meeting with teachers

Download Meeting With Teachers

If you can't read please download the document

Post on 21-Jun-2015

2.367 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Briefing for Primary School Malay Teachers in 2009

TRANSCRIPT

 • 1. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA DATANG SELAMAT

2. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA MESYUARAT DENGAN KETUA JABATAN, KETUA SUBJEK & PENYELARAS BAHASA MELAYU 2009 KETUA JABATAN, KETUA SUBJEK & PENYELARAS 3. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA KATA-KATA ALUAN MOHAMED NOH DAIPI PENOLONG PENGARAH CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN 4. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PENYAMPAIAN CENDERAMATA 5. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PROGRAM DAN AKTIVITIUNIT BAHASA MELAYU 2009 6. Aktiviti2009

 • Pemantauan Implementasi Kurikulum BM 2008
 • Pembinaan Skema Pengajaran Dan Lembaran Kerja Pakej Mekar Darjah 5
 • Uji Cuba Pakej Darjah 6
 • Bengkel Anjuran MLU
 • Seminar 2009
 • Perkongsian Profesional 2009

7. Pemantauan Implimentasi KurikulumBahasa Melayu Sekolah Rendah 2008

 • Lawatan ke Sekolah-Sekolah
 • Persiapan Bagi Kertas Peperiksaan Sekolah Bagi Darjah 5

8. BahanPengajaran Mekar

 • Pakej Darjah 5 (A & B) 2009
 • Bahasa Melayu Asas
  • (Buku Teks, Buku Aktiviti dan Panduan Guru)
 • Bahasa Melayu
  • (Buku Teks, Buku Aktiviti dan Panduan Guru)
 • Bahasa Melayu Lanjutan
  • (Buku Kursus dan Panduan Guru)
 • Bahan Mekar Dalam Talian

9. BahanPengajaran

 • Bahan Bercetak
  • Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service)
  • Panpac Education,1 New Industrial Road
  • Tel: Tel: 6411 0820 Fax: 6846 3440
  • http://intranet.moe.gov.sg/mlu/
 • BahanBukan Cetak
  • http://www1.moe.edu.sg/dir/ml/

10. Penghargaan SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM UJI CUBA (DARJAH 5) 2008

 • Sekolah Rendah Junyuan
 • Sekolah Rendah Zhangde
 • Sekolah Rendah Jing Shan
 • Sekolah Rendah Yu Neng
 • Sekolah Rendah Griffiths
 • Sekolah Rendah Yuhua
 • Sekolah Rendah Fuchun
 • Sekolah Rendah Xingnan
 • Sekolah Rendah Eunos
 • Sekolah Rendah Temasek
 • Sekolah Rendah Corporation
 • Sekolah Rendah St Hildas
 • Sekolah RendahCoral
 • Sekolah Rendah Queenstown
 • Sekolah RendahClementi
 • Sekolah Rendah Qifa
 • Sekolah RendahChongfu
 • Sekolah Rendah Meridian
 • Sekolah Rendah Changkat
 • Sekolah Rendah Marsiling
 • Sekolah Rendah Blangah Rise

11. Bahan PengajaranMekar

 • Pakej Darjah 6 (2010)
 • Bahasa Melayu Asas
 • (Buku Teks, Buku Aktiviti Dan Panduan Guru)
 • Bahasa Melayu
 • (Buku Teks, Buku Aktiviti Dan Panduan Guru)
 • Bahasa Melayu Lanjutan
 • (Buku Kursus Dan Panduan Guru)
 • Bahan Mekar Dalam Talian

12. Uji Cuba MekarPakej 6

 • Bahasa Melayu Asas;
 • Bahasa Melayu; dan
 • Bahasa Melayu Lanjutan.
 • Masa :Feb - Mac 09
 • Tempat : 10 Buah Sekolah

13. Prosedur

 • menetapkan sekolah yang akan diuji cuba;
 • menjalankan taklimat dan bengkel pada akhir bulan Jan 09;
 • menggunakan bahan dalam pengajaran;
 • mengumpul data dan membuat analisis;
 • membuat penghalusan; dan
 • mencetak bahan.

14. Bengkel-Bengkel MLU2009 Tajudin Jaffar Bengkel Pembinaan Item bagi PSLE 2010 Apr 4 Siti Aisha Bengkel Penggunaan Bahan Sokongan MEKAR Apr 3 Zainaba Omar Sesi Perkongsian - Program Bacaan Luas Feb 2 Norainee Md Salleh Bengkel Penggunaan Bahan Uji Cuba Pakej 6 Feb 1 Pegawai Bertugas Bengkel Tarikh S/N 15. Bengkel-Bengkel MLU2009 Mohd Saddiq Bengkel Penggunaan Bahan MEKAR dalam TalianJul 8 Pairah Satariman Bengkel Penggunaan MEKAR dalam Pengajaran Tatabahasa Jun 7 Tajudin Jaffar Bengkel Panduan Penilaian (Darjah 1 4) Mei 6 Rasidah Rahim Bengkel Pengajaran Bahasa Melayu LanjutanApr5 Pegawai Bertugas Bengkel Tarikh S/N 16.

 • Seminar Guru-Guru Bahasa Melayu 2009
 • 4 Jun 2009
 • Azizah Abdul Rahim
 • Tel : 6879 6615

17.

 • PERKONGSIAN PROFESIONAL
 • GURU-GURU BAHASA MELAYU 2 September 2009
 • Zulkarnain Sarion
 • Tel : 6879 67189

18. TerimaKasih 19. Pemantauan Pelaksanaan Sukatan 2008 dan Bahan Pengajaran (MEKAR) Sekolah Rendah

 • Ogos September 2008

UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA 20. GarisKasar

 • latar belakang & objektif
 • sekolah-sekolah yang terlibat
 • proses & alat
 • dapatan & langkah selanjutnya

21. LatarBelakang

 • Pelancaran April 2007
 • Latihan/Bengkel 2007 & 2008
 • Pelaksanaan Jan 2008
 • Pemantauan Ogos Sept 2008

22. Sekolah-Sekolah YangMengambil Bahagian

 • Admiralty Pr
 • Anglo Chinese Pr
 • Beacon Pr
 • Boon Lay Garden
 • East View Pr
 • Fuhua Pr
 • Hong Kah Pr
 • Kranji Pr
 • Macpherson Pr
 • Peiying Pr
 • Princess Elizabeth Pr
 • Rivervale Pr
 • St Gabriels Pr
 • St Joseph Inst (Jr)
 • St Margarets Pri
 • Telok Kurau Pr
 • TemasekPr
 • Townsville Pr
 • Wellington Pr
 • Yew Tee Pr

MESYUARAT DENGAN KETUA JABATAN, KETUA SUBJEK & PENYELARAS BAHASA MELAYU UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA 23. Proses &Alat

 • Menjemput Sekolah-sekolah melalui Pengetua
 • Berhubung melalui e-mel & lawatan sekolah
 • Borang selidik
 • Senarai semak
 • Pemerhatian Pengajaran
 • Temu bual dengan guru & murid

24. AspekYang Dipantau

 • Perubahan dalam Sukatan yang disemak termasuklah :
 • memberikan lebih penekanan pada pembinaan keupayaan murid mendengar dan bertutur, terutama sekali di peringkat rendah bawah;
 • menerapkan Tahap, hasil pembelajaran di peringkat P2. P4 & P6 dengan mengaplikasikan Pengajaran Pembezaan (DI);

25. AspekYang Dipantau

 • Perubahan dalam Sukatan yang disemak termasuklah :
 • menjalankan penilaian formatif dalam pedagogi agar maklum balas yang bermakna bagi para murid dapat diberikan melalui Penilaian untuk Pembelajaran (AfL);dan
 • menggalakkan tabiat suka membaca dengan Program Bacaan Luas (ERP).

26. DapatanPemantauan

 • Maklumat tentang Pelaksanaan Sukatan & Bahan setelah melaksanakan selama 6 bulan sejak Januari 2008 tentang:
 • Pelaksanaan Sukatan dan Bahan
 • Pengajaran
 • Latihan
 • Program Kerjasama dengan masyarakat

27. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Guru-guru P1-P4 telah disediakan bahan-bahan yang berikut:
 • Sukatan & Huraian Sukatan;
 • Bahan Utama: Buku Teks, Buku Aktiviti & Panduan Guru;
 • Bahan Pelengkap: Buku Besar, Mekar dalam talian; dan
 • Bahan Sokongan: Buku Kecil, Kad Imbasan, Kad Bergambar.

28. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Kesemua sekolah merujuk pada Sukatan, Huraian Sukatan dan Pakej MEKAR;
 • 98.7%guru- bahan mesra pengguna, relevan & sesuai;
 • 97.4%murid P3 & P4 mengatakan kandungan bahan menarik suka akan kepelbagaian dan peringkat kepayahan- ada aktiviti yang mudah dan mencabar dalam Buku Teks & Buku Aktiviti; dan
 • 35% sekolah mempunyai masalah melungsuri/ memuat turun bahan MEKAR dalam Talian masalah permulaan yang telah ditangani oleh penerbit & ETD, yang membina bahan dalam Talian.

29. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Kemahiran Mendengar & Bertutur
 • Pemerhatian Pengajaran menunjukkan bahawa banyak interaksi berkesan yang berlaku dalam pengajaran BM- dengan menggunakan bahan MEKAR;
 • Dalam menggalakkan murid berinteraksi, guru menggunakan pelbagai strategi termasuk main peran, show & Tell, perbincangan kumpulan & berpasang;
 • 94.8%- Pakej MEKAR memberikan penekanan yang mencukupi untuk membina kemahiran Mendengar & Bertutur; dan
 • 97.4% guru MEKAR memberikan peluang murid berinteraksi.

30. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • 20% sekolah, yang mempunyai lebih banyak murid bukan penutur jati berasa bahawa murid-murid mereka memerlukan masa yang lebih lama untuk mencapai objektif pembelajaran yang dinyatakan di Bahan Pengajaran Kosa kata mereka terhadkerana tidak belajar BM di prasekolah; dan
 • Guru memeringkat kepayahan pelajaran untuk memenuhi keperluan guru.

31. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Penerapan Tahap
 • 78.4% guru - pengenalan Tahap sesuai dengan keperluan pembelajaran murid
 • 58.9%guru menggunakan DI untuk mencapai Tahap

32. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Penerapan Tahap
 • Temu bual guru - pemahaman tentang Tahap dan Pengajaran Pembezaan kurang mendalam. Penggunaan DIlebih berfokus pada penggunaan lembaran kerja yang berbeza tahap kepayahan; dan
 • Guru tidak menerapkan DI kerana sekolah melaksanakan banding
 • 47% pengajaran - kelas banding, Guru -DI tidak perlu diaplikasikan.

33. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Penilaian untuk Pembelajaran (AfL)
 • 81.8%guru - MEKAR memberikan peluang untuk guru menilai murid bagi tujuan pemantauan pembelajaran dengan pelbagai cara;
 • 84.9%guru merancang untuk menggunakan penilaian formatif dalam pengajaran mereka; dan
 • 79.5% guru menggunakan soal jawab (Selain penilaian rakan sebaya, senarai semak dan rubrik.

34. Dapatan : Sukatan & Bahan Pengajaran

 • Program Bacaan Luas (ERP)
 • 75% sekolah melaksanakan ERPdengan aktiviti berstruktur seperti penulisan dialog, mewawancara sketsa berdasarkan pembacaan; dan
 • Walau bagaimanapun, sekolah menggunakan struktur yang pelbagai berdasarkan keperluan murid atau menggabungkan dengan program bacaan sekolah.

35. LatihanGuru

 • 88%guru bersetuju bahawa latihan dan bengkel yang dijalankan oleh CPDD mencukupi;
 • Keperluan & aktiviti sekolah tidak semua guru dapat menghadiri semua bengkel yang menyokong pelaksanaan Sukatan & Bahan Pengajaran; dan
 • MLU akan menjalankan bengkel-bengkel tersebut lagi pada tahun 2009 untuk guru baharu dan guru yang tidak berpeluang menyertai sebeluim ini.

36. Program PengayaanBahasa Melayu 35%Penerbitan Karya Murid 45%Bengkel Drama 75%Kelas Pengukuhan dan Pengayaan 55%Penyerapan dan Wisata Ilmu 85%Peraduan Bahasa 75%Program Bacaan Luas % Jenis Program 37. RuangPutih

 • 60% sekolah memberikan maklum balas mempunyai program berdasarkan sekolah guru merujuk pada waktu untuk pembangunan profesional seperti perkongsian guru dan perbincangan

38. Kerjasama denganMasyarakat

 • 40% sekolah menyatakan bahawa ada kerjasama sekolah dengan pertubuhan masyarakat. Contohnya aktiviti oleh MENDAKI, Bulan Bahasa 2008 dan peraduan-peraduan oleh pertubuhan-pertubuhan Melayu.

39. LanjutanPemantauan

 • Bengkel bengkel Latihan Guru
 • Lawatan ke Sekolah
 • Sokongan Penilaian untuk Pembelajaran
 • Ruang Putih Lawatan ke Sekolah

40. TerimaKasih 41. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA TAKLIMAT UMUM ENCIK RAJENDERAN CAWANGAN LATIHAN GURU STAFF TRAINING BRANCH 42. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PELAKSANAAN SEMAKAN GURU-GURU BAHASA IBUNDA 43.

 • 2007
 • JawatankuasaSemakan Guru-guru Bahasa Ibunda ditubuhkan dan diketuai oleh Ms Ho Peng (Pengarah CPDDketika itu).

SekilasPandang 44.

 • mendapatkan bilangan tenaga pengajar bahasa ibunda yang cekap dan mencukupi;
 • memastikan kualiti guru-guru bahasa ibunda ditingkatkan melalui latihan dan program pembangunan profesional; dan
 • bimbingan dan pembangunan profesional guru kanan dan guru pakar.

MatlamatSemakan 45. PengumumanMedia

 • 2008
 • SPS Masagos Zulkifli mengumumkan peluang pembangunan profesional guru-guru Bahasa Ibunda di media pada 20 Feb 08.

46. PelaksanaanSemakan Semakan Pelaksanaan Pengambilan Sasaran Mengambil langkah untuk menggalakkan pelajar Bahasa Melayu H2 di maktab rendah untuk memilih perguruan sebagai kerjaya Lowongan Peningkatan Baharu Program ijazah Bahasa Melayu sambilan ditawarkan di UniSIM Peningkatan Pembangunan Profesional Kerangka Pembangunan Kerjaya guru-guru Bahasa Ibunda, Guru Kanan dan Guru Pakar. Program penyerapan ke luar negara, program summer institute untuk Bahasa Ibunda dan penempatan kerja untuk guru-guru Bahasa Ibunda. 47. ProjekPembelajaran Khidmat (SLP)

 • 17 pelajar H2 dari 3 maktab rendah
 • (Maktab Rendah Tampines, Maktab Rendah Innova & Maktab Rendah Pioneer)
 • Melibatkan 11 guru Mentor dari 11 sekolah rendah

48. ProjekPembelajaran Khidmat (SLP)

 • pengalaman di sekolah
 • pembelajaran melalui pengalaman
 • wisata ilmu
 • refleksi dan perkongsian

FASA 49. ProgramIjazah Bahasa Melayu [email protected]

 • UniSIM melancarkan program Sarjana Muda Bahasa dan Sastera Melayu (BAML) pada Januari 2009
 • Menerima 170 permohonan
 • Jan 09 50 mahasiswa
 • Julai 09 -100 mahasiswa
 • UniSIM menandatangani MOU dengan Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaya (UM) & Universiti Putra Malaysia (UPM)

50. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Program Penyerapan Guru-guru BM
 • Seramai 14 guru-guru BM Sekolah Rendah telah menyertai program penyerapan ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 28 Jun 2008.

51. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Persidangan Bahasa Melayu
 • Guru Pakar, lapan Guru Kanan, Penolong Pengarah, Ketua Jabatan MOELC dan pegawai CPDD telah menghadiri Persidangan Bahasa Melayu di Penang pada 29-31 Oktober 2008.

52. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Penubuhan Kumpulan Guru-guru Kanan Bahasa Melayu (MLSTC)
 • Sila hubungi:
 • Cikgu Mohd Khir Mohd Sapuan
 • Sekolah Rendah Corporation
 • atau
 • Cikgu Mohd Naim Daipi
 • Sekolah Rendah Griffiths

53. TerimaKasih 54. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA Pelaksanaan & Implementasi edumall2.0 www.edumall.sg 55. edumall 2.0

 • portal pengajaran dan pembelajaran bagi semua mata pelajaran dalam sistem pendidikan negara

56. edumall 2.0

 • mengandungi bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang andal, sah, selamat, dan bermutu

57. edumall 2.0

 • dalam jaringan internet dan bukan intranet

58. edumall 2.0

 • melahirkan masyarakat pengguna aktif yang akan mengembangkan dan menambahkan lagi bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran

59. edumall 2.0

 • memerlukan akaun rasmi
 • kata pengguna dan kata laluan

60. edumall 2.0

 • akaun diberikan dalam 4 fasa
 • Guru bahasa ibunda dalam fasa 1
 • Penerimaan akaun fasa 1 pada:
 • Jumaat,
 • 30 Januari 2009

61. edumall 2.0

 • menerusi akaun e-mel MyEDUmail2 yang rasmi
 • penyelenggaraan peti surat akaun e-mel dialu-alaukan
 • kemas kini maklumat dan butiran dalam People Matters Management System atau PM2S

62. ContohanPengajaran

 • berdasarkan pakej Mekar
 • 5 klip video contoh pengajaran dalam bilik darjah
 • format DVD
 • rancangan pengajaran bagi setiap pelajaran yang dirakankan juga turut disediakan

63. ContohanPengajaran

 • telah dimuatnaikkan dalam edumall2.0
 • contoh bagaimana Tahap dan pengajaran pembezaan dapat dijalankan di dalam bilik darjah

64. TerimaKasih 65. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PROGRAMBACAAN LUAS (ERP) 66. Kandungan

 • matlamat program bacaan luas
 • latar belakang
 • perlaksanaan program bacaan luas
 • rancangan bagi 2009

67. Saranan

 • Jawatankuasa Semakan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu (MLCPRC) telah menyarankan agar MOE mengembangkan program bacaan luas yang disokong dengan kegiatan yang berkesan dan menarik.

68.

 • memupuk minat dan tabiat suka membaca
 • menggalakkan murid memberikan respons terhadap bahan-bahan yang telah dibaca
 • membina keyakinan diri membaca buku secara kendiri
 • meningkatkan daya kreatif dan tahap penguasaan bahasa

MatlamatProgram 69. UsahaAwal

 • Projek Perintis
 • Pembahagian bahan bacaan secara percuma
 • Pengagihan wang berjumlah $400 kepada setiap sekolah bagi membeli bahan bacaan
 • Latihan guru
 • Perkongsian pengalaman olehguru-guru yang telah terlibat dalamprojek perintis yang telah diadakan pada 5 September 2008

70. Rancangan Tahun2009

 • menyediakan buku panduan bagi menjalankan program bacaan luas dengan berkesan
 • menggalakkan semua sekolah rendah di singapura mempunyai program bacaan yang berstruktur
 • memantau program bacaan di sekolah-sekolah
 • melatih guru-guru dari sekolah perintis sebagai fasilitator untuk melatih guru-guru di peringkat zon atau kelompok sekolah
 • menambah bilangan guru-guru yang dilatih menjalankan program ini dengan berkesan

71. PerananCikgu

 • memulakan program bacaan berstruktur di sekolah, jika belum ada
 • jika sudah ada program bacaan, pantau dan pastikan program tersebut berstruktur dan berkesan
 • berkongsi pengalaman menjalankan program tersebut
 • menghubungi mlu jika memerlukan bantuan

72. PerananPihak CPDD

 • mengadakan latihan bagi para guru
 • melawat sekolah jika bantuan untuk memulakan program tersebut diperlukan
 • meminta guru-guru fasilitator dari sekolah perintis menjalankan latihan jika perlu

73. TarikhPenting 16 Feb 2009 Bengkel bagi melatih fasilitator25 Feb 2009 PerkongsianBuku Panduan bagi menjalankan program bacaan luas 8 Sept 2009 Bengkel Menjalankan Program Bacaan Luas TARIKH PERKARA 74. PegawaiYang Boleh Dihubungi: zainaba_omar @moe.gov.sg Ext 6562 Zainaba Omar norzanariah_mohd_said @moe.gov.sg Ext 6624 Norzanariah Mohd Said hariyati_hairom @moe.gov.sg Ext 6716 Hariyati Hairom E-MEL TEL: 6879 NAMA 75. TerimaKasih 76. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA SESI SOAL JAWAB 77. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA SEMOGA BERTEMU LAGI 78. TerimaKasih