modul penyelamat krs (negeri)

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

16.164 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MODULPENYELAMAT DANAKTIVITI AIRKURSUS PERSIJILAN PENYELAMAT TAHAP 1 PEGAWAI KRS NEGERI JOHOR 2013Tarikh: 07 Mei - 09 Mei 2013Tempat: Damai Resort, Sedili, Kota Tinggi

2. RASIONAL. Kursusini dirancang khusus untuk semua pemimpin KRS dari semua daerah di negeri Johor. Memandangkan aktiviti KRS ini bergantung sepenuhnya kepada guru-guru pemimpin, maka latihan dan kursus yang bersesuaian perlu diberi agar mereka mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk mengerakkan unit KRS di sekolah dan daerah masing-masing. Dengan ini, objektif penubuhan unit ini akan dapat di capai dengan lebih berkesan 3. MATLAMAT. Matlamatkursus ini ialah untuk membentuksatu kelompok pemimpin KRS yang mampumereliasasikan matlamat penubuhan KRS. Memberi pendedahan dan keyakinan kepadapemimpin KRS untuk menjalankan aktivitiluar. Sebagai satu kekuatan kepada organisasiKRS dalam semua peringkat. 4. OBJEKTIF. Memperjelaskan kurikulum KRS yangtelah digariskan / dimurnikan Melahirkan pemimpin yang mampumelatih anggota dengan pelbagai disiplinKRS Meningkatkan keyakinan diri untukberhadapan dengan anggota kadet disekolah dan daerah. 5. SASARAN5 orang pegawai KRS setiap daerah. 10 daerah X 5 peserta = 50 orang pesertaSTRATEGI PELAKSANAANTarikh: 07 09 Mei 2013Tempat: Damai Resort, Sedili, Kota Tinggi. 6. JAWATANKUASA PELAKSANA1. Penyelaras: Penyelia Kokurikulum JPNJ2.Urusetia/Pendaftaran : PPD Johor Bahru3.Persiapan Tempat dan Logistik: PPD Kota Tinggi4.Sajian peserta, Kebersihan dan Jamuan: PPD Muar5. Buku Program dan Kad Jemputan PPD Batu Pahat6.PA Sistem, Seranta dan Publisiti : PPD Segamat7.Pendokumentasian dan Pelaporan : PPD Mersing8.Hadiah, cenderamata dan Sijil: PPD Pontian9.Jawatankuasa Kecemasan dan Keselamatan : PPD Kluang10. Jawatankuasa Majlis Penutupan rasmi: PPD Pasir Gudang11. Perhubungan dan Protokol PPD Kulai Jaya12. Persiapan Tempat dan Logistik: PPD Johor Bahru13. Buku Program dan Kad JemputanPPD Batu Pahat14. PA Sistem, Seranta dan Publisiti : PPD Segamat15. Pendokumentasian dan Pelaporan : PPD Mersing16. Hadiah, cenderamata dan Sijil: PPD Pontian 7. JAWATANKUASA KEJURULATIHANSekteriat KRS Negeri JohorKetua Jurulatih : Jurulatih JemputanKetua Aktiviti : Pegawai Latihan Sekretariat KRS Negeri 8. ANGGARAN BELANJAWAAN Sumber Pendapatan RM PerbelanjaanRMMakan, minum (5x sehari) 2250.00 Unit Latihan Jabatan 7300.00 RM15 x 50 x 3 hari Pelajaran Johor Banner 100.00 Kecemasan100.00 Bahan Cetak100.00 Alatan/sewaan 1000.00 Penginapan3750.00 Jumlah7300.00Jumlah 7300.00 9. TENTATIF JADUAL AKTIVITI1.00 Hari/Masa 8.00 12.00 12.00 1.002.30-4.304.30 -6.30 6.30 8.30 8.30-11.00 2.3007.05.2013 Taklimat Makan Pengenalan Simpulan MakanTeori Asas /pembahagia / Solat Asas dan Ikatan Malam/Menyelamat n kumpulan/ Aktiviti AirKhidmat Di Air Perjalanan dan PendaftaranpenginapanDiri/ Solat12.30 - 6.30-7.007.00-8.008.00 9.00 9.00 12.30 2.00 6.00 6.30 8.30 8.30-11.00 2.00 PengujianMakanWaterPenyelamatMakan Malam/ Ujian Bertulis, Latihan Khidmat Diri /Confident (Praktikal) / Solat Aktiviti Rakit Dan Khidmat Penilaian dan 08.0513 Kecergasan Makan PengujianDiri/ Solat Refleksi 6.30-7.007.00-8.00 8.00 12.00 12.00 - Raptai & Latihan Khidmat Diri /Majlis Penutup 09.10.13Bersurai Kecergasan Makan 10. MODULMODUL AKTIVITI TANGGUNGJAWAB1 Pengenalan Asas Aktiviti Air BOMBA/JPAM2 Simpulan Dan IkatanSekretariat KRS Negeri3 Teori Asas Menyelamat Di Air BOMBA/JPAM4 Water ConfidentBOMBA/JPAM5 Aktiviti BerkayakJurulatih Pusat KOKO6 Aktiviti Rakit Jurulatih Pusat KOKO 11. RAKIT BATANG PISANG 12. RAKIT BULUH 13. BERKAYAK 14. PENUTUP Kelulusan peruntukan bagi program ini diharapkandapatmerealisasikanimpianuntukmemperkasakan KRS Johor. Segala ilmu dan kepakaran yang diperoleh dapatdibawa pulang ke daerah masing-masing dandipanjangkan untuk dikongsi bersama rakan-rakanyang lain. Peserta program akan diberikan Sijil PenyelamatTahap 1 oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. 15. SEKIAN, TERIMA KASIH www.krstkrsjb.blogspot.comSEKETE JB DGREAT