modul latihan nombor dan operasi

Download Modul Latihan Nombor Dan Operasi

Post on 07-Nov-2015

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Latihan Matematik Tahun 6

TRANSCRIPT

MODUL MELAKA GEMILANG 2015MATEMATIK 015MODUL 1

1. Rajah di bawah menunjukkan empat kad nombor yang disusun dalam urutan menaik. Nombor pada kad M tidak ditunjukkan.

458619M7490221 968

Nombor yang manakah diwakili oleh M ?

A. 73 895B. 98 999C. 460 668D. 485 916KLON 2010 2. Penukaran manakah yang betul?

A. 605 g = 0.605 kgB. 605 g = 6.05 kgC. 6050 g = 6.5 kgD. 6050 g = 60.5 kg KLON 20103. 9.92 + 15 + 9.8 =

A. 12.04B. 20.86C. 22.12D. 34.72 KLON 20104. ( ) (86 - 25) = 520 Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam ( ) itu?

A. 31720B. 32170C. 32710D. 37120 KLON 20105. 108.92 35 =

A. 3.10B. 3.13C. 3.112D. 3.115 KLON 20106. (RM 104 x 5) - (85 sen x 9) =

A. RM512.35B. RM514.15C. RM521.35D. RM542.15 KLON 20107. 0.5 juta - 7 ribu - 9 ratus =

A. 421 000B. 431 000C. 492 100D. 499 210 KLON 20108. RM50 - RM24 - 405sen =

A. RM21.90B. RM21.95C. RM22.90D. RM22.95 KLON 20109. 4.55 km + 60 m + 1 km 90 m =

A. 5700 mB. 5925 m C. 6320 mD. 6420 m KLON 2010

10. 14.58 l - 8.75 l =

A. 5 308 mlB. 5 830 mlC. 6 240 mlD. 6 708 ml KLON 2010

11. Berikut ialah perbualan antara seorang guru dengan 3 orang murid.

Guru : Berapakah tinggi kamu Ariffin?Ariffin : Tinggi saya ialah 1.48 m.Guru : Tinggi kamu, Muthu?Muthu : Tinggi saya ialah 12 cm lebih daripada Ariffin.Guru : Berapakah tinggi kamu, Chan?Chan : Tinggi saya adalah sama dengan Muthu.

Berdasarkan perbualan itu, hitung purata tinggi, dalam m, seorang murid.

A. 1.05B. 1.17C. 1.56D. 1.60 KLON 2010

12. 2.05 juta =

A. 2 000 005B. 2 004 000C. 2 050 000D. 2 500 000 KLON 201113. Ukuran manakah yang paling pendek?

A. 525 mmB. 5.25 cmC. 5.25 mD. 52.5 m KLON 2011

14. 347 040 32 =

A. 10 845B. 10 845 baki 7C. 10 885D. 10 885 baki 21 KLON 201115. 12095 x (70 - 31) =

A. 145140B. 471705C. 495895D. 604739 KLON 201116. Rajah di bawah menunjukkan skor seorang peserta dalam satu pertandingan. 125011093192

Hitung purata skor peserta itu.

A. 104B. 129C. 130D. 150 KLON 201117. Cikgu Wahid menganggarkan 70% daripada 1 850 orang ibu bapa akan hadir pada Hari Penyampaian Hadiah, tetapi 1 166 orang ibu bapa hadir pada hari tersebut. Berapakah beza antara anggaran kehadiran dengan bilangan kehadiran sebenar?

A. 129B. 405C. 423D. 552 KLON 2011

18. Wang sebanyak RM 1 250 dibahagikan antara Umairah dan Aleesha. Umairah mendapat RM 125 lebih daripada Aleesha. Berapakah wang yang diterima oleh Umairah

A. RM 562.50B. RM 625.00C. RM 687.50D. RM 750.00 KLON 201119. Johari ada 11 m dawai. Dia membuat 12 penyangkut baju. Setiap penyangkut baju memerlukan 0.6 dawai. Hitung panjang, dalam cm, baki dawai itu.

A. 280B. 380C. 480D. 720 KLON 201120. Rajah 20 menunjukkan suatu kad nombor. 31 896

Rajah 20Antara yang berikut, yang manakah nilai tempat bagi digit yang paling kecil pada nombor itu?

A. SaB. RatusC. PuluhD. Ribu KLON 2012 21. Rajah 21 menunjukkan sekeping kad nombor.238 053

Rajah 21Cerakinkan nombor itu kepada nilai digit.

A. 200 000 + 8 000 + 800 + 53B. 200 000 + 8 000 + 800 + 50 + 3C. 200 000 + 80 000 + 8 000 + 500 + 3 D. 200 000 + 30 000 + 8 000 + 50 +3 KLON 2012

22. 71.8 kg =

A. 0.0718 g B. 0.718 g C. 7 180 g D. 71 800 g KLON 201223. (96 x 6) - (189 7) =

A. 549B. 468C. 144D. 117KLON 201224. (82 530 - 78 678) 36 =

A. 107B. 170C. 20582D. 20692KLON 201225. Nilai yang manakah paling kecil?

A. 30 782 + 60 119B. 95905 - 5796C. 18020 x 5 D. 272730 3 KLON 201226. 30.645 5 = Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.

A. 6.10B. 6.12C. 6.13D. 6.20KLON 2012

27. RM36 - 65 sen + RM3.20 =

A. RM36.15B. RM37.35C. RM37.45D. RM38.55 KLON 201228. 74 km 52 m - 48 km 71 m =

A. 25 km 81 m B. 25 km 981 mC. 102 km 123 m D. 103 km 23 m KLON 201229. Adam ada 1240 biji guli. Dia memberikan 200 biji guli kepada Koh. Dia membahagi sama banyak bakinya ke dalam 8 bekas.Berapakah jumlah bilangan guli dalam 5 bekas?

A. 130B. 155C. 650D. 1 040 KLON 201230. Rajah 30 menunkjukkan empat keping kad nombor. 9.229.2029.029.2

Rajah 30Susun nombor-nombor berikut mengikut tertib menaik.

A. 9.02, 9.2, 9.202, 9.22B. 9.22, 9.2, 9.202,9.02C. 9.02, 9.202, 9.22, 9.2D. 9.22, 9.202, 9.2, 9.02 KLON 201231. 35 x 2 508 = A. 77 880B. 78 780C. 87 780D. 88 770 KLON 201332. 1.75 juta - 500 000 = A. 250 000B. 950 000C. 1 250 000D. 2 250 000 KLON 2013

33. 6 056 + 3 034 x 50 = Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat.

A. 150 000B. 160 000C. 450 000D. 454 500 KLON 201334. 485 m x 9 =

A. 4.365 kmB. 43.65 km C. 436.5 kmD. 4365 km KLON 201335. 85 sen x 76 =

A. RM6.46B. RM64.60C. RM646D. RM6460 KLON 201336. Sebuah kilang mengeluarkan 1.6 juta sarung tangan. 610000 sarung tangan dihantar sama banyak ke 11 hospital swasta. Berapakah sarung tangan yang akan diterima oleh setiap hospital swasta itu?

A. 40 000B. 90 000C. 180 000D. 990 000 KLON 2013

37. Shahrul membeli 6 buah kabinet yang serupa pada harga RM3240. Dia menjual 4 buah kabinet dengan keuntungan sebanyak RM200. Berapakah harga jual bagi sebuah kabinet?

A. RM540B. RM590C. RM810D. RM860 KLON 201338. Sehelai reben berukuran 2.6 m digunakan untuk mengikat bungkusan berbentuk kubus dan bungkusan berbentuk kuboid. Bungkusan kubus menggunakan 34 cm lebih reben daripada bungkusan kuboid. Berapakah panjang, dalam cm, reben yang digunakan untuk mengikat bungkusan kuboid?

A. 113B. 130C. 147D. 164 KLON 201339. Bundarkan 70 926 kepada ratus yang terdekat.

A. 70 000B. 70 900C. 70 930D. 71 000 KLON 201440. 16 x 2 845 =

A. 40 255B. 42 550C. 45 250D. 45 520 KLON 201441. 581 + 13139 + ( ) = 45461Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam ( )?A. 31 741B. 32 259C. 32 302D. 32 751 KLON 201442. 42 500 x 60 =

A. 0.245 jutaB. 0.255 jutaC. 2.45 jutaD. 2.55 juta KLON 201443. 40 - 8.18 + 6.9 =

A. 31.82B. 32.51C. 38.72D. 55.08 KLON 201444. 120.96 45 =

A. 2.688B. 26.88C. 28.68D. 28.86 KLON 201445. 6.6 l - 2 700 ml - 600 ml =

A. 2 760 mlB. 3 300 ml C. 4 110 ml D. 4 650 ml KLON 2014

46. Sekolah Kebangsaan Seri Mahkota mempunyai 1420 orang murid. Bilangan murid perempuan adalah 160 orang lebih daripada bilangan murid lelaki. Berapakah bilangan murid perempuan di sekolah itu?

A. 550B. 630C. 710D. 790 KLON 2014

47. Zahra menjual 64 helai baju. Samsiah menjual 3 kali jumlah baju yang dijual oleh Zahra. Berapakah jumlah baju yang dijual oleh mereka?

A. 144B. 192C. 256D. 320 KLON 201448. Cedric ada RM1800 untuk memulakan perniagaan. Bapanya memberi 5 kali jumlah wang yang dia ada. Cedric membelanjakan RM7200 untuk barangan perniagaan. Berapakah wang yang masih tinggal?

A. RM3 600B. RM5 400C. RM10 800D. RM12 600 KLON 201449. Jisim Chen Yap ialah 45.63 kg. Selepas setahun, jisimnya ialah 51.2 kg. Hitung peningkatan jisim, dalam g, bagi Chen Yap.

A. 5 570B. 5 630C. 6 570D. 9 683 KLON 201450. Danial membeli 10 batang pen. Dia membayar 7 batang pen dengan harga RM34 sebatang dan selebihnya pada harga RM17 sebatang.Berapakah harga purata sebatang pen itu?

A. RM23.80B. RM28.90C. RM238.00D. RM289.00 KLON 2014

KERTAS 21. Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam 531 287.KLON 20102. Bundarkan 9.061 kepada persepuluh yang terdekat. KLON 20103. 9 012 - 3708 = KLON 20104. 36 - 2.817 = KLON 20105. 705 - 1 008 48 = KLON 20106. Daniel, Koh dan Siva mengumpul 380 tin minuman dalam satu kempen kitar semula. Daniel mengumpul 120 tin minuman. Koh mengumpul bilangan tin minuman yang sama banyak seperti Siva. Berapakah bilangan tin minuman yang dikumpul oleh Koh? KLON 20107. Bundarkan 5.263 kepada persepu