mind map pentaksiran

Author: amir-izzuddin

Post on 03-Mar-2016

282 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baru

TRANSCRIPT

p

ujia

4

TUJUAN

KONSEP

PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat

Dapat gambaran prestasi pelajar dalam pelajaran

Membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan

Nilai aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran

Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran

JENIS PENGUJIAN

KONSEP

PENGUJIAN

Jenis satu atau kumpulan untuk mengetahui seseorang

PENGREDAN

DIAGNOSIS

Diagnosis kesukaran yand dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran

Proses mengatur satu siri tugasan untuk pemerhatian yang tepat dapat dibuat

Dilakukan kepada pelajar untuk diberikan gred

Contoh Gred : Lulus/ Gagal atau A,B,C,D

Mengesan keberkesanan pengajaran guru

PENILAIAN

KONSEP

JENIS PENILAIAN

Ujian Sumatif

Ujian Formatif

Proses memperolehi maklumat kuantitatif bagi menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan nilai

Memastikan pelajar telah memahami setiap unit pelajaran sebelum ke unit pelajaran yang baru

Menilai tahap penguasaan pelajar pelajar dalam keseluruhan kursus

Dijalankan sebelum, semasa dan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran spesifik atau keseluruhan kurikulum

Contoh : spm, pmr, dan upsr

Diagnosis kelemahan pelajar dalam sesuatu unit

Auntetik

Berbantukan Komputer

Pembentukan watak

JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

Pentaksiran dan hasil pembelajaran

Performance

Based

Nilai

dan sahsiah

Pentaksiran dan penambahbaikan

PENTAKSIRAN AUNTEKTIK

CIRI-CIRI

DEFINISI

RASIONAL

Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang dilaksanakan

proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna

sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan kanak-kanak

Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi

Perlu ada program tambahan di sekolah dengan program sedia ada di sekolah dan kesinambungan subjek

Berpusatkan kanak-kanak

Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya

PENTAKSIRAN PERFOMANCE BASED

JENIS-JENIS

DEFINISI

proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan

Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar)

Portfolio

Gerak kerja projek/

Persembahan/

Bahan penulisan

Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa

dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti mengukur berdasarkan keupayaan

membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya.

proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalampembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap

PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN

CIRI-CIRI

DEFINISI

Pentaksiran lebih konsisten

Murid menentukan perkara yang baik dari hasil pembelajaran yang terbaik

Faham kehendak hasil pembelajaran yag diharapkan

Student Learning Outcomes (SLO)

Jangkaan hasil pembelajaran yang diperoleh dengan memberi penekanan kepada pertambahan ilmu pengetahuan , kemahiran dan sikap

Pentaksiran menggalakan pembelajaran merentas kurikulum

Menentukan sama ada hasil pembelajaran yang diharapkan tercapai atau tidak

Dapat menerangkan keadaan murid dengan lebih terperinci

Student Progress Outcomes (SPO)

murid dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam peringkat yang seterusnya

DEFINISI NILAI

Perlakuan yang baik, perdaban, dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan

PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH

ASPEK YANG DINILAI :

- Perkembangan Diri

- Demokrasi

-Keamanan dan Keharmonian

TUJUAN SAHSIAH :

Nilai penahayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup murid mengikut norma masyarakat Malaysia

DEFINISI SAHSIAH

Keperibadian, peribadi ; yang utama ialah menuntut ilmu dan melengkapkan proses pembinaan peribadi atau sebagai insan yang terpuji

PENTAKSIRAN KENDIRI

FUNGSI PENTAKSIRAN KENDIRI

DEFINISI

penilaianseseorang

terhaapdirinya. menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif

memberikeyakinan kepada pelajar dalam menilai perkembangan diri dan pencapaian

Pelajar mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran atau ilmu disiplin

Carl Rogers (1950) - gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya

pelajarsentiasa bersikapkritisterhadap

kerjanya

mengurangkan kebergantungan pelajar kepada guru

mengemukakan

soalan-soalanyang

bolehmembantupelajar

membuat penilaian kendiri

meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri dalam proses pembelajaran

KONSEP KENDIRI

+ EV

Menghargai

Memuji orang lain

Puas hati dengan pencapaian

Murah hati

Mudah berkawan

Puas hati dengan dirinya

Berpuas hati dengan bahan-bahan kepunyaannya

Peramah

- EV

Cenderung untuk merasa salah

Takut kepada kegagalan

Sering merasa bimbang

Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil

Pencapaian akademik yang rendah

Tidak gemar kerja mencabar

Kurang keyakinan pada diri sendiri

Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas

Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti

TUJUAN PENTAKSIRAN

Kemahiran Bahasa Visual

Kesediaan Tentang kepercayaan Nilai Budaya Diri

Kefahaman Seni Visual

Kognitif

Sosial

Afektif

Psikomotor

PERSEPSI

PENGURUSAN, PENGHASILAN DAN PERSEMBAHAN SENI VISUAL

SENSITIVITI

KAEDAH PENTAKSIRAN PSV ( PKSR )

KEFAHAMAN BAHASA VISUAL

KEMAHIRAN KRITIKAN DAN ANALITIK

APLIKASI BAHASA VISUAL

BENTUK PENTAKSIRAN

Penilaian Sumatif

Penilaian Formatif

Portfolio

Permerhatian

Hasil Kerja

Rekod anekdot

Kenal pasti kelemahan dalam P&P

Beri pengiktirafan dan penghargaan kerja dan pencapaian murid

Ujian formal mengesan tahap murid

Rekod Profil Murid

Beri peluang kepada pelajar untuk meningkatkan hasil kerja murid

Membuat refleksi kepada hasil kerja murid

Contoh ujian : kuiz, kerja rumah, dan ujian ringkasan

Maklum balas untuk perbaiki pengajaran guru

Ujian yang diberikan dalam bilik darjah

Soal Selidik

Borang Kemajuan Diri

Senarai Semak

Temu bual

Menilai gred pencapaian murid di kelas

Ujian formal mengesan tahap murid

BORANG PENILAIAN

PENGGREDAN

RUBRIK

PERATURAN MEMBERI MARKAH

Kefahaman

Aspek Seni Dan Rekaan

Ekspolorasi

Konsep Bahasa Visual

Persembahan

PENILAIAN HASIL KERJA