merangka strategi pelaksanaan dan pengelolaan aktiviti pengayaan

of 27/27
Pemulihan Dan Penggayaan Dalam Bilik Darjah CHARLIE GINSIN SOFIANAH BINTI TJINKE PISMP 2C

Post on 14-Aug-2015

119 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bmm3106: pemulihan dan pengayaan

TRANSCRIPT

PISMP 2C

MERANGKA STRATEGI PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN AKTIVITI PENGAYAAN

Pengayaan ialah aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan sama ada dalam atau luar waktu sekolah.

KONSEP PENGAYAAN

Pengayaan mengandungi unsurunsur untuk meluasakan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang di pelajari.

Murid dapat mengembangkan potensi, memupuk sifat ingin tahu, sikap berdikari, kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan.

Memberi penekanan kepada aktiviti yang bersifat kreatif dan eksperimental Membuat kerja sendiri dan hasilan kendiri

. Menggunakan daya usaha sendiri.

Memberi peluang untuk mengembangkan sifat kepimpinan sosial.

PRINSIP PROGRAM PENGAYAANMelibatkan pembacaan luas. Menggunakan kaedah dan organisasi yang mudah ubah.

STRATEGI PELAKSANAAN AKTIVITI PENGAYAAN

3 strategi pelaksan aan aktiviti pengaya an.

Aktiviti Pengayaan Kumpulan Mengikut Kebolehan.

Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan.

Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan

Aktiviti Pengayaan Kumpulan Mengikut Kebolehan.

Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan: cerdas, sederhana dan lambat. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan menggunakan kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza

Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan.Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan, murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. Arahan yang diberikan kepada kumpulan cerdas dan sederhana perlu jelas agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengayaan secara individu tanpa bimbingan guru.

Guru

boleh

memberi

perhatian

atau

Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehanMurid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan Murid-murid cerdas dapat menambahkan pengalaman memimpin dan memupuk semangat kerjasama antara murid dalam kumpulan masingmasing. Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam

PENGELOLAAN AKTIVITI PENGAYAAN

Bagi menjalankan aktiviti pengayaan beberapa perkara perlu dititikberatkan,seperti yang digambarkan dalam rajah 7 di bawah:

1. Objektif2. Bidang 3. Masa 4. Aktiviti 5. Bahan 6. Ruang/Tempat

OBJEKTIF Aktiviti pengayaan harus diberikan kepada semua peringkat murid dalam bilik darjah, peringkat cerdas, sederhana dan lambat. Memandangkan kebolehan tiap-tiap kumpulan adalah berbeza, maka objektif aktiviti pengayaan haruslah berlainan mengikut kesesuaian dan kebolehan serta taraf pencapaian

BIDANG Memandangkan kebolehan dan taraf pencapaian adalah berbeza, maka aktiviti pengayan haruslah berlainan. Murid-murid dalam kumpulan cerdas dan sederhana diberikan aktiviti pengayaan yang lebih kompleks dan mencabar. Bagi kumpulan yang lambat, aktiviti yang lebih mudah tetapi menarik.

MASA Setiap hari; 10-20 minit. Selepas murid-murid menguasai sesuatu atau beberapa kemahiran. Selepas murid-murid menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran.

AKTIVITIAktiviti pengayaan haruslah dijalankan secara tidak formal. Segala aktiviti pengayaan haruslah secara bersendirian atau secara kumpulan.

Bagi aktiviti kumpulan, guru boleh menyuruh murid yang cerdas membimbing murid-murid dalam kumpulannya atau kumpulan lambat. Cara ini memberikan peluang kepada murid yang cerdas menambah pengalaman dan mengasah bakat kepimpinan mereka.Selepas aktiviti pengayaan selesai dijalankan, guru boleh berbincang dengan muridmurid mengenai dengan hasil aktiviti mereka serta memberikan penghargaan sebagai galakan.

Corak aktiviti haruslah menarik, mencabar bdan sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid

BAHANBahan-bahan pengajaran haruslah mengandungi arahan atau penerangan yang jelas supaya murid boleh menjalankannya tanpa banyak bergantung daripada tunjuk ajar guru.

Kad-kad bacaan tambahan, lembaran kerja dan alat-alat bantu mengajar

RUANG/TEMPATPenyusunan meja dan kerusi murid adalah berdasarkan kepada aktiviti kumpulan. Biasanya kumpulan dibahagikan kepada tiga iaitu kumpulan cerdas, sederhana dan lambat. Tiap-tiap kumpulan mempunyai bilangan murid yang berbeza, biasanya kumpulan sederhana lebih ramai dariapada kumpulan yang lain.

Murid-murid dalam sesuatu kumpulan tidaklah semestinya kekal dalam kumpulan itu. Mereka boleh dipindahkan mengikut kemajuan mereka dalam sesuatu mata pelajaran.

AKTIVITI PENGAYAAN

AKTIVITI PENGAYAANBAHAN BACAAN KERJA-KERJA PROJEK

Aktiviti pengayaan biasanya terbahagi kepada 3PERMAINAN DAN REKREASI

BAHAN BACAANKad-kad bacaan mengikut tajuk dan tema Buku pengetahuan dan cerita kanakkanak Majalah pelajar Surat khabat / keratan

Risalah-risalah

KERJA-KERJA PROJEKLawatan Melapor Peristiwa Menulis Cerita Membuat Zoo Mini Sekolah Mengumpul setem, gambar, keratan akhbar Buku Skrap Mengadakan pameran bilik darjah Minggu Bahasa [ Kuiz, Teka Silang Kata ]

PERMAINAN DAN REKREASITeka Silang Kata Teka Benda Teka Teki Mencari Jalan Keluar Menyambung Titik Mencari tajuk kepada sesuatu gambar /cerita

PERMAINAN DAN REKREASIDam Catur Sahiba Bingo Ular dan Tangga Jigsaw Puzzle Bermain bentuk geometri

PELAKSANAAN AKTIVITI PENGAYAAN

Aktiviti-aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan:1. Dalam masa yang telah ditentukan setiap hari.

2. Selepas menjalankan aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran 3. Selepas menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran

4. Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran

KESIMPULAN Program pengayaan pula merupakan satu aktiviti yang banyak membantu untuk cekap dan menguasai sesuatu pembelajaran dengan lebih bermakna. Jika aktiviti pengayaan ini di jalankan dengan cara yang berkesan,murid akan dapat banyak manfaatnya. Ini kerana mereka bukan sahaja didedahkan dengan pelbagai bahan dan aktiviti yang dapat mengukuhkan pengetahuan sedia