memoria activitat anual amat ar-2015

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cada any fem balanç de la feina feta.

TRANSCRIPT

 • MEMRIA ACTIVITAT ANUAL 2014

  Trobins Contactins Segueixins

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  3 | Pgina

  S u m a r i

  Qu som? Pg. 4

  Historia Visi Missi Valors

  On estem? Pg. 4

  Oficines

  Qui som? Pg. 5

  rgans de Govern Personal Formaci

  Volum de negoci Pg. 6

  Facturaci Inversions

  Estructura Pg. 7

  Serveis Interns i Comptabilitat Qualitat

  rea de negoci Patrimonial Pg. 8

  Gesti Lloguers i Administraci de Patrimonis

  Administraci de Comunitats de Propietaris

  rea de negoci Comercial Pg. 10

  Standard Luxury - Obra Nova

  rea de negoci Consultora Pg. 14

  Inversions Urbanisme Jurdic Fiscal Gesti Patrimonial

  Mrqueting Pg. 15

  Publicitat: Branding

  RRPP: Actes Societat som Notcia

  Presentat per:

  Immaculada Amat

  Joana Amat

  Abril 2015 Data:

  En el mercat actual s ms importat que mai

  que

  ens posem a la pell del client,

  entenguem les seves necessitats

  i li donem

  proves tangibles de la nostra trajectria

  ntegra com a empresa i com a grup de professionals.

  Per aix, cada any

  fem balan de la feina feta.

 • Patrimonial. Comercial. Consultora. Fiscal

  Trobins Contactins Segueixins

  4 | Pgina

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  Per aconsellar un client amb seguretat

  s fonamental lexperincia i capacitat

  daportar un contrast real

  derivat de la vivncia prpia de lempresa.

  Estem a la capitat catalana i

  principals poblacions residencials

  entorn a Barcelona ciutat.

  A m a t . Q u s o m ?

  Som una empresa familiar del sector immobiliari, fundada lany 1948, avui amb 68 anys dexperincia,

  gestionada per la segona i tercera generaci familiar.

  V i s i

  Volem ser reconeguts pels clients i per la societat com una immobiliria diferent, la nostra empresa no ha

  de ser una bona empresa, sin una empresa nica.

  M i s s i

  Tenim per missi assessorar i gestionar els bens patrimonials dels nostres clients, dins dun marc

  dabsoluta professionalitat i honestedat, utilitzant innovaci i tecnologia per donar el millor servei possible

  amb un alt grau de personalitzaci.

  V a l o r s

  Visi a llarg termini, per aix:

  Mantenim un equip de professionals estable

  Tenim un comproms amb la formaci permanent

  Anem a la cerca del client repetitiu i la recomanaci

  Principi de coherncia

  Entre el que diem i el que fem

  Entre el que som i el que transmetem

  Comproms amb la innovaci

  Implementaci nous serveis

  Implementaci nous processos

  Tecnolgicament avanats

  Professionalitat

  Personalitzaci

  Seguretat jurdica

  Seguretat econmica

  Comproms social

  Poltiques de conciliaci familiar

  Cerca de solucions personalitzades per les diferents situacions

  de necessitat actuals

  A m a t . O n e s t e m ?

  O f i c i n e s

  Oficina a Barcelona de 250 m2

  Oficines a Sant Cugat del Valls: Valldoreix i Centre 325 m2

  Oficina a Sant Just Desvern de 1.000 m2

  (Seu Corporativa)

  Els nostres clients sn darreu del mn.

  Som experts locals amb projecci internacional.

 • MEMRIA ACTIVITAT ANUAL 2014

  Trobins Contactins Segueixins

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  5 | Pgina

  A m a t . Q u i s o m ?

  Empresa fundada lany 1948 per en Joan Amat.

  Dirigida des del 1952 per Concepci Amig, Viuda Amat.

  Consell dAdministraci actual, format pels membres familiars integrats a la empresa. Liderat per la

  segona generaci: Immaculada Amat i Joana Amat, junt amb la tercera generaci incorporada Guifr

  Homedes Amat, Nadia Massagu Amat i Martina Homedes Amat.

  P e r s o n a l

  Al termini de lexercici 2014 la nostra plantilla estava formada per 63 professionals.

  Som un equip de professionals, amb una elevada transmissi de coneixement i experincia per part de

  lempresa, volcats en les necessitats del client, i una histria marcada pel gnere.

  F o r m a c i

  Tots els departaments han seguit un programa de formaci interna, de periodicitat mensual, relacionat

  amb les respectives rees impartides pels caps de departament i direcci.

  Tamb sha rebut la segent formaci externa:

  Curs nova Normativa SEPA impartit a TAAF.

  Curs Com conduir eficament reunions de Comunitats impartit al Collegi Administradors.

  Curs Rgim de la Propietat Horitzontal impartit al Collegi Administradors.

  Seminaris dUrbanisme impartits a lAPCE.

  Programa de Negociaci impartit a EADA.

  Curs Oficial habilitat per Administraci Comunitats impartit al Collegi dAdministradors.

  Curs Les novetats de la LAU impartit al Collegi dAdministradors.

  Curs Gesti de Projecte i Procediments impartit a TAAF.

  Taller Innovaci Creativa' Impartit a Esade Creapolis per Innsual.

  Conferencia rem, Som i Serem Rubn Llop, professor EADA.

  0

  20

  40

  60

  1948 1970 1990 2000 2004 2010 2011 2012

  EVOLUCI PLANTILLA

  Universitari Secundaria > 15anys > 10anys > 5 anys < 5 anys Atenci Directe Estructura Dones Homes

  No hi ha papers petits, sin actors petits.

  Tots junts fent pinya, arribem ben lluny.

  Hem crescut i continuem sent un equip coherent.

 • Patrimonial. Comercial. Consultora. Fiscal

  Trobins Contactins Segueixins

  6 | Pgina

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  A m a t . V o l u m d e N e g o c i

  F a c t u r a c i

  Amat. ha facturat a lexercici 2014 la xifra de 3.914.548 , suposa un increment del 15% sobre la

  facturaci de lany anterior, superant aix la mxima facturaci assolida en els anys anteriors a la crisi.

  I n v e r s i o n s

  Les inversions durant lany 2014 han estat les segents:

  Creaci nova marca AMAT.LUXURY Barcelona Real Estate

  Creaci nou web immobiliari www.AmatLuxury.com.

  Creaci nous espais 2.0 per a aquest segment de mercat.

  Dirigit especialment al mercat immobiliari comercial de luxe.

  Desenvolupament nova aplicaci de mailing.

  Per millorar en la rpida i eficient gesti a les sollicituds dinformaci comercial.

  Desenvolupament nova aplicaci telefnica,

  Per millorar en la atenci directa i personalitzada al client.

  3.914.548

  0

  1.000.000

  2.000.000

  3.000.000

  4.000.000

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  EVOLUCI FACTURACI

  Per donar un servei professional dalta qualitat,

  sha de comptar amb la innovaci: creativa, tecnolgica i social.

 • MEMRIA ACTIVITAT ANUAL 2014

  Trobins Contactins Segueixins

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  7 | Pgina

  A m a t . E s t r u c t u r a

  S e r v e i s I n t e r n s i C o m p t a b i l i t a t

  Per una empresa enfocada al servei al client s fonamental la garantia de que el back office funcioni com

  un rellotge, que els processos estiguin el mxim dautomatitzats, que els terminis es compleixin, que la

  possibilitat derror sigui mnima. Per Amat. tot aix es una obsessi.

  D A D E S 2 0 1 4

  Q u a l i t a t

  La qualitat en el servei s un valor fonamental per Amat., per aix des dels inicis estem associats,

  participem i/o som membres dels diferents collectius del sector:

  Som Administradors de Finques collegiats des de lany 1954.

  Som Agents de la Propietat Immobiliria collegiats des de lany 1982.

  Som Advocats collegiats de Barcelona des de 1973.

  Vrem ser la 1 empresa del nostre sector en obtenir lany 2000 la certificaci ISO 9002.

  Lany 2003 es va millorar amb lobtenci de lactual ISO 9001

  a fi dadaptar-se a la nova normativa europea de certificaci.

  Som Economistes collegiats de Barcelona des de 2014.

  D A D E S 2 0 1 4

  N Trucades 227.368

  Recepcionistes en lnia 45

  N registres comptabilitzats 392.322

  N rebuts gestionats 146.473

  N factures pagades 37.621

  Tenim auditades i certificades totes les rees de negoci de totes les oficines.

  Com cada any, el resultat ha estat CAP NO CONFORMITAT

  amb dues propostes daccions de millora que ja estan en perode dimplementaci.

 • Patrimonial. Comercial. Consultora. Fiscal

  Trobins Contactins Segueixins

  8 | Pgina

  Barcelona . Sant Cugat & Valldoreix . Sant Just Desvern

  www.amatimmo.cat 934.803.400 [email protected]

  2,76%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  EVOLUCI MOROSITAT LLOGUER

  0

  5.000

  10.000

  15.000

  2012 2013 2014

  GESTIONS

  INCIDNCIES

  A m a t . r e a d e n e g o c i P A T R I M O N I A L

  G e s t i L l o g u e r s i A d m i n i s t r a c i d e P a t r i m o n i s

  Administrem els immobles amb totes les garanties, tant a lhora de triar larrendatari com durant la

  vigncia del contracte.