meeting with teachers (sec)

of 70 /70
UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA

Author: mohamed-saddiq

Post on 21-Jun-2015

1.455 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Briefing for Malay Language Teachers in Secondary Schools

TRANSCRIPT

 • 1. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA DATANG SELAMAT

2. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA MESYUARAT DENGAN KETUA JABATAN, KETUA SUBJEK & PENYELARAS BAHASA MELAYU 2009 KETUA JABATAN, KETUA SUBJEK & PENYELARAS 3. ATUR CARA

 • 2.15 ptgPendaftaran
 • 2.45 ptg Kata-kata Aluan
 • Pelaksanaan Semakan Guru-guru BahasaIbunda
 • Program dan Aktiviti 2009
 • Perkongsian oleh PegawaiCawangan Latihan Guru
 • Program Bacaan Luas
 • Perkongsian oleh Pegawai
 • Lembaga Perpustakaan Negara
 • Perkongsian edumall2.0
 • 4.30 ptg Sesi Soal Jawab
 • 4.45 ptg Minum Petang dan Bersurai
 • 5.00 ptg

4. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA KATA-KATA ALUAN MOHAMED NOH DAIPI PENOLONG PENGARAH CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN & PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN 5.

 • Cg Noorkhairati Hj Ahmad
 • Cg Ummul Kulthum Abd Kader

Pegawai yang telah bersara: 6. Pegawai yang kini berkhidmat di sekolah:

 • Cg Abidah Bibi K A Marikar
 • Cg Iryianna Ahmad
 • Cg Mohd Hazman Othman
 • Cg Rahmat Subadah
 • Cg Rasidah Ahmad
 • Cg Zaimah Mohd Ali

7.

 • Cg Hariyati Hairom (Jan 2009)
 • Cg Sharidah Sindashah(Jan 2009)
 • Cg Rasidah Rahim (Mei 2008)
 • Cg Norzanariah Md Said (Jun 2008)
 • Cg Nuraini Ismail (Jun 2008)
 • Cg Reduan Ibrahim (Ogos 2008)
 • 3 pegawai baharu akan menyertai MLU pada pertengahan 2009

Pegawai baharu - 2009 8. MSP sebagai L3 bagi Pelajar yang Dikecualikan daripada Mempelajari Bahasa Ibunda

 • Tidak mendapat sebarang insentif
 • Gred MSP GCE O tidak boleh digunakan untuk pengiraan L1R5
 • Tidak mendapat insentif 2 mata bonus dan tidak boleh menggantikan mata pelajaran Ilmu Kemanusiaan untuk permohonan ke JC
 • Walaupun markah MSP bagi peperiksaan sekolah boleh direkodkan, ia tidak boleh digunakan untuk kenaikan darjah

9. Pencapaian 2008 - Kurikulum

 • Pelancaran dan pemantauan pelaksanaan sukatan pelajaran dan pakej MEKAR P1-P4
 • Kerjasama dengan sekolah untuk membina Skema Pengajaran (Schemes of Work)

10. Pencapaian 2008 Kurikulum

 • Pembinaan DVD contohan pengajaran BM berdasarkan pakej MEKAR
 • Penyebaran maklumat dan latihan bagi penilaian berasaskan sekolah dan penilaian untuk pembelajaran (AfL)
 • Membina bahan pengajaran dan pembelajaran BM di portal edumall2.0
 • Mengukuhkan program bacaan luas

11. Pencapaian 2008

 • Membina keupayaan guru
 • Bengkel Sukatan BM 2008 & MEKAR- 300 guru
 • Bengkel MEKAR dalam Talian - 282 guru
 • Bengkel Tatabahasa (Rendah) - 316 guru
 • Bengkel Panduan Penilaian (Rendah) - 285 guru
 • Bengkel Pembinaan Item PSLE 2010 - 455 guru
 • Bengkel Uji Cuba Pakej MEKAR P5 -50 guru
 • Perkongsian Program Bacaan Luas- 157 guru
 • (Rendah)

12.

 • Membina keupayaan guru
 • Sesi Perkongsian Kajian Tindakan - 103 guru
 • Sesi Perkongsian Program Penyerapan - 239 guru
 • Bengkel Sukatan Pelajaran (JC/CI) -30 guru
 • Bengkel BM Pertuturan - 510 guru
 • Bengkel Kesusasteraan Melayu O (Sec) - 137 guru
 • Seminar BM- 531 guru

Pencapaian 2008 13.

 • Pelaksanaan Semakan Guru Bahasa Ibunda
 • Projek Pembelajaran Khidmat bagi pelajar H2 Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Maktab Rendah
 • Program Penyerapan Guru ke Malaysia

Pencapaian 2008 14.

 • MLLPC
 • Menyokong 31 kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan bahasa dan budaya Melayu yang melibatkan dana sejumlah lebih $200,000, tidak termasuk penganjuran Kuiz Cepat Tepat

Pencapaian 2008 15. Cabaran 2009 Keupayaan Guru

 • Bagaimana kita dapat menambah bilangan Guru Kanan (ST)? ST adalah sumber bagi MT.
 • Bagaimana kita dapat menambah bilangan Guru Pakar (MT)?
 • Bagaimana kita memastikan guru yang fasih dan mempunyai pengetahuan BM yang baik terus wujud?
 • Bagaimana kita memastikan latihan guru BM kukuh dari segi kandungan, pedagogi, penilaian dan budaya?
 • Bagaimana kita menyokong pembangunan guru BM menerusi bimbingan dan nasihat mentor?

Cabaran utama peningkatan keupayaan guru 16. Cabaran utama peningkatan keupayaan guru Cabaran 2009 Keupayaan Guru - 16 17 434 55 - - 1 1 9 10 Dec 2008 - 18 11 3 42 51 - - 1 2 6 7 Jan 2008 JC Sec Pri JC Sec Pri JC Sec Pri JC Sec Pri Year / Level HOD SH MTT ST 17. Cabaran 2009 EMAS dan MLEP Pendaftaran Pelajar bagi EMAS dan MLEP berkurangan 82 100 83 3720 11 21 19 MLEP (JC 1) 111 119 145 109 158 104 129 124 EMAS (Men 1) 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 18. Cabaran 2009 EMAS (BPGH & TKS)

 • Program 2009:
  • Bengkel Penulisan Kreatif
  • Penerbitan Majalah Tinta EMAS
  • Perkhemahan Bahasa dan Budaya
  • Program Penyerapan di Luar Negara
  • Work Attachment
  • Kolaborasi dengan para pelajar MLEP
 • Para pelajar BM Lanjutan dari sekolah lain, boleh turut serta dalambeberapaprogram pengayaan yang dianjurkan oleh EMAS.
 • Jika berminat atau ada pertanyaan, sila hubungi:
  • Cikgu Sazali dari Sekolah Tinggi Pemerintah Bukit Panjang
  • Cikgu R Azmann dari Sekolah Menengah Tanjong Katong
  • Cikgu Rasidah Rahim, MLU, CPDD

19. Cabaran 2009 Kelakonan dalam BM 7.7 (G1) 8.2 (G1) 3163 3277 BM (NA) Peringkat N 7.1 21.7 28 23 Kesusasteraan Melayu 31.6 44.4 114 63 MSP 10.6 11.0 717 655 BM Lanjutan 13.3 14.5 6920 7138 BM 2008 2007 2008 2007 Subjek % Gred A1 Jumlah Calon Jumlah Calon 20. Fokus 2009

 • Mengukuhkan sokongan bagi melaksanakan sukatan pelajaran dan bahan MEKAR yang lebih berkesan
  • Pengajaran Pembezaan (DI)
  • Kurikulum Berasaskan Sekolah ruang putih
  • Penilaian untuk pembelajaran (AfL)
  • Kajian Tindakan
 • Membina sukatan pelajaran & bahan pengajaran BM Sekolah Menengah

21. Fokus 2009

 • Menjalankan semakan semulakurikulum peringkat A
 • Mengukuhkan program tukikan:HML, EMAS, MLEP
 • Terus membina keupayaan guru melalui kursus, bengkel, seminar dan sesi perkongsian
 • Membina hubungan kerjasama dan pembelajaran bersama yang kukuh antara sekolah dan Kementerian Pendidikan

22. TerimaKasih 23. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PELAKSANAAN SEMAKAN GURU-GURU BAHASA IBUNDA 24.

 • 2007
 • JawatankuasaSemakan Guru-guru Bahasa Ibunda ditubuhkan dan diketuai oleh
 • Cik Ho Peng (Mantan Pengarah CPDD).

SekilasPandang 25.

 • mendapatkan bilangan tenaga pengajar bahasa ibunda yang cekap dan mencukupi;
 • memastikan kualiti guru-guru bahasa ibunda ditingkatkan melalui latihan dan program pembangunan profesional; dan
 • memberikan bimbingan bagi pembangunan profesional guru kanan dan guru pakar.

MatlamatSemakan 26. PengumumanMedia

 • 2008
 • SPS Masagos Zulkifli mengumumkan peluang pembangunan profesional guru-guru bahasa ibunda di media pada 20 Feb 08.

27. PelaksanaanSemakan Semakan Pelaksanaan Pengambilan Sasaran Mengambil langkah untuk menggalakkan pelajar Bahasa Melayu H2 di maktab rendah untuk memilih perguruan sebagai kerjaya Peluang Peningkatan Baharu Program ijazah Bahasa Melayu sambilan ditawarkan di UniSIM Peningkatan Pembangunan Profesional Kerangka Pembangunan Kerjaya guru-guru Bahasa Ibunda, Guru Kanan dan Guru Pakar. Program penyerapan ke luar negara, program summer institute untuk Bahasa Ibunda dan penempatan kerja untuk guru-guru Bahasa Ibunda. 28. ProjekPembelajaran Khidmat (SLP)

 • 17 pelajar H2 dari 3 maktab rendah
 • (Maktab Rendah Tampines, Maktab Rendah Innova & Maktab Rendah Pioneer)
 • Melibatkan 11 guru Mentor dari 11 sekolah rendah

29. ProjekPembelajaran Khidmat (SLP)

 • pengalaman di sekolah
 • pembelajaran melalui pengalaman
 • wisata ilmu
 • refleksi dan perkongsian

FASA 30. ProgramIjazah Bahasa Melayu [email protected]

 • UniSIM melancarkan program Sarjana Muda Bahasa dan Sastera Melayu (BAML) pada Januari 2009
 • Menerima 170 permohonan
 • Jan 09 - 50 mahasiswa
 • Julai 09 -100 mahasiswa
 • UniSIM menandatangani MOU dengan Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaya (UM) & Universiti Putra Malaysia (UPM)

31. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Program Penyerapan Guru-guru BM
 • Seramai 14 guru BM Sekolah Rendah telah menyertai program penyerapan ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 28 Jun 2008.

32. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Persidangan Bahasa Melayu
 • Guru Pakar, lapan Guru Kanan, Penolong Pengarah, Ketua Jabatan MOELC dan pegawai CPDD telah menghadiri Persidangan Bahasa Melayu di Penang pada 29-31 Oktober 2008.

33. Peningkatan PembangunanProfesional

 • Penubuhan Kumpulan Guru-guru Kanan Bahasa Melayu (MLSTC)
 • Sila hubungi:
 • Cikgu Mohd Khir Mohd Sapuan
 • Guru Kanan, Sekolah Rendah Corporation
 • atau
 • Cikgu Mohd Naim Daipi
 • Guru Pakar

34. TerimaKasih 35. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PROGRAM DAN AKTIVITIUNIT BAHASA MELAYU 2009 36. Aktiviti2009

 • Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum BM
 • Bengkel Anjuran MLU
 • Seminar 2009
 • Perkongsian Profesional 2009

37. Pemantauan Pelaksanaan KurikulumBahasa Melayu

 • Lawatan ke Sekolah-Sekolah
 • Sokongan kepada sekolah-sekolah

38. BahanPengajaran

 • Bahan Bercetak
  • Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service)
  • Panpac Education,1 New Industrial Road
  • Tel: Tel: 6411 0820 Fax: 6846 3440
 • Bahan Bukan Cetak
  • http://www1.moe.edu.sg/dir/ml/

39. Bengkel-Bengkel MLU2009 Rasidah Rahim Bengkel Pengajaran Pembezaan Ogos 4 Nuraini Ismail Bengkel Bahasa Melayu (Program Khas) Jul 3 Zainaba Omar Bengkel Program Bacaan Luas Jun 2 Roslina Mahmood Bengkel Kesusasteraan Melayu 2009 Apr 1 Pegawai Bertugas Bengkel Tarikh S/N 40. Bengkel-Bengkel MLU2009 Norzanariah Mohd Said Bengkel Penggunaan ICT Bagi Guru-guru Baharu Sekolah Menengah Sep 6 Zulkarnain Sarion Perkongsian Profesional Guru Kanan Sep5 Pegawai Bertugas Bengkel Tarikh S/N 41.

 • Seminar Guru-Guru Bahasa Melayu 2009
 • 4 Jun 2009
 • Azizah Abdul Rahim
 • Tel : 6879 6615

42.

 • PERKONGSIAN PROFESIONAL
 • GURU-GURU BAHASA MELAYU 2 September 2009
 • Zulkarnain Sarion
 • Tel : 6879 6718

43. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA TAKLIMAT UMUM ENCIK RAJENDRAN CAWANGAN LATIHAN GURU STAFF TRAINING BRANCH 44. TerimaKasih 45. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA PROGRAMBACAAN LUAS (ERP) 46. Latar Belakang

 • Laporan MLCPRC 2005
 • Ramai pelajar Bahasa Melayu sekolah menengah kurang membaca buku Bahasa Melayu

47. Saranan

 • Jawatankuasa Semakan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu (MLCPRC) telah menyarankan agar MOE mengembangkan program bacaan luas yang disokong dengan kegiatan yang berkesan dan menarik.

48.

 • Sebuah kumpulan kajian tindakan (Action Research) telah meninjau pelaksanaan program bacaan luas di sekolah-sekolah
 • Dapatan:
 • Tidak banyak sekolah menengah yang menjalankan program bacaan luas
 • Antara sekolah-sekolah yang melaksanakannya pula, ada yang tidak mempunyai struktur perincian bagi pelaksanaan program bacaan luas secara efektif

Tinjauan Kumpulan: Kajian Tindakan 49.

 • Bacaan ekstensif atau luas merupakan aktiviti membaca yang dilakukan di dalam atau luar bilik darjah, semasa atau di luar masa sekolah
 • Melalui kegiatan bacaan ini pelajar diharapkan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping menimba ilmu pengetahuan

Program Bacaan Luas 50.

 • memupuk minat dan tabiat suka membaca
 • menggalakkan pelajar memberikan respons terhadap bahan-bahan yang telah dibaca
 • menggalakkan pelajar terus membaca setelah tamat persekolahan

MatlamatProgram 51. UsahaAwal

 • Latihan bagi melaksanakan program bacaan luas
 • Pemberian wang sebanyak $160 kepada setiap sekolah untuk membeli bahan bacaan

52. Rancangan Tahun2009

 • menjalankan projek rintis di 10 buah sekolah menengah
 • menggalakkan semua sekolah menengah di Singapura mempunyai program bacaan yang berstruktur
 • memantau program bacaan di sekolah-sekolah

53. Rancangan Tahun2009

 • melatih guru-guru dari sekolah rintis sebagai fasilitator untuk melatih guru-guru di peringkat kelompok atau zon sekolah
 • menambah bilangan guru-guru yang dilatih menjalankan program ini dengan berkesan

54. Sokongan Bagi Para Guru

 • Para pegawai CPDD akan membantu guru memantau/memulakan program bacaan luas (sekolah rintis)
 • Bekerjasama dengan pihak NLB

55. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA TAKLIMAT UMUM PUAN NORSHIDA MAHMOOD LEMBAGA PERPUSTAKAAN NEGARA NLB 56. TerimaKasih 57. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA Pelaksanaan & Implementasi edumall2.0 www.edumall.sg 58. edumall 2.0

 • portal pengajaran dan pembelajaran bagi semua mata pelajaran dalam sistem pendidikan negara

59. edumall 2.0

 • mengandungi bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang andal, sah, selamat, dan bermutu

60. edumall 2.0

 • dalam jaringan internet dan bukan intranet

61. edumall 2.0

 • melahirkan masyarakat pengguna aktif yang akan mengembangkan dan menambahkan lagi bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran

62. edumall 2.0

 • memerlukan akaun rasmi
 • kata pengguna dan kata laluan

63. edumall 2.0

 • akaun diberikan dalam 4 fasa
 • Guru bahasa ibunda dalam fasa 1
 • Penerimaan akaun fasa 1 pada:
 • Jumaat,
 • 30 Januari 2009

64. edumall 2.0

 • menerusi akaun e-mel MyEDUmail2 yang rasmi
 • penyelenggaraan peti surat akaun e-mel dialu-alaukan
 • kemas kini maklumat dan butiran dalam People Matters Management System atau PM2S

65. ContohanPengajaran

 • berdasarkan pakej Mekar
 • 5 klip video contoh pengajaran dalam bilik darjah
 • format DVD
 • rancangan pengajaran bagi setiap pelajaran yang dirakamkan juga turut disediakan

66. ContohanPengajaran

 • telah dimuatnaikkan dalam edumall2.0
 • contoh bagaimana Tahap dan pengajaran pembezaan dapat dijalankan di dalam bilik darjah

67. TerimaKasih 68. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA SESI SOAL JAWAB 69. UNIT BAHASA MELAYU CAWANGAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA SEMOGA BERTEMU LAGI 70. TerimaKasih