mind map sej

Download Mind Map Sej

Post on 06-Jul-2015

656 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bab 1: Tamadun Awal Dunia

Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Pemerintahan Teokrasi Beraja/Firaun Raja Pendeta Mandat/Feudal

Tamadun

Sumeria

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

SistemTulisan Cunieform Hieroglif Piktofraf Ideogram

Sumbangan KodUndang-Undang Hammurabi,EpikGilgamesh, IlmuPengetahuan,,ilmu Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat Pengangkutan, Taman Tergantung Babylon, Kepimpinan Berwibawa, Patung Raja Gudea, Ziggurat Piramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu Pengetahuan , Ilmu Perubatan, Mumiakan mayat, Ilmu Matematik, Sistem Pengairan,Kalendar BandarTerancang,SifatKeterbukaan Batu bata IlmuGeometri Pemerintahan Monarki , Sistem pengairan, Teknologi Pembajakan dan Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin dan Yang Kalendar dan Falsafah Perang Sun Tzu. Agama/Kepercayaan Raja sebagai wakil tuhan Tuhan Matahari/ AmonRe Proto-Siva,Tuhan Ibu Nenek Moyang, Shang Ti, Tuhan Bumi,

Mesir

Tamadun Awal DuniaTamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho NegaraKota Ur, Kish,Babylon Memphis,Thinis,Thebes Harrapa,Mohenjo-Daro Anyang TokohTerkenal Raja Naramsin, Raja Hammurabi dan Raja Nabuchannezzar Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut Raja Pendeta. Dinasti Shang dan Dinasti Chao

Indus

Hwang Ho

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 ) 3Tokoh FalsafahTamadun Yunani Herodetus,Socrates,Aristotle, dan Plato Tamadun Rom Zeno ( ahli falsafah Yunani ) Tamadun India Bersumber Kitab Veda Tamadun China Kung-Fu Tze, Lao Tze dan mo Tzu

Sistem Pemerintahan TamadunYunani Memperkenalkan sistem Demokrasi melalui Negara Kota Athens manakala Sparta Mengamalkan sistem Tentera Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem Republik Tamadun India Memperkenalkan Sistem pemerintahan beraja berkuasa mutlak Tamadun China memperkenalkan Sistem pemerintahan Pentadbiran berpusat

Tokoh Perluasan Kuasa Tamadun Yunani AlexanderThe Great Tamadun Rom Augustus Caesar Tamadun India Asoka Tamadun China Shih Huang Ti

ASPEK PENINGKATAN TAMADUN

Sains dan Teknologi

Undang-Undango Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang bagi Tamadun Yunani o Tamadun Rom mempunyai Undangundang Hukum Kanun 12 dan Undang-undang Justinian o Tamadun India terdapat kitab Undang-UndangTertua iaitu Dhrama Sastera dan juga Undang-undang di Tiang Asoka o Undang-Undang China berasaskan falsafah Legalisme

Pendidikan

Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan mengalami perkembangan yang pesat dalam Tamadun Yunani Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi ilmu dan semangat setia Negara. Tamadun India berteraskan agama Hindu-Buddha Tamadun China amat mementingkan dapat lulus Peperiksaan Awam

Hippocrates dan Archimandesb tokoh Bapa Perubatan dan Ahli matematik Yunani Boethius ialah ahli Matematik Tamadun Rom Tamadun India telah memperkenalkan Sistem angka Brahmin dan angka Kharosti Tamadun China memperkenalkan teknologi membuat kertas dan konsep Yin dan Yan asas dalam perubatan tradisional

Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )Kerajaan Agraria Cara Kedatangan Agama Hindu dan Buddha Ksyaria/tentera Vaisya/Pedagang Brahmin/Pendeta Pengambilan aspekkebudayaan Pentadbiran Gelaran Raja Kuasa mutlak raja Konsep Dewa Raja Adat istiadat Order Kosmos Seni Bina Candi,Kuil, Wat atau Stupa Candi Angkor Wat Candi Borobudur Candi Dieng Candi Prambanan Patung Avalokitesvara Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang Kesusasteraan Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan Palembang Hikayat Seri Rama Hikayat Pendawa Lima Hikayat Sang Samba Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan Mahabhrata Hasil Sastera Jawa Kuno seperti Negarakertagama, Sutasoma dan Arjunawiwaha Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa Melayu Pengaruh Agama Buddha

Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Bukit. Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek dan Sayuran Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung untuk tujuan perdagangan Kegiatan Menangkap ikan di Sawah Sistem pengairan merupakan faktor penting perkembangan Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam usaha membina sistem pengairan dan baray

Tamadun Awal Asia TenggaraKerajaan Maritim

Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan terletak di pesisir Pantai Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi pelabuhan entreport Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Masyarakat Maritim suka meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. Mahir membuat perahu dan kapal layer Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan bintang dilangit

Kerajaan Agraria

Kerajaan Agraria Angkor Sailendra Funan Taruma Kerajaan Maritim Srivijaya Kedah Tua Funan

Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 ) Masyarakat Arab Jahiliah Sosial Zaman Jahiliah adalah zaman kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan tiada Nabi dan Kitab Suci. Amalan tidak bermoral seperti berzina Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan maruah Membunuh anak perempuan Tiada peraturan perkahwinan Ekonomi Penindasan dan eksploitasi Amalan riba Rompakan dan rampasan, Merompak kewajipan utama Agama / Kepercayaan Agama Wathani Animisme Samawi Kepercayaan Karut Politik Hidup berkelompok ( Kabilah ) Semangat Assabiah yang kuat Politik terhad kepada Kabilah Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai pemerintahan teratur

Keperibadian nabi Muhammad s.a.wBerketurunan Quraisy Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq dan Fatanah Pemimpin yang bijaksana Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad

Penyebaran Agama IslamPeringkat Tersembunyi Khadijah binti Khuwailid orang paling awal memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar alSiddiq Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam dan al-Arqam. Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah alArqam Berlangsung selama 3tahun PeringkatTerbuka Kepada kaum kerabat Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab Dakwah di Bukit Safa Berjalan selama 10 Tahun

Islam Dan Perkembangannya di Makkah

Kerasulan Muhammad s.a.wWahyu Pertama di Gua Hirak Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat alMuddasir Mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai Pesuruh Allah s.w.t

Reaksi Masyarakat ArabSambutan baik daripada kalangan ahli keluarga dan sahabatnya Ramai golongan hamba menerima Islam kerana layanan sama rata Ada pihak yang menentang kerana beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan agama Pelbagai cara telah digunakan untuk menentang Islamseperti mengejek, tohamahan, tawarkan kedudukan dan memulaukan Bani Hasyim.

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )Perj anjia n Aqa bah I dan II Perj anjia n Hud aibiy ahDi antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Makkah pada 6 Hijrah Isi Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun, bebas memihak kepada mana-mana kabilah, Orang Makkah yang memihak tanpa penjaganya harus di pulangkan, Umrah boleh dilakukan pada tahun berikutnya Kepentingannya telah membolehkan agama islam berkembang dengan pesat Berlaku pada 8 Hijrah tanpa pertumpahan darah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun telah dicabuli oleh orang Quraisy Makkah. Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubai al-Awam

Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan Khazraj Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji beriman kepada Allah dan Rasul, akan membantu perjuangan Nabi danTidak akan melakukan amalan Jahaliah Aqabah II, Aus dan Khazraj memeluk agama Islam dan mengulangi taat setia dan menjemput Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah Mereka juga menyediakan tempat tinggal dan jaminan keselamatan

Berpandukan wahyu Allah Melahirkan sebuah Negara islam Peraturan dan tanggungjawab berasaskan persetujuan orang Islam, Yahudi dan Arab. Mengandungi 47 Fasal 23 Fasal berkaitan hubungan dan tanggungjawab orang Islam 24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan bukan Islam Ia merupakan sebuah model kerajaan Islam yang unggul

Piag am Mad inah

Hijrah ialah perpindahan nabi Muhammad s.a.w dari Kota Makkah ke Madinah Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah s.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu strategi baru dan jemputan penduduk Madinah Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan perkembangan islam, Penyatuan umat Islam, Piagam Madinah, Masjid Pertama,Kalender Hijrah, Tolenrasi kaum, pengorbanan para sahabat.

Menyebarkan Islam selama 23 tahun iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi, Habsyah dan seluruh Tanah Arab Mempertahankan maruah dan hak menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud, Khandak dan menakluki Makkah Islam lebih mengutamakan perdamaian

Peny ebar an Isla m

Pem buka an Kota Mak kah

Hijr ah

Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Maksud Khalifah Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Memerintah selama 2 tahun Mengatasi perpecah umat Islam Tindakan yang tegas terhadap orang Islam murtad dan gerakan Al-Riddah Berjaya menghadapi ancaman Rom dan Parsi Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran Membahagikan wilayah kepada 10 bahagian Khalifah ialah pengganti yang akan melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam selepas Nabi Muhammad s.a.w Khalifah Uthman bin Affan

Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin Digelar Zun Nurain Dipilih berdasarkan pengundian Majlis Syura Membina kemudahan infrastruktur Kukuhkan Baitul maal Perkuatkan tentera lau tIslam Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran MashafUthmani Memperluaskan lagi wilayah Islam ke Afghanistan, Samarkand

Khalifah