motivasi kecedmerlangan matematik (khadijah)

Click here to load reader

Post on 20-Oct-2015

36 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MOTIVASI KECEMERLANGANMATEMATIK

 • UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) merupakan satu alat pengukuran yang digunakan untuk menguji tahap penguasaan murid-murid di sekolah rendah seluruh Malaysia. UPSR dijalankan pada tarikh dan masa yang sama mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 • UPSRUPSR menguji lima komponen iaitu, Bahasa Melayu (Pemahaman), Bahasa Melayu (Penulisan), Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Segala kemahiran yang telah murid-murid pelajari dari Tahun 1 hingga Tahun 6 akan diuji dalam peperiksaan ini. Oleh yang demikian persediaan yang rapi dan secukupnya diperlukan bagi menjamin kejayaan dalam setiap komponen yang diuji.

 • PERHATIANTeknik yang betul ketika menjawab soalan-soalan yang ditanya adalah penting untuk memastikan murid-murid mendapat markah yang maksima bagi setiap soalan. Murid-murid perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam menjawab setiap soalan. Segala usaha diiringi dengan doa kepada Tuhan pasti akan mendapat ganjarannya.

 • MATEMATIKMATEMATIK merupakan salah satu komponen yang diuji. MATEMATIK diuji dalam dua kertas itu Kertas 1 dan Kertas 2. Markah dari kedua-dua kertas ini akan diambil kira untuk diberi gred kepada murid-murid. Gred A, B dan C menunjukkan murid-murid dapat menguasai kemahiran-kemahiran MATEMATIK selama di sekolah rendah, manakali Gred D dan E menunjukkan murid-murid belum mencapai tahap kemahiran yang dikehendaki.

 • TAJUK-TAJUK DALAM UPSR

  1.Nombor dan operasi-TambahTolakDarabBahagi2.PecahanPerpuluhanPeratus3.Operasi BergabungPurata4.Wang5.Ruang6.Ukuran dan Sukatan-Masa dan waktuUkuran panjangTimbangan beratSukatan cecair7.Graf

 • NOMBOR DAN OPERASI

  Merupakan kemahiran asas dalam matematikBeri perhatian nilai tempat (NT) dan nilai digit (ND).Kemahiran membundarkan nombor perlu dikuasaiTambah dan darab jumlah kena cari (JKC) Tolak dan bahagi- jumlah diberi (JD)MT 015/2-asasMT 015/1-Penyelesaian masalah

 • PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS

  Ketiga-tiga tajuk ini saling berkait antara satu sama lain.Konsepnya ialah BAHAGIAN YANG KURANG DARI SATU daripada soalan Matematik UPSR bersangkutan dengan tajuk-tajuk ini.Pecahan-lihat penyebutPerpuluhan-tempat perpuluhanPeratus-X 100 %Maklumat tersirat, kehendak soalan tersurat.Latih diri anda mengenal pelengkap dalam pecahan.

 • OPERASI BERGABUNG DAN PURATA

  Kedua-dua tajuk ini mempunyai hukum dan formula yang tertentu.Operasi bergabung - ikut peraturanBagi MT 015/2, mestilah menunjukkan dengan jelas JK operasi yang pertama kemudian operasi kedua mengikut peraturan.Purata-

  Soalan purata bagi MT 015/1 selalunya akan disoal bagaimana anda mencari jumlah.

 • WANGNilai RM dan nilai sen.Menulis sen dalam RM dan sebaliknya.Operasi dengan pertukaran nilai.Penyelesaian masalah melibatkan:1. Jadual2.Bil yang tak lengkap3.Pendapatan dan perbelanjaan4.%, pecahan5.Purata6.Operasi bergabung7.Harga kos dan harga jual - rugi dan untungPerlu diingatkan PMasalah dalam tajuk wang melibatkan juga gabungan pelbagai tajuk dan kemahiran.

 • RUANG

  Mesti ada sisi atau sempadanBentuk segi empat, segitiga, bulatan dan sebaranganGabungan bentuk hasilkan pepejalKenalpasti ciri-ciri bentuk dan pepejalCari dan kenalpasti sisi terlebih dahuluGuna formula untuk cari:1. perimeter- tambah/ (2 X p) + (2 X l)2. luas- p X l dan p X l 23. isipadu- p X l X tPMasalah dalam ruang juga melibatkan pecahan, %, wangYang penting anda mesti tahu cari sisi

 • Tajuk-tajuknya

  Masa dan Waktu

  Ukuran Panjang

  Timbangan Berat

  Sukatan CecairBaca alat

  Analisa alat

  Pertukaran unit

  Sistem 24 jam

  Sukuan jam

  Tempoh masa

  Operasi

  Penyelesaian Masalah

  Soalan aras sukar / 3 markah

  UKURAN DAN SUKATAN

 • GRAF

  Baca data

  Analisa data

  Guna data

  Bina data

  Soalan graf, adalah soalan wajib keluar dalam UPSR.

  Peruntukan soalan adalah 2 ke 3 soalan.

  Hanya keluar dalam MT 015/1 sahaja.

 • Jenis-jenis soalan MT 015/1

  Soalan Mekanikal

  Soalan Rajah, Jadual

  Soalan situasi cerita

  Soalan garis nombor:Nombor BulatNombor PerpuluhanNombor Pecahan

  Soalan Graf

 • STRATEGI PENYELESAIAN

  FAHAMRANCANGLAKSANASEMAK

  LANGKAH-LANGKAHNYA

  BACA SOALANCAPAIAN SEMULAPENJELAJAHAN MAKLUMAT-URUS MAKLUMATBINA AYAT MATEMATIKPERLAKSANAAN JALAN KERJASEMAKAN

 • PEMBACAAN MATEMATIK

  Jenis bacaan -bahasamaklumat dalam rajahpengertian simbol dan formulaKunci katacth:Setelah penurunan harga sebanyak 30%, jumlah harga 4 helai baju yang sama ialah RM140. Berapakah harga asal bagi sehelai baju itu ?ARM42CRM98BRM50DRM200

  Faham maksudnyaTukar kepada ayat matematik

 • MENGURUS MAKLUMAT MATEMATIK

  Maklumat ada dalam soalan dan rajah atau jadual.

  Mesti dipamer dan dijaga dengan baik.

  Maklumat secara langsung (tersurat) atau (tersirat) yang diolah oleh minda.

  Interaksi diri:Apa maksudnyaApa kesamaannyaApa gambaranApa lagi perkara yang berkaitan

 • Cth:

  rajah 12Rajah 12 menunjukkan sebuah kuboid yang berisipadu 300 . Sebuah kubus bersisi 4 cm dipotong keluar daripada kuboid itu. Berapakah isipadu, dalam ,bahagian yang tinggal?

  A236B252C284D2964 cm

 • Capaian semula:

  2.Pembacaan:Kata kunci:Yang hendak dicari:Yang diberi:

  3.Mengurus maklumat:

  TersuratTersirat

  4.Strategi penyelesaian

 • JENIS-JENIS SOALAN MT 015/2

  SOALAN OPERASI ASAS

  SOALAN RAJAH / JADUAL

  SOALAN SITUASI MUDAH

  TERMASUK SEMUA TAJUK KECUALI GRAF

 • 1 markah

  Markah hanya diberi kepada jawapan yang betul sahaja.

  TAJUK-TAJUK

  NomborOperasi asasPecahanPerpuluhanMasa dan waktuRuang

  2 markah

  Markah diberi kepada jalan kerja dan jawapan yang betul / jawapan terus

  TAJUK-TAJUK

  Operasi bergabungPurataPecahanPerpuluhanWangRuangMasa dan waktuPeratus

  3 markah

  Pecahan markah:1 baca alat / pertukaran unit / nilai baru1 operasi betul1- jawapan betul

  TAJUK-TAJUK

  Ukuran & sukatanRuangWangperatus