modul google classroom ...

Click here to load reader

Post on 11-Mar-2020

15 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODUL GOOGLE CLASSROOM

  Bab 1 : Pengenalan Google Classroom (GC)

  Disediakan Oleh :

  Mohd Faruze Bin Iberahim, Pegawai Teknologi Pendidikan,

  Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor

  Kemaskini Modul : 30.06.2019 | 12.35 am

 • Isi Kandungan

  1. Tetapan tugasan pada Classwork 2. Jenis tugasan pada Classwork 3. Mencipta Classwork : Assignment 4. Mencipta Classwork : Quiz

  assignment 5. Mencipta Classwork : Question 6. Mencipta Classwork : Material 7. Mencipta Classwork : Reuse post 8. Menyemak Tugasan Pelajar 9. Menilai Tugasan Pelajar

  2© 2019| Cikgu Faruze, BTPN Johor

  1. Pengenalan Google Classroom 2. Memulakan Google Classroom

  pada Browser (Komputer / Telefon Pintar)

  3. Memulakan Google Classroom (Android/IOS)

  4. Mencipta Kelas dalam Google Classroom

  5. Sertai Kelas dalam Google Classroom (Browser)

  Bab 1 Bab 2

 • Isi Kandungan

  1. Perbezaan Akaun Gmail Percuma dengan Akaun G Suite.

  2. Penulis

  3© 2019| Cikgu Faruze, BTPN Johor

  1. Menjawab Tugasan melalui Komputer (Browser)

  2. UbahTugasan yang dihantar melalui Komputer (Browser)

  Bab 3 Lain-lain

 • Pengenalan Google Classroom

  (GC)

  1. GC ialah Learning Management Systems (LMS) berasaskan web 2.0 untuk PdPc yang mengabungkan elemen, mencipta dan memberi tugasan, kolaborasi atas talian, memberi markah (gred tugasan) tanpa menggunakan kertas.

  2. GC juga boleh digunakan dengan Google Drive untuk kolaborasi tugasan, Gmail untuk komunikasi dan Google Calender untuk penjadualan.

  4© 2019| Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Buka browser (komputer atau telefon pintar, taipkan URL https://classroom.google.com

  2. Klik >Go to Classroom, kemudian masukkan id dan password gmail

  5

  1. Memulakan Google Classroom pada Browser (Komputer / Telefon Pintar

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 3. Setelah berjaya tekan > CONTINUE untuk penggunakan kali pertama.

  4. Pilih Role anda (I’M Teacher atau I’M Student)

  6© 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

  1. Memulakan Google Classroom pada Browser (Komputer / Telefon Pintar

 • 5. Jika berjaya, berikut adalah contoh antaramuka GC yang belum lagi dibuat tetapan kelas.

  6. Anda juga boleh menukar akaun gmail yang (jika melebihi satu akaun gmail dalam satu)

  7© 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

  1. Memulakan Google Classroom pada Browser (Komputer / Telefon Pintar

 • 1. Cari dan install Google Classroom melalui Play Store atau Apple Store telefon pintar.

  2. Buka aplikasi Google Classroom.

  8

  2. Memulakan Google Classroom (Android/IOS)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 3. Mulakan aplikasi Google Classroom, tekan >GET STARTED.

  4. Pilih atau tambah akaun gmail anda. Tekan >OK (Pastikan akaun yang betul)

  9

  2. Memulakan Google Classroom (Telefon Pintar)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 5. Jika berjaya, contoh paparan berikut akan terpamer.

  6. Jika tidak berjaya sila ulang langkah sebelumnya atau hubungi admin GSuite sekolah anda.

  10

  2. Memulakan Google Classroom (Telefon Pintar)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan utama GC, tekan butang >+ dan pilih >Create Class

  2. Masukkan Masukkan maklumat berikut : Class nama (required), Section, Subject dan Room.

  3. Tekan butang >CREATE

  11

  3. Mencipta Kelas dalam Google Classroom

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 4. Rajah sebelah contoh paparan utama kelas yang berjaya dicipta.

  5. Tiga paparan utama bagi setiap kelas yang dicipta iaitu Stream, Classwork dan People

  12

  3. Mencipta Kelas dalam Google Classroom

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan utama GC, tekan butang >+ dan pilih >Join Class

  2. Masukan contoh kod kelas berikut

  : rfzbs6 (Kelas Johor Google Classroom), kemudian tekan butang >Join

  13

  4. Sertai Kelas dalam Google Classroom (Browser)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan utama GC, tekan butang >+ dan pilih >Join Class

  2. Masukan contoh kod kelas berikut

  : rfzbs6 (Kelas Johor Google Classroom), kemudian tekan butang >Join

  14

  5. Sertai kelas dalam Google Classroom (Apps)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • MODUL GOOGLE CLASSROOM

  Bab 2 : Mencipta, menyemak dan menilai

  tugasan (Mod Guru) Disediakan Oleh :

  Mohd Faruze Bin Iberahim, Pegawai Teknologi Pendidikan,

  Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor

  Kemaskini Modul : 30.06.2019 | 12.35 am

 • 1. Pada paparan utama kelas anda, pilih dan tekan> Classwork

  2. Tekan butang > +Create 3. Pilih antara jenis tugasan :

  16

  1. Tetapan tugasan pada Classwork

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Assignment : Menghantar pebagai tugasan (google doc, google sheet, dll)

  2. Quiz assignment : Boleh membina pelbagai jenis kuiz (google form)

  3. Question: Aplikasi soalan untuk kolaborasi (Guru - Murid) dan (Murid-Murid)

  4. Material: Aplikasi perkongsian bahan bantu mengajar

  5. Reuse post: Ulang siar / guna tugasan terdahulu

  6. Topic : Untuk mengkateori jenis Classwork

  17

  2. Jenis tugasan pada Classwork

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan Classwork, tekan butang > +Create

  2. Pilih Classwork : Assignment 3. Masukkan maklumat Title,

  Instruction (optional), Points, Due dan Topic.

  4. Pilih lampiran tugasan dengan menakan butang berikut :

  5. 6. Pada tetapan lampiran, contoh

  pilih >Make a copy for each student dan tekan >Assign

  18

  3. Mencipta Classwork : Assignment

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan Classwork, tekan butang > +Create

  2. Pilih Classwork : Quiz assignment

  3. Masukkan maklumat Title, Instruction (optional), Points, Due dan Topic.

  4. Cipta/Pilih lampiran kuiz (Google Form) anda

  5. Tekan >Assign

  19

  4. Mencipta Classwork : Quiz assignment

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan Classwork, tekan butang > +Create

  2. Pilih Classwork : Question 3. Masukkan maklumat Question,

  Instruction (optional), Point, Due dan Topic.

  4. Pilih tetapan jenis soalan, sama ada Short answer atau Multiple choice.

  5. Akhir sekali tekan butang >Ask

  20

  5. Mencipta Classwork : Question

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan Classwork, tekan butang > +Create

  2. Pilih Classwork : Material 3. Masukkan maklumat Title,

  Instruction (optional) dan Topic. 4. Pilih lampiran Material dengan

  menakan butang berikut : 5. 6. Tekan >Post

  21

  6. Mencipta Classwork : Material

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan Classwork, tekan butang > +Create

  2. Pilih Classwork : Reuse post 3. Pilih >kelas anda 4. Pilih > Jenis post anda sebelum ini 5. Tekan >REUSE

  22

  7. Mencipta Classwork : Reuse post

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Pada paparan utama kelas anda, pilih dan tekan> Marks

  2. Pilih mana-mana tajuk tugasan yang diberikan

  23

  8. Menyemak Tugasan Pelajar

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 3. Berikut paparan utama dashboard tugasan anda.

  4. Untuk saring pelajar yang sudah menghantar tugasan, klik >Handed in

  5. Pilih nama pelajar untuk menanda jawapan dan markah

  24

  8. Menyemak Tugasan Pelajar

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 1. Berikut paparan utama jawapan individu pelajar.

  2. Masukan markah pelajar pada ruangan Mark

  3. Masukkan komen anda dan tekan butang >Post

  4. Untuk kembalikan jawapan dan markah, tekan butang >Return

  25

  9. Menilai Tugasan Pelajar

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • MODUL GOOGLE CLASSROOM

  Bab 3 : Menjawab, mengubah suai

  menghantar tugasan (Mod Murid) Disediakan Oleh :

  Mohd Faruze Bin Iberahim, Pegawai Teknologi Pendidikan,

  Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Johor

  Kemaskini Modul : 30.06.2019 | 12.35 am

 • 1. Buka browser (komputer atau telefon pintar, taipkan URL https://classroom.google.com

  2. Klik >Go to Classroom, kemudian masukkan id dan password gmail

  27

  1. Menjawab Tugasan melalui Komputer (Browser)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 3. Pada paparan utama kelas anda, pilih dan tekan> Classwork

  4. Pilih dan tekan tajuk tugasan anda untuk pamerkan perincian tugasan

  5. Tekan butang >View Assignment

  28

  1. Menjawab Tugasan melalui Komputer (Browser)

  © 2019 | Cikgu Faruze, BTPN Johor

 • 6. Baca dan fahami arahan tugasan yang diberikan.

  7. Tulis Private comments (untuk komunikasi) kepada guru jika tidak jelas berkaitan