minit mesyuarat jawatankuasa penilaian kepatuhan reg.upm.edu.my/eiso/portal/minit_jkpk_ems/minit...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

317 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  MINIT MESYUARAT

  JAWATANKUASA PENILAIAN KEPATUHAN (JKPK)

  SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) BIL. 1/2018 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  ______________________________________________

  Tarikh : 2 Mac 2018 (Jumaat) Masa : 3.00 petang

  Tempat : Bilik Angsana Putra 2, Tingkat 2, Bangunan

  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

  Kehadiran : Seperti di Lampiran A _____________________________________________

  MINIT AGENDA/ISU TINDAKAN/ MAKLUMAN

  1.1

  Kata Aluan Pengerusi

  Pengerusi:

  (a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab Al-

  Fatihah.

  (b) mengalu-alukan kehadiran ahli baharu Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) Sistem Pengurusan Alam

  Sekitar (EMS) Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Profesor Madya Dr. Juliyana Jalaludin dan Dr. Vivien How

  dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.

  (c) memaklumkan pelantikan semula Dr. Elistina Abu Bakar

  dari Fakulti Ekologi Manusia berasaskan komitmen beliau sepanjang tempoh pelantikan sebagai ahli JKPK EMS

  UPM.

  (d) merakamkan ucapan penghargaan kepada Prof. Madya

  Dr. Rozanah Ab Rahman mantan ahli JKPK dan meminta supaya pelantikan ahli baharu Puan Nor Siah Hj. Baharin,

  Pegawai Eksekutif Pejabat Penasihat Undang-Undang

  menggantikan Prof. Madya Dr. Rozanah Ab Rahman.

  Makluman

  Makluman

  Makluman

  Makluman dan Tindakan: Setiausaha

  JKPK

  1.2 Pengesahan Minit Mesyuarat yang Lepas

  Ahli mesyuarat meneliti Minit JKPK Bil. 1/2017 dan mengesahkan minit dengan pindaan, iaitu:

  (a) Pada Minit 1.5.1, Lampiran 10 dipinda kepada Lampiran 9;

  (b) Pada Lampiran Checkpoint Bahan Beracun Fakulti

  Perubatan Veterinar, Lampiran 6 dipinda kepada

  Lampiran 7.

  Tindakan: Setiausaha JKPK

 • 2

  MINIT AGENDA/ISU TINDAKAN/

  MAKLUMAN

  1.3 Perkara-perkara Berbangkit

  Mesyuarat mengambil maklum perkara-perkara berbangkit

  daripada minit mesyuarat JKPK Bil. 1/2017, sebagaimana Lampiran 1.

  Makluman dan

  Tindakan ahli JKPK

  1.4 Semakan Status Pemakaian Senarai Undang-Undang dan Keperluan Lain di UPM

  Mesyuarat membuat semakan keatas 35 Undang-Undang dan

  keperluan lain yang berkuatkuasa pada 26 Mei 2017 dan

  mengesahkan sebanyak 22 Undang-Undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM sebagaimana Lampiran 2. Mesyuarat:

  (a) mengambil perhatian berkaitan Undang-Undang

  Environmental Quality Act 1974 dan Environmental Quality (Amendment) Act 2012, bersetuju digabungkan dalam Senarai Undang-Undang.

  Tindakan: Pejabat Penasihat Undang-

  Undang

  (b) mengambil perhatian berkaitan Undang-Undang

  Environmental Quality (Halon Management) Regulations 1999, bersetuju Pejabat Bursar dilantik sebagai peneraju bagi undang-undang tersebut.

  Tindakan: Pusat

  Jaminan Kualiti

  (c) mengambil perhatian berkaitan Undang-Undang

  Environmental Quality (Declared Activities) (Open Burning) Order 2003, bersetuju undang-undang ini terpakai di UPM. Mesyuarat mengambil maklum Pejabat

  Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) sebagai Peneraju Undang-Undang ini telah

  melaksanakan kaedah untuk pemantauan.

  Tindakan: Pejabat

  Penasihat Undang-Undang

  (d) mengambil perhatian berkaitan Undang-Undang

  Environmental Quality (Control Of Lead Concentration In Motor Gasoline) Regulations 1985, bersetuju Fakulti Kejuruteraan dilantik sebagai Peneraju Undang-undang

  ini. Mesyuarat meminta supaya menyediakan maklumat berikut:

  i. Adakah minyak petrol disimpan di Fakulti Kejuruteraan

  bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran? ii. Jika ya, berapa kapasiti penyimpanan minyak tersebut

  (dalam liter)?

  iii. Bila tarikh pembelian minyak yang digunapakai/disimpan? Sekiranya pembelian dibuat

  pada tahun 2000 dan keatas, maka UPM patuh kepada Undang-Undang ini.

  Tindakan: Fakulti

  Kejuruteraan

 • 3

  MINIT AGENDA/ISU TINDAKAN/

  MAKLUMAN

  (e) mengambil perhatian berkaitan Undang-Undang Local Government Act 1976, bersetuju Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) dilantik sebagai Peneraju Undang-Undang ini. Mesyuarat

  meminta supaya peneraju menyediakan kaedah bagi mengelakkan pembuangan sisa pepejal di lokasi yang

  tidak dibenarkan.

  Tindakan: PPPA

  1.5 Perancangan Fasa Penilaian Kepatuhan 2018-2020

  Mesyuarat mengambil perhatian penilaian kepatuhan bagi 22 Undang-Undang dan Keperluan lain yang terpakai di UPM akan

  dilaksana dalam tempoh tiga (3) tahun mengikut Fasa. Mesyuarat bersetuju dengan Jadual Perancangan Fasa

  Penilaian Kepatuhan 2018-2020 beserta Peneraju bagi Undang-Undang dan keperluan lain yang terlibat sebagaimana

  Lampiran 3.

  Tindakan: Ahli Mesyuarat

  1.6 Hal-Hal Lain

  1.6.1 Pemantapan Jadual Perancangan Penilaian Kepatuhan EMS

  Mesyuarat mengambil maklum Jadual Perancangan

  Fasa Penilaian Kepatuhan 2018-2020 sebagaimana yang dibentangkan. Mesyuarat bersetuju

  menambahbaik Jadual tersebut dengan memasukkan

  Peneraju terlibat beserta ringkasan berhubung Undang-Undang yang disenaraikan.

  Tindakan: Setiausaha

  JKPK

  1.6.2 Orang yang Kompeten

  Mesyuarat mengambil perhatian tindakan bagi

  mengenal pasti Orang yang Kompeten sebagaimana

  keperluan Undang-Undang sedang dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Pejabat

  Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset.

  Tindakan: Pejabat

  Pendaftar

  1.6.3 Senarai Daftar Undang-Undang dan Keperluan lain yang berkaitan

  Mesyuarat mengambil perhatian Senarai Undang-

  Undang dan Keperluan lain yang terkini akan berkuatkuasa pada 16 Mac 2018 mengambil kira

  senarai terkini hasil semakan dan pengesahan Mesyuarat JKPK.

  Tindakan: Pejabat

  Penasihat Undang-Undang

 • 4

  MINIT AGENDA/ISU TINDAKAN/

  MAKLUMAN

  1.6.4 Peralihan Standard baharu ISO 14001:2015 pada tahun 2018

  Mesyuarat mengambil perhatian peralihan Standard baharu iaitu ISO 14001:2004 kepada ISO 14001:2015

  yang akan dilaksana pada tahun 2018 memandangkan tempoh akhir peralihan adalah pada bulan September

  2018. Mesyuarat meminta supaya ahli JKPK dijemput hadir semasa taklimat Awareness EMS 14001:2015 yang akan diadakan pada bulan April 2018.

  Tindakan: Pusat Jaminan Kualiti

  Minit 1.7 Penangguhan Mesyuarat

  Mesyuarat diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua

  ahli yang hadir.

  Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.50 petang.

  Makluman

 • 5

  LAMPIRAN A

  SENARAI KEHADIRAN

  JAWATANKUASA PENILAIAN KEPATUHAN (JKPK)

  SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

  Hadir:

  1. Dr. Mariani Ho Nyuk Onn@Ariffin - Pengerusi Fakulti Pengajian Alam Sekitar

  2. Profesor Madya Dr. Juliana Jalaludin

  Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

  3. Dr. Elistina Abu Bakar

  Fakulti Ekologi Manusia

  4. Dr. Vivien How Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

  5. Puan Noorizai Mohamad Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti

  6. Puan Nor Adida Abd Khalid

  Timbalan Wakil Pengurusan Pejabat Pendaftar

  7. Tuan Hj. Abdul Ghaffar Othman

  Timbalan Wakil Pengurusan, Taman Pertanian Universiti

  8. Encik Mohd Fuad Mahmood

  Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

  9. Puan Zainaf Udin Timbalan Wakil Pengurusan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

  10. Encik Ludinata Misnun

  Timbalan Wakil Pengurusan, Fakulti Perubatan Veterinar

  11. Dr. Zaidi Suif

  Pegawai Pertanian, Fakulti Sains Pertanian Makanan, Kampus Bintulu

  12. Puan Rozi Tamin Setiausaha

  Pusat Jaminan Kualiti

 • 6

  Tidak Hadir:

  1. Pn. Nor Siah Haji Baharin

  Pegawai Eksekutif Pejabat Penasihat Undang-Undang

  2. Dr. Mohd Rafee Baharudin

  Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  3. En. Mohd. Nazri Noh

  Timbalan Wakil Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan

  Alumni)

  4. Encik Sudirman Asmadi Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu

  Turut Hadir:

  1. Cik Siti Maryam Othman

  Pejabat Penasihat Undang-Undang

  2. Puan Nor Afida Miskam

  Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  3. En. Zulkifli Ibrahim

  Bahagian Hal Ehwal Pelajar

 • LAMPIRAN 1

  1

  PERKARA BERBANGKIT MINIT MESYUARAT

  JAWATANKUASA PENILAIAN KEPATUHAN (JKPK)

  SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) BIL. 1/2017 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PADA 2 JUN 2017

  __________________________________________________________

  MINIT AGENDA/ISU STATUS TINDAKAN/

  MAKLUMAN

  1.3 Perkara-perkara Berbangkit

  Mesyuarat mengambil maklum perkara-perkara berbangkit

  daripada minit mesyuarat JKPK Bil. 3/2016, iaitu:

  1.3.10 Pada minit 3.4.2(b)ii, mengambil maklum ujian air dibuat secara berkala setiap sukuan di tasik

  berdekatan. Mesyuarat mengambil perhatian bukti

  tindakan supaya peneraju mengambil sampel air di discaj point belum diterima. Mesyuarat meminta supaya Peneraju menghantar bukti tindakan kepada urus setia JKPK sebagai rekod.

  Mesyuarat dimaklumkan oleh Peneraju Operasi (Terrestrial Animal Health Code) Fakulti Perubatan Veterinar iaitu pihak PPPA telah mengadakan 2 kali ujian iaitu pada Jun dan Ogos