modul pengguna lentera(oceania/oasis/wadi)- modul aktiviti

of 20 /20
© 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH 2014

Author: universiti-malaysia-terengganu

Post on 19-Jul-2015

69 views

Category:

Internet


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2014 Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

  PUSAT PEMBELAJARAN DIGITAL

  SULTANAH NUR ZAHIRAH

  2014

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /2

  MANUAL PENGGUNA

  MODUL AKTIVITI (FORUM, FEEDBACK, CHAT)

  Objektif : Dapat memberi maklumat secara terperinci dalam membantu pengguna untuk menyediakan pelbagai aktiviti secara atas talian. Terdapat 3 jenis aktiviti iaitu Forum, Feedback dan Chat. Setiap aktiviti ini mempunyai fungsinya tersendiri dan disediakan dalam sistem e-pembelajaran LENTERA.

  Direktori:

  Nama/Jawatan E-mel Ext

  Dr. Noraida Haji Ali - Ketua e-Pembelajaran, PPDSNZ, UMT

  aida 4332

  Mohd Hafriz Bin Nural Azhan - Pegawai Teknologi Maklumat

  hafriz.azhan 4826

  Khairul Bukhari Bin Abd Hamid - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

  k.bukhari 4442

  Abd. Hadi Bin Ismail - Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat

  abdhadi 4442

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /3

  ISI KANDUNGAN

  TAJUK MUKA SURAT

  A LOG-IN 4

  B FORUM 7

  C FEEDBACK

  Penilaian Terhadap Kursus/Kumpulan 8

  Membina Kumpulan 15

  D CHAT 18

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /4

  A. LOG IN :

  Alamat url: epembelajaran.umt.edu.my (guna pelayar Mozila Firefox) atau melalui mynemo.

  Buat pilihan modul e-pembelajaran yang sesuai.

  - Oceania : e-pembelajaran untuk pelajar ijazah

  - Wadi : e-pembelajaran untuk pelajar diploma

  - Oasis : e-pembelajaran untuk pelajar siswazah atau penggunaan kakitangan UMT

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /5

  Log-in akaun masing-masing.

  Masukkan Username dan Password masing-masing. Paparan berikut akan dipaparkan.

  Masukkan Username dan

  Password masing-masing.

  Paparan berikut akan

  dipaparkan.

  Nama dipaparkan

  Senarai kursus dipaparkan

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /6

  Pilih kursus. Klik pada nama kursus. Paparan berikut dipaparkan.

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Paparan berikut akan dipaparkan.

  Ikon ini dipaparkan

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /7

  B. FORUM

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Forum dan klik button Add.

  Paparan berikut dipaparkan.

  Aktiviti Forum dipaparkan seperti berikut. Klik nama forum untuk paparan.

  Pastikan masukkan nama

  forum dan description.

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /8

  C. FEEDBACK

  1. Penilaian Terhadap Kursus/Kumpulan

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Feedback dan klik button Add .

  Skrin berikut dipaparkan, pastikan nama dan description dimasukkan.

  Boleh setkan masa untuk benarkan pelajar menjawab feedback ini. Klik button Save and return to course.

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /9

  Untuk mula membina soalan-soalan, klik pada tajuk.

  Skrin berikut dipaparkan, klik pada Edit question untuk mula proses penyuntingan soalan.

  Skrin berikut dipaparkan

  Boleh pilih jenis soalan yang sesuai

  Contoh: pilih Short text answer.

  Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

  Ruang soalan

  Klik Save bila selesai

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /10

  Untuk membina soalan seterusnya, pilih jenis soalan.

  Sama seperti tadi,

  Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

  Ruang soalan

  Klik Save bila selesai

  Jenis pilihan jawapan yang sesuai

  Ruang untuk nilai jawapan pilihan

  Tukar kepada Yes

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /11

  Lihat hasilnya seperti berikut.

  Boleh cuba untuk soalan yang lain. Berikut adalah contoh soalan yang telah dibina.

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /12

  Apabila ada respon dari pelajar, sistem akan paparkan statistik respon secara ringkas. Skrin

  berikut adalah contohnya.

  Klik pada menu Analysis untuk mendapatkan peratus respon bagi setiap soalan.

  Bilangan respon yang diterima

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /13

  Klik pada menu Show responses untuk mendapatkan senarai pelajar yang memberi respon.

  Klik pada menu Show non-respondents untuk mendapatkan senarai pelajar yang tidak memberi

  respon.

  Klik pada tarikh untuk melihat

  nilai responnya

  Klik Delete entry untuk padam

  atau untuk membenarkan

  pelajar memberi respon sekali

  lagi

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /14

  Mesej yang sesuai boleh dihantar kepada pelajar-pelajar ini.

  Boleh pilih mana-mana pelajar dengan tick pada kotak

  Klik Select all untuk pilih semua pelajar

  Ruang untuk mesej yang berkaitan

  Klik butang send untuk menghantar mesej

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /15

  2. Membina Kumpulan

  Modul Feedback juga boleh digunakan untuk pelajar membina kumpulan dimana pelajar diminta

  untuk memilih ahli kumpulan masing-masing.

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Feedback dan klik button Add .

  Skrin berikut dipaparkan, pastikan name dan description dimasukkan. Kemudian Klik button Save and return to course.

  .

  Klik pada nama feedback tadi

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /16

  Skrin berikut dipaparkan, klik pada Edit question untuk mula proses penyuntingan soalan.

  Boleh pilih jenis soalan yang sesuai. Contoh: pilih Longer text answer

  Perlu tick untuk mewajibkan jawapan

  Ruang soalan

  Klik Save bila selesai

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /17

  Paparan yang terhasil.

  Untuk kembali ke muka depan, klik pada nama kursus.

  Ruang untuk jawapan pelajar

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /18

  D. CHAT

  Modul Chat boleh digunakan untuk membina satu ruang untuk sembang antara pensyarah dan

  pelajar untuk membincang sesuatu perkara secara masa-nyata (real-time).

  Untuk memulakan kerja-kerja penyuntingan, perlu klik pada ikon

  Pilih ikon Chat dan klik button Add .

  Bina nama ruang chatting dan masukkan arahan atau maklumat di ruang Description.

  Kemudian Klik button Save and return to course. Hasilnya seperti paparan berikut.

  Klik pada nama chat

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /19

  Skrin berikut dipaparkan.

  Ini adalah ruang sembang maya yang terhasil..

  Untuk mula bersembang, klik disini

  Senarai nama pelajar yang online akan dipaparkan di sini.

 • Nota Modul Aktiviti LMS Lentera(Oceania/ Wadi/Oasis) 2014

  P u s a t P e m b e l a j a r a n D i g i t a l S u l t a n a h N u r Z a h i r a h /20

  TERIMA KASIH

  Disediakan oleh: Dr.Noraida Haji Ali

  Ketua e-Pembelajaran PPDSNZ, UMT

  2014