79

26. Panduan Masa Persekolahan80 - 81

27. Jadual Semakan Buku Latihan82 - 85

28. Kerja Kursus86

29. Ajk Pengurusan Sekolah87 - 94

30. Carta Organisasi HEM95

31. Jawatankuasa HEM99 - 101

32. Perincian Tugasan HEM102 - 115

33. Jawatankuasa Pendaftaran Peralihan & Tingkatan1116 - 117

34. Takwim Unit HEM118 - 121

35. Visi Kokurikulum122 - 123

36. Carta Organisasi124

37. Jawatankuasa Kokurikulum125 - 128

38. Rumah Sukan129

39. Tarikh Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum130- 133

Akuan Peribadi

Nama Penuh :

Nombor Jabatan :

Nombor MyKad :

Jawatan :

Alamat Rumah :

No. Telefon :

Senarai Tugas

Tugas - tugas Pentadbiran

Tugas- tugas Kurikulum

Tugas-tugas

HEM

Tugas-tugas Kokurikulum

Bahawasanya saya menerima pelantikan yang terkandung dalam Manual Pengurusan Sekolah 2015 ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah , iltizam dan istiqamah bagi melonjakkan kualiti kerja yang cemerlang untuk mencapai visi dan misi sekolah.

............. ...................................

(Tandatangan)

(Tarikh)

.............. SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG...............

Salam sejahtera

Dalam merealisasikan hasrat mencapai status negara maju pada tahun 2020, kita berhadapan dengan cabaran untuk melaksanakan beberapa dasar baru yang diperkenalkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merupakan dasar sistem pendidikan yang bekerjasama dengan PEMANDU untuk membangunkan inisiatif pendidikan menerusi Program Transformasi kerajaan (GTP) 2.0 bagi mencapai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang diharapkan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilaksanakan bagi menghasilkan perubahan dalam sistem pendidikan negara merangkumi lima (5) aspirasi sistem dan (6) aspirasi murid yang perlu dicapai.

Di peringkat sekolah, kita perlu bergerak sebagai satu pasukan yang saling bekerjasama untuk mencapai Visi sekolah iaitu PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK GENERASI SEJAHTERA. Oleh itu setiap warga sekolah perlu sedar dan hendaklah terus berusaha membangunkan potensi setiap pelajar dengan memastikan setiap tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan cemerlang demi mencapai matlamat yang ditetapkan selaras dengan Misi dan peranan kita iaitu MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

Saya berharap Manual Pengurusan sekolah ini akan menjadi asas rujukan bagi kita semua dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualiti tugas masing-masing demi mencapai hasrat melahirkan pelajar yang cemerlang dan bersahsiah terpuji. Dalam suasana kebejatan sosial remaja hari ini, menuntut kita sebagai pendidik berusaha dengan lebih gigih melaksanakan tugas dan peranan yang lebih berkesan. Kemampuan kita mencorakkkan pelajar hari ini akan menentukan corak masyarakat dan negara pada masa hadapan. Saya percaya dengan pengalaman, kepakaran ditambah dengan komitmen yang tinggi akan mampu menghasilkan suatu yang boleh dibanggakan oleh masyarakat dan negara.

Akhirnya, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat bertugas. Semoga kita diberi kekuatan untuk mendidik anak-anak didik menjadi insan yang dapat berbakti demi agama, bangsa dan negara.

Sekian. Terima kasih.

...............................................................................

PUAN TUI SOKE LAI

Pengetua

SMJK Katholik, BentongBARISAN PENTADBIR SMJK KATHOLIK 2016

Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA

NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan,

kerajaan akan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan

akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

JABATAN PENDIDIKAN PAHANGJabatanJabatan Pendidikan Pahang

Ketua JabatanPengarahDATO ROSDI BIN ISMAILTimbalan Pengarah

PN HJH RASHIDAH MD ARIF

AlamatBandar Indera Mahkota25604 KuantanPahang Darul Makmur

Nombor Telefon609-5715700

Nombor Faks609-5734857

Laman Webhttp://www.moe.gov.my/jpnpahang

Alamat E-meljpn.pahang@moe.gov.my

VISI JPN

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

MISI JPN

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

SLOGAN JPN

KUALITI TERAS KECEMERLANGAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.IKRAR GURU

Bahawasanya kami guru Negara Malaysia dengan ini berikrar:Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.

Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan Negara kami.

Kami sentiasa menjunjung perlembagaan Negara kami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukunegara pada setiap masa.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MOTO SEKOLAH

SLOGAN SEKOLAH

OBJEKTIF SMK KATHOLIK, BENTONG

1. Meningkatkan kualiti keinsanan dan kesempurnaan serta jati diri berasaskan pegangan dan ajaran agama

2. Meningkatkan profesionalisme guru-guru dan staf sokongan

3. Melonjak dan mengekalkan kecemerlangan kurikulum

4. Mengekal dan meningkatkan kecemerlangan kokurikulum

5. Meningkat dan menambah kecemerlangan keceriaan, kesihatan, keselamatan dan kebersihan

6. Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang sistematik dan berkesan

7. Mewujudkan hubungan baik dan kerjasama antara sekolah dengan PPD, JPNP, KPM dan komuniti

PIAGAM PELANGGAN SMK KATHOLIKKami sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada para pelanggan. Kami akan:1.sentiasa melayani sebarang pertanyaan dengan ramah dan mesra.

2. menyampaikan maklumat dengan cepat dan tepat.

3. kesediaan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.4. sentiasa menjalankan tugas dengan dedikasi dan efisyen sebagai satu ibadah.

5. sedia menerima teguran dan pandangan secara terbuka.6. sentiasa peka terhadap sebarang keperluan dan kehendak pelanggan.

TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukunegara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.

2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan ugama.

3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat