menterjemah kata nama & kata ganti nama kuliah 6

of 29/29
MENTERJEMAH KATA NAMA & KATA GANTI NAMA Dr. Maheram binti Ahmad Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam (UKM)

Post on 04-Jul-2015

713 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MENTERJEMAH KATA NAMA & KATA GANTI NAMA Dr. Maheram binti Ahmad Jabatan Pengajian Arab & Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam (UKM)

2. KATA NAMA BAHASA MELAYU 3. KATA NAMA AM BAHASA MELAYU 4. KATA NAMA KHAS BAHASA MELAYU 5. KATA NAMA BAHASA ARAB 6. KATA NAMA MA`RIFAH 7. KATA GANTI NAMA BAHASA MELAYU 8. KATA GANTI NAMA ARAB 9. KATA GANTI NAMA ARAB 10. KATA GANTI NAMA ARAB 11. PERBEZAAN UMUM BAHASA ARABBAHASA MELAYU GENDER Bahasa(MASKULIN / FEMININ):Arab:Maskulin, seperti walad, walid, tabib, mudarris, baqar, Usamah, Talhah (hakiki); Feminin, seperti bint, walidah, imraah, talibah, baqarah, Zainab, Hind (hakiki); qalam, shams, qamar (majazi). BahasaMelayu: Tidak ada konsep gender Untuk menunjukkan jantina, perkataan perempuan, lelaki, jantan dan betina akan ditambah. 12. PERBEZAAN UMUM BAHASA ARAB-BAHASA MELAYU RUANGBahasaMASA:Arab: Kala Lampau Kala Kini / Akan datang Bahasa Melayu: Tiada Untuk menandakan masa, kata bantu akan ditambah, seperti telah, sedang, dan akan. 13. PERBEZAAN UMUM BAHASA ARABBAHASA MELAYU BILANGAN: BahasaArab: Mufrad, seperti walad, bint, imraah, ana, anta, anti, huwa, hiya Muthanna, seperti waladan, bintan, imratan, huma, antuma Jamak, seperti awlad, banat, nisa, nahnu, antum, antunna, hum, hunna. Bahasa Melayu: Tidak ada. Untuk menandakan bilangan, kata bantu ditambah, seperti berdua, bertiga, berempat dsbnya. 14. K0NSEP MUTABAQAH BAHASA ARAB MUTABAQAHPERLU DIJAGA,DARI SEGI: GENDER (MASKULIN / FEMININ) BILANGAN 15. MENTERJEMAH KATA NAMA AM Tiadamasalah ketara, selagi padanan terjemah ada dan boleh ditemui. Masalah akan timbul, sekiranya padanan terjemah tiada (menyangkut ketidakbolehterjemah dari segi linguistik dan budaya) 16. MENTERJEMAH KATA NAMA KHAS ADA3 CARA: Nama Arab yang sudah diasimilasi sepenuhnya dalam bahasa Melayu, tidak perlu ditransliterasikan. Nama Arab yang belum diasimilasi sepenuhnya, guna kaedah transliterasi. Nama Melayu yang tidak ada asal kata bahasa Arab, seperti Melati, Cempaka, Melor dan sebagainya, guna kadah ta`rib apabila diterjemahkan ke bahasa Arab. 17. MENTERJEMAH Terjemahannya: 1. Saya (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 2. Aku (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 3. Beta (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 4. Patik (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 5. Hamba (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 18. MENTERJEMAH 1.Kami(lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 2.Kita (lelaki / perempuan) menghormati orang tua. 19. MENTERJEMAH