msps rujukan dan pengiraan

37
MSPS Rujukan dan Pengiraan BTM & JPPS

Upload: others

Post on 01-Mar-2022

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MSPS Rujukan dan Pengiraan

MSPSRujukan dan Pengiraan

BTM & JPPS

Page 2: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Pengenalan

• Assalamualaikum saudara dan saudari yang dirahmati Allah swt.

• Kami dari team MSPS terlebih dahulu memohon maaf diatas masalahdan kekeliruan yang berlaku keatas saudara dan saudari sekelian.

• Tujuan kami dalam membangunkan MSPS adalah untuk memudahkankerja-kerja saudara/i dan bukan untuk menyusahkan apatah lagiuntuk membebankan.

• Alhamdulillah saudara/I telah menunjukkan komitmen yang tinggidalam penggunaan dan semakan.

• Kami mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa isuyang berbangkit dan penyelesaiannya.

Page 3: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Manual Penggunaan MSPS

• Projek MSPS

• Unit Sistem Teknologi Maklumat

• Amanah Ikhtiar Malaysia

Page 4: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1.Guna Google Chrome2.Taip address sps.aim.gov.my3.Klik Pelaporan

Page 5: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Klik

Page 6: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1. No id dan Password Erekod

Klik

Page 7: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Klik

Page 8: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Pencapaian Thn 2018

Contoh Pencapaian Cawangan Langkawi

1. Sasaran ½ Tahun ( Jan – Jun )2. Pencapaian Bulan Jun (6) sahaja

Page 9: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Pencapaian Thn 2018

1. Sasaran dan Pencapaian½ Tahun ( Jan – Jun )

Klik Kumulatif

Page 10: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Laporan By Staff

Klik Blok

Page 11: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Ini adalah Paparan Pencapaian Blok Pada Bulan Jun

Page 12: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Klik Blok

Klik PA

Untuk Paparan Sasaran PA Bagi Jan- Jun 2018

Page 13: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Perkara Sumber Sasaran Penerangan

1. Sumbangan kuick Dari cawangan

2. Lebihan Pendapatan Dari Cawangan

3. Peratus OSS System purata umur pusat dibandingkan jadual - 1

4. Kos Per RM System purata umur pusat dibandingkan jadual - 1

5. Pembiayaan Dari Cawangan

6. Peratus PAR Par Dis 2017 Peratus PAR pada Dis 2017

7. Peratus Potensi PAR Dari Cawangan

8. Keberdikarian Modal Penetapan :100% UKPN

9. Peratus OE Penetapan : 90% UKPN

10. Peratus Kehadiran Penetapan : 90% UKPN

11. M5 Dari Cawangan

12. M8 Dari Cawangan

13. Kecekapan Urus P1 System Jumlah urus p1

Sumber Sasaran Cawangan dan Blok

Page 14: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Jadual Sasaran OSS dan FSS ( Kos Per RM)

Page 15: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Perkara Sumber Pencapaian Penerangan

1. Sumbangan kuick Dari cawangan Maklumat dari cawangan

2. Lebihan Pendapatan System Rujuk manual yang disertakan

3. Peratus OSS System Sda

4. Kos Per RM System Sda

5. Pembiayaan System Sda

6. Peratus PAR System sda

7. Peratus Potensi PAR Dari Cawangan Maklumat dari cawangan

8. Keberdikarian Modal System Kiraan dari sistem

9. Peratus OE System Rujuk manual

10. Peratus Kehadiran System Rujuk manual

11. M5 System Jumlah M5 lawatan sempurna + M5 pengesahan

12. M8 System Jumlah Y (JSA) / JSA . Untuk Bulan Jun ShjJan – Mei 2018 ( Y (shbt dload/ Shbt Dload)

13. Kecekapan Urus P1 System Jumlah p1 diurus

Maklumat Sumber Pencapaian

Page 16: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Laporan Eksekutif cawangan

Page 17: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1. Kutipan/Sumbangan Kuick

• Data yang digunapakai adalah data mengikut template yang diberikanoleh cawangan

Page 18: MSPS Rujukan dan Pengiraan

2. Lebihan Pendapatan

1. Untuk Peringkat Cawangan dan keatasa) Rujuk laporan lebihan pendapatan.

a) Cawangan : (SAP)Pendapatan – Perbelanjaan = Lebihan Pendapatan

b) PA : Pendapatan Caj Blok – (Gaji + semua belanja PA ) = Lebihan Pendapata

b) Laporan ini adalah data yang diambil daripada sistem perakauanan AIM yang iaitu SAP. Laporan ini akan dijana selepas 1 bulan . Cth untuk laporankew bulan yang berakhir 30hb Julai 18 ianya akan dijana pada 1hb sept2018.

c) Contoh Cawangan Langkawi : i. Laporan Eksekutif : RM 937,059.27

ii. Laporan lebihan Pendapatan : RM 937,059.27

Page 19: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

Page 20: MSPS Rujukan dan Pengiraan

DataData

Laporan Eksekutif

Perbandingan Laporan Lebihan PendapatanVs laporan eksekutif

Page 21: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

3. Laporan OSS

Page 22: MSPS Rujukan dan Pengiraan

DataData

Laporan Eksekutif

Page 23: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

4 . Laporan FSS/ Kos Per RM

Page 24: MSPS Rujukan dan Pengiraan

DataData

Laporan Eksekutif

Page 25: MSPS Rujukan dan Pengiraan

12

5. Laporan Pembiayaan

Page 26: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Jan Feb Mac Apr Mei Jun JumlahPembiayaan 593,000.00 1,818,000.00 1,644,000.00 2,836,000.00 2,601,000.00 2,584,400.00 12,076,400.00

Data

Data

Page 27: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

6. Laporan Peratus PAR

Page 28: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Laporan Peratus PAR

DataPeratus PAR di ambilkira pada berakhir bulan jun 2018.

Page 29: MSPS Rujukan dan Pengiraan

7. Potensi PAR

• Seperti template yang saudara/I berikan dari cawangan

Page 30: MSPS Rujukan dan Pengiraan

8. Keberdikarian Modal

• Formula =(( Kutipan Pokok + Lebihan Pendapatan) / Pembiayaan)

= (12 584 647 + 937,059.27 ) / ( 12,076,400.00 )

= 13 521 706.27 / 12,076,400.00

= 111.97 %

Page 31: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

9. Peratus OE

Page 32: MSPS Rujukan dan Pengiraan

DataOE di ambilkira pada berakhir bulan jun 2018.

Page 33: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

10. Peratus Kehadiran

Page 34: MSPS Rujukan dan Pengiraan

DataPeratus Kehadiran di ambilkira pada berakhir bulan jun 2018.

Page 35: MSPS Rujukan dan Pengiraan

1

2

11 & 12 M5 & M8

Page 36: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Data

Page 37: MSPS Rujukan dan Pengiraan

Sekian terima kasih