migrasi dan menerbit laman web

Download Migrasi dan menerbit laman web

Post on 21-Jan-2017

24 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVER

  Xampp Server disarankan digunakan sebagai simulasi sebelum diaplikasikan perubahan sebenar di laman web di internet.Ia sesuai juga digunakan untuk menguji kesesuaian rekabentuk antaramuka dan pangkalan data. Setelah rekabentuk antaramuka dan pangkalan data selesai diubahsuai, barulah fail-fail yang telah diubahsuai dimuatnaik semula.

  Menggunakan Xampp Server sebagai Server Hosting

  Pensyarah perlu membantu pelajar ulangkaji tentang pembelajaran mereka yang lepas iaitu dengan bertanyakan soalan berikut:Apa itu Xampp?Setelah belajar dan mengaplikasikan penggunaan Xampp dalam LA02 dan LA03, apa yang boleh terangkan dengan lebih jelas apakah kegunaan Xampp?

  Pensyarah perlu memberi jawapan yang jelas kepada pelajar melalui huraian dalam slaid ini.*

 • 4.1.1 KONSEP MIGRASI SISTEM KE SERVERDilakukan menggunakan local serverDilakukan menggunakan web server

  Pensyarah perlu memberi penerangan secara visual mengenai Xampp.*

 • 4.2 KAEDAH PEMINDAHAN FAIL LAMAN WEB DAN PANGKALAN DATA KE DESTINASI SERVER MENGGUNAKAN APLIKASI SERVER YANG SESUAIPenggunaan Xampp server sebagai destinasi serverPelaksanaan instalasi Xampp server perlu dilakukan untuk menggunakan aplikasi Xampp server. (instalasi Xampp server telah dibuat di LA01)

 • 4.4 DEFINISI BACKUP SISTEMBackup ialah satu proses melakukan salinan pendua untuk data biasanya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi data jika storan gagal berfungsi dan melindungi data jika berlaku bencana seperti banjir , kebakaran dan sebagainya

 • 4.5 KEPENTINGAN BACKUP SISTEMMelindungi keselamatan datadaripada bencana dan kerosakan storan secara fizikal.Menjimatkan masa dan wangsekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan data , data asal boleh diperolehi daripada mediabackuptanpa perlu membuatnya semula.Melindungi daripada kerosakan dataakibat seranganviruskomputer atau yangseumpama dengannya.

 • 4.5.1 KATEGORI BACKUPData peribadiData rasmi jabatanData laman webData kod aplikasiData manual penggunaData arkibData pangkalan dataData serverData drive komputerData installer perisian komputer

 • 4.5.2 BILA BACKUP DILAKSANAKAN?Aplikasi baruUpgrade serverFormat PCDokumentasiMembangunkan sistemUpdate PatchesBackup berkala data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANMedia backup dan kesesuaiannyaTentukan kuantiti dan saiz failAnggarkan tambahan saizTentukan jenis data

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANDISKET

  Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah. Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain. Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu. 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANPENDRIVE

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zipJenis pendrive yang terdapat di pasaran:-KingstonKingmaxToshiba

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCAKERA KERAS (Hard Disk)

  Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disketCakera keras terletak dalam unit sistem utamaTerdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANCD - ROM

  Compact Disc Read-Only MemoryIanya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja.CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat.Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6

 • 4.6 JENIS MEDIA STORAN* DISK VIDEO DIGITAL ( DVD ) Jenis DVD mengikut versi:

  DVD-ROM. Boleh mencapai 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB. DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side.DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD ZIP DISKZip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANBACKUP TAPE

  Antara media backup yang paling banyak digunakan. Sesuai untuk backup pangkalan data.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANOFFSITE BACKUP

  Biasanya dilakukan untuk backup keseluruhan sistem aplikasi di lokasi yang berlainan. Kaedah ini memerlukan kos yang tinggi.

  SERVER

  Biasanya pembangunan aplikasi akan menggunakan server lain untuk backup data sistem yang sedang dibangunkan.

 • 4.6 JENIS MEDIA STORANPerisian untuk backup data

  Microsoft SyncToyhttp://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/synctoy.mspx

  Microsoft Windows XP Backuphttp://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/bott_03july14.mspx

  Third Party SoftwareRoxio Backup My PCNero BackItUp

  Ghosthttp://www.symantec.com/norton/products/overview.jsp?pcid=br&pvid=ghost12

 • 4.7 JENIS PROSES BACKUPFull backup backup keseluruhan data yang terlibat. Kaedah ini sesuai untuk backup keseluruhan server, pangkalan data dan maklumat serta dokumen yang bukan sulit.

  Differential backup : backup hanya data yang berubah sahaja. Kaedah ini sesuai untuk backup seperti contohnya fasa pembangunan sistem. Apabila selesai satu modul pembangunan sistem hanya perlu backup modul yang terlibat sahaja.

 • 4.7.1 KEKERAPAN BACKUPBackup harianBackup mingguanBackup bulananMengikut keperluan

 • 4.7.2 LANGKAH KESELAMATAN DATA BACKUPGuna katalaluanSimpan data backup jauh dari lokasi data asalLog data backupBuat lebih dari satu salinan backupJalankan penyelenggaraan berkalaSimpan data backup sulit ditempat yang selamatJangan backup data di storan yang dijangkiti virus

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMProsesbackupialah langkah - langkah yang diambil apabila melaksanakan prosesbackup. Satu langkah yang tersusun perlu diambil bagi memastikan data yang berkaitan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (untuk sistem baru)

  Keterangan :Sistem baru ialah aplikasi baru yang ingin di masukkan ke dalam server.Ada2 kes berasingan iaitu kes A : server yang sudah mempunyai aplikasi di dalamnya dan kes B : server baru.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEM

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (penyelenggaraan)

  Keterangan :Penyelenggaraan ialah kerja pengemaskinian perkakasan.Ada2 kes berasingan iaitu kes A :Penyelenggaraan PCkes B : Pangkalan Data kes C : Server

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEM

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (sistem dalaman)

  Keterangan :Sistemdalamanialah sistem atau aplikasi yang dibangunkan di dalam jabatan atau organisasi itu sendiri.

 • 4.8 KAEDAH MELAKUKAN BACKUP SISTEMKaedah dan contoh kes backup (pangkalan data)

  Keterangan :Merujuk kepada semua data yang telah dimasukkan ke dalam pangkalan data dari mana sistem online yang berkaitan.

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEB

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEB1. Client browser send a request for HTML document to web server2. Web server try to find and read the document at server directory3. Web server send the HTML document to the client browser4. User may click a submit button in the HTML form that make a call to web serverto run CGI program at server directory5. If CGI program is exist, web server will try to invoke the OS to run it6. CGI program may make a connection to database application to retrieve data7. CGI program then pass any data requested by user to the Web server8. Web server send the data to client browser

 • 4.1 KONSEP MENERBIT (PUBLISH) LAMAN WEBPenerangan gambarajah:

  Fail laman web perlu disimpan dalam Server Web HostingPengunjung mengunjung laman web tersebut melalui alamat URL atau Nama Domain

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING, DOMAIN & SUBDOMAINIstilah Hosting : Sebuah komputer biasa tetapi mempunyai kelebihan dari hardware dan software untuk dijadikan sebuah server, serta mempunyai kemampuan online 24jamsetiap hari atau sering disebut 24/7 iaitu 24 jam 7 hari.

  Istilah Domain :

  Adalah nama unik yang diberikan untuk identiti nama server komputer. Nama Domain membolehkan pengguna internet membuat capaian kepada laman web.Contoh nama domain : lamanwebKu.com atau 202.123.44.233

  *

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING DAN DOMAINIstilah subdomain:Subdomain merupakan bahagian dari nama domain. Contoh subdomain :www. lamanwebKu.comblogs. lamanwebKu.comsupport. lamanwebKu.comId. lamanwebKu.com

  Daripada contoh diatas, subdomain adalah : www, blogs, support dan id

 • 4.2 PENGENALAN ISTILAH HOSTING, DOMAIN & SUBDOMAIN

  www.lamanwebKu.com

  blogs.webku.comHostingHostingDomainDomainPengguna internet

  *

 • 4.3 PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Merupakan satu kaedah piawai memindahkan fail melalui internet. Adalah cara termudah untuk bertukar-tukar fail antara komputer-komputer dalam internetDigunakan untuk memuat naik dan memuat turun laman-laman web, perisian-perisian, klip video dan muzik digital serta berkongsi fail dengan pengguna lain.

 • 4.3 PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)

 • 4.3.1 JENIS PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Terdapat dua jenis FTP, iaitu:Pelayan FTP terkawal : memberikan servis berbayar dan pengguna perlu mempunyai akaun.Pelayan FTP Anonymous : servis percuma.

 • 4.3.1 JENIS PROTOKOL PINDAHAN FAIL (FILE TRANSFER PROTOKOL)Terdapat banyak tapak FTP yang popular yang mempunyai pelbagai tapak lain dengan informasi yang sama. Tapak ini dikenali sebagai tapak cermin (mirror site), bertujuan membantu mengurangkan kesesakan pada tapak popular dengan menawarkan tapak alternatif kepada pengguna. Ia menghasilkan sa