model tyler

7
Princess KEE SIAW LING Cpt. ZULHILME MOHAMAD Hunter IKHWANI ISMAIL BOUNTY $ 820,000,000 BelL ! BOUNTY $ 500,000,000 BelL ! BOUNTY $ 4 BelL ! DEAD OR ALIVE

Upload: ikhwani-ismail

Post on 24-May-2015

348 views

Category:

Entertainment & Humor


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Model tyler

Princess KEE SIAW LING

Cpt. ZULHILME MOHAMAD Hunter IKHWANI

ISMAILBOUNTY$ 820,000,000 BelL !

BOUNTY$ 500,000,000 BelL ! BOUNTY

$ 4 BelL !

DEAD OR ALIVE

Page 2: Model tyler

MODEL-MODEL KURIKULUM

MODEL TYLER (1949)

Page 3: Model tyler

MODEL TYLERDalam tahun 1949 Tyler telah menyarankan idea yang berkaitan dengan pembangunan kurikulum.

Hasil kerja beliau telah menjadi asas kepada kebanyakan kurikulum didunia.

Idea masih releven walaupun kelihatan agak lama

Page 4: Model tyler

Pendapat beliau berkisar kepada empat pertimbangan dalam pembangunan kurikukum iaitu :

1. matlamat dan objektif kurikulum2. pengalaman pembelajaran yang

dikaitkan dengan pencapaian matlamat dan objektif

3. aspek pentaksiran dan penilaian pembelajaran, dan

4. bagaimana aktiviti - aktiviti pembelajaran disusun atur

Page 5: Model tyler

• Model Tyler lebih tertumpu kepada hasil

kepada proses pendidikan dan dengan itu

tergolong dalam model produk. Sebaliknya

model proses lebih condong kepada kualiti

bagaiamana proses pendidikan

dikendalikan

(dengan itu dipanggil 'proses').

Page 6: Model tyler

RBT 3103KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

• Kekuatan model Tyler terletak pada kejelasan hala tuju pendidikan. Ini dapat dilihat pada matlamat dan objektif pembelajaran yang dipinta.Seterusnya diikuti dengan langkah- langkah konkrit untuk membawa pelajar ke arah pembelajaran. Pada waktu yang sama, model ini membawa idea kepada pemeringkatan pelajar dan dengan itu seharusnya pengalaman pembelajaran perlulah disediakan menurut kesesuaian pelajar..

Page 7: Model tyler

S ekian

Teri

ma

Kasih