modul instrumen kemahiran asas matematik … ikamm men.pdf · intervensi bahasa melayu dan...

of 127 /127
SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR MODUL INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK MENENGAH (IKAMM)

Author: ngocong

Post on 07-Jul-2018

330 views

Category:

Documents


23 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DANPENDIDIKAN KHAS

  JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

  MODUL

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH

  (IKAMM)

 • 1

  Kata Alu-aluanPengarah Pelajaran Johor

  Bismillahirahmanirrahim

  Saya berasa amat bangga dan bersyukur atas kejayaan penerbitan Modul

  Intervensi Bahasa Melayu dan Matematik Sekolah Menengah bagi kemahiran asas

  3M iaitu menulis, membaca dan mengira. Penerbitan ini seiring dengan hasrat

  kerajaan meningkatkan Kemahiran 3M kalangan murid sekolah menengah.

  Sejajar dengan hasrat ini, penerbitan modul ini akan membantu guru-guru

  intervensi mengendali dan melaksanakan program PINCH (Program 100% Celik

  Huruf) Negeri Johor khususnya dalam menyusun langkah-langkah remedial bagi

  merawat dan memulihkan murid yang mengalami masalah dalam penguasaan

  kemahiran asas 3M secara lebih teratur dan berkesan.

  Penguasaan kemahiran asas literasi dan numerasi ini adalah amat penting

  untuk setiap murid sebagai teras meneroka ilmu. Sehubungan itu, adalah menjadi

  tanggungjawab semua pendidik yang terlibat bagi memastikan setiap murid yang

  berada dalam sistem pendidikan hari ini mempunyai asas yang kukuh bagi

  menguasai ilmu ini sejajar dengan matlamat akhir pendidikan iaitu murid boleh

  membaca, menulis dan mengira serta mampu bersaing dalam peperiksaan awam.

  Sekian terima kasih.

  Mohd Nor bin A. GhaniPengarah Pelajaran Johor

 • 2

  KANDUNGANBil Perkara Halaman

  1 Pengenalan 3

  2 Carta Alir 4

  3 Prosedur Ujian 5

  4 Instrumen Saringan 6

  5 Ujian Pengesahan 15

  6 Unit 1 : Nombor Bulat 18

  7 Unit 2 : Penambahan 29

  8 Unit 3: Penolakan 51

  9 Unit 4: Pendaraban 67

  10 Unit 5: Pembahagian 82

  11 Instrumen IKAMM 101

  12 Senarai Nama Panel Pembina Modul 126

 • 3

  PENGENALAN

  Modul Asas Matematik Intervensi disediakan khusus untuk membantu

  pelajar menguasai kemahiran asas mengira. Penyediaan modul ini berasaskan

  kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Intervensi.

  Modul ini memuatkan latihan yang dibuat berdasarkan senarai kemahiran

  yang perlu dikuasai iaitu mengenal nombor bulat, menambah, menolak,

  mendarab dan membahagi nombor bulat. Kesemua kemahiran ini

  dipersembahkan dalam beberapa unit. Terdapat lima unit yang disediakan untuk

  mengenal pasti tahap keupayaan asas mengira murid Intervensi.

  Latihan yang dimuatkan dalam modul ini merupakan latihan yang sesuai

  untuk melatih pelajar menguasai kemahiran asas mengira.

  Diharap pelajar dapat menggunakan modul ini untuk membolehkan mereka

  menguasai kemahiran yang telah ditetapkan dalam asas mengira.

  Latar belakang

  Program Intervensi 3M di sekolah menengah dilaksanakan mengikut

  konsep KBSM iaitu pemulihan di bilik darjah. Program ini bergerak di bawah

  Panitia Bahasa Melayu dan Panitia Matematik dan menjadi tanggungjawab guru

  Bahasa Melayu dan guru Matematik untuk melaksanakannya. Pelajar yang

  dikenalpasti tidak menguasai asas matematik akan mengikuti prosedur

  pelaksanaan seperti carta alir di sebelah.

 • 4

  PROSEDUR PELAKSANAAN INTERVENSI MATEMATIK

  LULUS

  KANDAS

  UJIAN SARINGAN(IKAMM)

  UJIANPENGESAHAN

  UJIAN PELEPASAN(IKAMM)

  Kenal Pasti Pelajar Lemah Matematik

  Guru IntervensiModul + Bahan Tambahan

  Guru Mata PelajaranBimbing Guna Modul

  Kelas Arus Perdana

  UJIANPELEPASAN

  (IKAAM)

  LULUS

  LULUS

  LULUS

  KANDAS

  KANDAS

  KANDAS

 • 5

  Prosedur Ujian

  1) Ujian SaringanUjian Saringan perlu diuji kepada murid yang telah dikenalpasti lemahdalam mengira yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.Ujian Saringan ini terbahagi kepada 2 iaitu menengah rendah danmenengah atas. Skor Ujian Saringan adalah mengikut skor setiap item yangperlu dipatuhi setiap tingkatan. Guru boleh rujuk Jadual Matematik diakhirUjian Saringan. Sekiranya terdapat murid yang tidak memenuhi syarat skoritem ujian, murid tersebut dianggap kandas.

  2) Ujian PengesahanUjian Pengesahan diuji kepada murid yang kandas menduduki UjianSaringan. Terdapat 2 Ujian Pengesahan yang masing-masing terdiri 25soalan tambah dan tolak. Murid yang mendapat markah 20/25 bagi kedua-dua ujian dianggap lulus seterusnya boleh menggunakan Modul IKAMMyang dibimbing oleh guru mata pelajaran di dalam bilik darjah. Sekiranyamurid mendapat markah kurang daripada 20 bagi kedua-dua ujian dianggapkandas seterusnya murid ini dikategorikan sebagai murid yang memerlukanbimbingan daripada guru Intervensi. Guru Intervensi akan mengunakanmodul serta bahan tambahan untuk membimbing pelajar ini.

  3) Ujian Pelepasan

  Ujian Pelepasan diuji setelah murid intervensi selesai sesi pembelajarantambah, tolak, darab dan bahagi. Guru perlu memastikan murid ini lulusskor setiap item yang perlu dipatuhi setiap tingkatan. Guru boleh rujukJadual Matematik diakhir Ujian Pelepasan. . Sekiranya terdapat murid yangtidak memenuhi syarat skor item ujian, murid tersebut dikira kandas danperlu mengulangi kelas intervensi. Murid yang memenuhi syarat skor itemujian boleh ke kelas Arus Perdana. Murid yang lulus tidak boleh diuji lagipada mana-mana ujian IKAMM.

 • 6

  INSTRUMENIKAMM

  (UJIAN SARINGAN)

 • 7

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK

  MENENGAH RENDAH

  (SET SARINGAN)

  SEKOLAH :SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN A

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 1 + 5 = b) 6 + 2 =

  c) 4 + 3 = d) 7 + 5 =

  e) 9 + 8 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 3 3 = b) 7 0 =

  c) 9 5 = d) 18 6 =

  e) 17 8 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 8

  PENDARABAN (Multiplication

  a) 6

  1

  b) 4

  4

  c) 3

  0

  d) 8

  5

  e) 9

  7

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 546 + 1243 = b) 4725 + 263 =

  c) 2658 + 3107 = d) 3485 + 4126 =

  e) 3589 + 1435 =

  61 88 213

  655137

 • 9

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 3475 1253 = b) 9243 1232 =

  c) 3851 749 = d) 6554 457 =

  e) 7823 549 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 35 X 3 = b) 102 X 7 =

  c) 422 X 4 = d) 34 X 27 =

  e) 520 X 6 =

 • 10

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 24 3 = b) 52 4 =

  c) 75 5 = d) 612 6 =

  e) 255 7 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yangdiuji

  SKORJumlah

  itemTING1

  TING2

  TING3

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  2/5

  2/5

  2/5

  2/5

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 11

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIK

  MENENGAH ATAS

  (SET SARINGAN)

  SEKOLAH :SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN A

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 7 + 5 = b) 10 + 6 =

  c) 25 + 33 = d) 31 + 7 =

  e) 21 + 6 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 10 - 5 = b) 32 - 7 =

  c) 62 - 15 = d) 30 - 5 =

  e) 42 - 12 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 12

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 23 2

  b) 45 3

  c) 60 8

  d) 82 7

  e) 134 9

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 7654 + 2148 = b) 110 + 48 + 4007 =

  c) 14 + 608 + 1042 = d) 20 + 3 + 414 + 406 =

  e) 456 + 140 + 215 + 247 =

  243 474

  1827546

  402

 • 13

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 4705 583 = b) 5646 5443 =

  c) 5007 482 = d) 5142 4213 =

  e) 342 15 214 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 315 X 6 = b) 814 X 2 =

  c) 146 X 24 = d) 217 X 43 =

  e) 514 X 27 =

 • 14

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 752 4 = b) 624 6 =

  c) 72604 12 = d) 4351 9 =

  e) 10476 17 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yang diuji SKORJumlah

  itemTING 4 TING 5

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 15

  UJIANPENGESAHAN

 • 16

  NAMA: TINGKATAN:

  UJIAN PENGESAHAN:

  Kirakan:

  PENGESAHAN GURU:

  Tarikh:

 • 17

  NAMA: TINGKATAN:

  UJIAN PENGESAHAN:

  PENGESAHAN GURU:

  Tarikh:

 • 18

  UNIT 1

 • 19

  Baca setiap nombor berikut.

  Angka Perkataan

  23 Dua puluh tiga

  42 Empat puluh dua

  50 Lima puluh

  99 Sembilan puluh sembilan

  100 Seratus

  107 Seratus tujuh

  200 Dua ratus

  444 Empat ratus empat puluh empat

  729 Tujuh ratus dua puluh sembilan

  2 000 Dua ribu

  3 001 Tiga ribu satu

  2 586 Dua ribu lima ratus lapan puluh enam

  7 950 Tujuh ribu sembilan ratus lima puluh

  9 800 Sembilan ribu lapan ratus

  9 091 Sembilan ribu sembilan puluh satu

 • 20

  Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk perkataan.

  Angka Perkataan

  15

  30

  33

  45

  105

  150

  555

  880

  609

  945

  999

  1001

  5 027

  5 270

  3 616

 • 21

  Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk angka.

  Perkataan Angka

  Tujuh belas

  Dua puluh empat

  Empat puluh dua

  Enam puluh tiga

  Lapan puluh sembilan

  Seratus dua

  Dua ratus dua puluh dua

  3 660

  2 132

  2 102

  1 536

  1 036

  9 423

  9 432

 • 22

  Tiga ratus tiga puluh

  Lima ratus empat puluh tujuh

  Enam ratus enam puluh sembilan

  Seribu dua ratus

  Tiga ribu tiga ratus

  Tiga ribu tiga ratus tiga

  Lima ribu empat puluh enam

  Lima ribu empat ratus enam puluh

  Tujuh ribu lapan ratus lapan belas

  Tujuh ribu lapan ratus lapan puluh

  Lapan ribu seratus sembilan puluh tiga

  Empat ribu lima puluh dua

  Empat ribu dua puluh lima

  Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluhsembilan

  Sembilan ribu sembilan

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

  UNIT 2

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

  UNIT 3

 • 52

 • 53

 • 54

 • 55

 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

 • 61

 • 62

 • 63

 • 64

 • 65

 • 66

 • 67

  UNIT 4

 • 68

 • 69

 • 70

 • 71

 • 72

 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78

 • 79

 • 80

 • 81

 • 82

  UNIT 5

 • 83

 • 84

 • 85

 • 86

 • 87

 • 88

 • 89

 • 90

  Kirakan hasil bahagi:

 • 91

  Isikan nombor yang sesuai di dalam petak kosong :

 • 92

  Isikan nombor yang sesuai di dalam petak kosong:

 • 93

  Kirakan hasil bahagi:

 • 94

  Isikan nombor yang sesuai di dalam petak kosong

 • 95

  Tuliskan nombor pembahagi:

 • 96

  Isikan nombor yang sesuai di petak kosong:

 • 97

  Isikan nombor yang sesuai di petak kosong:

 • 98

  Isikan nombor yang sesuai di ruang kosong:

 • 99

 • 100

 • 101

  INSTRUMENIKAMM

  (UJIAN PELEPASAN)

 • 102

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH RENDAH

  (SET 1)

  SEKOLAH : SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN APENAMBAHAN (Addition)

  a) 1 + 5 = b) 6 + 2 =

  c) 4 + 2 = d) 7 + 5 =

  e) 9 + 8 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 5 5 = b) 9 0 =

  c) 9 4 = d) 18 6 =

  e) 17 8 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 103

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 7 1

  b) 4 4

  c) 5 0

  d) 7 6

  e) 9 7

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN BPENAMBAHAN (Addition)

  a) 472 + 1314 = b) 5823 + 116 =

  c) 2749 + 1119 = d) 2594 + 3117 =

  e) 4496 + 1818 =

  61 88 244

  655137

 • 104

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 3485 1142 b) 9243 1232 =

  c) 2731 629 = d) 6843 372 =

  e) 5842 529 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 45 X 3 = b) 103 X 6 =

  c) 321 X 4 = d) 34 X 27 =

  e) 420 X 6 =

 • 105

  PEMBAHAGIAN (Division)

  f) 20 5 = g) 56 4 =

  h) 84 6 = i) 108 9 =

  j) 716 6 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yangdiuji

  SKORJumlah

  itemTING1

  TING2

  TING3

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  2/5

  2/5

  2/5

  2/5

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 106

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH RENDAH

  (SET 2)

  SEKOLAH :NAMA :____________________________________TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN APENAMBAHAN (Addition)

  a) 1 + 5 = b) 6 + 2 =

  c) 4 + 2 = d) 7 + 5 =

  e) 9 + 8 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 5 5 = b) 9 0 =

  c) 9 4 = d) 18 6 =

  e) 17 8 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 107

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 7 1

  b) 4 4

  c) 5 0

  d) 7 6

  e) 9 7

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 395 + 2403 = b) 4561 + 427 =

  c) 3432 + 2419 = d) 5265 + 2466 =

  e) 1694 + 3747 =

  61 88 244

  655137

 • 108

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 4972 2351 = b) 6747 2512 =

  c) 6392 365 = d) 7665 592 =

  e) 3967 849 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 27 X 4 = b) 312 X 3 =

  c)510 X 5 = d) 56 X 23 =

  e) 731 X 5 =

 • 109

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 24 3 = b) 48 2 =

  c) 96 3 = d) 125 5 =

  e) 864 4 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yangdiuji

  SKORJumlah

  itemTING1

  TING2

  TING3

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  2/5

  2/5

  2/5

  2/5

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 110

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH RENDAH

  (SET 3)SEKOLAH :

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN A

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 1 + 5 = b) 6 + 2 =

  c) 4 + 2 = d) 7 + 5 =

  e) 9 + 8 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 5 5 = b) 9 0 =

  c) 9 4 = d) 18 6 =

  e) 17 8 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 111

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 7 1

  b) 4 4

  c) 5 0

  d) 7 6

  e) 9 7

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 726 + 8251 = b) 726 + 8251 =

  c) 8126 + 1558 = d) 4378 + 3299 =

  e) 5487 + 2689 =

  61 88 244

  655137

 • 112

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 5476 4135 = b) 8463 2421 =

  c) 4654 137 = d) 8926 843 =

  e) 7284 136 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 32 X 5 = b) 220 X 4 =

  c) 723 X 3 = d) 19 X 35 =

  e) 540 X 8 =

 • 113

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 36 6 = b) 77 7 =

  c) 64 4 = d) 240 8 =

  e) 925 5 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yangdiuji

  SKORJumlah

  itemTING1

  TING2

  TING3

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  2/5

  2/5

  2/5

  2/5

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 114

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH ATAS

  (SET 1)SEKOLAH : SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIAN A

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 8 + 6 = b) 12 + 6 =

  c) 25 + 34 = d) 30 + 7 =

  e) 19 + 6 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 14 8 = b) 32 5 =

  c) 83 17 = d) 30 7 =

  e) 42 36 =

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

 • 115

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 23 3

  b) 45 4

  c) 60 7

  d) 82 6

  e) 134 4

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 6681 + 5349 = b) 104 + 37 + 2003 =

  c) 23 + 512 + 1021 = d) 25 + 3 + 712 + 201 =

  e) 813 + 170 + 253 + 198 =

  804 488 734

  1617728

 • 116

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 3802 695 = b) 5464 5334 =

  c) 3002 473 = d) 7264 5425 =

  e) 475 18 138 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 436 X 7 = b) 962 X 7 =

  c) 323 X 12 = d) 352 X 42 =

  e) 632 X 35 =

 • 117

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 932 4 = b) 715 6 =

  c) 3406 13 = d) 4351 9 =

  e) 11962 15 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yang diuji Jumlah Item

  TING4

  TING5

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 118

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH ATAS

  (SET 2)

  SEKOLAH : SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

  BAHAGIAN APENAMBAHAN (Addition)

  a) 8 + 6 = b) 12 + 6 =

  c) 25 + 34 = d) 30 + 7 =

  e) 19 + 6 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 14 8 = b) 32 5 =

  c) 83 17 = d) 30 7 =

  e) 42 36 =

 • 119

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 23 3

  b) 45 4

  c) 60 7

  d) 82 6

  e) 134 4

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 3575 + 6995 = b) 104 + 37 + 2003 =

  c) 23 + 512 + 1021 = d) 25 + 3 + 712 + 201=

  e) 813 + 170 + 253 + 19

  804 488 734

  1617728

 • 120

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 3802 695 = b) 5464 5334 =

  c) 3002 473 = d) 7264 5425 =

  e) 475 18 138 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 436 X 7 = b) 962 X 7 =

  c) 323 X 12 = d) 352 X 42 =

  e) 632 X 35 =

 • 121

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 932 4 = b) 715 6 =

  c) 83406 13 = d) 4351 9 =

  e) 11962 15 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yang diuji Jumlah Item

  TING4

  TING5

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 122

  INSTRUMEN KEMAHIRAN ASAS MATEMATIKMENENGAH ATAS

  (SET 3)

  SEKOLAH : SMK

  NAMA :____________________________________

  TINGKATAN :____________________________________

  MASA : 1 JAM

  SKOR :

  BAHAGIANA

  /20

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN PENOLAKAN PENDARABAN PEMBAHAGIAN

  / 5 / 5 / 5 / 5

  BAHAGIAN A

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 8 + 6 = b) 12 + 6 =

  c) 25 + 34 = d) 30 + 7 =

  e) 19 + 6 =

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 14 - 8 = b) 32 - 5 =

  c) 83 - 17 = d) 30 - 7 =

  e) 42 - 36 =

 • 123

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 23 3

  b) 45 4

  c) 60 7

  d) 82 6

  e) 134 4

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) b) c)

  d) e)

  BAHAGIAN B

  PENAMBAHAN (Addition)

  a) 9947 + 5285 = b) 69 + 27 + 857 =

  c) 56 + 711 + 871 = d) 210 + 816 + 442 +113=

  e) 46 + 211 + 1923 =

  804 484 735

  1617728

 • 124

  PENOLAKAN (Subtraction)

  a) 4901 382 = b) 4423 635 =

  c) 5007 689 = d) 4901 382 =

  e) 663 29 125 =

  PENDARABAN (Multiplication)

  a) 847 X 34 = b) 582 X 8 =

  c) 423 X 21 = d) 435 X 13 =

  e) 263 X 53 =

 • 125

  PEMBAHAGIAN (Division)

  a) 825 3 = b) 4827 5 =

  c) 938 14 = d) 446 12 =

  e) 1845 15 =

  JADUAL MATEMATIK

  Kemahiran yang diuji Jumlah Item

  TING4

  TING5

  Bahagian A

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5/5

  5

  5

  5

  5

  Bahagian B

  1.Penambahan

  2.Penolakan

  3.Pendaraban

  4.Pembahagian

  3/5

  3/5

  3/5

  3/5

  4/5

  4/5

  4/5

  4/5

  5

  5

  5

  5

  JUMLAH 40

 • 126

  Panel Penulis Modul Kemahiran Asas Matematik

  Sekolah Menengah Negeri Johor

  1. Sazali bin Abd. Hamid - Penyelaras

  Ketua Unit Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

  2. Shahiran bin Kamaruddin

  Penyelia Pemulihan Khas, Jabatan Pelajaran Johor

  3. Jamasri bin Jamsari

  SMK Kangkar Pulai, Kulaijaya

  4. Karim Ghani bin Haron

  SMK Pekan Baru, Muar

  5. Norazlina binti Adam

  SMK Taman Universiti 2, Johor Bahru

  6. Noraida binti Ismail

  SMK Taman Molek, Pasir Gudang

  7. Nurulhanani binti Ismail Sazemi

  SMK Bandar Tenggara, Kulaijaya

  8. [email protected] bin Amin

  SK Seri Kemajuan, Batu Pahat