modul pengguna lentera(oceania/oasis/wadi)- modul aktiviti

20
© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH 2014

Upload: universiti-malaysia-terengganu

Post on 19-Jul-2015

86 views

Category:

Internet


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL

SULTANAH NUR ZAHIRAH

2014

Page 2: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /2

MANUAL PENGGUNA

MODUL AKTIVITI (FORUM, FEEDBACK, CHAT)

Objektif : Dapat memberi maklumat secara terperinci dalam membantu pengguna untuk menyediakan pelbagai aktiviti secara atas talian. Terdapat 3 jenis aktiviti iaitu Forum, Feedback dan Chat. Setiap aktiviti ini mempunyai fungsinya tersendiri dan disediakan dalam sistem e-pembelajaran LENTERA.

Direktori:

Nama/Jawatan E-mel Ext

Dr. Noraida Haji Ali - Ketua e-Pembelajaran, PPDSNZ, UMT

aida 4332

Mohd Hafriz Bin Nural Azhan - Pegawai Teknologi Maklumat

hafriz.azhan 4826

Khairul Bukhari Bin Abd Hamid - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

k.bukhari 4442

Abd. Hadi Bin Ismail - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

abdhadi 4442

Page 3: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /3

ISI KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

A LOG-IN 4

B FORUM 7

C FEEDBACK

Penilaian Terhadap Kursus/Kumpulan 8

Membina Kumpulan 15

D CHAT 18

Page 4: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /4

A. LOG IN :

Alamat url: epembelajaran.umt.edu.my (guna pelayar Mozila Firefox) atau melalui mynemo.

Buat pilihan modul e-pembelajaran yang sesuai.

- Oceania : e-pembelajaran untuk pelajar ijazah

- Wadi : e-pembelajaran untuk pelajar diploma

- Oasis : e-pembelajaran untuk pelajar siswazah atau penggunaan kakitangan UMT

Page 5: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /5

Log-in akaun masing-masing.

Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

Masukkan Username dan

Password masing-masing.

Paparan berikut akan

dipaparkan.

Nama dipaparkan

Senarai kursus dipaparkan

Page 6: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /6

Pilih kursus. Klik pada nama kursus. Paparan berikut dipaparkan.

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Paparan berikut akan dipaparkan.

Ikon ini dipaparkan

Page 7: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /7

B. FORUM

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Forum dan klik button Add.

Paparan berikut dipaparkan.

Aktiviti Forum dipaparkan seperti berikut. Klik nama forum untuk paparan.

Pastikan masukkan nama

forum dan description.

Page 8: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /8

C. FEEDBACK

1. Penilaian Terhadap Kursus/Kumpulan

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Feedback dan klik button Add .

Skrin berikut dipaparkan, pastikan nama dan description dimasukkan.

Boleh setkan masa untuk benarkan pelajar menjawab feedback ini. Klik button Save and return to course.

Page 9: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /9

Untuk mula membina soalan-soalan, klik pada tajuk.

Skrin berikut dipaparkan, klik pada ‘Edit question’ untuk mula proses penyuntingan soalan.

Skrin berikut dipaparkan

Boleh pilih jenis soalan yang sesuai

Contoh: pilih Short text answer.

Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

Ruang soalan

Klik Save bila selesai

Page 10: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /10

Untuk membina soalan seterusnya, pilih jenis soalan.

Sama seperti tadi,

Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

Ruang soalan

Klik Save bila selesai

Jenis pilihan jawapan yang sesuai

Ruang untuk nilai jawapan pilihan

Tukar kepada ‘Yes’

Page 11: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /11

Lihat hasilnya seperti berikut.

Boleh cuba untuk soalan yang lain. Berikut adalah contoh soalan yang telah dibina.

Page 12: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /12

Apabila ada respon dari pelajar, sistem akan paparkan statistik respon secara ringkas. Skrin

berikut adalah contohnya.

Klik pada menu Analysis untuk mendapatkan peratus respon bagi setiap soalan.

Bilangan respon yang diterima

Page 13: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /13

Klik pada menu Show responses untuk mendapatkan senarai pelajar yang memberi respon.

Klik pada menu Show non-respondents untuk mendapatkan senarai pelajar yang tidak memberi

respon.

Klik pada tarikh untuk melihat

nilai responnya

Klik ‘Delete entry’ untuk padam

atau untuk membenarkan

pelajar memberi respon sekali

lagi

Page 14: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /14

Mesej yang sesuai boleh dihantar kepada pelajar-pelajar ini.

Boleh pilih mana-mana pelajar dengan tick pada kotak

Klik ‘Select all’ untuk pilih semua pelajar

Ruang untuk mesej yang berkaitan

Klik butang ‘send’ untuk menghantar mesej

Page 15: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /15

2. Membina Kumpulan

Modul Feedback juga boleh digunakan untuk pelajar membina kumpulan dimana pelajar diminta

untuk memilih ahli kumpulan masing-masing.

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Feedback dan klik button Add .

Skrin berikut dipaparkan, pastikan name dan description dimasukkan. Kemudian Klik button Save and return to course.

.

Klik pada nama feedback tadi

Page 16: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /16

Skrin berikut dipaparkan, klik pada ‘Edit question’ untuk mula proses penyuntingan soalan.

Boleh pilih jenis soalan yang sesuai. Contoh: pilih Longer text answer

Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

Ruang soalan

Klik Save bila selesai

Page 17: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /17

Paparan yang terhasil.

Untuk kembali ke muka depan, klik pada nama kursus.

Ruang untuk jawapan pelajar

Page 18: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /18

D. CHAT

Modul Chat boleh digunakan untuk membina satu ruang untuk sembang antara pensyarah dan

pelajar untuk membincang sesuatu perkara secara masa-nyata (real-time).

Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

Pilih ikon Chat dan klik button Add .

Bina nama ruang chatting dan masukkan arahan atau maklumat di ruang Description.

Kemudian Klik button Save and return to course. Hasilnya seperti paparan berikut.

Klik pada nama chat

Page 19: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /19

Skrin berikut dipaparkan.

Ini adalah ruang sembang maya yang terhasil..

Untuk mula bersembang, klik disini

Senarai nama pelajar yang online akan dipaparkan di sini.

Page 20: MODUL PENGGUNA LENTERA(OCEANIA/OASIS/WADI)- MODUL AKTIVITI

Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /20

TERIMA KASIH

Disediakan oleh: Dr.Noraida Haji Ali

Ketua e-Pembelajaran PPDSNZ, UMT

2014