merekayasa disiplin

Click here to load reader

Download Merekayasa Disiplin

Post on 24-Mar-2016

238 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan Perhimpunan Bulanan PPD Pasir Gudang Bil:4 /2011 /Bahan003 Disampaikan oleh Tn Haji Hamsi Bin Jamhari ,PPD Pasir Gudang

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  MEREKAYASA (REENGINEERING) PENGURUSAN DISIPLIN DALAM KALANGAN MURID DI SEKOLAH

  OLEH

  HJ AMINUDIN BIN ADAMBAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • LATAR BELAKANG

  ISU DISIPLIN MURID

  Salah satu cabaran besar KPM

  Perlu fokus

 • Isu Disiplin Murid

  Sering digambarkan seolah-olah tindakan KPM sebelum ini sebagai tidak berkesan

 • Kajian-kajian menunjukkan terdapat pelbagai punca salah laku;

  Kemahiran sosial, model peranan dan penglibatan ibu bapa,3. pengaruh media4. kurang esteem kendiri5. pengaruh rakan sebaya6. perpecahan keluarga

  7. Pengurusan bilik darjah

 • 8. pengaruh perbandaran atau urbanisasi yang semakin cepat;9. pengaruh materialisme10. kebebasan bertindak individu (Hak asasi)

 • DASAR

  Sejak tahun 2004, Kementerian Pelajaran telah melakukan perubahan dalam kaedah dan pelaksanaan pengurusan disiplin murid.

 • Latar belakang punca yang pelbagai, kompleks serta memerlukan perhatian secara berterusan

 • Diwujudkan

  Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid

  Dipengerusikan YB. Timbalan Menteri Pelajaran

  Melibatkan pelbagai pihak

 • STATISTIK

 • JANUARI HINGGA JUN 2011

  berada pada kadar 1.15%. penurunan sebanyak 0.12% berbanding tempoh yang sama 2010 pada kadar 1.27%

 • SALAH LAKU DISIPLIN MURIDJANUARI - JUN 2011(KESELURUHAN)

  BilKategori Salah Laku20102011Bil Murid%Bil Murid%1BERUNSUR JENAYAH119300.2286690.162BERUNSUR KELUCAHAN16610.0312450.023KURANG SOPAN104180.19107500.204LAKU MUSNAH34780.0618570.035KEKEMASAN DIRI106070.20136210.266PONTENG SEKOLAH119170.22104420.207KENAKALAN62320.1248390.098TIDAK PENTINGKAN MASA123170.23100140.19JUMLAH685601.27614371.15

 • SALAH LAKU DISIPLIN MURIDJANUARI - JUN 2011(KES BERAT)

  BilKategori Salah Laku20102011Bil Murid%Bil Murid%1BERUNSUR JENAYAH1193041.16866939.032BERUNSUR KELUCAHAN16615.7312455.603LAKU MUSNAH347812.0018578.364PONTENG SEKOLAH1191741.111044247.01JUMLAH28986100.0022213100.00

 • SALAH LAKU DISIPLIN MURIDJANUARI - JUN 2011(KES RINGAN)

  BilKategori Salah Laku20102011Bil Murid%Bil Murid%1KURANG SOPAN1041826.331075027.412KEKEMASAN DIRI1060726.801362134.733KENAKALAN623215.75483912.344TIDAK PENTINGKAN MASA1231731.121001425.53JUMLAH39574100.0039224100.00

 • ISU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH

  Pengurusan SekolahPenumpuan yang lebih kepada pencapaian akademik murid.

 • Peraturan Sekolah

  Peraturan sekolah yang terlalu ketat serta rigid. Tidak sesuai dengan nilai baru murid yang semakin terbuka, bermaklumat serta perlu mengambil kira juga latar belakang kaum, agama serta kepercayaan mereka

 • Aduan dan Pelaporan

  Sering diambil mudah serta lambat mengambil tindakan

  Penganalisaan isu tidak dilakukan dengan sempurna

 • Hukuman Disiplin

  Jenis dan proses pelaksanaan hukuman terhadap salah laku disiplin murid telah mula dipertikaikan

  hukuman yang dilaksanakan di sekolah sering mendapat reaksi ketidakpuasan daripada murid dan ibu bapa.

 • Jawatan kuasa Disiplin Sekolah

  Peranan jawatankuasa ini adalah untuk menilai, menganalisa isu serta membuat peraturan sekolah yang bersesuaian dengan keperluan sekolah.

  Namun jawatankuasa ini telah bertindak lebih kepada membicara dan mencadangkan hukuman di sekolah.

 • Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

  Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang tidak berfokus kepada pembangunan sahsiah dan krektor murid

 • Guru Disiplin

  Isu disiplin murid adalah tanggung jawab semua guru di sekolah

  Dalam hal ini, isu-isu tersebut hanya difokuskan pertanggungjawabannya kepada guru disiplin sahaja.

 • Kerjasama Ibu Bapa

  Kerjasama ibu bapa sangat diperlukan dalam usaha mendisiplinkan murid-murid di sekolah

 • Ecosystem (Iklim/Budaya Sekolah)

  Budaya sekolah yang masih kurang memberansangkan seperti dalam aspek amalan berkomunikasi, keceriaan dan keindahan sekolah serta pengurusan bilik darjah yang memerlukan perhatian

 • MEREKAYASA (REENGINEERING) PENGURUSAN DISIPLIN DALAM KALANGAN MURIDDI SEKOLAH

 • Wujudkan Task Force di KPM bagi melaksanakan perekayasaan (reengineering)

  yang memfokuskan;

 • usaha memahami perubahan pemikiran, nilai, amalan, perwatakan serta kehendak-kehendak baru anak muda kita hari ini (Generasi Y)

 • Ecosystem (Iklim/Budaya) sekolah

 • Menilai semula peraturan-peraturan sekolah yang dianggap lapuk

 • Kesegeraan Dalam Tindakan

  S.O.P. 1 : 3 : 7

 • Merintis pelaksanaan sistem merit dan demerit , sistem mentor mentee di sekolah agar prinsip yang dikatakan sekolah berperanan sebagai in-loco parentis dapat dilaksanakan.

 • Mewujudkan Bilik Gerakan sebagai pusat penyelarasan tindakan menangani isu disiplin dalam kalangan muriddi KPM

 • Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

  Fokus kepada usaha pembangunan sahsiah dan disiplin serta pembinaan karektor murid

 • STRATEGI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

  Transformasi dalam aspek Pengurusan Sekolah; 1. Gaya kepimpinan sekolah

  2. Sistem pemantauan masalah Disiplin

  3. Fokus peranan Guru Disiplin

  4. Fokus peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling 5. Intervensi Guru Disiplin dan Guru Bimbingan dan Kaunseling

 • Transformasi dalam aspek Peraturan Sekolah;

  Mekanisme/tatacara melaksanakan proses disiplin (hukuman/tindakan yang berkesan)

  Menggantikan peraturan disiplin sekolah yang lama kepada peraturan yang baru di bawah Akta Pendidikan 1996

  Konsultasi dalam membuat peraturan sekolah

  4. Sistem Aduan Disiplin

 • Transformasi dalam aspek Ecosystem Sekolah;

  Iklim/Budaya Sekolah

  Keceriaan Sekolah

  Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

  4. Keselamatan Murid

 • Transformasi dalam aspek Program Sekolah;

  Pengurusan Aktiviti Murid;

  Perluasan program perekayasaan sekolah (Mengikut zon)

 • Transformasi dalam aspek Kerjasama Agensi Luar/Komuniti Setempat

 • Tindakan awal di peringkat KPM;1. Analisa mingguan isu disiplin murid;Carta Aliran Tindakan Disiplin

  3. Program Engagement dengan pengetua di tujuh negeri

  4. Program rintis perekayasaan sekolah5. Pelaksanaan pelaporan (S.O.P. 1 : 3 : 7)

  6. Mewujudkan Bilik Gerakan

 • 1MALAYSIA, RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

  TERIMA KASIH