modul 5 kimia spm 2014

Download Modul 5 kimia SPM 2014

Post on 06-May-2015

8.878 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modul 5 kimia SPM 2014 tingkatan 4, untuk rujukan guru dan pelajar.

TRANSCRIPT

  • 1.MODUL KIMIA SPM 2014 KERTAS 2 [100 markah]KELAS INTENSIF SKOR kimia A+MODUL 5 BAB 8: GARAM BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRIWritten by: Cikgu Marzuqi Mohd Salleh M.Sc. Ed USM BSc (hons) Ed (Chemistry) USMCikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry

2. BAB 8: GARAM Apakah maksud garam? Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid digantikan oleh ion logam atau ion ammonium. Contoh garam yang terbentuk daripada asid sepadannya Asid Contoh garam Asid hidroklorik, Garam klorida: HCI NaCI,ZnCI2,AgCI,PbCI2 Asid nitrik, HNO3Garam nitrik: KNO3,NH4NO3,Mg(NO3)2,LiNO3Asid sulfurik, H2SO4Garam sulfat: CuSO4,PbSO4,Na2SO4,(NH4)2SO4Asid etanoik, CH3COOHGaram etanoat: CH3COONa,(CH3COO)2ZnAsid karbonik, H2CO3Garam karbonat: FeCO3,CaCO3,K2CO3Asid fosfarik, H3PO4Garam fosfat: K3PO4,Na3PO4,Ca3(PO4)2Kegunaan garam Bidang Makanan Natrium klorida Mononatrium glutamatDigunakan sebagai perisa makanan/pengawet Digunakan sebagai perisa perisa makananNatrium bikarbonatDigunakan sebagai serbuk penaikNatrium nitritDigunakan sebagai pengawetPertanian Kalium nitrat Kuprum (II) sulfatDigunakan sebagai baja Digunakan sebagai pestisid tak organikPerubatan Kalsium sulfatCikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMKegunaan GaramDigunakan untuk membuat acuan plaster menyokong tulang yang retak dan patah.bagiAcceleration Chemistry 3. AntasidDigunakan untuk mengurangkan sakit gastrik.Ferum (II) sulfat heptahidratDigunakan sebagai pil ferum untuk pesakit anemia.Fotografi Argentum bromideDigunakan untuk membuat filem fotografi hitam putih.Kelarutan garam dalam air Jenis garam Kalium, Natrium, dan AmmoniumSemua larutNitratSemua larutKloridaSemua larut kecuali PbCI2,AgCI,HgCIBromideSemua larut kecuali PbBr2,AgBr,HgBrIodidaSemua larut kecuali PbI2,AgI,HgISulfatSemua larut kecuali PbSO4,BaSO4,CaSO4KarbonatSemua tidak larut kecuali Na2CO3,K2CO3,(NH4)2CO3Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMKelarutan dalam airAcceleration Chemistry 4. Penyediaan Garam Terlarutkan Penyediaan garam terlarutkan dapat dibahagikan kepada dua katogori. Jenis garam yang Tindak balas disediakan I: Garam terlarutkan jenis garam kalium, Asid dengan alkali natrium, ammoniumContoh KCI,NaCI,NH4CI,KNO3,NaNO3,NH4NO3II: Garam terlarutkan CuCI2,FeSO4,Mg(NO3)2,CuSO4,ZnCI2 bukan jenis kalium, Asid dengan oksida natrium, ammonium logamAsid dengan logamAsid dengan karbonat logamPenyediaan Garam Tak Terlarutkan Garam tak terlarutkan dapat disediakan melalui tindak balas penguraian ganda dua dengan menggunakan kaedah pemendakan. Contoh garam tak terlarutkan Jenis garamContoh PbSO4,PbCI2,PbBr2,PbI2,PbCrO4,PbCO3Garam plumbum(II) BaSO4, BaCrO4, BaCO3 Garam barium AgCI, AgBr, AgI Garam argentumCikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 5. Tindakan Haba ke atas Garam KarbonatTindakan Haba ke atas Garam Karbonat Tindakan Haba ke atas Garam Karbonat Garam karbonatBaki(NH4)2CO3 (putih)-Na2CO3 (putih) K2CO3 (putih)Gas yang dibebaskan NH3,CO2,H2OTiada penguraianCaCO3 (putih) MgCO3 (putih) Al2(CO3)3 (putih)CaO (putih) MgO (putih) Al2O3 (putih)ZnCO3 (putih)ZnO panas (kuning) sejuk (putih) CO2CuCO3 (hijau) PbCO3 (putih)Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMCuO (hitam) PbO panas (perang) sejuk (kuning)Acceleration Chemistry 6. Tindakan Haba ke atas Garam NitratTindakan Haba ke atas Garam Nitrat Tindakan Haba ke atas Garam Nitrat Garamnitrat NaNO3 (putih) KNO3 (putih)Baki NaNO2 (putih) KNO2 (putih)Ca(NO3)2 (putih) Mg(NO3)2 (putih) Al (NO3)3 (putih)CaO (putih) MgO (putih) Al2O3 (putih)Zn(NO3)2 (putih)ZnO panas (kuning) sejuk (putih)Cu(NO3)2 (hijau)O2NO2,O2CuO (hitam)Pb(NO3)2 (putih)Gas yang dibebaskanPbO panas (perang) sejuk (kuning)Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 7. 1. Rajah menunjukkan langkah-langkah bagi penyediaaan garam G. Serbuk plumbum(II) oksida berlebihan dilarutkan dalam 50 cm3 asid nitrik 1.0 mol dm-3.Serbuk plumbum(II) oksida Larutan garam 50 cm3 asid nitrik 1.0 moldm-3(a) Apakah maksud bagi garam? (b) Tuliskan formula kimia bagi garam G yang terbentuk.[1 markah][1 markah] (c) Mengapakah serbuk plumbum(II) oksida berlebihan ditambahkan kepada asid nitrik? [2 markah] (d) (i) Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas antara plumbum(II) oksida dan asid nitrik.(ii) Hitungkan jisim bagi garam G yang terbentuk. [Jisim molar garam G = 331gmol-1] [3 markah] (e) Garam G yang terbentuk mengandungi ion nitrat. Huraikan satu ujian kimia untuk mengesahkan ion itu. [3 markah] Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 8. 2. Rajah menunjukkan dua kaedah yang berbeza dalam menyediakan larutan garam kuprum(II) sulfat dan garam argentums klorida. Kaedah I: Penyediaan garam kuprum(II) sulfat. Kuprum(II) oksida berlebihan50 cm3 asid 2 mol dm-3Serbuk kuprum(II) oksidaLarutan kuprum(II) sulfatLarutan kuprum(II) sulfatKaedah II: Penyediaan garam argentum klorida. Kertas turasLarutan natrium kloridaLarutan X Argentum kloridaTurasan Argentum klorida(a) Berdasarkan kaedah I: i.Nyatakan nama asid yang digunakan. [1 markah]ii.Nyatakan jenis bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini. [1 markah]iii.Mengapakah serbuk kuprum(II) oksida ditambah sehingga berlebihan? .. [1 markah]Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 9. (b) Berdasarkan kaedah II: i.Nyatakan nama bagi larutan X. . [1 markah]ii.Tulis persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku dalam kaedah ini. [1 markah]iii.Nyatakan satu pemerhatian apabila larutan X ditambah kepada larutan natrium. [1 markah](c) Rajah menunjukkan susunan radas bagi tindak balas penguraian plumbum (II) karbonat semasa dipanaskan.Plumbum(II) karbonatPanaskan Air kapuri.Tulis persamaan kimia bagi penguraian plumbum (II) karbonat apabila dipanaskan dengan kuat. .. [1 markah]Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 10. ii.Nyatakan perubahan warna baki selepas pemanasan. . [1 markah]iii.Hitungkan isu padu gas yang terhasil pada keadaan bilik jika 13.35 g plumbum (II) karbonat terurai lengkap. [Jisim atom relatif: Pb = 207, C =12, O= 16; Isi padu molar gas = 24 dm3 mol-1 pada keadaan bilik][2 markah] 3. Rajah menunjukkan carta alir bagi perubahan kimia yang berlaku pada suatu garam karbonat, P.PIZnO + CO2IIZn(NO3)2 + H2O(a) Namakan garam P? [1 markah] (b) (i)Nyatakan warna bagi zink oksida, ZnO semasa proses I. PanasSejuk[2 markah]Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 11. (ii)Gas karbon dioksida, CO2 yang terbebas dalam proses I dialirkan ke dalam air kapur. Nyatakan pemerhatian. [1 markah] (c) zink oksida, ZnO dilarutkan dalam asid nitrik, HNO3 dalam proses II. (i)Namakan jenis tindak balas dalam proses II. .. [1 markah](ii)Nyatakan warna larutan garam terhasil. . [1 markah](iii)Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. [1 markah](d) Huraikan satu kaedah untuk mengesahkan kation dalam garam P. . . . [3 markah]Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 12. BAB 9: BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI Penghasilan Asid Sulfurik Asid sufurik dihasilkan melalui proses sentuh. Terangkan bagaimana penghasilan proses sentuh (11 markah)Proses Sentuh digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik1 markahBahan mentah yang digunakan adalah sulfur, udara dan air1 markahSulfur dibakar di udara untuk menghasilkan sulfur dioksida1 markahS + O1 markahSOSulfur dioksida bertindakbalas dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur 1 markah trioksida Keadaan yang diperlukan adalah suhu pada 450C, tekanan pada 1atm dan 1 markah vanadium(V) oksida sebagai mangkin 2SO + O1 markah2SOSulfur trioksida bertindakbalas dengan asid sulfurik untuk menghasilkan 1 markah oleum HSO71 markahOleum bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan asid sulfuric1 markahHSO7 + HO1 markahSO + HSO4Cikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USM2HSO4Acceleration Chemistry 13. Penghasilan Asid Sulfurik Peringkat Penghasilan 1 Penghasilan sulfur Peringkat ini dilakukan melalui dua kaedah: dioksida,SO2 (a) Pembakaran sulfur dalam udara panas (dalam relau bagas) S(p) + O2 (g)PanasSO2 (g)sulfur(b)Pembakaran logam sulfida (seperti zink sulfida) 2ZnS(p) + 3O2(g)panas2ZnO(p) + 2SO2 (g)zink sulfida(c) Sulfida dioksida yang terhasil ditulenkan. 2 Pertukaran sulfur dioksida kepada sulfur trioksida (SO2 SO3)(a) Sulfur dioksida yang tulen dan kering bersama-sama oksigen kering yang berlebihan (daripada udara)dialairkan melalui vanadium (V) oksida,V2O5 yang bertindak sebagai mangkin pada 4500C dan 2 atmosfera.Sulfur trioksida dihasilkan. 2SO2(g) + O2 (g)2SO3 (g)Suhu : 4500C Tekanan : 2 atm Mangkin : vanadium(V) oksida,V2O5 (b) Tindak balas ini adalah berbalik dan pada keadaan ini, 98% sulfur dioksida dapat ditukarkan kepada sulphur trioksida. 3 (a) Sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat untuk Penghasilan asid menghasilkan cecair yang likat ,iaitu oleum, H2S2O7. sulfurik (SO3 H2SO4) SO3 (g) + H2SO4(ak) H2S2O7 (ce) Oleum(b) Oleum kemudian dicairkan oleh air yang berisi padu sama untuk menghasilkan asid sulfurik pekat (98%). H2S2O7(ce) + H2O (ce)2H2SO4(ak)(c) Air tidak digunakan untuk melarutkan SO3 secara langsung kerana tindak balas ini sangat eksotermik. HabaCikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 14. yang dihasilkan mengenapkan asid sulfurik kepada titisan halus yang tidak mudah dikondensasikan.Penghasilan Ammonia Terangkan bagaimana penghasilan proses Haber? (7 markah)Proses Haber digunakan untuk menghasilkan ammonia1 markahBahan mentah yang digunakan adalah gas nitrogen dan gas hydrogen1 markahGas nitrogen dan hidrogen dicampurkan pada nisbah 1 : 31 markahPada Pemampatan, campuran itu dimampatkan pada 200atm1 markahPada reaktor, campuran itu dipanaskan pada 450C dan besi digunakan 1 markah sebagai mangkin Pada kebuk penyejukan, gas ammonia dicairkan1 markahNitrogen dan hidrogen yang tidak bertindakbalas dikitar semula dan akan 1 markah memulakan proses itu lagiCikgu Marzuqi, M.Sc. Ed USMAcceleration Chemistry 15. Penghasilan Ammonia Proses Ammonia dihasilkan dalam industri secara besar-besaran melalui proses Haber.Tindakbalas 3H2 (g) + N2(g) 2NH3(g) Suhu Tekanan Mangkin: 4500C : 200 atm : ferum,FeApakah maksud aloi? Aloi ialah campuran dua atau lebih logam meng