motor insurance

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2017

315 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

ASAS- ASAS TAKAFUL DAN INSURANS

1. MOHD AIZZAD BIN MOHD NORRIZAN (036348)2. SITI WAN RATNA MUAINA BINTI WAN ABDUL AZIZ (036297)3. INTAN SHAHIRAH BINTI MOHD SABRI (036390)4. NURUL NADZIFAH BT [email protected] (036646)5. NOR IYLIYIN BT RAMLI (036421)

INSURANS MOTOR

PROGRAM: DIPLOMA PERAKAUNAN SEMESTER 5

NAMA PENSYARAH: DR. WAN MOHD NAZRI BIN WAN DAUD

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INSURANS MOTORAkta Lalulintas Jalan Raya 1930 (Road Traffic Act 1930)Satu skim wajib insurans kereta yang pertama di perkenalkan di United KingdomRoad Transport Act 1987 diperkenalkan untuk mengawal peraturan ke atas amalan insurans kenderaan bermotor dan juga risiko pihak ketiga

INSURANS WAJIBRoad Transport 1987 mengawal Insurans motor di Malaysia. Objektif :- 1.Membuat peruntukan kepada peraturan kenderaan bermotor dan lalu lintas di jalan raya.2. Mewujudkan peruntukan bagi perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang bakal atau akan timbul daripada penggunaan kenderaan bermotor. 3. Penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan sistem pengangkutan di jalan raya.

Undang-undang ini mewajibkan setiap kenderaan yang berdaftar untuk mengambil insurans minimum iaitu insurans pihak ketiga.

Setiap pemandu kenderaan hendaklah :mempunyai perlindungan yang dapat memberikan pampasan untuk kecederaan anggota atau kematian pihak lain yang terlibat dalam kemalangan jalan raya dengan pemandu yang membawa kenderaannnya.

Pemandu yang tidak mematuhi undang-undang ini, mereka boleh dikenakan denda, dipenjara atau digantung lesen memandunya. Perkara ini ada dinyatakan dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987, Bahagian 4 Seksyen 90

Klasifikasi Kontrak Insurans MotorKontrak insurans motor terbahagi kepada 4 jenis insurans mengikut kelas-kelas kenderaan.

JENIS INSURANS

INSURANS KERETA PERSENDIRIANPolisi ini menyediakan insurans terhadap kerugian atau kerosakan pada kenderaan pemegang insurans (insured), liabiliti terhadap pihak ketiga bagi kecederaan anggota atau kematian dan kerosakan kepada harta pihak ketiga.Jenis PerlindunganPihak Ketiga Pihak ketiga, kebakaran & kecurianKomprehensifLiabiliti kepada pihak ketiga akibat: Kecederaan. kematian.kerugian/kerosakan harta benda.

Kerugian/kerosakan kepada kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian.X

Kerugian/kerosakan kepada kenderaan sendiri akibat kemalanganXX

Liabiliti kepada pemandu & penumpang kenderaan sendiri (harta benda, kecederaan tubuh badan, kematian)XXX

PENGECUALIAN INSURANS KERETA PERSENDIRIAN

INSURANS MOTOSIKAL

Kenderaan beroda dua yang berenjin serta boleh dilesenkan untuk digunakan di atas jalan raya.

JENIS-JENIS POLISI

INSURANS KENDERAAN PERDAGANGAN

INSURANS KENDERAAN PERDAGANGAN

BENTUK POLISI

SAMBUNGAN..